Začínáme používat čtečku obrazovky ve Wordu

Začínáme používat čtečku obrazovky ve Wordu

Aplikace Word 2016 funguje s programem Předčítání (čtečkou obrazovky integrovanou ve Windows) a se čtečkami obrazovky třetích stran, třeba JAWS (Job Access with Speech).

Poznámky : 

V tomto tématu

Spuštění Wordu

 1. Začněte stisknutím klávesy s logem Windows. Uslyšíte, že se jedná o vyhledávací pole, úpravy.

  Poznámka : Klávesa s logem Windows je na standardní klávesnici Windows vlevo mezi klávesami Alt a Ctrl.

 2. Napište Word. Uslyšíte, že se jedná o desktopovou aplikaci.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Při otevření aplikace uslyšíte následující:

  • V Předčítání uslyšíte, že se jedná o okno ve Wordu. V JAWS uslyšíte, že se jedná o zobrazení Backstage.

Poznámka : Pokud chcete zjistit, jak vypadá uživatelské rozhraní a jak se pomocí klávesnice pohybovat ve Wordu, přečtěte si článek, který se věnuje přístupnosti ve Wordu 2016.

Další činnosti s Wordem a čtečkou obrazovky

Další informace o přístupnosti v produktech Office, získáte v Centru přístupnosti Office.

Word pro Android funguje se čtečkou obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu. Tento článek vysvětluje, jak pomocí TalkBacku spustit Word a jak se přihlásit ke svému účtu.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 • Pokud ještě Word pro Android nemáte, stáhněte a nainstalujte si ho z webu Google Play.

V tomto tématu

Otevření Wordu pro Android

 1. Na domovské obrazovce zařízení s Androidem přejíždějte prstem v dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že se jedná o aplikace. Potom poklepejte na displej.

 2. Potáhněte nahoru dvěma prsty, abyste se dostali na konec abecedně seřazeného seznamu aplikací, a potom přejíždějte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte, že se jedná o aplikaci Word. Aplikaci spustíte poklepáním na displej.

Při prvním spuštění Wordu se možná budete muset přihlásit ke svému účtu Microsoft. Pokud chcete vědět, jak to udělat, přečtěte si informace v tématu Přihlášení k účtu Microsoft ve Wordu.

Tip : Pokud jste v aplikaci Google zapnuli detekci hlasu OK Google, můžete jednoduše vyslovit příkaz, aby OK Google otevřel Word.

Práce se čtečkou obrazovky TalkBack

Word pro Android funguje s integrovanou čtečkou obrazovky TalkBack. Když je čtečka Android TalkBack zapnutá, uslyšíte hlasitý popis všeho, čeho se na svém zařízení dotknete, co vyberete nebo co aktivujete. Jsou to příkazy, umístění, alternativní texty a obsah obrazovek, nabídek a automaticky otevíraných oken ve Wordu.

Zapnutí čtečky TalkBack

Při zapínání čtečky TalkBack možná budete muset požádat o pomoc osobu, která vidí.

 1. Na domovské obrazovce na zařízení s Androidem klepněte na Aplikace > Nastavení > Usnadnění > TalkBack.

 2. Klepnutím nastavte přepínač do polohy Zapnuto a klepněte na OK.

 3. Pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, potáhněte prstem nahoru a potom doleva.

Navigace pomocí čtečky TalkBack za použití gest

Když je čtečka TalkBack zapnutá, můžete příkazy, umístění a obsah hledat přejížděním prstem po obrazovce. TalkBack ohlašuje ikony, tlačítka a další položky, jak přes ně přejíždíte prstem. Můžete také potáhnout prstem doprava nebo doleva – tím se přesunete na další nebo předchozí položku na obrazovce. Pokud chcete vybrat nebo aktivovat aktuální příkaz nebo jiný prvek na obrazovce, poklepejte na displej. Pokud se chcete posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, potáhněte dvěma prsty požadovaným směrem.

Tip : Místo použití tlačítka Domů můžete potáhnout prstem nahoru a pak doleva a místo použití tlačítka Zpět můžete potáhnout prstem dolů a pak doleva.

Nastavení předvoleb čtečky TalkBack

Projděte si úplný seznam zkrácených gest, která můžete používat se zapnutým TalkBackem. K dispozici je i spousta dalších možností pro přizpůsobení této čtečky na vašem zařízení.

 1. Na domovské obrazovce zařízení přejíždějte prstem podél dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na položce Aplikace a že ji poklepáním můžete aktivovat, a potom poklepejte na displej.

 2. Potáhněte nahoru dvěma prsty, abyste se dostali na konec abecedně seřazeného seznamu aplikací, a potom přejíždějte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nastavení. Poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Usnadnění, a potom poklepejte na displej.

  Tip : Pokud jste v aplikaci Google zapnuli detekci hlasu OK Google, můžete jednoduše vyslovit příkaz, aby OK Google otevřel nastavení přístupnosti.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o aplikaci TalkBack a že je zapnutá. Obvykle jde o první příkaz v nabídce Usnadnění. Poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nastavení, a potom poklepejte na displej.

 6. Potáhněte dvěma prsty nahoru a posuňte se zhruba do poloviny seznamu. Když se během tažení prsty zastavíte, řekne vám TalkBack, kde jste. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o správu gest. Obvykle je to v druhé polovině seznamu. Poklepejte na obrazovku.

 7. Potažením prstem doprava procházejte seznam dostupných gest. TalkBack ohlásí každé gesto a pak příslušnou akci. Pokud se chcete vrátit do nabídky pro nastavení TalkBacku, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

 8. Podívejte se na některé z dalších dostupných možností v nabídce Nastavení:

  • Nastavit hlasitost řeči

  • Měnit výšku hlasu

  • Nastavit hlasovou odezvu klávesnice

  • Zatřesením spustit kontinuální čtení

  • Přečíst tipy k používání

  • Nastavit vibrační zpětná vazba

  • Nastavit zvukovou zpětnou vazbu

  • Spustit dotykové procházení

  • Zobrazit kontextovou nabídku jako seznam

  • Nastavit zkratku pro pozastavení a obnovení funkce TalkBack

 9. Pokud chcete zapnout nebo vypnout možnost s přepínačem, poklepejte na displej. To, že je k dispozici přepínač, poznáte podle toho, že potom, co vám TalkBack možnost popíše, ohlásí přítomnost přepínače Zapnuto a přepínače Vypnuto.

 10. Pokud chcete získat další informace o možnosti bez přepínače, poklepejte na obrazovku. Pokud se chcete vrátit do nabídky pro nastavení TalkBacku, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Tip : Pokud zapnete zkratku pro pozastavení a obnovení funkce TalkBack, můžete TalkBack ztišit současným stisknutím a podržením kláves pro zvýšení i snížení hlasitosti, dokud ho nebudete znovu potřebovat. Je to užitečné třeba tehdy, když vaše zařízení na nějakou dobu používá osoba, která vidí. Až uslyšíte, že jste na položce pro pozastavení TalkBacku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a potom poklepejte na obrazovku.

Vypnutí čtečky TalkBack

 1. Pokud se chcete z libovolného zobrazení nebo nabídky vrátit na domovskou obrazovku, potáhněte prstem nahoru a potom doleva.

 2. Na domovské obrazovce zařízení přejíždějte prstem podél dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na položce Aplikace a že ji poklepáním můžete aktivovat, a potom poklepejte na displej.

 3. Potáhněte nahoru dvěma prsty, abyste se dostali na konec abecedně seřazeného seznamu aplikací, a potom přejíždějte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nastavení. Poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Usnadnění, a potom poklepejte na displej.

  Tip : Pokud jste v aplikaci Google zapnuli detekci hlasu OK Google, můžete jednoduše vyslovit příkaz, aby OK Google otevřel nastavení přístupnosti.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste u aplikace TalkBack a že je zapnutá, a potom poklepejte na displej.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač pro zapnutí, a potom poklepejte na displej. Uslyšíte dotaz, jestli chcete zastavit TalkBack.

 7. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a potom poklepejte na displej.

Další informace najdete v článku Začínáme s aplikací TalkBack pro Android.

Práce s dalšími funkcemi přístupnosti

Aby se vám s vaším zařízením s Androidem snadněji pracovalo, můžete si kromě zapnutí čtečky TalkBack na obrazovce Usnadnění nastavit i další funkce.

 1. Na domovské obrazovce zařízení přejíždějte prstem podél dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na položce Aplikace a že ji poklepáním můžete aktivovat, a potom poklepejte na displej.

 2. Potáhněte nahoru dvěma prsty, abyste se dostali na konec abecedně seřazeného seznamu aplikací, a potom přejíždějte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nastavení. Poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Usnadnění, a potom poklepejte na displej.

  Tip : Pokud jste v aplikaci Google zapnuli detekci hlasu OK Google, můžete jednoduše vyslovit příkaz, aby OK Google otevřel nastavení přístupnosti.

 4. V nabídce Usnadnění potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na záhlaví Systém. Tady jsou některé z dostupných možností:

  • Titulky: Přidá titulky do dolní části všech obrázků, a to doprostřed. Po zapnutí titulků můžete změnit velikost textu a styl titulku.

  • Zvětšení pomocí gest: Povolí funkci přibližování a oddalování zobrazení pomocí určitých gest. Pokud chcete slyšet vysvětlení jednotlivých gest, potáhněte prstem doprava za přepínač.

  • Velikost písma: Umožňuje zvětšit veškerý text na vašem zařízení.

  • Velikost zobrazení: Umožňuje zvětšit velikost všech položek na obrazovce.

  • Vyslovovat hesla: Umožňuje, abyste hesla nepsali, ale vyslovovali.

Přihlášení k účtu Microsoft ve Wordu

Až se přihlásíte k Wordu, bude váš účet dostupný i v ostatních aplikacích Office.

 1. Po prvním spuštění Wordu počkejte, dokud neuslyšíte informace o tom, že můžete pracovat i na cestách. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Přihlásit se. Potom poklepejte na displej.

 2. Uslyšíte dotaz, jestli chcete Wordu povolit přístup k vašim kontaktům. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro povolení nebo odmítnutí – podle toho, co chcete udělat. Poklepáním na displej potvrďte svůj výběr.

 3. Počkejte, dokud neuslyšíte výzvu k zadání e-mailové adresy nebo telefonního čísla, a potom poklepejte na displej. Zadejte e-mailovou adresu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o odkaz Další, a potom poklepejte na displej.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Účet Microsoft nebo Pracovní účet – v závislosti na typu účtu, který používáte s touto aplikací. TalkBack přečte popis obou těchto typů účtů. Poklepáním na displej potvrďte svůj výběr.

 5. Počkejte, dokud neuslyšíte, že je k dispozici textové pole Heslo. Poklepejte na displej a pak zadejte požadované heslo. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se, a potom poklepejte na displej.

 6. Počkejte, dokud neuslyšíte, že máte všechno nastavené, a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že můžete začít používat Word. Poklepáním na displej dokončíte přidání svého účtu.

Viz také

Použití externí klávesnice ve Wordu pro Android

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×