Začínáme používat čtečku obrazovky s OneNotem

Začínáme používat čtečku obrazovky s OneNotem

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

OneNote 2016 je digitální poznámkový blok, který vám umožňuje pořizovat si všechny poznámky na jednom místě. Můžete vytvářet různé poznámkové bloky pro osobní, pracovní nebo školní poznámky. V kombinaci s klávesnicí a programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete OneNote 2016 použít k vytváření, prohlížení a úpravě dokumentů, které si pak uložíte na OneDrive.

V OneNotu se nemůže stát, že by vám v poznámkových blocích došel papír. Snadno změníte jejich uspořádání, vytisknete je nebo nasdílíte. Všechny poznámky můžete rychle prohledávat, takže svoje poznámky najdete, i když zapomenete, kam jste je dali. Nejlepší je, že můžete ukládat poznámkové bloky online – tak se k nim dostanete ze všech svých zařízení.

Poznámky : 

V tomto tématu

Otevření OneNotu a přihlášení

Poznámkové bloky si můžete ukládat na OneDrive, takže je budete mít po ruce na všech svých zařízeních. Stačí, když se po spuštění programu přihlásíte ke svému účtu Microsoft.

 1. Stiskněte klávesu Windows. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o úvodní okno, vyhledávací pole a úpravy. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o vyhledávací pole a úpravy. Uslyšíte také, že máte zadat text.

 2. Napište Onenote. Uslyšíte, že se jedná o desktopovou aplikaci OneNote 2016.

 3. Tuto aplikaci otevřete stisknutím klávesy Enter. Aplikace se otevře.

  Poznámky : 

 4. Do nabídky Soubor přejdete stisknutím kombinace kláves Alt+S. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o nabídku Soubor. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o zobrazení Backstage a kartu s informacemi o souboru.

 5. Do nabídky Účty přejdete stisknutím Y2. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o vybranou položku a kartu Účet. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o soubor a kartu Účet.

 6. Pokud se chcete přihlásit k účtu, stiskněte klávesu U. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o okno s účty a že máte zadat svůj e-mail nebo telefonní číslo. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o účet a že se máte přihlásit k Office.

 7. Zadejte svůj e-mail nebo telefonní číslo a stiskněte Enter. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o přihlašovací kód PIN, heslo a úpravu textu. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o heslo a úpravu. Uslyšíte také, že máte zadat text.

 8. Zadejte heslo a stiskněte Enter.

Seznámení s uživatelským rozhraním OneNotu

V OneNotu se zobrazí název aktivní stránky. Dostupné ovládací prvky aplikace jsou Minimalizovat, Zavřít a přihlášený účet. Panel nástrojů Rychlý přístup se dá přizpůsobit tak, aby obsahoval často používané příkazy, například Tisk, Vrátit zpět a Znovu.

Na pásu karet najdete karty Domů, Vložení, Kreslení, Historie, Revize a Zobrazení. Výběrem karty zobrazíte na pásu karet specifické možnosti pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Karta Vložení například přepíná na pás karet, který vám umožní vybrat různé položky pro vložení do dokumentu, jako jsou přílohy souborů, odkazy nebo obrázky.

Pod pásem karet se nachází obsah stránky poznámkového bloku, který tvoří velkou část stránky. Pomocí pole Najít můžete vyhledat slova na aktivní stránce nebo v celém poznámkovém bloku. Panel Poznámkový blok umožňuje rychle otevírat poznámkové bloky. Karty Oddíl poskytují rychlý přístup k oddílům a skupinám oddílů. Karty Stránka umožňují přístup k jednotlivým stránkám v rámci aktivního oddílu.

Práce s Předčítáním

V OneNotu 2016 můžete použít Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows nebo čtečku obrazovky od externího výrobce, například JAWS. Čtečky obrazovky převádějí text na řeč a kromě samotného obsahu nahlas předčítají příkazy, umístění, seznamy a tlačítka.

Tady je pár poznámek k práci s OneNotem pomocí Předčítání nebo čtečky obrazovky JAWS.

 • Na počítači s Windows můžete Předčítání zapnout a vypnout stisknutím klávesy Windows a klávesy Enter.

 • Pokud čtečka obrazovky přestane číst nebo se začne chovat neočekávaně, opusťte stisknutím kláves Alt+Tabulátor aktuální okno a potom se do něj pomocí kláves Alt+Tabulátor zase vraťte. Tím znovu nastavíte fokus čtečky obrazovky na aktuální okno.

 • Další informace o Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Další informace o čtečce JAWS najdete v dokumentaci ke čtečce obrazovky JAWS.

Tipy pro práci s čtečkami obrazovky

Tady je několik věcí, které je potřeba si při použití čtečky v OneNotu uvědomit.

Otevření OneNotu a poznámkového bloku

 • Pokud chcete rychle otevřít OneNote, stiskněte kombinaci kláves Windows+Shift+N.

 • Poznámkový blok otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+O. V Předčítání uslyšíte, že máte vybranou kartu Otevřít. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o zobrazení Backstage, soubor a kartu Otevřít. Stiskněte klávesu Tab a pomocí kláves se šipkami přejděte na poznámkový blok, který chcete otevřít. Může se nacházet na OneDrivu nebo ve vašem počítači. Až uslyšíte název poznámkového bloku, který chcete otevřít, stiskněte Enter.

Navigace

Karty na pásu karet, oddíly a stránky slouží v OneNotu jako hlavní navigační prvky.

Karty na pásu karet

 • Pokud chcete přejít na kartu Domů, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F10. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o kartu Domů. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o horní pás karet, panel nástrojů pásu karet, jednu z karet na pásu karet a kartu Domů.

 • Na ostatní karty na pásu karet se přesunete pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva. Až uslyšíte název požadované karty (Soubor, Domů, Vložení, Kreslení, Revize nebo Zobrazení), stiskněte Enter.

 • K procházení aktivní karty na pásu karet použijte klávesu Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (zpět). Až uslyšíte název požadovaného příkazu, stiskněte klávesu Enter nebo postupujte podle pokynů čtečky obrazovky.

 • Na aktivní stránku se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Oddíly a stránky

 • Na další oddíl přejdete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Tab. Na předchozí oddíl přejdete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Tab.

 • Pokud chcete přejít na další stránku v oddílu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page Down. Pokud chcete přejít na předchozí stránku v oddílu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page Up. Při výběru stránky uslyšíte název stránky.

Hledání

 • Pokud chcete vyhledat obsah ve všech poznámkových blocích, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+E. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o hledání a úpravu hledání. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o hledání a úpravu hledání. Potom zadejte text, který chcete najít.

 • Pokud chcete vyhledat obsah na aktivní stránce, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F. V Předčítání uslyšíte, že se jedná o hledání a úpravu hledání na této stránce. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o hledání na stránce. Potom zadejte text, který chcete najít.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí klávesnice a Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, můžete v aplikaci OneNote pro Windows 10 vytvářet různé poznámkové bloky pro osobní, pracovní nebo školní poznámky. OneNote pro Windows 10 je digitální poznámkový blok, který vám umožní mít všechny svoje poznámky vždycky s sebou a na jednom místě.

V OneNotu se nemůže stát, že by vám v poznámkových blocích došel papír. Snadno změníte jejich uspořádání, vytisknete je nebo nasdílíte. Všechny poznámky můžete rychle prohledávat, takže svoje poznámky najdete, i když zapomenete, kam jste je dali. Nejlepší je, že můžete ukládat poznámkové bloky online – tak se k nim dostanete ze všech svých zařízení.

Poznámky : 

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

Pokud chcete spustit OneNote:

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows a napište OneNote. Uslyšíte, že se jedná o OneNote, důvěryhodnou aplikaci pro Microsoft Store. Pokud je první výsledek hledání nějaký jiný, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte správné oznámení.

 2. Stisknutím klávesy Enter spusťte OneNote.

Otevření poznámkového bloku

OneNote otevře poznámkový blok, se kterým jste pracovali naposledy. Pokud chcete otevřít jiný poznámkový blok:

 1. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o vyhledávací pole a úpravy. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o poznámkové bloky, vyhledávací pole a úpravy.

 2. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního poznámkového bloku a oznámení (například) 1 z 2, úpravy. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o seznam, a dále název aktuálního poznámkového bloku a oznámení (například) 1 z 2.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku, který chcete otevřít. Pak stiskněte klávesu Esc a můžete dál pracovat v tomto poznámkovém bloku.

Navigace v poznámkovém bloku

Hlavními navigačními prvky ve OneNotu jsou karty na pásu karet, oddíly a stránky. Na pásu karet najdete výchozí karty Domů, Vložení, Kreslení a Zobrazení. Výběrem karty zobrazíte na pásu karet specifické možnosti pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy uspořádané do skupin. Karta Vložení například přepíná na pás karet, který vám umožní vybrat různé položky pro vložení do dokumentu, jako jsou tabulky, přílohy souborů, obrázky nebo odkazy.

Pod pásem karet se nachází obsah stránky poznámkového bloku, který tvoří většinu stránky. Karty oddílů umožňují rychlý přístup k oddílům a karty stránek umožňují přístup na jednotlivé stránky v aktivním oddílu.

Karty na pásu karet

 1. Stisknutím klávesy Alt přesuňte fokus na karty na pásu karet. Uslyšíte, že je položka vybraná a že se jedná o kartu Domů. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o kartu Domů.

 2. Pomocí klávesy Šipka doprava nebo Šipka doleva procházejte karty na pásu karet, dokud neuslyšíte název požadované karty.

 3. Stiskněte klávesu Šipka dolů a pak pomocí klávesy Šipka doprava nebo Šipka doleva můžete procházet příkazy na vybrané kartě. Stisknutím mezerníku použijete aktuální příkaz a vrátíte se na stránku.

Oddíly

 1. Pokud chcete přejít do jiného oddílu v poznámkovém bloku, stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuálního oddílu a oznámení (například) 1 z 2, úroveň 1. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o stromové zobrazení, a název aktuálního oddílu.

 2. Pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru můžete procházet oddíly, vybraný oddíl pak zvolte stisknutím klávesy F6. V programu Předčítání uslyšíte název aktuální stránky a oznámení (například) úroveň odsazení 1, 1 z 2, výběr. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o seznam, a název aktuální stránky a oznámení (například) úroveň odsazení 1, 1 z 2.

  Fokus je teď na kartě pro výběr stránky.

 3. Pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru můžete procházet stránky. Při procházení uslyšíte název každé stránky a její úroveň odsazení. Stisknutím klávesy F6 přejdete na vybranou stránku.

Stránky

 1. Pokud chcete přejít na jinou stránku v poznámkovém bloku, stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuální stránky a oznámení (například) úroveň odsazení 1, 1 z 2, výběr. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o seznam, a název aktuální stránky a oznámení (například) úroveň odsazení 1, 1 z 2.

 2. Pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru můžete procházet stránky. Při procházení uslyšíte název každé stránky a její úroveň odsazení. Stisknutím klávesy F6 přejdete na vybranou stránku.

Hledání

 1. Pokud chcete vyhledat obsah ve všech poznámkových blocích, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+E. V programu Předčítání uslyšíte, že se jedná o hledání a úpravu hledání. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o vyhledávací pole a hledání. Potom zadejte text, který chcete najít.

 2. Pokud chcete procházet výsledky hledání, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název stránky poznámkového bloku a oznámení (například) 1 z 2. Pak můžete výsledky procházet pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru.

 3. Stisknutím klávesy Esc zavřete vyhledávací pole a můžete pokračovat v práci na aktuálně vybrané stránce výsledků.

Tip : Pokud chcete hledání omezit na jeden poznámkový blok, stiskněte po napsání hledaného textu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o filtr, všechny poznámky, pole se seznamem jen pro čtení. Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného poznámkového bloku, a stisknutím klávesy Enter použijte filtr.

Čtení stránek

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Windows 10 a bude vás informovat o obrázcích, seznamech a nadpisech.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom postupujte jedním z následujících způsobů:

  • V programu Předčítání stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M. Předčítání začne číst dál od aktuálního místa. Můžete se také pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru přesunout na další nebo předchozí řádek.

   Poznámka : Pokud OneNote pro Windows 10 nepodporuje příkaz v oblasti s fokusem, sdělí vám program Předčítání, že se nejedná o text, ve kterém se dá vyhledávat. V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání. Režim procházení zapnete stisknutím kláves Caps Lock+mezerník.

  • Pokud si chcete poslechnout celou stránku ve čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+šipka dolů. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

 2. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Otevření poznámkového bloku z OneNotu Online ve OneNotu pro Windows 10

Pokud si prohlížíte poznámkový blok ve OneNotu Online a chcete ho upravit ve OneNotu pro Windows 10, můžete ho jednoduše znovu otevřít.

 1. Při zobrazení poznámkového bloku ve OneNotu Online stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Domů.

 2. Stisknutím klávesy O otevřete poznámkový blok ve OneNotu pro Windows 10.

 3. Možná se ozve dotaz, jestli nechcete přepnout aplikace. V tom případě stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Ano. Potom stiskněte Enter.

Poznámkový blok je teď otevřený v aplikaci OneNote_for_Windows10. OneNoteOnline_2nd při přepnutí aplikací otevře místní dialog, který umožňuje pokračovat v úpravách poznámkového bloku v aplikaci OneNoteOnline_2nd. Pokud to nepotřebujete, zavřete tento dialog stisknutím klávesy Esc.

Klávesové zkratky

Pokud s aplikací OneNote pro Windows 10 používáte fyzickou klávesnici, můžete si ušetřit čas používáním následujících podporovaných klávesových zkratek pro oblíbené příkazy a úkoly.

Psaní, úpravy a procházení poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmout

CTRL+X

Kopírovat

CTRL+C

Vložit

CTRL+V

Vrátit zpět

CTRL+Z

Provést znovu

CTRL+Y

Zrušit aktuální úroveň ovládacího prvku rozhraní

ESC

Vybrat veškerý text a objekty na stránce

CTRL+A

Vytvořit nové stránky

CTRL+N

Vytvořit novou stránku za aktuální stránkou

CTRL+ALT+N

Vytvořit novou podstránku

CTRL+SHIFT+ALT+N

Vytvořit nový oddíl

CTRL+T

Označit stránku jako přečtenou nebo nepřečtenou

CTRL+Q

Přejít na předchozí stránku v seznamu

CTRL+PAGE UP

Přejít na další stránku v seznamu

CTRL+PAGE DOWN

Přejít na první stránku aktuálního výběru

ALT+HOME

Přejít na poslední stránku aktuálního výběru

ALT+END

Přejít na dříve zobrazenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přejít na další dříve zobrazenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zapnout nebo vypnout seznam poznámkového bloku

ALT+F1

Přejít na nadpis aktuální stránky

CTRL+SHIFT+T

Přejít na cíl odkazu

CTRL+ENTER (s kurzorem na textu odkazu)

Procházet prvky uživatelského rozhraní
(navigace, kruhová nabídka, plátno, pruh aplikací atd.)

F6 (jedno nebo víc stisknutí)

Přiblížit na aktuální stránce

CTRL+ZNAMÉNKO PLUS (jen na číselné klávesnici)

Oddálit na aktuální stránce

CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (jen na číselné klávesnici)

Vložit aktuální datum

ALT+SHIFT+D

Vložit aktuální čas

ALT+SHIFT+T

Vložit aktuální datum a čas

ALT+SHIFT+F

Formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Změnit vybraný text na tučný

CTRL+B

Změnit vybraný text na kurzívu

CTRL+I

Podtrhnout vybraný text

CTRL+U

Zvýraznit vybraný text

CTRL+SHIFT+H

Zapnout nebo vypnout zvýraznění textu

CTRL+ALT+H

Kopírovat formátování textu

CTRL+SHIFT+C

Vložit formátování textu

CTRL+SHIFT+V

Použít značku úkolu na aktuální řádek textu

CTRL+1

Použít značku Důležité na aktuální řádek textu

CTRL+2

Použít značku otázky na aktuální řádek textu

CTRL+3

Odebrat značky poznámek z aktuálního řádku textu

CTRL+0

Zvětšit velikost písma o 1 bod

CTRL+SHIFT+. (TEČKA)

Zmenšit velikost písma o 1 bod

CTRL+SHIFT+, (ČÁRKA)

Zarovnat aktuální odstavec doleva

SHIFT+ALT+ŠIPKA VLEVO

Zarovnat aktuální odstavec doprava

SHIFT+ALT+ŠIPKA VPRAVO

Začít nebo ukončit položku seznamu s odrážkami

CTRL+SHIFT+L

Začít nebo ukončit položku číslovaného seznamu

CTRL+SHIFT+O

Vyhledávání, sdílení a synchronizace poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Hledat v poznámkách

CTRL+E

Sdílet aktuální stránku

KLÁVESA WINDOWS+H

Ručně synchronizovat aktuální poznámkový blok

SHIFT+F9

Ručně synchronizovat všechny poznámkové bloky

F9

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vložit nový řádek pod

CTRL+ENTER

Vložit nový sloupec napravo

CTRL+ALT+R

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×