ZLEVA a ZLEVAB (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZLEVA a ZLEVAB  v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce ZLEVA vrátí první znak nebo znaky v textovém řetězci na základě zadaného počtu znaků.

Funkce ZLEVAB vrátí první znak nebo znaky v textovém řetězci na základě zadaného počtu bajtů.

Důležité : Pokud je jako výchozí jazyk nastaven jazyk podporující znakovou sadu DBCS, počítá funkce ZLEVAB na každý znak 2 bajty. V opačném případě se funkce ZLEVAB chová stejně jako funkce ZLEVA – počítá na každý znak 1 bajt.

Mezi jazyky podporující znakovou sadu DBCS patří japonština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční) a korejština.

Syntaxe

ZLEVA(text, [znaky])

ZLEVAB(text, [bajty])

Syntaxe funkce má následující argumenty:

  • Text:    Povinný argument. Jedná se o textový řetězec obsahující znaky, které chcete extrahovat.

  • Znaky:    Nepovinný argument. Určuje počet znaků, které chcete extrahovat pomocí funkce ZLEVA.

    • Argument znaky musí být větší nebo roven hodnotě 0.

    • Je-li jeho hodnota vyšší než počet znaků textu, vrátí funkce celý text.

    • Není-li argument znaky uveden, předpokládá se hodnota 1.

  • Bajty:    Nepovinný argument. Určuje počet znaků, které chcete extrahovat na základě zadaného počtu bajtů pomocí funkce ZLEVAB.

Příklad

Příklad 1: funkce ZLEVA

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Prodejní cena

Švédsko

Vzorec

Popis

Výsledek

=VLEVO(A2;8)

Prvních osm znaků prvního řetězce

Výprodej

=VLEVO(A3)

První znak druhého řetězce

S

Příklad 2: funkce ZLEVAB (v počítači je jako výchozí nastaven jazyk podporující znakovou sadu DBCS)

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Prodejní cena

Švédsko

Vzorec

Popis

Výsledek

=VLEVO(A2;8)

Prvních osm znaků prvního řetězce

Výprodej

=VLEVO(A3)

První znak druhého řetězce

S

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×