Získávání informací pomocí diskusí nebo průzkumů

Diskuse a průzkumy představují dva způsoby získávání informací od ostatních uživatelů.

Diskuse jsou uspořádány podle témat. Diskusní příspěvek může vystavit kdokoli, přičemž reagovat na něj může libovolným způsobem více uživatelů. Průzkumy jsou prezentovány ve formě sad otázek. Odpovědi na tyto otázky jsou shromážděny a uspořádány.

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Členové marketingového týmu společnosti Adventure Works například používají diskuse k neformální diskusi o projektech či dokonce o logistice (například o společném cestování na události). Vedoucí marketingového týmu pomocí průzkumu shromažďují názory zaměstnanců na týmové procesy a morálku týmu.

Účast v diskusních vývěskách

Na webu serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 je diskusní vývěska místo, kde mohou členové týmu diskutovat o různých tématech a společně řešit úkoly. Diskusní vývěska je podobná diskusní skupině, kde může jakýkoli účastník vystavit příspěvek, na který může odpovědět více uživatelů.

Na diskusní vývěsce jsou zobrazeny nejprve nejnovější diskuse spolu s počtem odpovědí v jednotlivých diskusích. Díky tomu můžete rychle zjistit, ve kterých diskusích se naposledy vyskytla aktivita a které diskuse jsou nejoblíbenější. Členové mohou také přizpůsobit svá vlastní zobrazení diskusní vývěsky.

Chcete-li zobrazit odpovědi na určité téma diskuse, klikněte na název tématu.

Diskusní vývěska týmu

Při vytváření položky diskuse nebo odpovídání na existující diskusi můžete formátovat zadaný text, vložit hypertextový odkaz nebo tabulku a vytvořit propojení s obrázkem na webu.

Pokud se uživatelé ve skupině Členové chtějí zúčastnit diskuse, mohou ve výchozím nastavení použít následující postupy:

  • Vytvoření nové položky diskuse:    Novou položku diskuse můžete vytvořit a upravit kliknutím na několik tlačítek a zadáním textu.

  • Odpověď na diskusní články:    Do diskuse můžete zadat odpověď a tuto odpověď také upravovat.

  • Účast pomocí e-mailu:    Pokud je pro diskusní vývěsku nastaven příjem e-mailů, můžete diskusní témata přidávat odesíláním e-mailových zpráv. Zprávu vytvoříte obvyklým způsobem a potom zahrnete název diskusní vývěsky do polí Komu nebo Kopie zprávy. Správce a vlastník webu musí nejdříve nastavit službu příchozích e-mailů.

  • Změna zobrazení:    Řazením a filtrováním podle vlastních preferencí můžete změnit způsob zobrazení diskuse.

  • Přijímání upozornění na přidané položky a provedené změny:    Pokud někdo přidá nebo změní položku na diskusní vývěsce, můžete na to být upozorněni e-mailem.

Vytváření průzkumů a odpovídání na ně

Průzkumy umožňují zadávat určité otázky a shromažďovat příslušné odpovědi v uspořádaném formátu, podobně jako při průzkumu veřejného mínění. Můžete vytvářet několik typů otázek, například otázky s možností výběru z více voleb, otázky vyžadující vyplnění určitých informací nebo otázky vyžadující hodnocení.

V závislosti na nastavení průzkumu je možné, že budete moci na průzkum odpovědět pouze jednou. Jestliže nemůžete odpovědět na všechny otázky v průzkumu během jedné relace – například pokud jste během odpovídání na otázky vyrušeni – můžete neúplnou odpověď uložit a dokončit ji později. Tím uložíte odpovědi a zavřete průzkum.

Otázka průzkumu

Pokud průzkum vytváříte vy, můžete do něj přidat logiku větvení tak, aby se měnil v závislosti na odpovědích na konkrétní otázky. V průzkumu, který se větví, se otázky zobrazí pouze v případě, že se vztahují k něčí situaci. Jestliže se otázka na danou osobu nevztahuje, daná osoba tuto sadu otázek vynechá nebo je jí nabídnuta jiná sada otázek.

Jakmile uživatelé na průzkum odpoví, budete chtít zobrazit výsledky včetně všech zákonitostí ve výsledcích. Průzkumy umožňují odpovědi graficky posoudit (podobně jako u grafu) nebo je možné výsledky exportovat do jiného programu, například do aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Chcete-li, aby byl průzkum co nejefektivnější, postupujte při jeho návrhu následujícím způsobem:

  • Vymyslete takové otázky, které čtenáře přimějí přemýšlet o potřebách, jimiž se chtějí zabývat nejvíce.

  • Umožněte čtenářům odpovídat na otázky efektivně a jednoduše.

  • Použijte formát otázky a odpovědi, jež umožní snadno vygenerovat souhrn výsledků od všech respondentů, který bude možné vyhodnotit.

  • Nepožadujte v jedné otázce příliš mnoho názorů, abyste mohli vyhodnotit každou odpověď samostatně.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×