Získání digitálního ID

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Digitální ID umožňuje prostřednictvím Microsoft Outlooku odesílat digitálně podepsané zprávy. Digitální ID, kterému se říká taky digitální certifikát, pomáhá prokázat vaši totožnost a předcházet falšování zpráv, takže chrání pravost e-mailové zprávy. Z důvodu lepší ochrany soukromí je možné taky šifrování zpráv.

Poznámka : Digitální podpis není totéž co podpis zprávy, který je přizpůsobitelnou závěrečnou částí mailu. Digitální podpis vloží do zprávy jedinečný kód, který se vytvoří jen na základě digitálního ID vlastněného pravým odesílatelem.

Získání digitálního ID pro odesílání zpráv

Získání digitálního ID od certifikační autority

Digitální ID vydává nezávislá certifikační autorita.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení.

 4. V části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Outlook klikněte na položku Nastavení Centra zabezpečení.

 5. Na kartě Zabezpečení e-mailu ve skupinovém rámečku Digitální ID (certifikáty) klikněte na tlačítko Načíst digitální ID.

  Vaše organizace může mít zásady, které vyžadují odlišný postup. Podrobnější informace získáte u správce sítě.

  Otevře se webový prohlížeč, který zobrazí webovou stránku Microsoft Office Online se seznamem několika certifikačních autorit. Klikněte na tu, kterou chcete použít, a podle pokynů na webové stránce se zaregistrujte k získání digitálního ID. Certifikační autorita vám zašle digitální ID a příslušné pokyny v e-mailové zprávě.

Výběr digitálního ID

Můžete používat více digitálních ID – jedno pro digitální podpis, což v mnoha oblastech může mít právní význam, a jiné pro šifrování.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení.

 4. V části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Outlook klikněte na položku Nastavení Centra zabezpečení.

 5. Na kartě Zabezpečení e-mailu ve skupinovém rámečku Šifrovaný e-mail klikněte na tlačítko Nastavení.

  Poznámka : Máte-li digitální ID, automaticky se nakonfigurují nastavení pro použití tohoto ID. Chcete-li použít jiné digitální ID, postupujte podle zbylých kroků tohoto postupu.

 6. Ve skupinovém rámečku Předvolby pro nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko Nová.

 7. Do pole Název nastavení zabezpečení zdejte název.

 8. V seznamu Kryptografický formát klikněte na položku S/MIME. V závislosti na typu vašeho certifikátu můžete místo toho zvolit položku Zabezpečení systému Exchange.

 9. Vedle pole Podpisový certifikát klikněte na tlačítko Zvolit a potom vyberte certifikát, který je platný pro digitální podepisování.

  Poznámka : Chcete-li si ověřit, zda je certifikát určen k digitálnímu podepisování a šifrování, klikněte v dialogovém okně Vybrat certifikát na tlačítko Zobrazit certifikát. Jde-li o certifikát určený pro odesílání kryptografických zpráv (například digitálně podepsaných zpráv), zobrazí se kupříkladu text Chrání e-mailové zprávy.

 10. Pokud nebudete odesílat a přijímat podepsané zprávy jen v rámci organizace, zaškrtněte políčko S podepsanými zprávami odesílat tyto certifikáty.

  Poznámka :  Zvolené nastavení se stane výchozím nastavením pro odesílání kryptografických zpráv. Pokud nechcete, aby se tato nastavení používala jako výchozí pro všechny kryptografické zprávy, zrušte zaškrtnutí políčka Výchozí nastavení zabezpečení pro tento formát kryptografických zpráv.

Přidání digitálního ID adresáta ke kontaktům

Aby bylo možné odesílat a přijímat zašifrované e-mailové zprávy, jak odesílatel, tak příjemce musí vzájemně sdílet své certifikáty digitálních ID.

 1. Otevřete digitálně podepsanou zprávu. Podepsaná zpráva je v aplikaci Seznam zpráv označená pomocí ikony podpisu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na jméno v poli Od a pak klikněte na příkaz Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

 3. Jestliže už máte záznam o této osobě, klikněte v dialogovém okně Nalezen duplicitní kontakt na možnost Aktualizovat informace vybraného kontaktu. Do složky Odstraněná pošta se uloží záložní kopie.

  Teď je certifikát uložený spolu s kontaktním záznamem tohoto příjemce. Této osobě nyní můžete odesílat šifrované e-mailové zprávy.

  Pokud chcete zobrazit certifikát kontaktu, dvakrát klikněte na jméno osoby a pak na kartu Certifikáty.

Začátek stránky

Získání digitálního ID pro odesílání zpráv pomocí systému Microsoft Exchange

Poznámka :  Tato funkce vyžaduje účet systému Microsoft Exchange Server.

Pokud chcete získat digitální ID systému Exchange Server (například pomocí Služby správy klíčů), musí mít správce vašeho účtu serveru Exchange na serveru aktivováno zabezpečení a musí vám poskytnout speciální heslo, takzvaný token. Podrobnější informace vám poskytne správce systému Exchange.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení.

 4. V části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Outlook klikněte na položku Nastavení Centra zabezpečení.

 5. Na kartě Zabezpečení e-mailu ve skupinovém rámečku Digitální ID (certifikáty) klikněte na tlačítko Načíst digitální ID.

 6. Klikněte na tlačítko Nastavit zabezpečení pomocí serveru Exchange.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Do pole Název digitálního ID zadejte své jméno.

 9. Do pole Token zadejte speciální heslo, které vám přidělil správce systému Exchange.

 10. Do dialogového okna Heslo zabezpečení aplikace Microsoft Outlook zadejte odlišné heslo pro dané digitální ID a poté heslo potvrďte v poli Potvrdit.

  Do složky Doručená pošta dostanete zprávu od správce systému Exchange, ve které bude žádost o zadání hesla vytvořeného v tomto kroku.

 11. Do dialogového okna, které se zobrazí, zadejte heslo. Klikněte na zaškrtávací políčko Pamatovat heslo po dobu a v minutách zadejte, jak dlouho má být heslo v aplikaci Outlook zapamatováno.

 12. V zobrazené zprávě Kořenové úložiště certifikátů klikněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×