Záznam zvukových poznámek a videopoznámek

Pokud jste na přednášce, na schůzi nebo děláte rozhovor a víte, že nestihnete psát poznámky dost rychle, můžete OneNote použít k záznamu zvukových poznámek nebo videopoznámek.

Poznámka : Než začnete, zkontrolujte, jestli je váš počítač vybavený mikrofonem a webkamerou a jestli je obojí nastavené v Ovládacích panelech Windows.

 1. V OneNotu klikněte na místo na stránce, kam chcete vložit záznam, a pak udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete vytvořit jenom zvukový záznam, klikněte na Vložení > Nahrát zvuk.

  • Pokud chcete vytvořit videozáznam s volitelným zvukem, klikněte na Vložení > Nahrát video.

   Snímek obrazovky nabídky Vložit s tlačítky AV ve OneNotu 2016

  Záznam se spustí hned, jak OneNote na stránku přidá ikonu multimédií.

 2. Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte Pozastavit nebo Zastavit na kartě Zvuk a video.

 3. Pokud chcete záznam přehrát, klikněte na stránce na ikonu multimédií a pak klikněte na Přehrát.

Pokud si během záznamu pořizujete poznámky, propojí se se zvukem a videem vytvořeným pomocí OneNotu. Díky tomu můžete prohledávat poznámky a najít konkrétní úseky zvukového záznamu nebo videozáznamu.

Poznámka : Pokud na kartě Zvuk a video kliknete na tlačítko Zobrazit přehrávání, umístí OneNote kurzor do poznámek vytvořených během nahrávání. Když třeba nahráváte rozhovor a po dvou minutách průběhu klipu si zapíšete poznámky, přejde OneNote přesně do této části vašich poznámek, kdykoli klip přehráváte a dosáhnete značky dvou minut. To je ohromně užitečné, pokud chcete uchovat kontext mezi zaznamenanou událostí a všemi reakcemi, myšlenkami a nápady, které jste měli v průběhu události v ten daný okamžik. 

Videa a zvukové nahrávky nahrávané v OneNotu se přímo propojí s poznámkami, které při jejich nahrávání uděláte. Můžete tak poznámky později prohledávat podle klíčových slov nebo určitých textů, které jsou spojené s konkrétním záznamem. Když jste třeba na schůzce a přednášející vysvětluje složitý pracovní postup, můžete si prezentaci nahrát a do poznámek si napsat „pracovní postup“, abyste označili téma záznamu. Až si budete záznam přehrávat, OneNote vám ukáže doprovodné poznámky, které jste si udělali.

K nahrávání zvukových klipů nebo videoklipů v OneNotu musíte mít na počítači rozhraní Microsoft DirectX 9.0a nebo novější a program Microsoft Windows Media Player 9 nebo novější.

 1. Na stránce klikněte na místo, kam chcete nahrávku umístit – třeba vedle odstavce nebo fotky.

 2. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na šipku vedle tlačítka Nahrát a potom klikněte na Nahrát pouze zvuk nebo Nahrát video.

  Na stránku se umístí časové razítko.

 3. Spusťte nahrávání zvukových poznámek nebo videopoznámek.

 4. Až budete chtít nahrávání ukončit, klikněte na panelu nástrojů Záznam zvuku a videa na tlačítko Zastavit Obrázek tlačítka .

Poznámka : 

 • Pokud zvolíte možnost Nahrát pouze zvuk, OneNote nahraje zvukový klip jako soubor .wma. Pokud zvolíte možnost Nahrát video, OneNote zkombinuje zvuk a video do souboru .wmv (za předpokladu, že k počítači je připojený mikrofon nebo je mikrofon dostupný jako součást kamery). Po vytvoření videonahrávky v OneNotu se v poznámkách nedá oddělit zvuková část od videočásti.

 • Pokud není OneNote spuštěný, můžete spustit nahrávání zvuku tak, že kliknete pravým tlačítkem na ikonu OneNotu na pravé straně hlavního panelu systému Windows a potom kliknete na Zahájit záznam zvuku.

Začátek stránky

Sdílení zvukových nahrávek nebo videonahrávek s ostatními

Vytvořené zvukové nahrávky a videonahrávky můžete sdílet s dalšími lidmi, i když nemají na svých počítačích nainstalovaný OneNote.

Odeslání zvukových souborů a videosouborů v e-mailové zprávě

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti klikněte v seznamu Kategorie na Odesílání e-mailu.

 3. Vyberte Připojit vložené soubory k e-mailové zprávě jako samostatné soubory a klikněte na OK.

 4. Klikněte na kartu stránky obsahující zvukové soubory nebo videosoubory, které chcete odeslat.

 5. V nabídce Soubor přejděte na Odeslat a potom klikněte na Příjemce pošty (jako příloha).

 6. Vyplňte e-mailový formulář a klikněte na Odeslat.

Poznámka : 

 • V e-mailové zprávě napište příjemcům, aby uložili soubor .wma nebo .wmv do stejného místa, jako je soubor OneNotu. Tak budou moct přehrát zvuk nebo video přímo ze stránky.

 • Zvukovou nahrávku nebo videonahrávku můžete ale poslat i tak, že odešlete jenom soubor .wma nebo .wmv.

Publikování stránek obsahujících zvukové soubory a videosoubory

 1. Klikněte na kartu stránky, kterou chcete publikovat.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Uložit jako.

 3. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do sdíleného umístění, kam chcete soubor .one a soubor .wma nebo .wmv publikovat.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na možnost Oddíly aplikace OneNote.

 5. Klikněte na Uložit.

Aby si příjemci mohli poslechnout sdílené zvukové nahrávky nebo se mohli podívat na sdílené videonahrávky, musí udělat toto:

 • Musí mít na počítači nainstalovaný program Microsoft Windows Media Player 9 nebo novější. Program Media Player je nainstalovaný jako součást operačního systému Microsoft Windows nebo se dá stáhnout z webu Microsoftu.

 • Musí uložit stránku OneNotu i soubor pro Windows Media Player (zvukový soubor .wma nebo videosoubor .wmv) do stejného umístění.

Začátek stránky

Viz taky

Přehrávání zvukové nahrávky nebo videonahrávky

Změna nastavení zvukové nahrávky nebo videonahrávky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×