Záznam makra

Pokud v aplikaci Microsoft Office Project opakovaně provádíte nějakou úlohu, můžete ji zautomatizovat pomocí makra. Makro je řada příkazů a funkcí uložených v Modul a lze ho spustit, kdykoli potřebujete danou úlohu provést.

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Makro a potom klepněte na příkaz Záznam nového makra.

 2. Do pole Název makra zadejte název Makro.

  Prvním znakem názvu makra musí být písmeno. Ostatní znaky mohou být písmena, čísla nebo znaky podtržení. Název makra nesmí obsahovat prázdné mezery, ale k oddělení slov lze použít znaky podtržení.

 3. Pokud chcete makro spouštět stisknutím Klávesová zkratka, zadejte do pole Klávesová zkratka příslušný znak nebo kombinaci kláves.

  Můžete použít kombinaci kláves CTRL+ znak (pro malá písmena) nebo CTRL+SHIFT+ znak (pro velká písmena), kde znak představuje libovolnou klávesu na klávesnici s písmenem, ale nikoli zvláštní znak. Není možné použít kombinaci kláves, která se již v aplikací Microsoft Office Project používá.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit makro do klepněte na umístění, do kterého chcete makro uložit.

  • Chcete-li, aby makro bylo k dispozici při každém použití aplikace Project, klepněte na možnost Globální soubor.

  • Chcete-li, aby nové makro bylo k dispozici pouze v aktuálním projektu, klepněte na možnost Tento projekt.

 5. Chcete-li přidat popis makra, zadejte popis do pole Popis.

 6. Pokud při záznamu makra vyberete buňky, makro si vybere stejný sloupec (pole) při každém spuštění bez ohledu na to, která buňka je vybrána jako první, protože zaznamená absolutní odkaz na sloupce. Chcete-li, aby si makro při spuštění vybíralo sloupce bez ohledu na umístění v aktivní buňce, klepněte na tlačítko Relativní v poli Odkazy na sloupce.

  Makro si naproti tomu při spuštění vybere řádky bez ohledu na umístění aktivní buňky, protože zaznamenává Relativní odkaz na řádky. Chcete-li, aby makro vždy vybralo stejný řádek bez ohledu na to, která buňka byla vybrána jako první, klepněte na tlačítko Absolutní (ID) v poli Odkazy na řádky.

  Poznámka : Aplikace Project dále používá tato nastavení při záznamu maker, dokud nastavení nezměníte nebo aplikaci Project nezavřete.

 7. Klepněte na tlačítko OK a proveďte akce, které chcete zaznamenat.

 8. Po dokončení všech akcí, které chcete zaznamenat, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Makro a klepněte na položku Zastavit záznam.

Poznámka zabezpečení : Protože makra mohou obsahovat viry, buďte opatrní při jejich spouštění. Proveďte následující opatření: používejte v počítači aktuální antivirový software, nastavte zabezpečení maker na vysokou úroveň, zrušte zaškrtnutí políčka Důvěřovat všem nainstalovaným doplňkům a šablonám, používejte digitální podpisy a vytvořte a udržujte seznam důvěryhodných vydavatelů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×