Záznam informací v deníku

Deník automaticky zaznamenává zvolené činnosti, které se vztahují k určitým Kontakt, a vkládá je do Časová osa. Můžete jej také použít ke sledování Položka aplikace Microsoft Outlook, například e-mailových zpráv nebo schůzek, případně jiných souborů systému Microsoft Office, jako jsou dokumenty aplikace Word nebo sešity aplikace Excel. Můžete dokonce uchovat záznam libovolné komunikace, kterou si chcete zapamatovat – dokonce něčeho, co není umístěno přímo ve vašem počítači, jako je telefonní hovor nebo dopis, který jste odeslali nebo obdrželi poštou.

Tip : Potřebujete-li rychlý přístup k deníku, přidejte tlačítko Deník do Navigační podokno. Na dolním okraji navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka , klikněte na položku Přidat či odebrat tlačítka a potom klikněte na položku Deník.

V tomto článku

Záznam položek a souborů v deníku

Záznam data a doby práce s kontaktem

Změna počátečního a koncového času u položek v deníku

Vypnutí nebo vyprázdnění deníku

Začátek stránky

Záznam položek a souborů v deníku

Automatický záznam položek a souborů

 1. Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Backstage a potom klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. Na kartě Poznámky a deník klikněte na tlačítko Možnosti deníku.

 3. V seznamu Automaticky zaznamenávat položky zaškrtněte políčka u položek, které chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

 4. V seznamu Pro tyto kontakty zaškrtněte políčka u kontaktů, jejichž položky chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

 5. V seznamu Zaznamenávat soubory z zaškrtněte políčka u aplikací, jejichž soubory chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

Ruční záznam položky aplikace Outlook

 1. V libovolném zobrazení aplikace Outlook klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nové položky, přejděte na položku Další a klikněte na položku Položka deníku.

 2. Do pole Předmět zadejte popis.

 3. V rozevíracím poli Typ položky klikněte na typ Položka deníku, který chcete zaznamenat.

 4. Vyberte další požadované možnosti.

Ruční záznam souboru mimo aplikaci Outlook

 1. Vyhledejte soubor, u kterého chcete provést záznam. Můžete použít aplikaci Microsoft Outlook, Průzkumníka Windows nebo plochu.

 2. Přetáhněte příslušnou položku na položku Deník Vzhled tlačítka .

 3. V okně Položka deníku vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Záznam data a doby práce s kontaktem

 1. Otevřete kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klikněte ve skupině Komunikace na tlačítko Další a potom na položku Položka deníku.

 3. V záhlaví položky deníku se zobrazí aktuální datum a čas. Chcete-li datum nebo čas změnit, klikněte na šipku u jednotlivých polí a potom vyberte požadované datum a čas.

 4. Chcete-li zaznamenat přesný čas začátku a konce, klikněte na kartě Položka deníku ve skupině Časovač na tlačítko Spustit časovač.

  V položce deníku budou zaznamenány datum a doba, po kterou jste s kontaktem pracovali. Časovač zastavíte kliknutím na tlačítko Pozastavit časovač.

 5. Chcete-li zaznamenat informace do deníku, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít na kartě Akce.

Začátek stránky

Změna počátečního a koncového času u položek v deníku

Automatická změna počátečního a koncového času u všech položek

 1. V deníku přejděte ve zobrazení časové osy na kartě Zobrazit ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení a potom na položku Sloupce.

 2. V rozevíracím seznamu Dostupná pole vybrat z klikněte na požadovanou sadu polí. Obvykle to bývají sady Často používaná pole nebo Všechna pole deníku.

 3. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako počáteční datum položky, a potom klikněte na tlačítko Začátek.

 4. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako koncové datum položky, a klikněte na tlačítko Konec.

Tip : V zobrazení Časová osa je znázorněno, kdy byly jednotlivé položky a dokumenty vytvořeny, uloženy, odeslány, přijaty, otevřeny nebo změněny. Při změně polí času použitých k zobrazení položek na časové ose se může změnit umístění a trvání položek na ose.

Ruční změna počátečního a koncového času u položky deníku

 1. Otevřete položku deníku.

 2. Zadejte nový počáteční a koncový stav. Chcete-li změnit koncový čas, změňte hodnotu v poli Trvání.

Poznámka : Změna časů přiřazených k položce deníku nezmění počáteční čas dané položky, dokumentu nebo kontaktu, na které tento záznam odkazuje.

Začátek stránky

Vypnutí nebo vyprázdnění deníku

Vypnutí deníku

Chcete-li deník vypnout, musíte zrušit zaškrtnutí několika políček v dialogovém okně Možnosti deníku. Deník nelze vypnout pouze pomocí jedné položky.

 1. Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Backstage a potom klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. Na kartě Poznámky a deník klikněte na tlačítko Možnosti deníku.

 3. V seznamu Automaticky zaznamenávat položky zrušte zaškrtnutí všech políček.

 4. V seznamu Zaznamenávat soubory z zrušte zaškrtnutí všech políček.

Poznámka : V seznamu Pro tyto kontakty není nutné zaškrtnutí políček rušit.

Vymazání deníku

Vymazáním deníku dojde k odstranění jeho položek.

 1. V deníku klikněte na kartě Domů ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Seznam položek. Zobrazí se tabulka se všemi položkami deníku.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Výběr jedné položky:     Klikněte na požadovanou položku.

  • Výběr několika položek:     Podržte stisknutou klávesu CTRL a potom postupně klikejte na požadované položky. Chcete-li vybrat řadu položek vedle sebe, klikněte na první položku, podržte stisknutou klávesu SHIFT a potom klikněte na poslední položku.

  • Výběr všech položek ve složce:     Klikněte na libovolnou položku a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 3. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Odstranit nebo stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×