Zástupný symbol (pole úkolu)

Zástupné úkoly jsou ručně naplánovaný úkol, které neobsahují dostatek informací, aby mohly být naplánovány. Pokud zadáte ručně naplánovaný úkol bez platného data zahájení nebo dokončení a bez platné doby trvání, aplikace Microsoft Project tento úkol označí jako zástupný úkol.

Datový typ:    Pole typu Ano/Ne

Typ položky:    Vypočítané pole

Způsob výpočtu:    Pokud nejméně ve dvou z polí pro zahájení, dokončení nebo dobu trvání ručně naplánovaného úkolu není dostatek informací, aplikace Project u něj nastaví režim zástupného úkolu.

Nejvhodnější použití:    Pomocí ručně naplánovaných úkolů můžete zadat úkoly, i když nemáte dostatek informací o datech zahájení či dokončení nebo o době trvání. Zadání zástupných úkolů tímto způsobem je vhodné, pokud víte o existenci úkolu a chcete ho přidat do projektu, ale zatím neznáte podrobnosti k jeho naplánování.

Pokud chcete zjistit, které z ručně naplánovaných úkolů obsahují nedostatek plánovacích informací, jako je datum zahájení, datum dokončení nebo doba trvání, přidejte pole Zástupný symbol do seznamu úkolů (například do zobrazení Ganttův diagram). Seřazením, seskupením nebo filtrováním můžete zobrazit všechny zástupné úkoly pohromadě.

Můžete rovněž procházet, řadit, seskupovat nebo filtrovat podle hodnoty Zástupný symbol v poli Režim úkolu, které je ve výchozím nastavení zobrazeno ve všech seznamech úkolů.

Příklad:     Plán projektu obsahuje ručně naplánované úkoly, u kterých se čeká na kalendářní data od investorů a na dobu trvání od přiřazených zdrojů. Do těchto polí jste zadali text Bude určeno. Vzhledem k neúplným informacím o plánování označila aplikace Project tyto úkoly jako zástupné. Chcete zobrazit všechny zástupné úkoly, abyste mohli zadat potřebné informace. Do tabulkové části zobrazení Ganttův diagram přidáte pole Zástupný symbol a pak tabulku podle tohoto pole seřadíte, aby se všechny úkoly s hodnotou Ano zobrazily pohromadě.

Poznámky:     Aplikace Project zobrazuje v poli Režim úkolu u všech zástupných úkolů ikonu Zástupný symbol. Přestože je v poli Režim úkolu zobrazena ikona Zástupný symbol, nelze hodnotu Zástupný symbol vybrat jako režim úkolu, protože aplikace Project tak činí automaticky u všech ručně naplánovaných úkolů s nedostatečnými informacemi o plánování. Pokud zástupný úkol obsahuje rozeznatelné datum zahájení nebo dokončení, bude v grafické části Ganttova diagramu u tohoto data zobrazena koncová značka ve tvaru zarážky.

Jestliže zástupný úkol obsahuje pouze dobu trvání, bude v Ganttově diagramu zobrazen světle zbarvený zástupný pruh vykreslený od data zahájení nejbližšího souhrnného úkolu. Pokud dvě ze tří polí obsahují ověřené údaje, aplikace Project změní zástupný úkol na ručně naplánovaný.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×