Zástupné znaky v aplikaci Access

Poznámka : V tomto tématu je uveden popis a stručný návod k používání zástupných znaků v aplikaci Microsoft Office Access 2007.

Informace o vyhledávání zástupných znaků v databázi aplikace Access naleznete v článcích Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit, Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu a Aktualizace dat v databázi.

V tomto tématu

Podporované znakové sady

Jak zjistit, který standard ANSI databáze podporuje

Zástupné znaky znakové sady ANSI-89

Zástupné znaky znakové sady ANSI-92

Typy dat, které lze vyhledávat pomocí zástupných znaků

Podporované znakové sady

Aplikace Access podporuje dvě sady zástupných znaků, protože podporuje dva standardy pro SQL – ANSI-89 a ANSI-92. Zástupné znaky standardu ANSI-89 se zpravidla používají při spouštění dotazů a operací typu najít a nahradit v databázích aplikace Access – souborech MDB a ACCDB. Zástupné znaky standardu ANSI-92 se používají při spouštění dotazů v projektech aplikace Access – souborech aplikace Access připojených k databázím serveru Microsoft SQL Server. Jelikož server SQL používá standard ANSI-92, projekty aplikace Access rovněž používají standard ANSI-92.

Aplikace Access však poskytuje výjimku z tohoto pravidla. V následující tabulce jsou uvedeny metody nebo nástroje, které lze používat k vyhledání a nahrazení dat, a zobrazen výchozí standard ANSI, který se s jednotlivými nástroji používá.

Metoda nebo nástroj pro vyhledávání

Typ vyhledávaného souboru

Použitá sada zástupných znaků

Dialogové okno Najít a nahradit

Databáze aplikace Access (soubory MDB a ACCDB)

ANSI-89

Dialogové okno Najít a nahradit

Projekt aplikace Access (soubory ADP a ACCDP)

ANSI-92

Výběrový nebo aktualizační dotaz

Databáze aplikace Access (soubory MDB a ACCDB)

ANSI-89

Výběrový nebo aktualizační dotaz

Projekt aplikace Access (soubory ADP a ACCDP)

ANSI-92

Dialogové okno Najít a nahradit, výběrový nebo aktualizační dotaz

Databáze aplikace Access nastavená pro podporu standardu ANSI-92

ANSI-92

Začátek stránky

Jak zjistit, který standard ANSI databáze podporuje

Pomocí následujícího postupu můžete zjistit, popřípadě změnit nastavení ANSI pro danou databázi.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access..

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na tlačítko Návrháři objektů a v části Návrh dotazu pod nadpisem Syntaxe kompatibilní se serverem SQL Server (ANSI 92) proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit otevřenou databázi na standard ANSI-92, zaškrtněte políčko Tato databáze.

   - nebo -

   Chcete-li otevřenou databázi nastavit na standard ANSI-89, zaškrtnutí políčka zrušte.

  • Pokud chcete, aby všechny nové databáze vytvořené v otevřené instanci aplikace Access byly nastaveny na standard ANSI-92, zaškrtněte políčko Výchozí pro nové databáze.

   - nebo -

   Pokud chcete, aby všechny nové databáze byly nastaveny na standard ANSI-89, zaškrtnutí políčka zrušte.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zástupné znaky znakové sady ANSI-89

Tuto sadu zástupných znaků používejte v dialogovém okně Najít a nahradit k nalezení, popřípadě nahrazení dat v databázi nebo projektu aplikace Access. Tyto znaky používejte také v případě, že spouštíte výběrové a aktualizační dotazy vůči databázi aplikace Access, ale nepoužívejte je v dotazech spouštěných vůči projektům aplikace Access. Další informace o používání výběrových a aktualizačních dotazů najdete v článcích Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu a Aktualizace dat v databázi.

Znak

Popis

Příklad

*

Odpovídá libovolnému počtu znaků. Znak hvězdička (*) lze použít kdekoli ve znakovém řetězci.

tr* Budou nalezeny řetězce tryska, trn a truhla, nikoli však tenor nebo potrava.

?

Odpovídá jakémukoli jednotlivému abecednímu znaku.

St?l Budou nalezeny řetězce stůl, stál, styl a stel.

[ ]

Odpovídá jednomu ze znaků uvedených v závorkách.

St[ae]l Budou nalezeny řetězce stal a stel, nikoliv však stůl nebo stál.

!

Odpovídá libovolnému znaku, který není uveden v závorkách.

st[!ae]l Budou nalezeny řetězce stůl a stál, nikoliv však stal nebo stel.

-

Odpovídá jakémukoli znaku v zadaném rozsahu znaků. Rozsah musí být zadán ve vzestupném pořadí (A až Z, nikoli Z až A).

b[a-c]d Budou nalezeny řetězce bad, bbd a bcd.

#

Odpovídá jakékoli jednotlivé číslici.

1#3 Budou nalezena čísla 103, 113 a 123.

Začátek stránky

Zástupné znaky znakové sady ANSI-92

Tuto sadu zástupných znaků používejte, když spouštíte výběrové nebo aktualizační dotazy vůči projektům aplikace Access (soubory ADP) a když používáte některý z výše uvedených typů dotazů nebo dialogové okno Najít a nahradit k prohledávání databází nastavených na používání standardu ANSI-92.

Znak

Popis

Příklad

%

Odpovídá libovolnému počtu znaků. Může být použit jako první nebo poslední znak ve znakovém řetězci.

tr% Budou nalezeny řetězce tryska, trn a truhla, nikoli však tenor nebo potrava

_

Odpovídá jakémukoli jednotlivému abecednímu znaku.

s_k Budou nalezeny řetězce sak, sek, sok, srk, suk.

[ ]

Odpovídá jednomu ze znaků uvedených v závorkách.

St[ae]l Budou nalezeny řetězce stal a stel, nikoliv však stůl nebo stál.

^

Odpovídá libovolnému znaku, který není uveden v závorkách.

st[^ae]l Budou nalezeny řetězce stůl a stál, nikoliv však stal nebo stel.

-

Odpovídá jakémukoli znaku v zadaném rozsahu znaků. Rozsah musí být zadán ve vzestupném pořadí (A až Z, nikoli Z až A).

b[a-c]d Budou nalezeny řetězce bad, bbd a bcd.

Poznámka : 

 • Chcete-li najít zástupné znaky umístěné v datech, uzavřete znak, který chcete najít, do hranatých závorek, například takto: [#]. Stejné pravidlo použijte pro nalezení hvězdiček (*), otazníků (?), křížků (#), levých hranatých závorek ([) a pomlček (-). Nepoužívejte hranaté závorky při vyhledávání vykřičníků (!) nebo pravých hranatých závorek (]). K nalezení těchto znaků pomocí dialogového okna Najít a nahradit zadejte znak do pole Co hledat bez uzavření do hranatých závorek. Stejná pravidla se používají při hledání znaků pomocí dotazu. Následující syntaxe například vrátí všechny záznamy obsahující vykřičník, bez ohledu na to, kde je v datech umístěn: Like "*!*".

  Informace o používání dialogového okna Najít a nahradit naleznete v článku Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit. Informace o používání výběrových a aktualizačních dotazů naleznete v článcích Vytvoření jednoduchého výběrového dotazuAktualizace dat v databázi.

  Hledáte-li současně pomlčku a další znaky, umístěte pomlčku do závorek před nebo za všechny ostatní znaky, například takto: [-#*] nebo [#*-]. Je-li však za levou hranatou závorkou vykřičník (!), umístěte pomlčku až za vykřičník: [!-].

 • Chcete-li vyhledat dvojici tvořenou levou a pravou hranatou závorkou ([]), uzavřete oba znaky do hranatých závorek takto: [[]]. Je to nutné proto, že aplikace Access interpretuje jednu dvojici hranatých závorek jako Řetězec nulové délky.

Začátek stránky

Typy dat, které lze vyhledávat pomocí zástupných znaků

Když navrhujete tabulku, nastavíte pro každé pole tabulky datový typ. Například pro pole obsahující kalendářní informace nastavíte datový typ Datum a čas. V následující tabulce jsou uvedeny datové typy, které lze vyhledávat pomocí zástupných znaků. Pamatujte, že v některých případech můžete zástupné znaky použít v dialogovém okně Najít a nahradit, nikoliv však v dotazech, a obráceně.

Typ dat

Použití

Text

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Memo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Číslo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Datum a čas

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Poznámka : Způsob použití zástupných znaků může být ovlivněn místním nastavením. Další informace jsou uvedeny v poznámkách na konci tohoto oddílu.

Měna

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Automatické číslo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Objekt OLE

Nikde.

Ano / Ne

Dotazy, avšak nejsou zapotřebí. Další informace jsou uvedeny v poznámkách na konci tohoto oddílu.

Vložit hypertextový odkaz

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Průvodce vyhledáváním

Závisí na datovém typu zdrojového pole.

Poznámka : 

 • V dialogovém okně Najít a nahradit můžete pomocí zástupných znaků hledat v polích Datum a čas, pokud formát použitý pro tato pole zobrazuje alespoň část data jako text. Můžete například vyhledávat pomocí řetězce 10. čer* 2007 a jako výsledek dostanete měsíce obsahující písmena „čer“ – červen a červenec. Pamatujte, že v dialogovém okně musíte zaškrtnout políčko Prohledávat podle formátu, protože je třeba vyhledávat pomocí formátu použitého pro data. Další informace o tomto zaškrtávacím políčku najdete v článku Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit.

 • Na způsob vyhledávání může mít vliv formát data a času definovaný v místních nastaveních systému Windows. Některým uživatelům se může datum zobrazovat s římskými číslicemi, například 07-IX-1997 místo 7. 9. 1997. Pravidlem je, že vyhledáváte podle toho, co vidíte, nikoliv podle toho, co si myslíte, že je v aplikaci Access uloženo do tabulky. Jinými slovy, chcete-li například vyhledat všechny záznamy pro září 2007, můžete použít řetězec *-IX-2007.

  Pokud text v poli kalendářního data obsahuje diakritická znaménka, například á nebo č, je nutné zadat tato znaménka do vyhledávacího řetězce, jinak nebude vyhledávání úspěšné. Diakritická znaménka můžete obejít pomoci zástupných znaků. Například hledáte-li datum 3. září 2007, můžete je vyhledávat pomocí řetězce 3. z* 2007.

 • Prohledáváte-li pole typu Ano/Ne pomocí dialogového okna Najít a nahradit, aplikace Access pole ignoruje a dialogové okno nevrátí žádné záznamy. Vyhledáváte-li pole typu Ano/Ne pomocí dotazu, můžete použít zástupné znaky, mějte však na paměti, že pole typu Ano/Ne vracejí pouze dvě hodnoty (0 pro nepravdu a 1 pro pravdu), takže zástupný znak nepřidá do vyhledávání žádnou hodnotu. Například použití kritéria =-1 vrátí stejné výsledky jako "Like *1".

 • Pole s objekty OLE nelze vyhledávat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×