Zásady hesel

Hesla pomáhají chránit soubory systému Microsoft Office 2010 tím, že je šifrují, aby ostatní uživatelé nemohli obsah souborů přečíst nebo změnit. Úroveň ochrany heslem je založena na složitosti zadaného hesla. Složitější hesla je obtížnější uhodnout a zajišťují tedy vyšší zabezpečení než jednoduchá hesla.

Co chcete udělat?

Jak jsou prosazována pravidla pro zásady hesel?

Chybové zprávy týkající se zásad hesel

Vytvoření silného hesla

Jak jsou prosazována pravidla pro zásady hesel?

Správci IT prosazují zásady silných hesel nakonfigurováním nastavení zásad skupiny, která odpovídají potřebám zabezpečení v jejich organizaci. Další informace o nasazení pravidel pro zásady hesel v organizaci získáte vyhledáním článku Plánování nastavení složitosti hesla v systému Office 2010 na webu TechNet.

Začátek stránky

Chybové zprávy týkající se zásad hesel

Existují dvě běžné chybové zprávy, které se zobrazí, pokud chcete chránit soubor heslem, které neodpovídá pravidlům pro zásady hesel.

  • Heslo nesplňuje požadavek na minimální délku:     Zobrazí se varovná zpráva informující o tom, že je nutné použít více znaků. Řešení: Použijte heslo, které odpovídá minimální délce uvedené ve zprávě nebo ji překračuje. Následující obrázek je příkladem této varovné zprávy.

    Chybová zpráva, která se zobrazí, pokud heslo neobsahuje minimální počet znaků

  • Heslo nesplňuje požadavek na minimální složitost:     Zobrazí se varovná zpráva informující o tom, že je nutné použít více znaků. Řešení: Použijte heslo, které splňuje minimální požadavky uvedené ve zprávě nebo je převyšuje. Následující obrázek je příkladem této varovné zprávy.

Chybová zpráva, která se zobrazí, pokud heslo neobsahuje dostatečný počet znaků

Začátek stránky

Vytvoření silného hesla

Pokud chcete vytvořit silnější a složitější hesla, použijte hesla o délce nejméně sedm znaků, která obsahují znaky minimálně z následujících čtyř skupin.

  • Velká písmena (A až Z)

  • Malá písmena (a až z)

  • Čísla (0 až 9)

  • Jiné než abecední znaky (například: ! $ # nebo %)

  • Heslo by nemělo obsahovat název vašeho účtu

Důležité : Hesla a přístupová slovní spojení by měla být volena tak, abyste si je snadno zapamatovali, ale ostatní je nemohli jednoduše uhodnout.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×