Zápisy o telefonních hovorech v aplikaci Business Contact Manager

Pomocí Zápis o telefonním hovoru v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook lze uchovávat Záznam o telefonických interakcích s Klient nebo Obchodní kontakt. Po otevření Formulář zápisu o telefonickém hovoru ze Záznam klienta, ze Záznam obchodního kontaktu nebo z nabídky Business Contact Manager můžete zaznamenat délku hovoru a zapsat Komentáře k hovoru. Zápisy o telefonních hovorech vytvořené ze záznamů jsou automaticky propojeny s historií komunikace těchto záznamů, avšak zápisy o telefonním hovoru vytvořené z nabídky Business Contact Manager je nutné propojit se záznamem ručně. Všechny uložené zápisy o telefonním hovoru můžete zobrazit ve Složka Historie komunikace.

Co chcete udělat?

Vytvoření zápisu o telefonním hovoru a jeho propojení se záznamem

Propojení existujícího zápisu o telefonním hovoru se záznamem

Úprava zápisu o telefonním hovoru

Přesunutí zápisu o telefonním hovoru

Odebrání zápisu o telefonním hovoru ze záznamu nebo zrušení jeho propojení

Odstranění zápisu o telefonním hovoru

Vytvoření zápisu o telefonním hovoru a jeho propojení se záznamem

Jestliže zápis o telefonním hovoru vytvoříte ze Zobrazení historie komunikace v záznamu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, bude s tímto záznamem automaticky propojen. Můžete také nejprve vytvořit zápis o telefonním hovoru a poté jej propojit s jedním nebo více záznamy.

Vytvoření zápisu o telefonním hovoru ze záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitost nebo Obchodní projekt.

 2. Poklepejte na záznam, ke kterému chcete přidat zápis o telefonním hovoru.

 3. Na Pás karet klepněte ve skupině Komunikace na možnost Nová položka historie a vyberte položku Zápis o telefonním hovoru.

 4. V oddílu Zápis o obchodním telefonním hovoru zadejte předmět a vyberte typ telefonního hovoru.

 5. V oddílu Čas hovoru zadejte datum a čas zahájení a po dokončení hovoru celkovou dobu trvání hovoru.

  Poznámka : Chcete-li změřit telefonní hovor, klepněte ve skupinovém rámečku Časovač na položku Spustit časovač. Jestliže použijete časovač, bude trvání hovoru zadáno automaticky.

 6. V části Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na možnost Propojit s a propojte zápis o telefonním hovoru s jedním nebo několika dalšími záznamy.

  Tip : Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 7. V oddílu Zaznamenat datum a čas budou datum a čas telefonního hovoru zaznamenány automaticky při uložení zápisu o telefonním hovoru.

 8. Do pole Komentáře zadejte poznámky.

  Chcete-li zaznamenat datum a čas zadání Komentáře, klepněte na tlačítko Přidat časové razítko.

 9. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

  Poznámka : Chcete-li před uzavřením zápis o telefonním hovoru vytisknout, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klepněte na příkaz Tisk.

Vytvoření zápisu o telefonním hovoru a jeho následné propojení se záznamem

 1. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový a klepněte na příkaz Zápis o telefonním hovoru.

 2. V oddílu Zápis o obchodním telefonním hovoru určete předmět a typ telefonního hovoru.

 3. V oddílu Čas hovoru zadejte datum a čas zahájení a po dokončení hovoru celkovou dobu trvání hovoru.

 4. V části Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit s.

 5. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete zápis o telefonním hovoru propojit.

 6. Zadejte název záznamu nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 7. Klepněte na tlačítko Propojit a potom na tlačítko OK.

 8. V oddílu Zaznamenat datum a čas budou datum a čas telefonního hovoru zaznamenány automaticky při uložení zápisu o telefonním hovoru.

 9. Do pole Komentáře zadejte poznámky.

  Chcete-li zobrazit datum a čas zadání komentáře, klepněte na tlačítko Přidat časové razítko.

 10. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

  Poznámka : Chcete-li před zavřením zápis o telefonním hovoru vytisknout, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na příkaz Tisk.

Začátek stránky

Propojení existujícího zápisu o telefonním hovoru se záznamem

Jestliže vytvoříte zápis o telefonním hovoru ze záznamu, propojí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook tento zápis o telefonním hovoru automaticky s historií komunikace příslušného záznamu.

Zápisy o telefonním hovoru můžete propojit s více záznamy. Při každém propojení zápisu o telefonním hovoru se záznamem se ve složce Historie komunikace zobrazí další kopie zápisu o telefonním hovoru.

Přidání propojení zápisu o telefonním hovoru ze záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam obsahující zápis o telefonním hovoru, který chcete propojit s jiným záznamem.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na možnost Historie a potom poklepejte na zápis o telefonním hovoru, který chcete propojit s jiným záznamem.

 4. Klepněte na položku Propojit s.

 5. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete zápis o telefonním hovoru propojit.

 6. Zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

  Přidání propojení zápisu o telefonním hovoru ze složky Historie komunikace

 7. Klepněte na tlačítko Propojit a potom na tlačítko OK.

 8. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 9. Poklepejte na zápis o telefonním hovoru, který chcete propojit s více záznamy.

 10. Klepněte na položku Propojit s.

 11. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete zápis o telefonním hovoru propojit.

 12. Zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 13. Klepněte na tlačítko Propojit a potom na tlačítko OK.

Přidání propojení zápisu o telefonním hovoru ze složky Historie komunikace

 1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 2. Poklepejte na zápis o telefonním hovoru, který chcete propojit s jiným záznamem.

 3. Klepněte na položku Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete zápis o telefonním hovoru propojit.

 5. Zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 6. Klepněte na tlačítko Propojit a potom na tlačítko OK.

 7. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 8. Poklepejte na zápis o telefonním hovoru, který chcete propojit s více záznamy.

 9. Klepněte na položku Propojit s.

 10. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete zápis o telefonním hovoru propojit.

 11. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 12. Klepněte na tlačítko Propojit a potom na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava zápisu o telefonním hovoru

Zápis o telefonním hovoru lze upravit v záznamu, se kterým je propojen, nebo ve složce Historie komunikace.

Úprava zápisu o telefonním hovoru v záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam obsahující zápis o telefonním hovoru, který chcete upravit.

 3. V zobrazení Zápis o telefonním hovoru klepněte ve skupině Zobrazit na možnost Historie a potom poklepejte na zápis o telefonním hovoru, který chcete upravit.

 4. Proveďte změny formuláře Zápis o telefonním hovoru a poté klepněte ve skupinovém rámečku Akce na příkaz Uložit a zavřít.

Úprava zápisu o telefonním hovoru ve složce Historie komunikace

 1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 2. Poklepejte na zápis o telefonním hovoru, který chcete změnit.

 3. Proveďte změny formuláře zápisu o telefonním hovoru a potom klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přesunutí zápisu o telefonním hovoru

Jestliže odeberete zápis o telefonním hovoru z historie komunikace záznamu, odstraní jej aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook automaticky ze složky Historie komunikace. Pokud tedy chcete odstranit zápis o telefonním hovoru z jednoho záznamu a poté jej propojit s jiným záznamem, je nutné jej propojit s druhým záznamem před odebráním z prvního záznamu.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam obsahující propojený zápis o telefonním hovoru, který chcete přesunout

 3. Ve skupině Zobrazit klepněte na možnost Historie.

 4. Poklepejte na zápis o telefonním hovoru, který chcete přesunout.

 5. Klepněte na položku Propojit s.

 6. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete zápis o telefonním hovoru propojit.

 7. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 8. Chcete-li Zrušit propojení zápisu o telefonním hovoru se záznamem, vyberte jej v seznamu Položky historie komunikace a klepněte na tlačítko Odebrat.

 9. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Odebrání zápisu o telefonním hovoru ze záznamu nebo zrušení jeho propojení

V případě, že je zápis o telefonním hovoru propojen jen s jedním záznamem a odstraníte jeho propojení, bude zápis o telefonním hovoru odstraněn z historie komunikace tohoto záznamu i ze složky Historie komunikace a nebude možné jej obnovit. V případě, že je zápis o telefonním hovoru propojen s více záznamy, nachází se v každém záznamu samostatná kopie. Pokud odstraníte zápis o telefonním hovoru z jednoho záznamu, zůstanou tyto kopie propojeny s ostatními záznamy.

Zrušení propojení zápisu o telefonním hovoru ze záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam, u kterého chcete zrušit propojení se zápisem o telefonním hovoru.

 3. Ve skupině Zobrazit klepněte na možnost Historie.

 4. Poklepejte na zápis o telefonním hovoru, jehož propojení chcete zrušit.

 5. Klepněte na položku Propojit s.

 6. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete zápis o telefonním hovoru propojit.

 7. Jestliže chcete propojit zápis o telefonním hovoru s jiným záznamem, zadejte název nebo jej vyberte v seznamu a klepněte na příkaz Propojit s.

 8. Chcete-li propojení zápisu o telefonním hovoru zrušit ze záznamu, vyberte jej v seznamu Položky historie komunikace a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

 10. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Odstranění zápisu o telefonním hovoru

Jestliže odeberete propojení zápisu o telefonním hovoru se záznamem a tento zápis o telefonním hovoru je propojen s jinými záznamy, bude odstraněno pouze propojení a nikoli zápis o telefonním hovoru. Pokud chcete zápis o telefonním hovoru odstranit z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, je nutné zrušit jeho propojení s každým záznamem, s nímž je propojen.

Důležité : Po odebrání všech propojení záznamu bude zápis o telefonním hovoru odstraněn bez možnosti obnovení.

Odstranění zápisu o telefonním hovoru s propojením na jediný záznam

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam obsahující propojený zápis o telefonním hovoru, který chcete odstranit.

 3. Ve skupině Zobrazit klepněte na možnost Historie.

 4. Vyberte zápis o telefonním hovoru, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Odstranění zápisu o telefonním hovoru s více propojeními

 1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 2. Vyberte jednu nebo několik kopií zápisu o telefonním hovoru, který chcete odstranit. Pamatujte, že pokud je zápis o telefonním hovoru propojen s více záznamy, nachází se v každém záznamu samostatná kopie.

 3. Po provedení výběru kopií klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×