Zápis o telefonním hovoru v aplikaci Business Contact Manager

Tento Formulář slouží k vytvoření zápisu o telefonním hovoru.

Zápis o obchodním telefonním hovoru

Předmět:     Zadejte předmět telefonního hovoru.

Typ volání:      Vyberte typ hovoru, například úvodní hovor, podpora nebo následný hovor.

Čas hovoru

Datum zahájení:     Klepněte na šipku a vyberte datum hovoru.

Čas zahájení:     Klepněte na šipku a vyberte čas hovoru.

Spustit časovač:     Klepnutím na tlačítko Spustit časovač spustíte časovač telefonního hovoru.

Pozastavit časovač:     Klepnutím na tlačítko Pozastavit časovač pozastavíte časovač.

Celková doba trvání:     Klepněte na šipku a vyberte dobu trvání hovoru. Jestliže jste použili časovač, celková doba se zde zobrazí automaticky.

Propojený zákazník, obchodní kontakt, příležitost nebo obchodní projekt

Propojit s:      Do tohoto textového pole zadejte názvy Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt, s nimiž chcete tento Zápis o telefonním hovoru propojit. Můžete také klepnutím na tlačítko Propojit s otevřít dialogové okno Propojit se záznamem aplikace Business Contact Manager a vybrat jednoho nebo několik klientů, obchodních kontaktů, příležitostí nebo obchodních projektů.

Poznámka : Pokud jste tento formulář otevřeli ze záznamu klienta, obchodního kontaktu, příležitosti nebo obchodního projektu, bude zápis o telefonním hovoru po uložení formuláře automaticky propojen s tímto záznamem.

Vytvořeno:     Aktuální datum a čas vytvoření poznámky se přidá automaticky při uložení zápisu o telefonním hovoru.

Změněno:     Při každém uložení zápisu o telefonním hovoru bude automaticky přidáno datum a čas.

Komentáře

Přidat časové razítko:      Zadejte do textového pole Komentáře. Chcete-li přidat časové razítko, klepněte na tlačítko Přidat časové razítko.

Poznámka : Chcete-li tento formulář otevřít, v nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Zápis o telefonním hovoru.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×