Zápis nebo zaznamenání makra

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office Word 2007 můžete automatizovat často prováděné úkoly vytvářením a spouštěním maker. Makro je řada příkazů a pokynů, které seskupíte do jednoho příkazu, abyste tak automatizovali určitý úkol.

Typická využití maker:

 • urychlení rutinních úprav a formátování,

 • kombinace více příkazů, například vložení tabulky o určité velikosti, s určitým ohraničením a s určitým počtem řádků a sloupců,

 • rychlejší zpřístupnění možnosti v některém dialogovém okně,

 • automatizace složitých posloupností úkolů.

Můžete zaznamenat sled akcí, nebo můžete makro vytvořit od začátku zadáním kódu jazyka Visual Basic for Applications v programu Visual Basic Editor.

Poznámka : Chcete-li pracovat s makry v aplikaci Office Word 2007, musíte zobrazit kartu Vývojář.

V tomto článku

Zobrazení karty Vývojář

Zaznamenání makra

Spuštění makra

Vytvoření makra od začátku

Zobrazení karty Vývojář

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Oblíbené.

 3. V oblasti Nejpoužívanější možnosti pro práci s aplikací Word zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

  Poznámka : Pás karet je součástí rozhraní aplikace Fluent systému Microsoft Office.

Začátek stránky

Zaznamenání makra

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Záznam makra.

  Skupina Kód na kartě Vývojář
 2. Do pole Název makra zadejte název makra.

  Poznámka : Jestliže nové makro pojmenujete názvem vestavěného makra aplikace Office Word 2007, bude vestavěné makro nahrazeno akcemi nového makra. Chcete-li zobrazit seznam vestavěných maker, klepněte na kartě Vývojář ve skupině Kód na tlačítko Makra. V rozevíracím seznamu Prohledat klepněte na položku Příkazy Word.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit makro do klepněte na Šablona nebo dokument podle toho, kam chcete makro uložit.

  Důležité : Pokud chcete, aby bylo makro dostupné ve všech dokumentech, klikněte na Normal.dotm.

 4. Do pole Popis napište krátký popis makra.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Začněte zaznamenávat   : Pokud chcete začít zaznamenávat makro, aniž byste ho přiřadili k tlačítku na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo ke klávesové zkratce, klikněte na OK.

  • Vytvořte tlačítko   : Pokud chcete makro přiřadit k tlačítku na panelu nástrojů Rychlý přístup, postupujte takto:

   1. Klikněte na Tlačítko.

   2. V oblasti Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup vyberte dokument (nebo všechny dokumenty), u kterého chcete přidat makro na panel nástrojů Rychlý přístup.

    Důležité : Pokud chcete, aby bylo makro dostupné ve všech dokumentech, klikněte na Normal.dotm.

   3. V dialogovém okně Zvolit příkazy z klikněte na zaznamenávané makro a pak na Přidat.

   4. Pokud chcete tlačítko upravit, klikněte na Změnit.

   5. V části Symbol klikněte na symbol, který chcete pro tlačítko použít.

   6. Do pole Zobrazovaný název zadejte název makra, který chcete zobrazit.

   7. Makro se začne zaznamenávat, když dvakrát kliknete na OK.

    Symbol, který zvolíte, se zobrazí na panelu nástrojů Rychlý přístup. Zadaný název se zobrazí, když přejdete ukazatelem na symbol.

  • Přiřazení klávesové zkratky   : Pokud chcete makru přiřadit klávesovou zkratku, postupujte takto:

   1. Klikněte na Klávesnice.

   2. V seznamu Příkazy klikněte na zaznamenávané makro.

   3. Do pole Stiskněte klávesovou zkratku zadejte požadovanou kombinaci kláves a klikněte na Přiřadit.

   4. Kliknutím na Zavřít spustíte záznam makra.

 6. Proveďte kroky, které chcete do makra zaznamenat.

  Poznámka : Při záznamu makra můžete použít myš ke kliknutí na příkazy a možnosti, ale nikoli k výběru textu. Text musíte vybrat pomocí klávesnice. Další informace o výběru textu pomocí klávesnice najdete v oddílu Výběr textu.

 7. Chcete-li zastavit záznam akcí, klikněte na Zastavit záznam ve skupině Kód.

Změna klávesové zkratky pro makro

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Přizpůsobit.

 3. Vedle položky Klávesové zkratky klikněte na Vlastní.

 4. V seznamu Kategorie klikněte na Makra.

 5. V seznamu Makra klikněte na makro, které chcete změnit.

 6. Do pole Stiskněte klávesovou zkratku zadejte kombinaci kláves, které chcete zvolit.

 7. Zkontrolujte pole Aktuální klávesy, abyste předešli přiřazení kombinace kláves, kterou už používáte k provádění jiného úkolu.

 8. V seznamu Změny uložit do klikněte na možnost, která odpovídá umístění, kde chcete makro spouštět.

  Důležité : Pokud chcete, aby bylo makro dostupné ve všech dokumentech, klikněte na Normal.dotm.

 9. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Spuštění makra

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na Makra.

  Skupina Kód na kartě Vývojář

 2. V seznamu Název makra klikněte na makro, které chcete spustit.

 3. Klepněte na tlačítko Spustit.

Začátek stránky

Vytvoření makra od začátku

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na Makra.

  Skupina Kód na kartě Vývojář

 2. Do pole Název makra zadejte název makra.

  Poznámka : Jestliže nové makro pojmenujete názvem vestavěného makra aplikace Office Word 2007, bude vestavěné makro nahrazeno akcemi nového makra. Chcete-li zobrazit seznam vestavěných maker, klepněte na položku Příkazy Word v seznamu Prohledat.

 3. V rozevíracím seznamu Prohledat klepněte na Šablona nebo dokument podle toho, kam chcete makro uložit.

  Pokud chcete, aby bylo makro dostupné ve všech dokumentech, klikněte na Normal.dotm.

 4. Klikněte na Vytvořit. Otevře se Visual Basic Editor.

Po otevření programu Visual Basic Editor můžete zjistit další informace o práci s jazykem Visual Basic for Applications. Pokud se chcete dozvědět další informace, klikněte v nabídce Nápověda na Nápověda k Microsoft Visual Basic nebo stiskněte F1.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×