Zálohování dat před změnou O365 pro plány pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud uživatel bude přepnout na jiné předplatné, který má míň služeb souvisejících dat nebo uživatel opustí organizaci, můžete před přepnutí do nové předplatné stáhne jeho kopie jejich dat, který je uložený ve službách Office 365.

V tomto článku:

Jak uložit kopii informací aplikace Outlook

Pokud mají uživatelé aplikace Microsoft Outlook, je možné stáhnout e-mail, kalendář, úkoly a kontakty datový soubor aplikace Outlook (PST) před jejich plánu se po přechodu na jiný.

Export informací Outlooku 2013 do datového souboru Outlooku

Poznámka : Než začnete, musí být účet, z něhož chcete informace Outlooku exportovat, už nastavený v desktopové verzi Outlooku. Informace o tom, jak přidat účet do Outlooku 2013, najdete v článku Přidání e-mailového účtu.

 1. V Outlooku 2013 klikněte na Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Příkaz Import nebo export v zobrazení Backstage

 2. Klikněte na Exportovat do souboru a pak na Další.

  Možnost Exportovat do souboru v Průvodci importem a exportem

 3. Klikněte na Datový soubor aplikace Outlook (.pst) a potom na Další.

 4. Vyberte účet, který chcete exportovat, kliknutím na jméno nebo e-mailovou adresu, například lenka@contoso.com. Pokud chcete exportovat celý účet včetně pošty, kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek, zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Včetně podsložek.

  Poznámka :  Současně můžete exportovat jenom jeden účet. Pokud chcete exportovat víc účtů, po dokončení exportu prvního účtu opakujte kroky 1 až 4.

  Dialogové okno Exportovat datový soubor aplikace Outlook s vybranou horní složkou a zaškrtnutým políčkem Včetně podsložek

 5. Klikněte na Další.

 6. Klikněte na Procházet, vyberte složku, kam chcete uložit datový soubor Outlooku (.pst), a zadejte název souboru pro zálohu. Pokračujte kliknutím na OK.

  Poznámka :  Pokud jste funkci exportu už použili, zobrazí se dřívější umístění složky a název souboru. Zadejte jiný název souboru a klikněte na OK.

 7. Pokud exportujete do existujícího datového souboru Outlooku (.pst), určete v části Možnosti, co se má stát při exportu položek, které už v souboru jsou.

 8. Klikněte na Dokončit.

  Pokud nevytváříte nový datový soubor Outlooku (.pst) nebo nepoužíváte soubor chráněný heslem, Outlook zahájí export okamžitě.

  • Pokud vytváříte nový datový soubor Outlooku (.pst), můžete ho volitelně chránit heslem. V dialogovém okně Vytvořit datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a klikněte na OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

  • Pokud exportujete do existujícího datového souboru Outlooku (.pst), který je chráněný heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

Přístup k Outlookovým informacím

Potom se vytvoří soubor PST, mohou uživatelé Outlooku udělejte jednu z následujících akcí:

Pro hromadnou korespondenci v souboru PST do jiného e-mailového účtu

Dokončení tohoto postupu pro sloučení e-mail, kalendář, úkoly a kontakty, které jsou uložené v souboru PST do jiného e-mailového účtu.

Poznámka : Je nutné, abyste ještě před importem informací Outlooku provedli export informací Outlooku z e-mailového účtu do souboru .pst. Pokud jste to ještě neudělali, přečtěte si téma Export informací Outlooku 2013 do datového souboru Outlooku výš v tomto článku.

 1. V Outlooku 2013 klikněte na Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Spustí se Průvodce importem a exportem.

 2. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

 3. Zvolte Datový soubor aplikace Outlook (PST) a potom klikněte na Další.

 4. Vyhledejte soubor .pst, který chcete importovat.

 5. V části Možnosti zvolte, jak chcete zacházet s duplicitními položkami.

 6. Klikněte na Další.

 7. Pokud bylo k datovému souboru aplikace Outlook (.pst) přiřazené heslo, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 8. Nastavte možnosti pro import položek. Výchozí nastavení není obvykle třeba měnit.

 9. Klikněte na Dokončit.

Po kliknutí na Dokončit Outlook naimportuje obsah souboru <název_souboru>.pst do místního úložiště dat Outlooku na vašem počítači. Po zkopírování dat do místního úložiště dat načte Outlook tato data do vaší poštovní schránky. Pokud máte v poštovní schránce velké množství dat, může to trvat hodiny. Během tohoto načítání dbejte na to, abyste nevypnuli Outlook, a zajistěte si, abyste byli připojení k cílovému účtu.

Tip :  Pokud chcete z datového souboru Outlooku (.pst) importovat nebo obnovit jenom několik položek, můžete ho otevřít a potom v okně Navigační podokno přetáhnout myší položky z jeho složek do stávajících složek Outlooku.

Otevření souboru PST pro přístup k e-mailu

Pokud chcete přístup k e-mailu, můžete otevřít soubor PST. Obsah e-mailu v souboru PST se zobrazí v levém navigačním panelu v Outlooku. Odtud můžete otevřít e-mailu nebo ho přetáhněte do stávajících složek Outlooku.

Poznámka : Následující postup předpokládá, že máte Outlook 2013. Pokud máte dřívější verzi Outlooku, použijte kroků v článku Otevřít, změna nebo zavření datových souborů aplikace Outlook .

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Otevřít a exportovat a potom na Otevřít datový soubor aplikace Outlook.

  Otevření datového souboru aplikace Outlook

  Soubor PST se zobrazí na levém navigačním panelu Outlooku.

Jak uložit soubory uložené ve službě OneDrive

Před přepne do jiné předplatné, můžou uživatelé dostat kopii soubory, které jste uložili na OneDrive pro firmy jednoduše zkopírováním souborů do jiného umístění, například složce na pevném disku počítače nebo sdílené složky podnikové síti se systémem.

Část 1: získání přístupu k uživatele Onedrivu pro firmy dokumentů

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. V navigačním podokně vlevo dole rozbalte Správce a vyberte SharePoint.

  Rozbalením Správce zobrazíte dostupná centra pro správu

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. Vyberte Spravovat profily uživatelů.

 6. Vyhledejte jméno bývalého zaměstnance (použijte jeho alias nebo celé jméno).

 7. Vyberte rozevírací nabídku vedle jeho jména a zvolte Spravovat vlastníky kolekce webů.

  Správa osobního webu

 8. V poli Správci kolekce webů přidejte svoje jméno, jméno správce (podívejte se na příklad na níže uvedeném obrázku) nebo jméno budoucího zaměstnance (pokud ho znáte).

  Přidání sebe ke správcům kolekcí webů

 9. Posuňte se dolů a vyberte OK.

Část 2: zkopírování uživatele dokumentů Onedrivu pro firmy do sdíleného umístění

 1. V části Spravovat profily uživatelů ponechte vybrané jméno uživatele vyberte znova rozevírací nabídku a vyberte Spravovat osobní web.

  Správa vlastníků kolekcí webů

  Poznámka : To je rychlý způsob, jak se dostat na web OneDrivu pro firmy. Nebo můžete zadat adresu v tomhle tvaru: https://<název_společnosti>-my.sharepoint.com/personal/<zaměstnanec>_<název společnosti>_onmicrosoft_com.

 2. V levém navigačním panelu vyberte Dokumenty.

  Výběr dokumentů z osobního webu

 3. Měli byste vidět uživatele dokumenty Onedrivu pro firmy.

  najdete v tématu OneDrive pro firmy dokumentů

 4. Odsud je zkopírujte do vlastního OneDrivu pro firmy nebo do běžného místa, jako je váš týmový web.

Soubory můžete v Office 365 kopírovat několika způsoby. Postupujte podle pokynů v článku o kopírování souborů pomocí příkazu Otevřít v Průzkumníkovi nebo o synchronizaci souborů OneDrivu pro firmy s počítačem a pak soubory nahrajte na váš OneDrive pro firmy nebo týmový web.

Postup uložení informací o Yammeru

Správci můžete exportovat do souboru ZIP všechny zprávy, poznámky, soubory, témata, uživatelé a skupiny. Další informace najdete v tématu Exportovat data. Vývojáři můžou Rozhraní API Yammeru můžete to udělat taky.

Jak uložit informace služby SharePoint

Je v případě uživatele z předplatného, který má SharePoint Online, který ji nemá, se už nezobrazuje dlaždice weby v nabídce Office 365.

Dlaždice Weby pro přístup k sharepointovým webům v Office 365 pro firmy

Však také nové předplatné je ve stejné organizaci využívající jako ten, který přepnutí z, uživatelé budou pořád moct používat Sharepointový týmový web. Můžete zobrazit a aktualizovat poznámkové bloky, dokumentů, úkolů a kalendáře pomocí adresy URL přímo na týmový web.

Tip : Doporučujeme, aby uživatelé na týmový web před změnit svoje předplatné a uložte adresu URL jako oblíbené položky nebo záložka ve svém prohlížeči.

Ve výchozím nastavení je adresu URL týmového webu následujícím způsobem:

https://<orgDomain>/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

kde je < orgDomain > adresa URL organizace.

Například pokud doména organizace je contoso.onmicrosoft.com, pak přímé adresu URL týmového webu bude https://contoso.onmicrosoft.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx.

Samozřejmě uživatelé mohou také stahovat Sharepointu Online dokumenty z týmového webu služby SharePoint do místního počítače nebo do jiného umístění kdykoli.

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud užitečné nebyly a máte pořád potíže, dejte nám vědět, co se pokoušíte dělat a k jakým problémům dochází.

Potřebujete další pomoc? Kontaktujte podporu.

Jako správce Office 365 pro firmy můžete zadarmo kontaktovat zkušené agenty podpory, kteří poskytují podporu v předprodejní fázi, podporu k účtům a podporu k fakturaci a pomáhají řešit technické problémy. Můžete také kontaktovat podporu jménem uživatelů Office 365 z vaší organizace.

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Poznámka : Pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, obraťte se prosím na tým podpory 21Vianet.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Instalace Office na PC nebo Mac

Fakturace v Office 365 pro firmy – Nápověda pro správce

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×