Zálohování dat aplikace Business Contact Manager

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete zálohováním souborů ochránit obchodní informace před ztrátou. Před odinstalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook byste měli soubory také zálohovat, aby bylo možné Obnovit obchodní data, jestliže později aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook znovu nainstalujete.

Vzhledem k tomu, že používaná data mohou být kromě aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook uložena i v jiných systémech, je třeba zálohovat data v obou aplikacích, abyste zajistili co nejúplnější informace. Doporučujeme pro tyto úlohy naplánovat pravidelná zálohování na přibližně stejnou dobu. Pokud potom bude nutné obnovit data, můžete informace z obou aplikací obnovit ze stejného počátečního bodu.

Po instalaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je do seznamu úkolů automaticky přidáno připomenutí Zálohovat databázi aplikace Business Contact Manager. Chcete-li připomenutí odebrat, odstraňte tento úkol nebo jej označte jako hotový, viz téma Dokončení úkolu.

Zálohování souborů

Poznámka : Soubory databáze může zálohovat pouze osoba, která databázi vytvořila.

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na příkaz Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

 2. V dialogovém okně Správa databáze klepněte na kartě Zálohovat nebo obnovit na tlačítko Zálohovat databázi.

 3. V dialogovém okně Zálohování databáze zadejte do pole Zálohovat databázi do umístění souboru zálohy, nebo klepnutím na tlačítko Procházet vyberte jiné umístění, například jednotku CD nebo externí paměťové zařízení.

  Poznámky : 

  • Ve výchozím nastavení je v systému Windows XP záložní kopie databáze uložena do této složky: C:\Documents and Settings\<uživatelské jméno>\My Documents\My Business\Backups. V systému Windows Vista je záložní kopie databáze uložena do této složky: C:\Users\<uživatelské jméno>\Documents\My Business\Backups.

  • Záložní soubor můžete uložit na libovolné platné úložné zařízení nebo výměnné médium, jako je například jiný počítač, paměťové zařízení USB, disk CD, disketa, jednotka Zip nebo podniková síť. Další informace o kopírování souborů naleznete v okně Nápověda a podpora.

 4. Chcete-li záložní soubor chránit heslem, zadejte heslo do polí Heslo a Ověřit heslo.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Informace o zálohování dat aplikace Outlook, například adresářů nebo souborů PST, naleznete v tématu Zálohování dat aplikace Outlook pomocí nástroje Zálohování osobních složek aplikace Microsoft Outlook.

Poznámka : Tento nástroj umožňuje zachování efektivního fungování databází aplikace Business Contact Manager. Chcete-li tuto obrazovku otevřít, v nabídce Business Contact Manager přejděte na příkaz Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×