Zálohování a obnovení databázových položek

Chcete-li zálohovat data uložená v databázi serveru Microsoft Office Project Server 2007, můžete určit, kdy má toto zálohování probíhat. Můžete vytvořit automatické zálohování založené na vámi definovaném plánu nebo můžete zálohovat databázi ručně.

Jako správce můžete také obnovit položky, které byly z databáze nedopatřením odstraněny.

Co chcete udělat?

Automatické zálohování dat podle denního plánu

Ruční zálohování dat

Obnovení položek projektu

Automatické zálohování dat podle denního plánu

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Naplánovat zálohu.

 3. Na stránce Plán denních záloh zadejte do pole Zásady uchovávání projektových informací počet záloh, které chcete uchovávat.

  Poznámka : Zvětšení počtu záloh vyžaduje více databázového prostoru.

 4. U každé položky projektu, pro kterou chcete naplánovat zálohování, vyberte v oblasti Položka v seznamu Možnost možnost Plán nebo Nikdy.

 5. Pokud jste v seznamu Možnost vybrali možnost Plán, vyberte čas, kdy má k zálohování každý den dojít.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Ruční zálohování dat

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Záloha pro správu.

 3. V oblasti Vybrat položky zaškrtněte políčko u každé položky projektu, kterou chcete zálohovat.

 4. Klepněte na tlačítko Zálohování. Položky, které jste vybrali, budou ihned zálohovány.

Začátek stránky

Obnovení položek projektu

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Obnovení pro správu.

 3. V seznamu Položka vyberte položku, kterou chcete obnovit.

 4. Pokud jste v seznamu Položka vybrali položku Projekty, vyberte verzi projektu, který chcete obnovit jako aktuální pracovní verzi projektu.

  Poznámka : Verze, které jsou k dispozici pro obnovení, závisejí na počtu provedených zálohování a na nastaveném celkovém počtu uchovávaných záloh.

 5. Klepněte na tlačítko Obnovit.

Pokud byla některá položka odstraněna poté, kdy byla naposledy zálohována, není možné ji obnovit.

Proč nelze v aplikaci Microsoft Office Project Web Access provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×