Základní informace: rezervování zdrojů

Dostupnost některých zdrojů může být omezená a jejich časový průběh může plánovat správce zdrojů. Díky Projectu můžou projektoví manažeři a správci zdrojů vyjednat dohodu (označovanou jako rezervování zdrojů), která zajistí, aby se zdroje používaly v rámci celé vaší organizace přiměřeně a efektivně.

Důležité : Rezervování zdrojů je k dispozici jenom v případě, že používáte Project Professional 2016 připojený k aplikaci Project Online nebo k serveru Project Server 2016. Project Standard 2016 rezervování zdrojů nepodporuje.

Pokud jste v aplikaci Project Online ještě neaktivovali rezervování zdrojů, nezapomeňte si napřed přečíst časté otázky k rezervování zdrojů.

Před aktivací doporučujeme:

  • Zajistit, aby existující plány zdrojů měly časově uspořádaná data

  • Znovu publikovat všechny existující plány zdrojů

Až budete připravení, můžete v Projectu Online aktivovat rezervování zdrojů.

Krok 1: Správce zdrojů rozhodne, kdo vyžaduje schválení

Když správce zdrojů nastaví v aplikaci Project Online nebo Project Server 2016 fond zdrojů organizace, může několik zdrojů označit jako zdroje, které vyžadují schválení pro přiřazení z projektům.

Identifikace zdrojů, které vyžadují schválení

Krok 2: Projektový manažer požádá o zdroj

Když se projektový manažer rozhodne použít v nějakém projektu zdroj vyžadující schválení, odešle žádost o rezervaci, která je k dispozici v aplikaci Project Professional 2016 a obsahuje rozsah kalendářních dat, kdy takový zdroj potřebuje, a k tomuto rozsahu buď zadá určité procento času zdroje, nebo nastaví počet hodin.

Vedoucí projektu požadující zdroj

Krok 3: Správce zdrojů žádost zkontroluje

Jakmile projektový manažer žádost odešle, správce zdrojů ho zkontroluje v aplikaci Project Online nebo Project Server 2016.

Správce prostředků kontrolující žádost

Aby správci zdrojů mohli snáze rozhodnout, jestli je možné žádost o rezervaci schválit, můžou vyhodnotit kapacitu zdroje, což zajistí, že se zdroje organizace budou efektivně využívat. Pokud nějaký parametr žádosti nejde splnit, správce zdroje může upravit kalendářní data, změnit procento nebo hodiny využití nebo zdroj dokonce vyměnit za úplně jiný, který bude mít lepší dostupnost.

Pokud správce zdrojů žádost upraví, projektový manažer může tyto změny zkontrolovat a v případě potřeby poslat žádost s dalšími změnami.

Pokud správce zdrojů žádost zamítne, projektový manažer může žádost pozměnit a znovu odeslat, aby se se správcem zdrojů mohl dohodnout a společně našli fungující řešení.

Krok 4: Práce se zdrojem může začít!

Jakmile se správce zdrojů a projektový manažer dohodnou na rezervování zdrojů a správce zdrojů žádost schválí, projektový manažer může zdroj přiřadit k úkolům v projektu.

Poznámka : Rezervování zdrojů podporuje komunikaci týkající se požadavků na schválení, ale neslouží jako prevence situace, kdy projektový manažer přiřazuje zdroje bez schválení.

Pokud přiřazení nesplňuje parametry dohody o rezervaci týkající se požadavku na rozsah dat, procenta nebo počet hodin, Project upozorní projektového manažera tak, že vedle daného úkolu zobrazí ukazatel. Ten funguje jako signál pro projektového manažera, že je potřeba upravit buď přiřazení, nebo rezervaci.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×