Základní informace o podokně textu obrázku SmartArt

Podokno textu se nachází na levé straně obrázku SmartArt. Do tohoto podokna lze zadávat text a upravovat v něm text, který se zobrazuje v obrázku SmartArt.

Co chcete udělat?

Úvod k podoknu textu

Význam odrážek v podokně textu

Formátování textu v podokně textu

Klávesové zkratky

Úvod k podoknu textu

Práce s podoknem textu umožňuje zaměřit se především na vlastní obsah prezentace a věnovat tedy méně času výslednému grafickém vzhledu. Při vytváření obrázku SmartArt obsahuje obrázek a příslušné podokno textu zástupný text, který je možné upravit a nahradit vlastním obsahem. V horní části podokna textu lze upravovat text, který se zobrazuje v obrázku SmartArt. V dolní části podokna textu se zobrazují doplňující údaje o obrázku SmartArt, například pro jaký druh informací je daný obrázek nejvhodnější. Pokud se informace v dolní části podokna textu nezobrazují, lze je zobrazit umístěním ukazatele myši na název obrázku SmartArt v dolní části podokna textu nebo zvětšením podokna, což lze provést přetažením jeho okraje myší.

I když není možné vkládat text do podokna textu přetažením, je možné pro kopírování a vkládání textu uvnitř podokna textu používat příkazy kopírovat a vložit. Rovněž lze text z podokna textu zkopírovat a vložit do všech dokumentů aplikací sady Microsoft Office 2007, nebo naopak z dokumentů aplikací sady Office 2007 zpět do podokna textu. Po dokončení úprav textu v podokně textu můžete vyzkoušet různá rozložení, a přizpůsobit tak obrázek IGX potřebám prezentace.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 1 a 2

V obrázcích SmartArt je obvykle nejvhodnější používat kratší texty. Větší množství textu má za následek oslabení vizualizace vytvořené obrázky SmartArt a snížení jejich možnosti sdělování zpráv. Některá rozložení, jako například Lichoběžníkový seznam v typu Seznam, lze však uspokojivě použít i s větším množstvím textu. Potřebné doplňující informace lze případně umístit mimo obrázek SmartArt, avšak v dokumentu aplikace sady Office 2007, nebo mohou být podány během prezentace ústně.

V některých obrázcích SmartArt se text v podokně textu zobrazuje pouze částečně, protože obrázek SmartArt obsahuje neměnný počet tvarů. Text, obrázky nebo jiný obsah, který není zobrazen, je v podokně textu označen červeným písmenem X. Nezobrazený obsah je však stále k dispozici po přepnutí do jiného rozložení. Pokud však toto rozložení uložíte nebo zavřete, nebudou kvůli ochraně soukromí nezobrazené informace uloženy.

Podokno textu s červenými písmeny X

Pokud přesunete ukazatel myši mimo obrázek SmartArt, podokno textu se skryje. Podokno textu se automaticky skrývá při každém klepnutí mimo obrázek SmartArt a automaticky se zobrazuje při klepnutí na obrázek. Automatické zobrazování podokna textu se vypne tehdy, pokud nastavíte skrytí okna. Podokno textu lze zavřít klepnutím na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu podokna textu. Chcete-li podokno textu zobrazit, klepněte na tlačítko Ovládací prvek podokna textu.

Podle potřeby lze provést kontrolu pravopisu textu v podokně textu a také změnit velikost textu nebo text přesunout.

Začátek stránky

Význam odrážek v podokně textu

Podokno textu se chová jako osnova nebo seznam s odrážkami, který mapuje informace přímo do obrázku SmartArt. Každý obrázek SmartArt vytváří své vlastní mapování mezi odrážkami v podokně textu a sadou tvarů obrázku SmartArt.

Chcete-li v podokně textu vytvořit nový řádek textu s odrážkou, stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li v podokně textu odsadit řádek, vyberte řádek a poté na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na tlačítko Snížit úroveň ve skupině Vytvořit obrázek. Chcete-li odsadit řádek v opačném směru, klepněte na tlačítko Zvýšit úroveň. Řádek lze rovněž odsadit stisknutím klávesy TAB. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB lze naopak zmenšit odsazení řádku. Při jakékoli úpravě tohoto druhu dochází k aktualizaci mapování mezi odrážkami podokna textu a tvary v rozložení obrázku IGX. Text nelze odsadit o více než jednu úroveň vzhledem k textu v řádku nad ním. Tvar nejvyšší úrovně nelze odsadit vůbec.

Poznámka   Podle zvoleného rozložení obrázku SmartArt bude každá odrážka v podokně textu mapována v obrázku SmartArt buď jako nový tvar, nebo jako odrážka uvnitř tvaru. V níže uvedených příkladech jsou ukázány dva různé způsoby mapování stejného textu ve dvou různých obrázcích SmartArt. V prvním příkladu jsou pododrážky mapovány jako samostatné tvary. V druhém příkladě jsou pododrážky v daném tvaru mapovány jako odrážky.

Obrázek SmartArt Hierarchie – seznam s odrážkami v podokně textu, avšak ne v obrazcích

Obrázek SmartArt Základní proces s odrážkami v podokně textu uvnitř obrazce

Pokud používáte organizační diagram s tvarem Pomocník, označuje odrážka s připojeným řádkem tvar pomocníka.

Odrážky pro obrazce manažera, podřízeného a pomocníka v podokně textu

Začátek stránky

Formátování textu v podokně textu

Ačkoliv lze text v podokně textu formátovat obvyklým způsobem (například typ a velikost písma, tučné a podtržené písmo a kurzíva), provedené formátování se v podokně textu nezobrazuje. Všechny provedené změny formátu se však projeví v obrázku SmartArt

Začátek stránky

Klávesové zkratky

Akce

Klávesová zkratka

Odsazení textu

TAB nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Odsazení textu v opačném směru

SHIFT+TAB nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Přidá znak tabulátoru.

CTRL+TAB

Vytvoření nového řádku textu

ENTER

Kontrola pravopisu textu

F7

Sloučení dvou řádků textu

DELETE na konci prvního řádku textu

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přepnutí mezi horní částí podokna textu a odkazem Další informace o obrázcích SmartArt v jeho dolní části

CTRL+SHIFT+F1

Přepnutí mezi obrázkem SmartArt a podoknem textu

CTRL+SHIFT+F2

Zavření podokna textu

ALT+F4

Přepnutí fokusu z podokna textu na okraj obrázku SmartArt

ESC

Začátek stránky

Použít na: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk