Základní informace o podokně textu obrázku SmartArt

Podokno textu se nachází vlevo od obrázku SmartArt a text, který se v obrázku SmartArt zobrazuje, zde můžete zadat nebo upravit. Pokud hledáte informace o přidání číslování nebo odrážek do snímků nebo dokumentů v Microsoft Office PowerPointu 2007 nebo Microsoft Office Wordu 2007, najdete je v článcích Přidání odrážek nebo čísel do textuVytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu. Pokud potřebujete pomoct s vytvořením obrázku SmartArt, přejděte na Vytvoření obrázku SmartArt.

V tomto článku

Úvod k podoknu textu

Význam odrážek v podokně textu

Formátování textu v podokně textu

Klávesové zkratky

Úvod k podoknu textu

Práce s podoknem textu umožňuje zaměřit se především na vlastní obsah prezentace a věnovat tedy méně času výslednému grafickém vzhledu. Při vytváření obrázku SmartArt obsahuje obrázek a příslušné podokno textu zástupný text, který je možné upravit a nahradit vlastním obsahem. V horní části podokna textu lze upravovat text, který se zobrazuje v obrázku SmartArt. V dolní části podokna textu se zobrazují doplňující údaje o obrázku SmartArt, například pro jaký druh informací je daný obrázek nejvhodnější. Pokud se informace v dolní části podokna textu nezobrazují, lze je zobrazit umístěním ukazatele myši na název obrázku SmartArt v dolní části podokna textu nebo zvětšením podokna, což lze provést přetažením jeho okraje myší.

I když není možné vkládat text do podokna textu přetažením, je možné pro kopírování a vkládání textu uvnitř podokna textu používat příkazy kopírovat a vložit. Rovněž lze text z podokna textu zkopírovat a vložit do všech dokumentů aplikací sady Microsoft Office 2007, nebo naopak z dokumentů aplikací sady Office 2007 zpět do podokna textu. Po dokončení úprav textu v podokně textu můžete vyzkoušet různá rozložení, a přizpůsobit tak obrázek IGX potřebám prezentace.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 2 úrovně 1 a

V obrázcích SmartArt je obvykle nejvhodnější používat kratší texty. Větší množství textu má za následek oslabení vizualizace vytvořené obrázky SmartArt a snížení jejich možnosti sdělování zpráv. Některá rozložení, jako například Lichoběžníkový seznam v typu Seznam, lze však uspokojivě použít i s větším množstvím textu. Potřebné doplňující informace lze případně umístit mimo obrázek SmartArt, avšak v dokumentu aplikace sady Office 2007, nebo mohou být podány během prezentace ústně.

V některých obrázcích SmartArt se text v podokně textu zobrazuje pouze částečně, protože obsahují pevný počet obrazců. Text, obrázky nebo jiný obsah, který se nezobrazuje, je v podokně textu označen červeným písmenem X. Nezobrazený obsah je pořád dostupný, stačí změnit rozložení. Pokud ale toto rozložení uložíte a zavřete, nezobrazené informace se kvůli ochraně soukromí neuloží.

Podokno textu s červenými písmeny X

Kdykoliv kliknete mimo obrázek SmartArt, podokno textu se skryje. Pokud ho neskryjete, zobrazí se automaticky, když na obrázek kliknete. Podokno textu můžete skrýt kliknutím na Zavřít v pravém horním rohu podokna textu. Když chcete podokno textu zobrazit, klikněte na úchyt po levé straně obrázku SmartArt.

Ovládací prvek podokna textu

V podokně textu můžete podle potřeby provést kontrolu pravopisu textu a taky přesunout nebo změnit velikost textu.

Začátek stránky

Význam odrážek v podokně textu

Podokno textu se chová jako osnova nebo seznam s odrážkami, který mapuje informace přímo do obrázku SmartArt. Každý obrázek SmartArt vytváří své vlastní mapování mezi odrážkami v podokně textu a sadou obrazců obrázku SmartArt.

Když chcete v podokně textu vytvořit nový řádek textu s odrážkami, stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete v podokně textu odsadit řádek, vyberte řádek a pak v části Nástroje SmartArt na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek klikněte na tlačítko Zvýšit úroveň. Pokud chcete řádek odsadit v opačném směru, klikněte na tlačítko Snížit úroveň. Řádek můžete taky odsadit stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIF+TAB pro odsazení v opačném směru. Při jakékoli úpravě tohoto druhu dochází k aktualizaci mapování mezi odrážkami podokna textu a obrazce v rozložení obrázku SmartArt. Libovolný text nelze odsadit o víc než jednu úroveň vzhledem k textu v řádku nad ním a obrazec nejvyšší úrovně nelze odsadit vůbec.

Poznámka : Podle zvoleného rozložení obrázku SmartArt se bude každá odrážka v podokně textu mapovat buď jako nový obrazec, nebo jako odrážka uvnitř obrazce. V níže uvedených dvou příkladech obrázků SmartArt jsou ukázané dva různé způsoby mapování stejného textu ve dvou různých obrázcích SmartArt. V prvním příkladu jsou pododrážky mapované jako samostatné obrazce. V druhém příkladu jsou pododrážky v daném obrazci mapované jako odrážky.

Obrázek SmartArt Hierarchie – seznam s odrážkami v podokně textu, avšak ne v obrazcích

Obrázek SmartArt Základní proces s odrážkami v podokně textu uvnitř obrazce

Pokud používáte organizační diagram s obrazcem Pomocník, označuje odrážka s připojeným řádkem obrazec pomocníka.

Odrážky pro obrazce manažera, podřízeného a pomocníka v podokně textu

Začátek stránky

Formátování textu v podokně textu

Ačkoliv lze text v podokně textu formátovat obvyklým způsobem (například typ a velikost písma, tučné a podtržené písmo a kurzíva), provedené formátování se v podokně textu nezobrazuje. Všechny provedené změny formátu se však projeví v obrázku SmartArt

Začátek stránky

Klávesové zkratky

Akce

Klávesy

Odsazení textu

TAB nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Negativní odsazení textu

SHIFT+TAB nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Vložení znaku tabulátoru

CTRL+TAB

Vytvoření nového řádku textu

ENTER

Kontrola pravopisu textu

F7

Sloučení dvou řádků textu

DELETE na konci prvního řádku textu

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přepnutí mezi horní částí podokna textu a odkazem Další informace o obrázcích SmartArt v jeho dolní části

CTRL+SHIFT+F1

Přepnutí mezi obrázkem SmartArt a podoknem textu

CTRL+SHIFT+F2

Zavření podokna textu

ALT+F4

Přepnutí fokusu z podokna textu na okraj obrázku SmartArt

ESC

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×