Základní informace o obrazcích

Ve výkresu aplikace Microsoft Visio obrazce představují objekty i koncepty. Obrazec aplikace Visio může být jednoduchý (například čára) i složitý (například kalendář). Obrazec aplikace Visio může být jednorozměrný (1D) nebo dvojrozměrný (2D). Jednorozměrný obrazec se chová jako čára a dvojrozměrný obrazec jako obdélník.

Poznámka :  Některé obrazce mají vlastní chování odpovídající příslušným typům výkresů a jejich chování nemusí přesně odpovídat zde uvedenému popisu.

Výběr obrazce

Výběr jednoho obrazce:

  1. Umístěte ukazatel myši na obrazec.

  2. Po změně ukazatele na čtyřnásobnou šipku klikněte na obrazec.

  3. U vybraného obrazce jsou zobrazeny úchyty.

Výběr více obrazců:

  • Na kartě Domů klikněte na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka a přetáhněte síť výběru přes všechny obrazce, které chcete vybrat, nebo podržte klávesu SHIFT a na každý obrazec klikněte.

Vybrané obrazce mají obrysy zvýrazněné fialovou barvou a u skupiny jsou zobrazeny úchyty výběru.

Poznámky : 

  • Chcete-li rychle vybrat všechny obrazce na stránce, na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vybrat a potom na položku Vybrat vše.

  • Zrušit výběr jednoho obrazce z několika vybraných obrazců je možné podržením klávesy SHIFT a kliknutím na konkrétní obrazec.

Přesunutí obrazce

Přesunutí obrazce: Umístěte ukazatel myši na obrazec. Po změně ukazatele na čtyřsměrnou šipku podržte tlačítko myši stisknuté a obrazec přetáhněte.

Poznámka :  Chcete-li obrazec posunout, vyberte jej kliknutím a stiskněte klávesu se šipkou. Chcete-li jej posunout přesně o jeden pixel, podržte klávesu SHIFT a stiskněte klávesu se šipkou.

Přidání textu k obrazci

Chcete-li k obrazci přidat text, vyberte obrazec kliknutím a zadejte text.

Je-li vybrán obrazec a začnete psát, obrazec přejde do režimu úprav textu.

Poznámka :  Jestliže jste dosud nezvětšili zobrazení obrazce, zvětší jej aplikace Visio při zadávání textu. Zobrazení opět zmenšíte kliknutím mimo obrazec.

Úprava textu u obrazce

Chcete-li upravit text u obrazce, dvojitým kliknutím na obrazec přejděte do režimu úprav textu daného obrazce.

Případně můžete použít také nástroj Text:

  1. Kliknutím vyberte obrazec.

  2. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na tlačítko Text.

  3. Zadejte nový text a po dokončení klikněte na tlačítko Ukazatel.

Poznámka :  Chcete-li změnit vzhled textu obrazce, vyberte obrazec a na kartě Domů pomocí nástrojů ve skupinách Písmo a Odstavec zformátujte text.

Změna velikosti obrazce

Chcete-li změnit šířku či délku obrazce, vyberte obrazec, umístěte ukazatel myši na boční úchyt výběru a po změně ukazatele na dvojitou šipku přetáhněte úchyt myší.

Šířka a výška vybraného obrazce je zobrazena ve stavovém řádku v dolní části okna aplikace Visio.

Poznámka :  Velikost obrazce lze změnit také v okně Velikost a umístění. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění. Vyberte obrazec, jehož velikost chcete změnit, a zadejte požadované hodnoty šířky a výšky.

Chcete-li při změně velikosti obrazce zachovat jeho proporce, přetáhněte některý z rohových úchytů výběru nebo podržte při tažení libovolného úchytu klávesu SHIFT.

Formátování obrazce

Chcete-li formátovat obrazec, vyberte jej a použijte nástroje Výplň, Čára a Stín na kartě Domů.

Otočení obrazce

Chcete-li obrazec otočit, vyberte jej a posunujte ukazatelem myši nad úchytem pro otáčení, dokud se nezmění na kroužek Ukazatel nástroje Otočení . Přetažením úchytu otočte obrazec podle potřeby.

Chcete-li obrazec otočit o určitou pevnou hodnotou, použijte okno Velikost a umístění. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění. Do pole Úhel zadejte požadovaný úhel a stiskněte klávesu ENTER.

Kopírování obrazce

Při kopírování obrazce podržte klávesu CTRL a přetažením vytvořte kopii. Po přesunutí obrazce na požadované místo uvolněte tlačítko myši.

Zobrazení dalších příkazů pro obrazec

Chcete-li pro obrazec zobrazit další příkazy, zobrazte kliknutím pravého tlačítka myši na obrazec místní nabídku.

Některé obrazce mají ovládací úchyty, které je možné použít k úpravě obrazce. Každý ovládací úchyt má u obrazce, u kterého je zobrazen, jedinečnou funkci. Vyberte obrazec a umístěte ukazatel myši na ovládací úchyt Ovládací úchyt . Přetáhněte ovládací úchyt.

Poznámka :  Popis ovládacího úchytu zobrazíte nastavením ukazatele myši na úchyt.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×