Základní informace o obrazcích

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve výkresu aplikace Microsoft Office Visio jsou obrazce reprezentovány jako objekty i koncepty. Obrazec aplikace Visio může být jednoduchý (například čára) i složitý (například kalendář). Obrazec aplikace Visio může být jednorozměrný (1D) nebo dvojrozměrný (2D). Jednorozměrný obrazec se chová jako čára a dvojrozměrný obrazec jako obdélník.

Poznámka : Některé obrazce mají vlastní chování odpovídající jejich typům výkresů a nemusí se chovat přesně zde popsaným způsobem.

Výběr obrazce

Výběr obrazce: Obrázek tlačítka Umístěte ukazatel myši na obrazec. Obrázek tlačítka Po změně ukazatele na čtyřnásobnou šipku klepněte na obrazec. Callout 3 U vybraného obrazce jsou zobrazeny úchyty.

Výběr obrazce klepnutím na obrazec

Výběr několika obrazců: Obrázek tlačítka Klepněte na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka a přetáhněte síť výběru přes všechny obrazce, které chcete vybrat, nebo podržte klávesu SHIFT a na každý obrazec klepněte. Obrázek tlačítka Vybrané obrazce mají obrysy zvýrazněné fialovou barvou a u skupiny jsou zobrazeny úchyty výběru.

Výběr obrazců přetažením sítě výběru přes obrazce

Poznámky : 

  • Všechny obrazce na stránce lze rychle vybrat klepnutím na příkaz Vybrat vše v nabídce Úpravy.

  • Zrušit výběr jednoho obrazce z několika vybraných obrazců je možné podržením klávesy SHIFT a klepnutím na konkrétní obrazec.

Přesunutí obrazce

Přesunutí obrazce: Umístěte ukazatel myši na obrazec. Po změně ukazatele na čtyřsměrnou šipku podržte tlačítko myši stisknuté a obrazec přetáhněte.

Přesunutí obrazce jeho přetažením

Obrazec lze zarovnat s jiným obrazcem pomocí dynamické mřížky.

Zarovnání obrazců pomocí dynamické mřížky

Poznámky : 

  • Chcete-li zapnout dynamickou mřížku, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Přichytit a připevnit. Klepněte na kartu Obecné, zaškrtněte políčko Dynamická mřížka a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li obrazec posunout, vyberte jej klepnutím a stiskněte klávesu se šipkou. Chcete-li jej posunout přesně o jeden pixel, podržte klávesu SHIFT a stiskněte klávesu se šipkou.

Přidání textu do obrazce

Přidání textu do obrazce: Obrázek tlačítka Vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Zadejte text.

Zadání textu do obrazce

Poznámka : Jestliže jste dosud nezvětšili zobrazení obrazce, zvětší jej aplikace Visio při zadávání textu. Zobrazení opět zmenšíte klepnutím vně obrazce.

Úprava textu na obrazci

Úprava textu na obrazci: Obrázek tlačítka Klepnutím vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Klepněte na nástroj Text. Callout 3 Zadejte nový text.

Úprava textu v obrazci

Poznámka : Chcete-li změnit vzhled textu obrazce, vyberte klepnutím obrazec, přejděte do nabídky Formát, klepněte na příkaz Text a vyberte požadované možnosti formátování.

Změna velikosti obrazce

Změna šířky či délky obrazce: Obrázek tlačítka Umístěte ukazatel myši na boční úchyt výběru. Obrázek tlačítka Po změně ukazatele na čtyřnásobnou šipku přetáhněte úchyt myší.

Změna šířky obrazce přetažením bočního úchytu výběru

Šířka a výška vybraného obrazce je zobrazena ve stavovém řádku v dolní části okna aplikace Visio.

Poznámka : Velikost obrazce lze také změnit v okně Velikost a umístění. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Okno velikosti a umístění. Vyberte obrazec, u kterého chcete změnit velikost, a poté zadejte požadované hodnoty pro šířku a výšku.

Změna velikosti obrazce při zachování jeho proporcí: Obrázek tlačítka Umístěte ukazatel myši na rohový úchyt výběru. Obrázek tlačítka Přetáhněte úchyt. Callout 3 Velikost obrazce změníte proporcionálně přetažením libovolného úchytu výběru na přesné kružnici nebo čtverci.

Proporcionální změna velikosti obrazce přetažením rohového úchytu výběru

Formátování obrazce

Formátování obrazce: Obrázek tlačítka Klepnutím vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Klepněte na tlačítka Barva výplně, Barva čáry, Tloušťka čáry nebo jiná tlačítka na panelu nástrojů Formát. Callout 3 Provedené změny se promítnou u obrazce.

Změna barvy výplně obrazce

Otočení obrazce

Otočení obrazce: Obrázek tlačítka Klepnutím vyberte obrazec a poté přesuňte ukazatel myši na otáčecí úchyt. Ukazatel se změní na kružnici Button Image Ukazatel nástroje Otočení . Obrázek tlačítka Přetažením úchytu otočte obrazec podle potřeby.

Otočení obrazce pomocí nástroje Otočení

Otočení obrazce zadáním pevné hodnoty: Obrázek tlačítka Klepnutím vyberte obrazec. Obrázek tlačítka V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Okno velikosti a umístění. Callout 3 Do pole Úhel zadejte požadovaný úhel a stiskněte klávesu ENTER.

Otočení obrazce zadáním úhlu otočení

Kopírování obrazce

Kopírování obrazce: Obrázek tlačítka Klepnutím vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetažením umístěte kopii na požadované místo. Callout 3 Uvolněte tlačítko myši.

Kopírování obrazce přidržením klávesy CTRL a přetažením obrazce

Zobrazení dalších příkazů pro obrazec

Zobrazení dalších příkazů pro obrazec: Obrázek tlačítka Umístěte ukazatel myši na obrazec. Obrázek tlačítka Klepněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

Zobrazení místní nabídky po klepnutí na obrazec pravým tlačítkem myši

Některé obrazce mají ovládací úchyty, které je možné použít k úpravě obrazce. Každý ovládací úchyt má u obrazce, u kterého je zobrazen, jedinečnou funkci. Obrázek tlačítka Klepnutím vyberte obrazec a umístěte ukazatel myši na ovládací úchyt Ovládací úchyt . Obrázek tlačítka Přetáhněte ovládací úchyt.

Změna tvaru obrazce

Poznámka : Popis ovládacího úchytu zobrazíte nastavením ukazatele myši na úchyt.

Přiblížení či oddálení

Chcete-li zvětšit zobrazení výkresu, klepněte na šipku vedle pole Lupa a klepněte na nastavení. Zobrazení oblasti lze také zvětšit podržením kláves CTRL+SHIFT a přetažením sítě výběru přes oblast, kterou chcete zvětšit.

Zvětšení a zmenšení zobrazení výkresu pomocí pole Lupa

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×