Základní úlohy v aplikaci Excel 2010

Začínáme se systémem Office 2010 Zde je několik základních úloh, které lze provádět v aplikaci Microsoft Excel 2010.

V tomto článku

Co je aplikace Excel?

Vyhledání a použití šablony

Vytvoření nového sešitu

Uložení sešitu

Zadávání dat do listu

Formátování čísel

Použití ohraničení buněk

Vytvoření tabulky aplikace Excel

Použití stínování buněk

Filtrování dat

Řazení dat

Vytvoření vzorce

Znázornění dat v grafu

Tisk listu

Aktivace a použití doplňku

Co je aplikace Excel?

Excel je aplikace systému Microsoft Office určená pro práci s tabulkami. Pomocí aplikace Excel můžete vytvářet a formátovat sešity (což jsou kolekce tabulek), které vám umožní analyzovat data a přijímat kvalifikovanější podnikatelská rozhodnutí. Aplikaci Excel můžete konkrétně využít ke sledování dat, sestavování modelů pro analýzu dat, vytváření vzorců provádějících výpočty s těmito daty, k zobrazení dat z různých perspektiv a k jejich prezentaci pomocí řady profesionálně vypadajících grafů.

Mezi běžné situace vhodné pro použití aplikace Excel patří:

 • Účetnictví: Výkonné výpočetní funkce aplikace Excel můžete využít v mnoha finančních účetních výkazech, například pro výkaz o pohybu hotovosti, daňové přiznání nebo výsledovku.

 • Tvorba rozpočtu: Pro své osobní i pracovní potřeby můžete v aplikaci Excel vytvořit libovolný typ rozpočtu, například marketingový rozpočet, rozpočet určité akce nebo penzijní rozpočet.

 • Fakturace a prodej: Aplikace Excel se rovněž osvědčuje při vedení fakturačních a prodejních dat. Umožňuje snadné vytváření potřebných formulářů, například prodejních faktur, dodacích listů nebo nákupních objednávek.

 • Tvorba sestav: V aplikaci Excel můžete vytvářet různé typy sestav, které zachycují analýzu dat nebo shrnují určitá data. Mohou sloužit například k vyhodnocení výsledků projektu a zobrazení odchylek mezi plánovanými a skutečnými výsledky nebo k prognóze dat.

 • Plánování: Aplikace Excel je skvělým nástrojem pro tvorbu profesionálních plánů nebo užitečných plánovacích pomůcek, například týdenního školního rozvrhu, plánu marketingového průzkumu, harmonogramu daňových plateb nebo plánovacích pomůcek, které vám pomohou s organizací jídelníčků, večírků či dovolených.

 • Sledování: Pomocí aplikace Excel můžete evidovat data ve formě časového výkazu nebo seznamu, a vytvořit tak například pracovní výkaz pro sledování práce nebo inventární seznam pro evidenci vybavení.

 • Použití kalendářů: Díky pracovnímu prostoru podobnému mřížce se aplikace Excel výborně hodí k tvorbě všech typů kalendářů, například školního kalendáře pro sledování aktivit během školního roku nebo fiskálního kalendáře pro záznam podnikových akcí a milníků.

Začátek stránky

Vyhledání a použití šablony

V aplikaci Excel 2010 lze používat předdefinované i vlastní šablony nebo vyhledávat v řadě šablon na webu Office.com. Web Office.com nabízí širokou škálu oblíbených šablon aplikace Excel, mimo jiné rozpočty.

Chcete-li vyhledat šablonu v aplikaci Excel 2010, postupujte takto:

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Nový.

 2. V části Dostupné šablony proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže chcete opětovně použít šablonu, kterou jste použili nedávno, klikněte na tlačítko Naposledy otevřené šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté na tlačítko Vytvořit.

  • Chcete-li použít vlastní šablonu, kterou máte nainstalovánu, klikněte na tlačítko Moje šablony, vyberte požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete vyhledat šablonu na webu Office.com, klikněte v části Šablony na webu Office.com na některou kategorii, vyberte požadovanou šablonu a kliknutím na tlačítko Stáhnout ji stáhněte z webu Office.com do svého počítače.

Poznámka    Šablony na webu Office.com můžete také prohledávat přímo z aplikace Excel. Do pole Vyhledat šablony na webu Office.com zadejte hledané termíny a kliknutím na tlačítko se šipkou spusťte vyhledávání.

Další informace o vyhledávání a používání šablon naleznete v tématu Vytvoření nového sešitu.

Začátek stránky

Vytvoření nového sešitu

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. V části Dostupné šablony klikněte na položku Prázdný sešit.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Další informace o tom, jak vytvořit sešit, naleznete v tématu Vytvoření nového sešitu.

Začátek stránky

Uložení sešitu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na možnost Uložit jako.

 3. V dialogovém okně Uložit jako v seznamu Uložit jako typ vyberte možnost Sešit aplikace Excel.

 4. Do pole Název souboru zadejte název sešitu.

Dialogové okno Uložit jako aplikace Excel

 1. Dokončete činnost kliknutím na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Zadávání dat do listu

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat data.

 2. Zadejte požadovaná data.

 3. Stisknutím klávesy ENTER nebo TAB se přesuňte do další buňky.

Další informace o zadávání dat naleznete v článku Zadávání dat do listu.

Začátek stránky

Formátování čísel

 1. Vyberte buňky, které chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo (případně stiskněte kombinaci kláves CTRL+1).
  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

 3. V seznamu Kategorie klikněte na formát, který chcete použít, a podle potřeby upravte nastavení. Používáte-li například formát měny, můžete vybrat jiný symbol měny, zobrazit více či méně desetinných míst nebo změnit způsob zobrazování záporných čísel.
  Dialogové okno Formát buněk

Další informace o formátování čísel a o číselných formátech, které jsou k dispozici, naleznete v tématech Formátování čísel v listu a Dostupné formáty čísel.

Začátek stránky

Použití ohraničení buněk

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, ke kterým chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na šipku vedle tlačítka Ohraničení a poté na požadovaný styl ohraničení.

  Skupina Písmo na kartě Domů

Další informace o použití formátování v listu naleznete v tématu Formátování listu.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky aplikace Excel

 1. Na listu vyberte oblast buněk, kterou chcete zahrnout do tabulky. Buňky mohou být prázdné nebo mohou obsahovat data.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na tlačítko Formátovat jako tabulku a poté na požadovaný styl tabulky.

  Skupina Styly na kartě Domů

 3. Pokud vybraná oblast obsahuje data, která chcete zobrazit jako záhlaví tabulky, zaškrtněte políčko Tabulka obsahuje záhlaví v dialogovém okně Formátovat jako tabulku.

Další informace o postupu vytvoření tabulky naleznete v tématu Vytvoření tabulky aplikace Excel.

Začátek stránky

Použití stínování buněk

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, u kterých chcete použít stínování.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na šipku u tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a potom ve skupinovém rámečku Barvy motivu nebo Standardní barvy klikněte na požadovanou barvu.

Další informace o použití formátování v listu naleznete v tématu Formátování listu.

Začátek stránky

Filtrování dat

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Filtr.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Kliknutím na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce zobrazte seznam, ve kterém můžete nastavit volby filtru.

 4. Chcete-li vybírat podle hodnot, zrušte v seznamu zaškrtnutí políčka (Vybrat vše). Tím se zruší zaškrtnutí všech políček. Poté vyberte pouze hodnoty, které chcete zobrazit, a kliknutím na tlačítko OK zobrazte výsledky.

Další informace o filtrování dat naleznete v tématu Filtrování dat pomocí automatického filtru.

Začátek stránky

Řazení dat

Rychlé seřazení dat zajistíte pomocí následujícího postupu:

 1. Vyberte oblast dat, například A1:L5 (v několika řádcích a sloupcích) nebo C1:C80 (v jediném sloupci). Oblast může zahrnovat názvy vytvořené k identifikaci sloupců a řádků.

 2. Vyberte jednu buňku ve sloupci, podle kterého chcete data řadit.

 3. Chcete-li data seřadit vzestupně (A až Z nebo od nejmenšího čísla po největší), klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka.

  Tlačítka rychlého řazení ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data

 4. Chcete-li data seřadit sestupně (Z až A nebo od největšího čísla po nejmenší), klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka.

Chcete-li provést řazení podle konkrétních kritérií, postupujte takto:

 1. Vyberte jednu buňku kdekoli v oblasti, kterou chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Příkaz Seřadit ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data

  Zobrazí se dialogové okno Seřadit.

 3. V seznamu Seřadit podle vyberte první sloupec, podle kterého chcete řadit.

 4. V seznamu Řazení vyberte položku Hodnoty, Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 5. V seznamu Pořadí vyberte pořadí, které chcete při operaci řazení použít – podle abecedy nebo podle číselných hodnot vzestupně nebo sestupně (to znamená A až Z nebo Z až A pro text nebo od nejmenšího po největší nebo od největšího po nejmenší pro čísla).

Další informace o řazení dat naleznete v tématu Řazení dat pomocí automatického filtru.

Začátek stránky

Vytvoření vzorce

 1. Zápis vzorce do buňky zahájíte zadáním symbolu = (rovná se).

 2. Zadejte kombinaci čísel a operátorů, například 3+7.

 3. Pomocí myši vyberte další buňky (a vložte mezi ně operátor). Vyberte například buňku B1, zadejte symbol + (plus), vyberte buňku C1, zadejte symbol + a pak vyberte buňku D1.

 4. Jakmile zadáte požadované hodnoty, dokončete vzorec stisknutím klávesy ENTER.

Další informace o vytváření vzorců naleznete v tématu Vytvoření vzorce.

Začátek stránky

Znázornění dat v grafu

 1. Vyberte data, která chcete vynést do grafu.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Grafy na typ grafu, který chcete použít, a poté klikněte na podtyp grafu.
  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. Pomocí Nástrojů grafu můžete graf opatřit prvky jako jsou názvy a popisky dat a změnit jeho návrh, rozložení či formát.
  Nástroje grafu

Další informace o vytváření grafů naleznete v části Znázornění dat v grafu.

Začátek stránky

Tisk listu

 1. Klikněte na list, jehož náhled chcete před tiskem zobrazit, nebo vyberte požadované listy.

 2. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Tisk.

  Klávesová zkratka  Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+P.

  Poznámka:    Pokud není nakonfigurován tisk na barevné tiskárně, bude se okno náhledu zobrazovat černobíle, i když list obsahuje barevné prvky.

 3. Chcete-li zobrazit náhled následující nebo předchozí stránky, klikněte v dolní části okna Náhled na tlačítko Další stránka nebo Předchozí stránka.

 4. Chcete-li nastavit možnosti tisku, postupujte takto:

  • Chcete-li změnit tiskárnu, klikněte na rozevírací seznam v části Tiskárna a vyberte požadovanou tiskárnu.

  • Chcete-li provést změny nastavení vzhledu stránky, včetně změny orientace velikosti a okrajů papíru, vyberte požadované možnosti v části Nastavení.

  • Chcete-li změnit velikost listu tak, aby se vešel na jednu tiskovou stránku, klikněte v části Nastavení na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu s možnostmi změny měřítka.

 5. Chcete-li vytisknout sešit, proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vytisknout pouze část listu, klikněte na list a vyberte oblast dat, kterou chcete vytisknout.

  • Chcete-li vytisknout celý list, aktivujte jej kliknutím.

 6. Klikněte na tlačítko Tisk.

Další informace o tom, jak postupovat při tisku, naleznete v tématu Tisk listu.

Začátek stránky

Aktivace a použití doplňku

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti a potom na kategorii Doplňky.

 3. V dolní části dialogového okna Možnosti aplikace Excel vyberte v seznamu Spravovat položku Doplňky aplikace Excel a klikněte na tlačítko Přejít.

 4. V dialogovém okně Doplňky zaškrtněte políčka u doplňků, které chcete používat, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Pokud aplikace Excel zobrazí zprávu s informací, že tento doplněk nelze spustit, a vyzve k jeho instalaci, kliknutím na tlačítko Ano požadované doplňky nainstalujte.

Další informace o použití doplňků naleznete v tématu Rychlý start: Aktivace a použití doplňku.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk