Základní úkoly v aplikaci Visio

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Visio usnadňuje vytváření vývojových diagramů, plánů prostorového uspořádání, časových os, síťových diagramů a spousty dalších typů výkresů, protože poskytuje pro každý typ výkresu šablony. Každá šablona obsahuje vlastní sadu předem vytvořených obrazců. Tyhle obrazce jen přetáhnete na stránku výkresu a vzájemně je propojíte. Vznikají tak diagramy s profesionálním vzhledem.

Když výkres dokončíte, můžete ho uložit v mnoha různých formátech, takže se dá použít třeba jako ilustrace do sestav, referenční soubor ve formátu PDF nebo jako webová stránka, která se dá aktualizovat.

Lepší představu o tom, jak Visio funguje, si uděláte po přečtení článků Průvodce aplikací Visio pro začátečníky a Začínáme s aplikací Visio.

Vytvoření nového diagramu

 1. Spusťte aplikaci Visio.

Okamžitě uvidíte šablony, pomocí kterých můžete začít vytvářet diagram.
Galerie šablon

 1. Když chcete některou šablonu začít používat a začít do ní přidávat obrazce, poklikejte na ni.

Přidání obrazce

Podél okraje stránky výkresu je okno (panel) s názvem Obrazce. V okně Obrazce najdete jeden nebo víc vzorníků (sad obrazců), které se běžně používají v typu výkresu, který vytváříte.

 1. V okně Obrazce klikněte na požadovaný obrazec a podržte na něm ukazatel myši.

 2. Obrazec přetáhněte na stránku diagramu.

  Přidání obrazce přetáhnutím

Další informace o používání obrazců a vzorníků najdete v tématu Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

Spojení obrazců

V některých diagramech (například vývojových) je potřeba obrazce spojit, aby bylo možné snadno postupovat od jednoho obrazce ke druhému. Nejrychlejší způsob spojení obrazců poskytuje nástroj Automatické spojení.

 1. Podržte ukazatel nad jedním z obrazců, které chcete spojit.

 2. Jakmile se objeví šipky automatického spojení Obrázek tlačítka, přetáhněte jednu z nich na střed druhé šipky. Mezi obrazci se objeví spojnice.

Během přidávání dalších obrazců je taky můžete pomocí šipek automatického spojení hned spojit.

 1. Přetáhněte nový obrazec do svého výkresu a podržte ho nad obrazcem, se kterým ho chcete spojit, dokud se neobjeví šipky automatického spojení.
  Uvolnění obrazce nad šipkou automatického připojení

 2. Pusťte nový obrazec na šipku automatického spojení na tu stranu, kde se mají obrazce spojit. Nový obrazec se zobrazí ve výkresu spojený s vybraným obrazcem.

Další informace o automatickém spojení najdete v tématu Spojování obrazců pomocí funkce Automatické spojení nebo nástroje Spojnice.

Přidání textu k obrazcům nebo na stránku

 1. Vyberte obrazec.

 2. Zadejte text. Jakmile začnete psát, Visio přepne vybraný obrazec do režimu úprav textu.
  Přidání textu k obrazci

  Klávesou Enter můžete přidat další řádek textu.

 3. Až to budete mít hotové, klikněte na prázdné místo na stránce nebo stiskněte klávesu Esc.

Přidání textu na stránku

 1. Klikněte na Domů a klikněte na nástroj Text Text.

 2. Klikněte na prázdnou oblast stránky. Zobrazí se textové pole.

 3. Zadejte požadovaný text.
  Přidání textu na stránku

 4. Klikněte na Domů a klikněte na Ukazatel. Tím nástroj Text vypnete.

Textové pole má nyní stejné vlastnosti jako ostatní obrazce. Můžete ho vybrat a zadáním na klávesnici změnit text, můžete ho přesunout do jiné části stránky nebo můžete zadaný text formátovat pomocí skupin Písmo a Odstavec na kartě Domů.

Podrobnosti o práci s textem najdete v tématech Přidávání, úpravy, přesouvání a otáčení textu v obrazcích a Přidání textu na stránku.

Vylepšení návrhu diagramu

Svému diagramu můžete dodat profesionální vzhled tím, že přidáte pozadí, dekorativní nadpis a ohraničení, barvy a efekty.

Použití pozadí u výkresu

 1. Klikněte na Návrh a pak na Pozadí.

 2. Klikněte na některé pozadí. Do diagramu se přidá nová stránka pozadí (ve výchozím nastavení pojmenovaná VBackground-1), která se objeví mezi kartami stránek na dolním okraji oblasti diagramu.
  Karta Pozadí ve Visiu.

Použití ohraničení nebo nadpisu

 1. Klikněte na Design > Ohraničení a názvy a klikněte na styl názvu, který se vám zamlouvá.

 2. Klikněte na některý ze stylů nadpisu.

  Nadpis a ohraničení se objeví na stránce pozadí.

 3. V dolní části oblasti diagramu klikněte na kartu Pozadí_aplikace_Visio-1.

 4. Klikněte na text nadpisu. Bude vybráno celé ohraničení, ale jakmile začnete psát, text nadpisu se změní.

 5. Zadejte nadpis.

 6. Chcete-li upravit jiný text v rámci ohraničení, vyberte nejprve celé ohraničení, potom klikněte na text, který chcete změnit, a začněte psát.

Použití jednotného barevného schématu a dalších efektů formátování

Až budete mít základní prvky na svém místě, můžete rychle změnit celkový vzhled a barvy tak, že vyberete některý motiv.

 1. Na kartě Návrh umísťujte ukazatel postupně na různé motivy a na stránce se pokaždé zobrazí náhled příslušného motivu.
  Galerie motivů ve Visiu

  Pokud chcete zobrazit další dostupné motivy, klikněte na tlačítko Více Tlačítko Více.

 2. Klikněte na motiv, který chcete v diagramu použít.

Uložení diagramu

Pokud se diagram už ukládal, stačí kliknout na Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup.

Uložení pomocí panelu nástrojů Rychlý přístup

Pokud chcete diagram uložit jinam nebo s jiným názvem, použijte možnost Uložit jako:

 1. Klikněte na Soubor a pak klikněte na Uložit jako.

 2. V části Uložit jako kliknutím vyberte, kam chcete diagram uložit – třeba do počítače, online nebo na OneDrive. Potom klikněte na složku, do které ho chcete uložit nebo klikněte na Procházet a požadovanou složku najděte.

 3. Jestli chcete, můžete diagram v dialogovém okně Uložit jako v poli Název souboru přejmenovat.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení jako souboru obrázku, PDF nebo jiného formátu

 1. Klikněte na Soubor a pak klikněte na Uložit jako.

 2. V části Uložit jako kliknutím vyberte, kam chcete diagram uložit.

 3. V dialogovém okně Uložit jako otevřete rozevírací seznam Uložit jako typ.

 4. Klikněte na požadovaný formát. Příklady formátů:

 5. Standardní soubor obrázku    včetně formátů JPG, PNG a BMP

 6. Webová stránka    ve formátu HTM. Soubory obrázků a další soubory prostředků budou uloženy do podsložky pod umístěním, do kterého uložíte soubor HTM.

 7. Soubor ve formátu PDF nebo XPS

 8. Výkres AutoCAD    ve formátu DWG nebo DXF.

Tisk diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V postranním panelu klikněte na tlačítko Tisk.

 3. Vyberte tiskárnu a další nastavení a klikněte na tlačítko Tisk.

Pro pokročilé

Nad rámec základních operací můžete svoje diagramy dál vylepšovat upravováním obrazců, přidáváním dat k obrazcům, importem dat z nějakého zdroje dat a vytvářením vlastních vzorníků.

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Visio Professional 2013, Visio 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk