Základní úkoly v aplikaci PowerPoint 2010

Začínáme se systémem Office 2010 Zde jsou popsány některé základní úkoly, jejichž provedení vám pomůže naučit se používat aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010.

 

V tomto článku

Co je aplikace PowerPoint?

Vyhledání a použití šablony

Vytvoření prezentace

Otevření prezentace

Uložení prezentace

Vložení nového snímku

Přidání obrazců na snímek

Zobrazení prezentace

Tisk prezentace

Tipy pro vytvoření působivé prezentace

Minimalizujte počet snímků

Zvolte velikost písma s ohledem na posluchače

Snažte se text na snímcích zjednodušit

Své sdělení podpořte vizuálními prvky

Popisky grafů a diagramů by měly být snadno pochopitelné

Použijte decentní a konzistentní pozadí snímků

Zkontrolujte pravopis a gramatiku

Co je aplikace PowerPoint?

PowerPoint 2010 je vizuální a grafická aplikace určená především k vytváření prezentací. V aplikaci PowerPoint můžete vytvářet, zobrazovat a předvádět prezentace, v nichž jsou kombinovány texty, obrazce, obrázky, diagramy, animace, grafy, videa a mnoho dalších prvků.

Další informace o jedinečných funkcích aplikace PowerPoint 2010 naleznete v tématu Novinky v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky

Vyhledání a použití šablony

Aplikace PowerPoint 2010 umožňuje používat předdefinované šablony, vlastní šablony nebo si vybrat z celé řady šablon dostupných na webu Office.com. Web Office.com nabízí širokou škálu oblíbených šablon aplikace PowerPoint, včetně prezentací a snímků návrhu.

Chcete-li vyhledat v aplikaci PowerPoint 2010 šablonu, postupujte takto:

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Nový.

 2. V části Dostupné šablony a motivy proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li znovu použít šablonu, kterou jste nedávno použili, klikněte na tlačítko Naposledy otevřené šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté na tlačítko Vytvořit.

  • Chcete-li použít některou ze šablon, které jste nainstalovali, klikněte na tlačítko Moje šablony, vyberte požadovanou šablonu a pak klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li použít některou z předdefinovaných šablon nainstalovaných s aplikací PowerPoint, klikněte na tlačítko Ukázkové šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté na tlačítko Vytvořit.

  • Chcete-li vyhledat šablonu na webu Office.com, klikněte v části Šablony na webu Office.com na některou kategorii, vyberte požadovanou šablonu a kliknutím na tlačítko Stáhnout ji stáhněte z webu Office.com do svého počítače.


   Seznam šablon v zobrazení Backstage aplikace PowerPoint

Poznámka    Šablony na webu Office.com můžete také prohledávat přímo z aplikace PowerPoint. Do pole Vyhledat šablony na webu Office.com zadejte hledané termíny a kliknutím na tlačítko se šipkou spusťte vyhledávání.

Další informace o vyhledávání a používání šablon naleznete v tématu Použití šablony v prezentaci.

Začátek stránky

Vytvoření prezentace

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

 3. Klikněte na možnost Prázdná prezentace a pak na tlačítko Vytvořit.

 4. Použijte šablonu nebo motiv z předdefinovaných šablon aplikace PowerPoint 2010 nebo ze stažených šablon z webu Office.com. Viz část Vyhledání a použití šablony v tomto článku.

Začátek stránky

Otevření prezentace

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Otevřít.

 2. V levém podokně dialogového okna Otevřít klikněte na disk nebo složku, která obsahuje požadovanou prezentaci.

 3. V pravém podokně dialogového okna Otevřít otevřete složku, která obsahuje danou prezentaci.

 4. Klikněte na prezentaci a pak na tlačítko Otevřít.

  Poznámka   Ve výchozím nastavení zobrazí aplikace PowerPoint 2010 v dialogovém okně Otevřít pouze prezentace aplikace PowerPoint. Chcete-li zobrazit jiné druhy souborů, klikněte na možnost Všechny prezentace aplikace PowerPoint a vyberte typ souboru, který chcete zobrazit.

  Otevření souboru aplikace PowerPoint 2010

Začátek stránky

Uložení prezentace

 1. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 2. Do pole Název souboru zadejte název prezentace aplikace PowerPoint a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka   Ve výchozím nastavení ukládá aplikace PowerPoint 2010 soubory ve formátu prezentace aplikace PowerPoint (PPTX). Chcete-li prezentaci uložit v jiném formátu než PPTX, klikněte na seznam Uložit jako typ a vyberte požadovaný formát souboru.

  Uložení jako soubor v aplikaci PowerPoint 2010

Další informace o postupu vytvoření nové prezentace naleznete v tématu Pojmenování a uložení prezentace.

Začátek stránky

Vložení nového snímku

Chcete-li do prezentace vložit nový snímek, postupujte následujícím způsobem:

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Snímky na šipku pod tlačítkem Nový snímek a na požadované rozložení snímku.

  Zobrazení skupiny Snímky na kartě Domů v aplikaci PowerPoint 2010

Další informace o přidávání snímků do prezentace najdete v tématu Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků.

Začátek stránky

Přidání obrazců na snímek

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Obrazce.

  Vzhled skupiny Kreslení na kartě Domů v aplikaci PowerPoint 2010

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo ve snímku a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kruh (nebo omezit poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Další informace o přidávání obrazců naleznete v tématu Přidání, změna nebo odstranění obrazců.

Začátek stránky

Zobrazení prezentace

Chcete-li prezentaci spustit v zobrazení Prezentace od prvního snímku, postupujte následujícím způsobem:

 • Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Od začátku.

  Zobrazení skupiny Spustit prezentaci na kartě Prezentace v aplikaci PowerPoint 2010

Chcete-li prezentaci spustit v zobrazení Prezentace od aktuálního snímku, postupujte následujícím způsobem:

 • Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Z aktuálního snímku.

  Zobrazení skupiny Spustit prezentaci na kartě Prezentace v aplikaci PowerPoint 2010

Další informace o zobrazení prezentace najdete v tématu Kdy a jak používat zobrazení v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky

Tisk prezentace

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Tisk.

 2. Ve skupinovém rámečku Vytisknout proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vytisknout všechny snímky, klikněte na přepínač Vše.

  • Chcete-li vytisknout pouze aktuálně zobrazený snímek, klikněte na přepínač Aktuální snímek.

  • Chcete-li vytisknout konkrétní snímky podle čísel, klikněte na přepínač Vlastní rozsah snímků a potom zadejte seznam jednotlivých snímků, jejich rozsah či obojí.

   Poznámka   K oddělení čísel použijte čárky bez mezer. Například: 1,3,5-12.

 3. Ve skupinovém rámečku Další nastavení klikněte na seznam Barva a vyberte požadované nastavení.

 4. Po dokončení výběru možností klikněte na tlačítko Tisk.

  Zobrazení možnosti Tisk na kartě Soubor v aplikaci PowerPoint 2010

Další informace o tisku naleznete v tématu Tisk snímků nebo podkladů prezentace.

Začátek stránky

Tipy pro vytvoření působivé prezentace

Podívejte se na následující tipy pro vytvoření atraktivní prezentace, která zaujme vaše posluchače.

Minimalizujte počet snímků

Pokud chcete sdělit jednoznačnou informaci a udržet pozornost a zájem posluchačů, snažte se v prezentaci minimalizovat počet snímků.

Zvolte velikost písma s ohledem na posluchače

Výběrem nejvhodnější velikosti písma zvýšíte srozumitelnost toho, co chcete sdělit. Nezapomeňte, že posluchači musejí být schopni přečíst vaše snímky z dálky. Obecně platí, že velikost písma menší než 30 může být pro posluchače špatně viditelná.

Snažte se text na snímcích zjednodušit

Vaším záměrem je, aby posluchači poslouchali vaši prezentaci a nikoli, aby si četli informace na obrazovce. Využijte odrážky nebo krátké věty a snažte se pro každou odrážku nebo větu použít jeden řádek, to znamená bez zalomení textu.

Některé projektory mohou oříznout okraje snímků, takže dlouhé věty by mohly být oříznuté.

Své sdělení podpořte vizuálními prvky

Obrázky, grafy, diagramy a obrázky SmartArt poskytují vizuální vodítko, aby si posluchači co nejvíce zapamatovali. Doplňte text a hlavní body na snímcích o smysluplné vizuální prvky.

Stejně jako u textu však platí, že byste na snímek neměli vkládat příliš mnoha vizuálních pomůcek.

Popisky grafů a diagramů by měly být snadno pochopitelné

K popisuprvků v grafu nebo diagramu použijte pouze nezbytné množství textu, aby byly srozumitelné.

Použijte decentní a konzistentní pozadí snímků

Zvolte zajímavou a konzistentní Šablona nebo Motiv, který není příliš extravagantní. Není žádoucí, aby pozadí nebo ozdobné prvky odváděly pozornost od vlastního sdělení.

Může však být vhodné vytvořit kontrast mezi barvou pozadí a barvou textu. V předdefinovaných motivech v aplikaci PowerPoint 2010 je nastaven kontrast mezi světlým pozadím a tmavým textem nebo tmavým pozadím a světlým textem.

Další informace o používání motivů najdete v tématu Přidání barvy a stylu k prezentaci pomocí motivu.

Zkontrolujte pravopis a gramatiku

Chcete-li si získat a udržet úctu posluchačů, nezapomeňte v prezentaci zkontrolovat pravopis a gramatiku..

Začátek stránky

Použít na: PowerPoint 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk