Základní úkoly v aplikaci Outlook 2010

Začínáme se systémem Office 2010 Zde najdete některé základní úkoly, které lze provádět v aplikaci Microsoft Outlook 2010.

V tomto článku

Co je aplikace Outlook?

Přidání e-mailového účtu

Vytvoření nové e-mailové zprávy

Předání e-mailové zprávy dál nebo odpověď na e-mailovou zprávu

Přidání přílohy k e-mailové zprávě

Otevření nebo uložení přílohy e-mailové zprávy

Otevření přílohy

Uložení přílohy

Přidání e-mailového podpisu ke zprávám

Vytvoření podpisu

Přidání podpisu

Vytvoření události v kalendáři

Naplánování schůzky s dalšími uživateli

Nastavení připomenutí

Pro události nebo schůzky

Pro e-mailové zprávy, kontakty nebo úkoly

Vytvoření kontaktu

Vytvoření úkolu

Vytvoření poznámky

Tisk e-mailové zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo úkolu

Co je aplikace Outlook?

Aplikace Microsoft Outlook 2010 nabízí nadstandardní nástroje pro správu firemních i soukromých e-mailů, které využívá více než 500 miliónů uživatelů systému Microsoft Office na celém světě. S verzí Outlook 2010 získáte bohatší možnosti, které budou lépe vyhovovat vašim požadavkům na komunikaci v práci, doma i ve škole.

Ať už se jedná o nový vzhled, rozšířené možnosti uspořádání a vyhledávání e-mailů nebo funkce pro komunikaci a sociální sítě – aplikace Outlook 2010 poskytuje prvotřídní možnosti v oblasti produktivity a udržování kontaktů v osobních i pracovních sítích.

Začátek stránky

Přidání e-mailového účtu

Aby bylo možné odesílat a přijímat e-mailové zprávy pomocí aplikace Outlook 2010, je nutné přidat a nakonfigurovat e-mailový účet. Pokud jste v počítači, kam jste nainstalovali aplikaci Outlook 2010, dříve používali předchozí verzi aplikace Microsoft Outlook, bude nastavení účtu automaticky naimportováno.

Pokud jste ještě aplikaci Outlook nepoužívali nebo instalujete aplikaci Outlook 2010 do nového počítače, je automaticky spuštěna funkce Automatické nastavení účtu, která vám pomůže nakonfigurovat nastavení účtu pro e-mailové účty. Aby bylo možné účet nastavit, bude stačit zadat jméno, e-mailovou adresu a heslo. Pokud nelze e-mailový účet nakonfigurovat automaticky, je potřeba zadat ručně další požadované informace.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Informace o účtu klikněte na možnost Přidat účet.

Zobrazení Backstage a příkaz Přidat účet

Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání e-mailového účtu.

Poznámka    Chcete-li přidat účet služby Windows Live Hotmail, naleznete další informace v tématu Použití účtu služby Windows Live Hotmail v aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Vytvoření nové e-mailové zprávy

Pro komunikaci s příjemci je v aplikaci Outlook 2010 k dispozici celá řada funkcí a vlastních nastavení.

 • Na kartě Domů ve skupině Nový klikněte v části Pošta na tlačítko Nový e-mail.

Příkaz Nový e-mail na pásu karet

Klávesová zkratka:    Chcete-li vytvořit e-mailovou zprávu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+M.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření e-mailové zprávy.

Začátek stránky

Předání e-mailové zprávy dál nebo odpověď na e-mailovou zprávu

 • Na kartě Domů nebo Zpráva klikněte ve skupině Odpověď na tlačítko Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.

Skupina Odpověď na pásu karet

Poznámka    Název karty závisí na tom, zda je zpráva vybrána v seznamu zpráv nebo otevřena v samostatném okně.

Chcete-li odstranit jméno z polí Komu nebo Kopie, klikněte na něj a stiskněte klávesu DELETE. Chcete-li přidat příjemce, klikněte do pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie a zadejte jeho adresu.

Další informace naleznete v tématu Odpověď na e-mailovou zprávu nebo její předání dál.

Začátek stránky

Přidání přílohy k e-mailové zprávě

K e-mailové zprávě lze připojit soubory. Do odesílaných zpráv lze také přidávat jiné položky aplikace Outlook, například zprávy, kontakty nebo úkoly.

 1. Vytvořte zprávu. U existující zprávy klikněte na možnost Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.

 2. V okně zprávy klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na tlačítko Připojit soubor.

Příkaz Připojit soubor na pásu karet

Další informace naleznete v tématu Připojení souboru nebo jiné položky k e-mailové zprávě.

Začátek stránky

Otevření nebo uložení přílohy e-mailové zprávy

Přílohu lze otevřít z Podokno čtení nebo z otevřené zprávy. Po otevření a prohlédnutí můžete přílohu uložit na pevný disk. Pokud zpráva obsahuje více než jednu přílohu, můžete uložit více příloh najednou jako skupinu, nebo uložit jednu po druhé.

Otevření přílohy

 • Dvakrát klikněte na přílohu.

Uložení přílohy

 1. Klikněte na přílohu v podokně čtení nebo otevřené zprávě.

 2. Na kartě Přílohy klikněte ve skupině Akce na možnost Uložit jako. Můžete také kliknout na přílohu pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Uložit jako.

Příkaz Uložit jako na pásu karet

Další informace naleznete v tématu Otevření a uložení příloh.

Začátek stránky

Přidání e-mailového podpisu ke zprávám

Pro své e-mailové zprávy můžete vytvářet originální podpisy skládající se z textu, obrázků, vaší Elektronická vizitka, loga nebo dokonce obrázku vašeho vlastnoručního podpisu.

Vytvoření podpisu

 1. Otevřete novou zprávu. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Zahrnout na tlačítko Podpis a pak klikněte na položku Podpisy.

Příkaz Podpisy na pásu karet

 1. Na kartě Podpis e-mailu klikněte na tlačítko Nový.

Přidání podpisu

 • V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na tlačítko Podpis a klikněte na požadovaný podpis.

Příkaz Podpisy na pásu karet

Další informace naleznete v tématu Vytvoření a přidání podpisu e-mailové zprávy.

Začátek stránky

Vytvoření události v kalendáři

Události jsou činnosti, které plánujete ve složce Kalendář a které nezahrnují pozvání dalších účastníků nebo rezervaci zdrojů.

 • Ve složce Kalendář klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nová událost. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na časový blok v tabulce kalendáře a potom kliknout na příkaz Nová událost.

Příkaz Nová událost na pásu karet

Klávesová zkratka:    Chcete-li vytvořit událost, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+A.

Další informace naleznete v tématu Naplánování události.

Začátek stránky

Naplánování schůzky s dalšími uživateli

Schůzka je událost, která zahrnuje jiné uživatele a případně i zdroje, jako jsou například zasedací místnosti. Odpovědi na vaše žádosti o schůzky jsou doručovány do složky Doručená pošta.

 • Ve složce Kalendář klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nová schůzka.

Příkaz Nová schůzka na pásu karet

Klávesová zkratka:    Stisknutím klávesové zkratky CTRL+SHIFT+Q vytvoříte novou žádost o schůzku z libovolné složky aplikace Outlook.

Další informace naleznete v tématu Naplánování schůzky s dalšími uživateli.

Začátek stránky

Nastavení připomenutí

Můžete nastavit nebo odebrat připomenutí u různých položek, včetně e-mailových zpráv, událostí a kontaktů.

Pro události nebo schůzky

V otevřené položce vyberte na kartě Událost nebo Schůzka ve skupině Možnosti v rozevíracím seznamu Připomenutí, jak dlouho před začátkem události nebo schůzky chcete připomenutí zobrazit. Chcete-li připomenutí vypnout, vyberte možnost Žádné.

Pro e-mailové zprávy, kontakty nebo úkoly

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat a potom klikněte na možnost Přidat připomenutí.

  Příkaz Přidat připomenutí na pásu karet

  Tip    Pomocí připomenutí můžete e-mailové zprávy rychle označit jako položky k vyřízení. Klikněte pravým tlačítkem myši na sloupec Stav příznaku v seznamu zpráv. V případě, že je zpráva otevřená, klikněte na kartě Zpráva ve skupinovém rámečku Sledování na tlačítko Zpracovat a potom klikněte na příkaz Přidat připomenutí.

Další informace naleznete v tématu Nastavení nebo odebrání připomenutí.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu

Kontakty se mohou skládat například pouze ze jména a e-mailové adresy, ale mohou také zahrnovat další podrobné informace, jako je například adresa, několik telefonních čísel, obrázek, datum narození a jakékoli další informace vztahující se ke kontaktu.

 • Ve složce Kontakty klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nový kontakt.

Příkaz Nový kontakt na pásu karet

Klávesová zkratka:    Chcete-li vytvořit kontakt z libovolné složky aplikace Outlook, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+C.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření nebo přidání kontaktu.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu

 Řada uživatelů si vede seznam věcí k vyřízení na papíře, v tabulce nebo pomocí kombinace papírových a elektronických metod. V aplikaci Microsoft Outlook můžete zkombinovat různé seznamy do jediného a využívat funkce připomenutí a sledování.

 • Ve složce Úkoly klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nový úkol.

Příkaz Nový úkol na pásu karet

Klávesová zkratka:    Nový úkol můžete vytvořit kombinací kláves CTRL+SHIFT+K.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření úkolů a položek úkolů.

Začátek stránky

Vytvoření poznámky

Poznámky jsou elektronickým ekvivalentem samolepicích papírových poznámek. Pomocí poznámek si můžete poznamenat otázky, nápady, připomenutí či cokoli jiného, co byste si jinak napsali na papír.

 • V části Poznámky klikněte ve skupině Nový na možnost Nová poznámka.

Příkaz Nová poznámka na pásu karet

Klávesová zkratka:    Chcete-li vytvořit poznámku, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+N.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření poznámky.

Začátek stránky

Tisk e-mailové zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo úkolu

V aplikaci Outlook můžete tisknout jednotlivé položky, jako například e-mailové zprávy, kontakty nebo položky kalendáře, ale i rozsáhlejší zobrazení, například kalendáře, adresáře nebo seznamy obsahu poštovních složek.

Postup tisku je stejný ve složce Pošta, Kalendář i v ostatních složkách aplikace Microsoft Outlook – všechna nastavení i funkce tisku se nacházejí v zobrazení BackStage. Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 1. Klikněte na položku nebo složku aplikace Outlook, kterou chcete vytisknout.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na příkaz Tisk.

Další informace naleznete v tématu Tisk položek v aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk