Základní úkoly v Outlooku 2013

Microsoft Outlook 2013 přehledně organizuje vaše e-maily, kalendář, kontakty a seznamy úkolů, to vše na jednom místě. Základem všeho je e-mailový účet. Z něho pak můžete pracovat s e-maily a měnit je na úkoly nebo události. Lidi, se kterými pravidelně komunikujete, si můžete uložit mezi své kontakty, takže si pak nebudete muset pamatovat jejich e-mailové adresy ani telefonní čísla. Teď si tyto základní úkoly krátce představíme.

Nastavení e-mailového účtu

Prvním krokem je nastavit si účet. Až budete mít hotovo, budete moct přijímat a odesílat e-maily, používat kalendář, vytvářet kontakty a pracovat s úkoly. 

Pokud jste na stejném počítači dosud používali starší verzi Outlooku, účet se vám nastaví automaticky. Pokud jste starší verzi nepoužívali, při prvním spuštění Outlooku se vám otevře okno Automatické nastavení účtu a provede vás nastavením.

Outlook se vás zeptá na vaše jméno, e-mailovou adresu a heslo. To obvykle stačí. Jen v případě, že se automatické nastavení nepovede, může se vás Outlook zeptat i na další informace, jako třeba na název vašeho poštovního serveru.

Jestli tyto informace neznáte, můžete se na ně doptat u poskytovatele vašeho e-mailového účtu.

Tlačítko Přidat účet v zobrazení Backstage

Poznámka    Jestliže budete chtít později přidat další e-mailový účet, klikněte na Soubor > Nastavení účtu. Tím spustíte Automatické nastavení účtu.

Začátek stránky

Vytvoření nové e-mailové zprávy

V části Pošta klikněte na Nový e-mail.

Nový e-mail

Klávesová zkratka:    E-mailovou zprávu vytvoříte stisknutím kláves Ctrl+Shift+M.

Až zprávu napíšete, klikněte na Odeslat.

Další informace najdete v tématu Vytvoření e-mailové zprávy.

Začátek stránky

Odpověď na e-mailovou zprávu nebo její přeposlání

V Podokno čtení nebo na pásu karet klikněte na Odpovědět, Odpovědět všem nebo Přeposlat.

Odpovědět

Pokud chcete odstranit jméno z polí Komu nebo Kopie, klikněte na něj a stiskněte klávesu Delete. Jestli chcete přidat dalšího příjemce, klikněte do pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie a zadejte jeho adresu.

Další informace najdete v tématu Odpověď na e-mailovou zprávu nebo její přeposlání.

Začátek stránky

Přidání přílohy k e-mailové zprávě

Pokud chcete někomu poslat soubor, můžete ho připojit k e-mailu. Podobně se dají připojit i další položky aplikace Outlook, například zprávy, kontakty nebo úkoly.

  1. Vytvořte zprávu. U existující zprávy klikněte na možnost Odpovědět, Odpovědět všem nebo Přeposlat.

  2. V okně zprávy klikněte na Zpráva > Připojit soubor.

Připojit soubor


Další informace najdete v tématu Připojení souboru, zprávy, kontaktu nebo úkolu k e-mailové zprávě.

Začátek stránky

Otevření nebo uložení přílohy e-mailové zprávy

Příloha se dá otevřít z Podokno čtení nebo z otevřené zprávy. Po otevření a prohlédnutí si můžete přílohu uložit. Pokud zpráva obsahuje víc než jednu přílohu, můžete je buď uložit najednou jako skupinu, nebo jednu po druhé.

Otevření přílohy

Poklikejte na přílohu.

Další informace najdete v tématu Otevření příloh.

Uložení přílohy

  1. Klikněte na přílohu v podokně čtení nebo otevřené zprávě.

  2. Na kartě Přílohy klikněte ve skupině Akce na možnost Uložit jako. Můžete také kliknout na přílohu pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Uložit jako.

Příkaz Uložit jako u přílohy

Další informace najdete v tématu Uložení příloh.

Začátek stránky

Přidání e-mailového podpisu ke zprávám

Pod e-mailové zprávy můžete připojovat svůj osobní podpis. Takový podpis může obsahovat text, obrázky, vaši Elektronická vizitka, logo nebo dokonce obrázek vašeho vlastnoručního podpisu.

Vytvoření podpisu

  1. V nové zprávě klikněte na Podpis > Podpisy.

Podpis

  1. Na kartě Podpis e-mailu klikněte na tlačítko Nový.

Přidání podpisu

V nové zprávě klikněte na Podpis a potom na podpis, který chcete použít.

Podpis

Další informace najdete v tématu Vytvoření a vložení podpisu e-mailové zprávy.

Začátek stránky

Vytvoření události v kalendáři

Události v Outlooku nejsou totéž, co schůzky. Události jsou činnosti, které plánujete v kalendáři a které nezahrnují pozvání dalších účastníků ani rezervaci zdrojů (například konferenční místnosti).

Kliknutí na Kalendář

Ve složce Kalendář klikněte na Nová událost. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na časový blok v tabulce kalendáře a potom vybrat Nová událost.

Příkaz Nová událost v kalendáři

Klávesová zkratka:    Pro vytvoření události stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+A.

Další informace najdete v tématu Naplánování události.

Začátek stránky

Naplánování schůzky

Schůzka v Outlooku zahrnuje jiné uživatele a případně i zdroje, jako jsou například konferenční místnosti. Odpovědi na vaše žádosti o schůzky se doručují do složky Doručená pošta.

Ve složce Kalendář klikněte na Nová schůzka.

Příkaz Nová schůzka v kalendáři

Klávesová zkratka:    Novou žádost o schůzku vytvoříte stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Shift+Q. Příkaz můžete použít z libovolné složky aplikace Outlook.

Další informace najdete v tématu Naplánování schůzky s dalšími uživateli.

Začátek stránky

Nastavení připomenutí

Abyste nezapomněli na něco důležitého, můžete si nastavit připomenutí, které vás později upozorní vyskakovacím oknem. Outlook umožňuje přidávat a odebírat připomenutí téměř u čehokoliv včetně e-mailových zpráv, událostí i kontaktů.

Pro události nebo schůzky

Otevřete kartu Událost nebo Schůzka a potom v rozevíracím seznamu Připomenutí vyberte, jak dlouho před začátkem události nebo schůzky se má připomenutí zobrazit. Až budete chtít připomenutí vypnout, vyberte Žádné.

Pro e-mailové zprávy, kontakty nebo úkoly

Klikněte na Zpracovat> Přidat připomenutí.

Zpracovat

Tip   Pomocí připomenutí můžete e-mailové zprávy rychle označit jako položky k vyřízení. Označené zprávy se zobrazí v náhledu úkolů a mezi úkoly, ale připomenutí pak budete muset přidat ručně. Pro přidání připomenutí klikněte v seznamu zpráv pravým tlačítkem na příznak. Případně pokud máte zprávu otevřenou, klikněte na Zpracovat > Přidat připomenutí.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu

Kontakty můžou obsahovat třeba jenom jméno a e-mailovou adresu, ale stejně tak můžou být obsáhlejší a zahrnovat i podrobné informace, jako je adresa, několik telefonních čísel, obrázek, datum narození a další podobné údaje o kontaktu.

Lidé

V části Lidé klikněte na Nový kontakt.

Nový kontakt

Klávesová zkratka:    Nový kontakt vytvoříte stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Shift+C. Příkaz můžete použít z libovolné složky aplikace Outlook.

Další informace najdete v tématu Vytvoření nebo přidání kontaktu.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu

Spousta lidí si vede seznam úkolů na papíře, v excelové tabulce nebo zčásti na papíře a zčásti v počítači. Outlook vám umožní zkombinovat různé seznamy do jediného a navíc využívat funkce připomenutí a sledování.

Klikněte na Úkoly

V části Úkoly klikněte na Nový úkol.

Nový úkol

Klávesová zkratka:    Nový úkol vytvoříte stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Shift+K.

Další informace najdete v tématu Vytvoření úkolů a položek úkolů.

Začátek stránky

Tisk e-mailové zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo úkolu

Pomocí příkazu Soubor > Tisk můžete tisknout e-mailové zprávy, kontakty, položky kalendáře, ale i rozsáhlejší zobrazení, například kalendáře, adresáře nebo seznamy obsahu poštovních složek.

  1. Klikněte na položku nebo složku aplikace Outlook, kterou chcete vytisknout.

  2. Klikněte na Soubor > Tisk.

Tisk

Další informace najdete v tématu Tisk položek v Outlooku.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2013, Office 365Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk