Základní úkoly v OneNotu Online

Když máte OneNote Online, můžete ve webovém prohlížeči vytvářet, otevírat, prohlížet, upravovat, formátovat a sdílet onenotové poznámkové bloky, které jste si uložili ve službě OneDrive. Pokud vaše organizace nebo škola má plán Office 365 nebo sharepointový web, můžete začít pracovat v aplikaci OneNote Online OneNote Web Appu s vytvořením nebo sdílením poznámkových bloků v knihovnách na vašem webu.

V tomto článku najdete několik základních kroků, které vám pomůžou začít s aplikací OneNote Online.

Poznámka    Pokud používáte OneNote Web App s SharePointem 2010, přečtěte si Úvod do OneNote Web App a OneNote Web App na první pohled.

Vytvoření nového poznámkového bloku

Psaní poznámek v prohlížeči

Přidání odkazů

Vložení obrázků

Kreslení tabulky

Přidání dalších stránek

Přidání dalších oddílů

Uložení poznámek

Sdílení poznámek OneNotu online

Spolupráce v poznámkovém bloku

Vytvoření nového poznámkového bloku

Přihlaste se ke službě OneDrive nebo na týmový web a vytvořte poznámkový blok v prohlížeči. Klikněte na Vytvořit > Poznámkový blok OneNotu a poznámkový blok pojmenujte.

Vytvoření nového dokumentu

Začátek stránky

Psaní poznámek v prohlížeči

V aplikaci OneNote Online můžete upravovat svoje cloudové onenotové poznámkové bloky. Stačí je jednoduše otevřít v prohlížeči a kdekoli na libovolné stránce začít psát. Kromě psaní a formátování textu si ke svým poznámkám můžete taky přidat obrázky a kliparty.

V aplikaci OneNote Online nenajdete příkaz Uložit. Veškerá vaše práce se průběžně ukládá automaticky. Pokud se rozhodnete, že chcete změnit něco, co jste napsali, přidali nebo smazali, stačí stisknout Ctrl+Z (Windows) nebo ⌘+Z (Mac) a tím vrátit naposledy provedenou akci zpátky.

Karty na levé straně obrazovky představují stránky, které jsou seskupené do oddílů. Díky tomu můžete uspořádat své myšlenky.

Karty stránek v OneNotu Online

Pokud se snažíte do poznámkového bloku psát, ale nic se neděje, pravděpodobně máte zapnutý režim čtení. Přepněte se do režimu úprav: klikněte na Upravit poznámkový blok > Upravit v aplikaci OneNote Online.

Úprava poznámkového bloku v OneNotu Online

Začátek stránky

Přidání odkazů

Kdykoli napíšete text, který aplikace OneNote Online rozpozná jako odkaz (označovaný taky jako hypertextový odkaz), automaticky ho zformátuje jako odkaz. Pokud třeba napíšete do poznámek www.microsoft.com, změní aplikace OneNote Online tento text na odkaz. Když v tomto příkladu kliknete na tento odkaz, otevře se ve vašem prohlížeči web společnosti Microsoft.

Do poznámek můžete vkládat odkazy taky ručně. Tady je postup:

 1. Označte text, ze kterého chcete vytvořit odkaz.

 2. Klikněte na Vložení > Odkaz.

 3. V dialogu Odkaz napište do pole Adresa cílovou URL adresu odkazu a klikněte na Vložit.
   

Poznámka    Když chcete upravit nebo odebrat odkaz, klikněte pravým tlačítkem myši v poznámkách a potom klikněte buď na Upravit odkaz nebo na Odebrat odkaz.

Začátek stránky

Vložení obrázků

S aplikací OneNote Online můžete do svých poznámek snadno vkládat obrázky nebo kliparty.

 1. Na libovolné stránce přemístěte kurzor na místo, kam chcete obrázek vložit.

 2. Klikněte na Vložení a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vložit obrázek z počítače, klikněte na Obrázek.

  • Když kliknete na Online obrázky, budete moct vyhledat a vložit obrázky ze služby Obrázky Bing.

   Při používání obrázků nebo klipartů z Bingu zodpovídáte za dodržování autorských práv. K výběru obrázků, které můžete použít, slouží filtr licencí v Bingu.

Začátek stránky

Kreslení tabulky

Tabulky jsou výborným prostředkem k uspořádání informací v poznámkách. Když chcete v aplikaci OneNote Online vytvořit tabulku, začněte nakreslením jednoduché mřížky.

 1. Klikněte na Vložení > Tabulka.

 2. Přesunutím myši přes mřížku vyberte požadovanou velikost tabulky a potom kliknutím levým tlačítkem myši vytvořte tabulku. Tak třeba výběrem tabulky 4×6 vytvoříte tabulku se 4 sloupci a 6 řádky.
   

Pokud potřebujete tabulku nebo některou její část rychle upravit, klikněte pravým tlačítkem myši v kterékoli buňce tabulky a potom klikněte na kartu Rozložení, která se objeví na pásu karet. Díky nástrojům tabulky, které tady najdete, můžete vkládat a mazat řádky a sloupce, vybírat buňky a rozsahy buněk, zobrazit a skrýt ohraničení tabulek a zarovnávat buňky tabulky tak, jak chcete.

Začátek stránky

Přidání dalších stránek

Pokud potřebujete v některé části poznámkového bloku víc místa, můžete přidat tolik stránek, kolik chcete.

Udělejte něco z tohoto:

 • Klikněte na Vložení > Nová stránka a potom na začátku nové stránky napište její název.

 • V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na některou kartu stávající stránky a potom klikněte na Nová stránka.

Poznámka    Když chcete změnit pořadí karet stránek na bočním panelu, klikněte na kartu stránky a přetáhněte ji na nové místo.

Začátek stránky

Přidání dalších oddílů

Abyste si mohli líp uspořádat poznámkový blok do různých kategorií, můžete si přidat tolik oddílů, kolik chcete.

Udělejte něco z tohoto:

 • Klikněte na Vložení > Nový oddíl a až vás aplikace vyzve, napište název nového oddílu.

 • Pravým tlačítkem myši klikněte v poznámkovém bloku na některou kartu stávající stránky a potom klikněte na Nový oddíl.

Poznámka    Když chcete změnit pořadí karet oddílů na bočním panelu, klikněte na kartu oddílu a přetáhněte ji na nové místo.

Začátek stránky

Uložení poznámek

OneNote Online nemá tlačítko Uložit. Ve OneNotu totiž nemusíte ukládat svoji práci, jako to děláte v jiných aplikacích.

Při práci na poznámkových blocích OneNote Online bude za vás všechno ukládat automaticky – a nezáleží na tom, jak malé nebo velké změny jste udělali. Tak se můžete soustředit na přemýšlení o svých projektech, myšlenkách a nápadech a nemusíte myslet na soubory v počítači.

Pokud se rozhodnete, že chcete změnit něco, co jste napsali, přidali nebo smazali, stačí stisknout Ctrl+Z (Windows) nebo ⌘+Z (Mac) a tím vrátit naposledy provedenou akci zpátky.

Začátek stránky

Sdílení poznámek OneNotu online

Protože je poznámkový blok online, můžete ho sdílet tak, že namísto přílohy e-mailu odešlete jenom odkaz. Kliknutím na odkaz si ostatní zobrazí vaše poznámky ve svém webovém prohlížeči.

Příkaz Sdílet v OneNotu Online

Začátek stránky

Spolupráce v poznámkovém bloku

Jeden poznámkový blok můžete používat zároveň s ostatními, což je užitečné při skupinovém hledání nápadů nebo práci na výzkumném projektu.

OneNote Online ukazuje aktualizace, jak probíhají, a můžete vidět, co kdo udělal na stránce: Přejděte na Zobrazení > Zobrazit autory (dalším kliknutím skryjete jména autorů).

příkaz Zobrazit autory

OneNote synchronizuje poznámkový blok se všemi jeho uživateli, a to i v případě, že používají různá zařízení. Vaši kolegové můžou používat OneNote Online, desktopové aplikace OneNote 2010 nebo 2013, ale i OneNote Mobile na svém telefonu nebo tabletu.

Začátek stránky

Použít na: OneNote OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk