Záhlaví a zápatí v listu v Excelu 2016 pro Windows

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do horní nebo dolní části tištěného listu v aplikaci Microsoft Excel lze vložit záhlaví nebo zápatí. Můžete vytvořit například zápatí, které obsahuje čísla stránek, datum a název souboru. Můžete vytvořit svá vlastní nebo můžete použít mnoho vestavěných záhlaví a zápatí.

Záhlaví a zápatí se v normálním zobrazení v listu nezobrazují – jsou viditelná pouze v zobrazení Rozložení stránky a na vytištěných stránkách. U listů aplikace Excel můžete záhlaví nebo zápatí vkládat v zobrazení Rozložení stránky, kde si je můžete zobrazit. Pokud chcete vložit záhlaví nebo zápatí pro více než jeden list najednou, můžete také použít dialogové okno Nastavení stránky. U některých typů listů, například listů s grafem, můžete vkládat záhlaví a zápatí pomocí dialogového okna Vzhled stránky.

Co chcete udělat?

Přidání nebo změna textu záhlaví nebo zápatí pomocí zobrazení rozložení stránky

Přidání nebo změna textu záhlaví nebo zápatí pomocí dialogového okna Vzhled stránky

Přidání předdefinovaného záhlaví nebo zápatí

Přidání předdefinovaných prvků do záhlaví nebo zápatí

Volba možností záhlaví a zápatí

Zavření záhlaví a zápatí

Odebrání textu záhlaví nebo zápatí z listu

Přidání nebo změna textu záhlaví či zápatí pomocí zobrazení rozložení stránky

 1. Klikněte na list, do kterého chcete přidat záhlaví či zápatí, nebo který obsahuje záhlaví či zápatí, jež chcete změnit.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Záhlaví a zápatí.

  Možnost Záhlaví a zápatí na kartě Vložení

  Aplikace Excel otevře list v zobrazení Rozložení stránky. Toto zobrazení lze také otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazení rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat záhlaví či zápatí, klikněte na levé, prostřední nebo pravé textové pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu (pod položkou Záhlaví nebo nad položkou Zápatí).

  • Chcete-li změnit záhlaví či zápatí, klikněte na příslušné textové pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu a potom vyberte text, který chcete změnit.

 4. Zadejte nový text záhlaví či zápatí.

  • Chcete-li do textového pole záhlaví či zápatí vložit nový řádek, stiskněte klávesu Enter.

  • Chcete-li odstranit část záhlaví či zápatí, vyberte v textovém poli záhlaví či zápatí tu část, kterou chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu Delete nebo Backspace. Rovněž můžete kliknout do textu a potom stisknutím klávesy Backspace odstranit předchozí znaky.

  • Chcete-li do textu záhlaví nebo zápatí zadat jeden ampersand (&), použijte dva tyto znaky. Například text „Dodavatelé & služby“ vložíte do záhlaví zadáním Dodavatelé && služby.

  • Záhlaví či zápatí zavřete tak, že kliknete na libovolné místo v listu. Chcete-li záhlaví či zápatí zavřít bez uložení provedených změn, stiskněte klávesu Esc.

Začátek stránky

Přidání nebo změna textu záhlaví či zápatí pomocí dialogového okna Vzhled stránky

 1. Klikněte na list nebo listy, list s grafem nebo vložený graf, ke kterému chcete přidat záhlaví či zápatí nebo který obsahuje záhlaví či zápatí, jež chcete změnit.

  Výběr

  Akce

  Jeden list

  Klikněte na ouško listu.

  Klikněte na ouško listu.

  Pokud není požadovaného ouško listu viditelné, klikněte na tlačítka pro pohyb mezi listy tak, aby se zobrazilo. Potom klikněte na ouško listu.

  Klikněte na šipky pro pohyb mezi listy.

  Dva nebo více sousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Pak při kliknutí na ouško posledního listu, který chcete vybrat, podržte stisknutou klávesu Shift.

  Dva nebo víc listů, které spolu nesousedí

  Klikněte na ouško prvního listu. Pak podržte stisknutou klávesu Ctrl a přitom klikněte na ouška dalších listů, které chcete vybrat.

  Všechny listy v sešitu

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

  Tip : Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte na příkaz Oddělit listy.

 2. Na kartě Rozložení listu klikněte ve skupině Vzhled stránky na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka .

  Klikněte na šipku v pravém dolním rohu skupiny Vzhled stránky.

  Zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky.

  Tip : Pokud vyberete list s grafem nebo vložený graf, zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky rovněž po kliknutí na tlačítko Záhlaví a zápatí ve skupině Text na kartě Vložení.

 3. Na kartě Záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko Vlastní záhlaví nebo Vlastní zápatí.

 4. Klikněte do některého z polí Levý oddíl, Prostřední oddíl nebo Pravý oddíl a potom kliknutím na příslušná tlačítka vložte do oddílu požadované informace.

 5. Chcete-li přidat nebo změnit text záhlaví či zápatí, zadejte doplňující text nebo upravte existující text v poli Levý oddíl, Prostřední oddíl nebo Pravý oddíl.

  • Chcete-li v některém z polí oddílu vytvořit nový řádek, stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete odstranit určitou část záhlaví nebo zápatí, vyberte v příslušném poli požadovanou část a potom stiskněte klávesu Delete nebo Backspace. Rovněž můžete kliknout do textu a potom stisknutím klávesy Backspace odstranit předchozí znaky.

  • Chcete-li do textu záhlaví nebo zápatí zadat jeden ampersand (&), použijte dva tyto znaky. Například text „Dodavatelé & služby“ vložíte do záhlaví zadáním Dodavatelé && služby.

  • Chcete-li vlastní záhlaví či zápatí založit na již existujícím záhlaví či zápatí, klikněte na záhlaví či zápatí v poli Záhlaví nebo Zápatí.

Začátek stránky

Přidání předdefinovaného záhlaví nebo zápatí

Excel má celou řadu předdefinovaných záhlaví a zápatí, která můžete použít. Se záhlavími a zápatími listů je možné pracovat v zobrazení rozložení stránky. U některých typů listů, jako jsou listy s grafem nebo vložené grafy, můžete pracovat se záhlavími a zápatími v dialogovém okně Vzhled stránky.

Přidání vestavěného záhlaví či zápatí do listu v zobrazení Rozložení stránky

 1. Klikněte na list, do kterého chcete přidat předdefinované záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Záhlaví a zápatí.

  Možnost Záhlaví a zápatí na kartě Vložení

  Excel zobrazí list v zobrazení Rozložení stránky. Na tohle zobrazení se dá přepnout taky kliknutím na tlačítko Rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

  Tip : Po kliknutí do některého textového pole bude záhlaví nebo zápatí vybráno a zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko Záhlaví nebo Zápatí a poté klikněte na požadované předdefinované záhlaví či zápatí.

Přidání vestavěného záhlaví či zápatí do grafu

 1. Klikněte na list s grafem nebo vložený graf, do kterého chcete přidat předdefinované záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Záhlaví a zápatí.

  Možnost Záhlaví a zápatí na kartě Vložení

  Aplikace Excel zobrazí dialogové okno Vzhled stránky.

 3. Klikněte na požadované předdefinované záhlaví či zápatí, které chcete použít, v poli Záhlaví nebo Zápatí.

Začátek stránky

Přidání předdefinovaných prvků do záhlaví nebo zápatí

Místo výběru předdefinovaného záhlaví nebo zápatí můžete jednoduše zvolit předdefinovaný prvek. Hodně jich najdete na pásu karet (třeba Číslo stránky, Název souboru nebo Aktuální datum). Se záhlavími a zápatími listů je možné pracovat v zobrazení Rozložení stránky. U jiných typů listů, jako jsou listy s grafem nebo vložené grafy, můžete se záhlavími a zápatími pracovat v dialogovém okně Vzhled stránky.

Vložení vestavěných prvků do záhlaví či zápatí listu

 1. Klikněte na list, do jehož záhlaví či zápatí chcete přidat určité prvky.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Záhlaví a zápatí.

  Možnost Záhlaví a zápatí na kartě Vložení

  Excel zobrazí list v zobrazení Rozložení stránky. Na tohle zobrazení se dá přepnout taky kliknutím na tlačítko Rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

  Tip : Po kliknutí do některého textového pole bude záhlaví nebo zápatí vybráno a zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Prvky záhlaví a zápatí klikněte na požadované prvky.

Vložení vestavěných prvků záhlaví či zápatí pro graf

 1. Klikněte na list s grafem nebo vložený graf, do kterého chcete přidat předdefinované záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Záhlaví a zápatí.

  Možnost Záhlaví a zápatí na kartě Vložení

  Zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky.

 3. Klikněte na tlačítko Vlastní záhlaví nebo Vlastní zápatí.

 4. Pomocí tlačítek v dialogovém okně Záhlaví nebo Zápatí vložte konkrétní prvky záhlaví či zápatí.

  Tip : Pokud umístíte ukazatel myši na tlačítko, zobrazí se popis s názvem prvku, který toto tlačítko vkládá.

Začátek stránky

Volba možností záhlaví a zápatí

Se záhlavími a zápatími listů je možné pracovat v zobrazení rozložení stránky. U jiných typů listů, jako jsou listy s grafem nebo vložené grafy, můžete se záhlavími a zápatími pracovat v dialogovém okně Vzhled stránky.

Volba možností záhlaví či zápatí pro list

 1. Klikněte na list, pro který chcete zvolit možnosti záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Záhlaví a zápatí.

  Možnost Záhlaví a zápatí na kartě Vložení

  Excel zobrazí list v zobrazení Rozložení stránky. Na tohle zobrazení se dá přepnout taky kliknutím na tlačítko Rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

  Tip : Po kliknutí do některého textového pole bude záhlaví nebo zápatí vybráno a zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Možnosti zaškrtněte jednu nebo více z následujících možností:

  • Chcete-li záhlaví či zápatí odebrat z první vytištěné stránky, zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  • Chcete-li, aby záhlaví či zápatí byla na sudých a lichých stránkách odlišná, zaškrtněte políčko Různé liché a sudé stránky.

  • Chcete-li v záhlavích či zápatích použít stejnou velikost písma a stejné měřítko jako v listu, zaškrtněte políčko Měřítko s dokumentem.

   Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete velikost písma a měřítko záhlaví či zápatí nastavit nezávisle na měřítku listu a přispět tak k vytvoření konzistentního zobrazení na více stránkách.

  • Chcete-li zajistit zarovnání okrajů záhlaví či zápatí s levým a pravým okrajem listu, zaškrtněte políčko Zarovnat s okraji stránky.

   Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete nastavit levý a pravý okraj záhlaví či zápatí na konkrétní hodnotu, která je nezávislá na levém a pravém pravém okraji listu.

Volba možností záhlaví či zápatí pro graf

 1. Klikněte na list s grafem nebo vložený graf, do kterého chcete přidat předdefinované záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Záhlaví a zápatí.

  Možnost Záhlaví a zápatí na kartě Vložení

  Aplikace Excel zobrazí dialogové okno Vzhled stránky.

 3. Vybírejte z následujících možností:

  • Chcete-li záhlaví či zápatí odebrat z první vytištěné stránky, zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  • Chcete-li, aby záhlaví či zápatí byla na sudých a lichých stránkách odlišná, zaškrtněte políčko Různé liché a sudé stránky.

  • Chcete-li v záhlavích či zápatích použít stejnou velikost písma a měřítko jako v listu, zaškrtněte políčko Měřítko s dokumentem.

   Zaškrtnutí políčka Měřítko s dokumentem zrušte, pokud chcete velikost písma a měřítko záhlaví či zápatí nastavit nezávisle na měřítku listu a přispět tak k vytvoření konzistentního zobrazení na více stránkách.

  • Chcete-li zajistit zarovnání okrajů záhlaví či zápatí s levým a pravým okrajem listu, zaškrtněte políčko Zarovnat s okraji stránky.

   Tip : Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete nastavit levý a pravý okraj záhlaví či zápatí na konkrétní hodnotu, která je nezávislá na levém a pravém pravém okraji listu.

Začátek stránky

Zavření záhlaví a zápatí

Chcete-li zavřít záhlaví a zápatí, je potřeba přepnout ze zobrazení rozložení stránky do normálního zobrazení.

 • Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů klikněte na tlačítko Normálně.

  Na kartě Zobrazení klikněte na Normálně.

  Můžete taky kliknout na Normálně Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

Odebrání textu záhlaví či zápatí z listu

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Záhlaví a zápatí.

  Možnost Záhlaví a zápatí na kartě Vložení

  Excel zobrazí list v zobrazení Rozložení stránky. Na tohle zobrazení se dá přepnout taky kliknutím na tlačítko Rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 2. Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

  Tip : Po kliknutí do některého textového pole bude záhlaví nebo zápatí vybráno a zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh.

 3. Stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.

  Poznámka : Když chcete odstranit záhlaví a zápatí několika listů najednou, vyberte je a otevřete dialogové okno Vzhled stránky. Všechna záhlaví nebo zápatí hned odstraníte tak, že na kartě Záhlaví a zápatí vyberete v poli Záhlaví nebo Zápatí hodnotu (Žádné).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×