Získání nápovědy k aplikaci Business Contact Manager

Nápovědu k aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete získat různými způsoby. Je součástí produktu a je také k dispozici online, od komunity aktivních uživatelů a prostřednictvím telefonu, e-mailu a služeb chatu.

Co chcete udělat?

Použití nápovědy integrované do aplikace Outlook s aplikací Business Contact Manager

Připojení k webu Office.com

Přehrání videa

Zapnutí protokolování, které může pomoci při řešení potíží

Získání nápovědy od komunity uživatelů

Kontaktování centra nápovědy a podpory společnosti Microsoft

Podpora pro zákazníky společnosti Microsoft v Kanadě

Kontaktování podpory pro uživatele služeb TTY

Řešení potíží pomocí znalostní báze Microsoft Knowledge Base

Získání podpory pro produkty společnosti Microsoft zakoupené mimo Spojené státy a Kanadu

Použití nápovědy integrované do aplikace Outlook s aplikací Business Contact Manager

V tématech nápovědy aplikace Outlook získáte odpovědi na dotazy týkající se používání aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, získáte informace o nástrojích umožňujících dosáhnout optimálního výkonu produktu a řešit problémy, ke kterým by mohlo dojít.

Nápovědu k aplikaci Outlook můžete otevřít z různých míst:

 • Můžete stisknout klávesu F1 nebo kliknout na tlačítko otazníku ve formuláři, okně, na stránce nebo v pravém horním rohu pásu karet. Tím otevřete okno obecné nápovědy k aplikaci Outlook. V obsahu klikněte na možnost Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 a potom vyhledejte požadované informace.

 • Kliknutím na tlačítko Nápověda nebo na odkazy v dialogových oknech zobrazíte článek nápovědy s informacemi o tom, jak dialogové okno používat.

Tip :  Dáváte přednost nápovědě v audiovizuální podobě? V uvítacím centru aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou k dispozici online videa. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Business Contact Manager a potom klikněte na možnost Uvítací centrum. Další informace získáte v části Sledování videa dále v tomto článku.

Začátek stránky

Připojení k webu Office.com

Na webu Office.com jsou k dispozici aktualizované informace a odkazy na videa, články a aktualizace produktů (pokud jsou dostupné). K webu Office.com získáte přístup tak, že v aplikaci Outlook kliknete na tlačítko Nápověda. Pokud v dolní části okna nápovědy vidíte text Připojeno k webu Office.com, zobrazují se nejaktuálnější informace. Pokud vidíte text Offline, zobrazují se informace uložené ve vašem počítači.

Chcete-li přepnout na web Office.com, klikněte v dolní části okna nápovědy na možnost Offline a potom klikněte na možnost Zobrazit obsah z webu Office.com.

Tip :  Chcete-li přejít na web Office.com, můžete v aplikaci Outlook také kliknout na kartu Soubor a potom kliknout na kartu Business Contact Manager. V části Získání nápovědy klikněte na možnost Office Online.

Začátek stránky

Přehrání videa

Videa, která jsou k dispozici v Uvítacím centru aplikace Business Contact Manager, přehledným způsobem představují hlavní funkce aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Dostupné jsou souhrnné informace i postupy týkající se klientů a obchodních kontaktů, importu obchodních dat, práce se záznamy příležitostí prodeje, vlastního nastavení obchodních formulářů a záznamů, používání řídicího panelu a práce se sestavami. Požadované informace můžete vyhledat procházením karet zobrazených v dolní části okna Uvítací centrum. Po nalezení požadovaných informací můžete video spustit kliknutím na odkaz Přehrát video.

Chcete-li přejít do Uvítacího centra, klikněte v navigačním podokně aplikace Outlook na tlačítko Business Contact Manager. V seznamu složek klikněte na možnost Uvítací centrum.

Chcete-li získat přístup k videím aplikace Business Contact Manager přímo z webu Office.com, naleznete další informace v tématu Videa o aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Zapnutí protokolování, které může pomoci při řešení potíží

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook může v době, kdy pracujete s obchodními daty, vytvářet soubor protokolu. Do tohoto souboru protokolu se zaznamenávají aktivity aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, což může být užitečné při zjišťování příčiny potíží (pokud k nim dochází). Můžete také vyjádřit svůj souhlas s tím, aby se informace z tohoto souboru protokolu sdílely se společností Microsoft, což by mohlo společnosti Microsoft v budoucnu tyto potíže vyřešit. Soubor protokolu může být užitečný také v případě, že budete v souvislosti s řešením těchto potíží kontaktovat web podpory společnosti Microsoft.

Chcete-li protokolování zapnout, klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na kartu Business Contact Manager. V části Protokolování klikněte na možnost Povolit protokolování. Po kliknutí na tlačítko se název tlačítka změní na Ukončit protokolování.

Protokolování bude pokračovat vždy v době, kdy bude aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook spuštěna, a to až do doby, než protokolování vypnete.

Začátek stránky

Získání nápovědy od komunity uživatelů

Můžete také využít pomoc aktivní komunity uživatelů aplikace Business Contact Manager. Jde o hodnotný zdroj informací pro všechny uživatele bez ohledu na to, zda potřebujete pomoc při řešení potíží s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nebo zda chcete zjistit, jak ostatní uživatelé přizpůsobují funkce potřebám své firmy.

Pomocí diskusního fóra se můžete spojit s ostatními uživateli i členy týmu aplikace Business Contact Manager a zjistit, jaké dotazy mají jiní uživatelé a jaká jsou možná řešení těchto problémů. Přihlásíte-li se na web komunity pomocí svého přihlašovacího jména a hesla .Net, budete moci publikovat své vlastní dotazy a zaregistrovat si doručování e-mailových oznámení v případě, že dojde k aktualizaci vlákna, které sledujete. K fóru získáte přístup tak, že v aplikaci Outlook kliknete na kartu Soubor a kliknete na kartu Business Contact Manager. V části Získání nápovědy klikněte na diskusní skupinu aplikace Business Contact Manager.

Dalším místem, kde můžete najít informace o upgradech, vlastních nastaveních a práci s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, je Blog týmu aplikace Business Contact Manager. Blog je hostován na webu MSDN (Microsoft Developer Network), kde jsou k dispozici články o různých funkcích aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a také komentáře, dotazy a řešení publikované dalšími uživateli a členy vývojářského týmu. K blogu týmu získáte přístup tak, že v aplikaci Outlook kliknete na kartu Soubor a kliknete na kartu Business Contact Manager. V části Získání nápovědy klikněte na položku blogu aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Kontaktování centra nápovědy a podpory společnosti Microsoft

Na webu podpory společnosti Microsoft máte možnost kontaktovat oddělení podpory společnosti k produktům Microsoft telefonem nebo prostřednictvím chatu či e-mailu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. V části Získání nápovědy klikněte na možnost pro kontaktování služeb podpory k produktu.

 4. Klikněte na možnost pro navštívení center řešení.

Tip :  U všech nabídek podpory společnosti Microsoft můžete navštívit web http://support.microsoft.com.

Aby bylo zajištěno, že získáte odpovídající informace podpory pro svou lokalitu, budete požádáni o výběr nebo potvrzení nastavení oblasti ze seznamu a následně o výběr produktu. Pokud máte v prohlížeči povoleny soubory cookie, budou tyto informace uloženy a budou použity, když tento web navštívíte příště.

Zásady podpory společnosti Microsoft se řídí aktuálními cenami, termíny a podmínkami, které se mohou bez předchozího upozornění změnit.

 • E-mailová podpora:     Vaše 90denní bezplatná podpora začíná dnem, kdy poprvé zadáte žádost o podporu. Doba odpovědi je obvykle jeden pracovní den. Chcete-li žádost o e-mailovou podporu zadat, klikněte na odkaz na e-mail na webu podpory.

 • Individuální podpora prostřednictvím chatu:     Vaše 90denní bezplatná podpora začíná dnem, kdy poprvé zadáte žádost o podporu. Čekací doba se může lišit. Chcete-li relaci chatu zahájit, klikněte na odkaz na chat na webu podpory.

 • Telefonická podpora:     Vaše 90denní podpora začíná dnem, kdy poprvé zadáte žádost o podporu. Telefonní číslo v USA je (866) 452-4755. Po uplynutí bezplatné podpory vám začne být telefonická podpora účtována.

Pokud máte podepsanou příslušnou smlouvu nebo přihlášen odpovídající odběr, můžete také využít následující možnosti nápovědy a podpory společnosti Microsoft:

 • Smlouva k programu Software Assurance

 • Profesionální smlouva

 • Odběr obsahu z webu TechNet

 • Odběr obsahu z webu MSDN

  Důležité : Řešení některých problémů podpory může vyžadovat složitější přístup podpory. Tyto služby mohou být placené.

 • Microsoft Partner Program (MSPP)

Podpora pro zákazníky společnosti Microsoft v Kanadě

Kanadští zákazníci mohou navštívit web Microsoft Canada Online kliknutím sem. Služby textového telefonu společnosti Microsoft (TTY/TDD) jsou k dispozici na čísle (905) 568-9641.

Kontaktování podpory pro uživatele služeb TTY

Služby textového telefonu (TTY/TDD) poskytované společností Microsoft jsou k dispozici na čísle (425) 635-4948 ve státu Washington, na čísle (800) 892-5234 ve Spojených státech nebo na čísle (905) 568-9641 v Kanadě.

Řešení potíží pomocí znalostní báze Microsoft Knowledge Base

Uživatelé mohou využívat znalostní bázi Microsoft Knowledge Base na webu podpory společnosti Microsoft k řešení technických problémů, například problémů se systémem SQL Server. Za tyto služby nejsou účtovány žádné poplatky.

Začátek stránky

Získání podpory pro produkty společnosti Microsoft zakoupené mimo Spojené státy a Kanadu

Podpora mimo Spojené státy a Kanadu je odlišná. Chcete-li získat informace o místních kontaktech, navštivte web mezinárodní podpory společnosti Microsoft. Pokud se ve vaší zemi nebo oblasti nenachází žádné místní zastoupení společnosti Microsoft, kontaktujte obchod, kde jste produkt zakoupili.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×