Záznam relace

V průběhu relace můžete povolit záznam a uložit jej v konferenčním centru služby Live Meeting. Zaznamenaná relace obsahuje všechny položky zobrazené v průběhu relace včetně přidaného obsahu. Záznamy relací jsou ukládány v konferenčním centru ve formátu Microsoft Windows Media Player (WMA).

Postup při zaznamenání relace

  1. V klientovi aplikace Easy Assist klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Záznam a poté na příkaz Spustit.

  2. V dialogovém okně Relace je zaznamenávána klepněte na tlačítko OK.

Postup při zastavení, pozastavení a uložení záznamu

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Záznam a poté klepněte na příkaz Pozastavit nebo Zastavit.

  2. Pokud jste klepnuli na příkaz Zastavit a chcete záznam uložit, klepněte v dialogovém okně Zastavit záznam na příkaz Uložit záznam.

V závislosti na obsahu a době trvání záznamu bude záznam k dispozici přibližně 24 hodin po jeho uložení.

Postup při zobrazení záznamu uloženého v konferenčním centru

  1. Přihlaste se k serveru Live Meeting Manager.

  2. Na Domovské stránce klepněte v části View (Zobrazit) na položku Recordings (Záznamy).

  3. V části View recording (Zobrazit záznam) zadejte do polí ID a Recording Key (Klíč záznamu) v odpovídajícím pořadí ID a klíč záznamu. Ve výchozím nastavení je klíč záznamu stejný jako klíč relace. Pokud schůzka nevyžaduje klíč relace, není klíč záznamu ve výchozím nastavení požadován.

Poznámka : Organizátor schůzky může klíč záznamu změnit. V tomto případě byste měli od organizátora relace, kterého se změna týká, obdržet pozvánku k záznamu. Pokud jste připojeni k relaci, ve které je přístup řízen pomocí seznamu řízení přístupu (ACL), můžete se přihlásit k serveru Live Meeting Manager a přímo zobrazit záznam. Pokud obdržíte e-mailem pozvánku k zobrazení záznamu, klepněte v ní na odkaz View recording (Zobrazit záznam).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×