Záznam informací v deníku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Deníku automaticky záznamů zvolené činnosti, které se týkají kontaktů a umístí akcí v zobrazení časové osy. Pomocí deníku můžete sledovat Microsoft Outlook položky, jako například e-mailové zprávy nebo schůzkách. Můžete také sledovat ostatních souborů systému Microsoft Office, například Wordových dokumentů nebo sešitů aplikace Excel.

Deníku uchovává záznam zásahu, kterou chcete nezapomeňte – dokonce něčeho, který není umístěn ve vašem počítači, například telefonní hovor nebo formátu papíru písmeno, které jste odeslali nebo obdrželi.

Tip : Můžete rychle zobrazit deníku, můžete přidat tlačítko pro zobrazení deníku k Navigační podokno. Ve spodní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka , a pak klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka a klikněte na položku Deník.

Co chcete udělat?

Záznam položek a souborů v deníku

Záznam data a času, kterou jste pracovali s kontaktem

Změna počátečního a koncového času položky deníku

Vypnutí a vymazání deníku

Začátek stránky

Záznam položek a souborů v deníku

Automatický záznam položek a souborů

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Poznámky a deník.

 4. Klepněte na tlačítko Možnosti deníku.

 5. V seznamu Automaticky zaznamenávat položky zaškrtněte políčka u položek, které chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

 6. V seznamu Pro tyto kontakty zaškrtněte políčka u kontaktů, jejichž položky chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

 7. V seznamu Zaznamenávat soubory z zaškrtněte políčka u aplikací, jejichž soubory chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

Ruční záznam položky aplikace Outlook

 1. Z libovolné modulu v Outlooku na kartě Domů ve skupině Nový klikněte na tlačítko Nové položky, přejděte na Další a potom klikněte na Položku deníku.

 2. Do pole Předmět zadejte popis.

 3. V rozevíracím poli Typ položky klepněte na typ Položka deníku, který chcete zaznamenat.

 4. Vyberte další požadované možnosti.

Ruční záznam souboru mimo aplikaci Outlook

 1. Vyhledejte soubor, u kterého chcete provést záznam. Můžete použít aplikaci Microsoft Outlook, Průzkumníka Windows nebo plochu.

 2. Přetáhněte položky deníku.

 3. V okně Položka deníku vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Záznam data a doby práce s kontaktem

 1. Otevřete kontakt.

 2. Na kartě kontakt ve skupině komunikace klikněte na Další a potom klikněte na Položku deníku.

 3. V záhlaví položky deníku se zobrazí aktuální datum a čas. Chcete-li datum nebo čas změnit, klikněte na šipku u jednotlivých polí a potom vyberte požadované datum a čas.

 4. Chcete-li zaznamenat přesný čas začátku a konce, klikněte na kartě Položka deníku ve skupině Časovač na tlačítko Spustit časovač.

  V položce deníku budou zaznamenány datum a doba, po kterou jste s kontaktem pracovali. Časovač zastavíte kliknutím na tlačítko Pozastavit časovač.

 5. Chcete-li zaznamenat informace do deníku, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít na kartě Akce.

Začátek stránky

Změna počátečního a koncového času u položek v deníku

Automatická změna počátečního a koncového času u všech položek

 1. V deníku klikněte v zobrazení časové osy na kartě zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na Nastavení zobrazení a potom klikněte na sloupce.

 2. V rozevíracím seznamu Dostupná pole vybrat z klikněte na požadovanou sadu polí. Obvykle to bývají sady Často používaná pole nebo Všechna pole deníku.

 3. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako počáteční datum položky, a potom klikněte na tlačítko Začátek.

 4. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako koncové datum položky, a klikněte na tlačítko Konec.

Tip : V zobrazení Časová osa je znázorněno, kdy byly jednotlivé položky a dokumenty vytvořeny, uloženy, odeslány, přijaty, otevřeny nebo změněny. Při změně polí času použitých k zobrazení položek na časové ose se může změnit umístění a trvání položek na ose.

Ruční změna počátečního a koncového času u položky deníku

 1. Otevřete položku deníku.

 2. Zadejte nový počáteční a koncový stav. Chcete-li změnit koncový čas, změňte hodnotu v poli Trvání.

Poznámka : Změna časů přiřazených k položce deníku nezmění počáteční čas dané položky, dokumentu nebo kontaktu, na které tento záznam odkazuje.

Začátek stránky

Vypnutí nebo vyprázdnění deníku

Vypnutí deníku

Vypnout deníku, musíte zrušit zaškrtnutí políček v dialogovém okně Možnosti deníku. Možnost bez jednoho vypne deníku.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Poznámky a deník.

 4. Klepněte na tlačítko Možnosti deníku.

 5. V seznamu Automaticky zaznamenávat položky zrušte zaškrtnutí všech políček.

 6. V seznamu Zaznamenávat soubory z zrušte zaškrtnutí všech políček.

Poznámka : V seznamu Pro tyto kontakty není nutné zaškrtnutí políček rušit.

Vymazání deníku

Vymazáním deníku dojde k odstranění jeho položek.

 1. V deníku klikněte na kartě Domů ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Seznam položek. Zobrazí se tabulka se všemi položkami deníku.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Výběr jedné položky:     Klikněte na požadovanou položku.

  • Výběr několika položek:     Podržte stisknutou klávesu CTRL a potom postupně klikejte na požadované položky. Chcete-li vybrat řadu položek vedle sebe, klikněte na první položku, podržte stisknutou klávesu SHIFT a potom klikněte na poslední položku.

  • Výběr všech položek ve složce:     Klikněte na libovolnou položku a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 3. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Odstranit nebo stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×