Zástupné znaky v aplikaci Access

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : V tomto tématu je uveden popis a stručný návod k používání zástupných znaků v aplikaci Microsoft Office Access 2007.

Informace o hledání zástupných znaků v databázi aplikace Access najdete v článcích pomocí dialogového okna Najít a nahradit ke změně dat, vytvořit jednoduchý výběrový dotaza aktualizace dat v databázi.

V tomto tématu

Podporované znakové sady

Vyhledání které ANSI standardní že podporuje databáze

Standard ANSI-89 zástupné znaky

Standard ANSI-92 zástupné znaky

Typy dat, které můžete vyhledávat pomocí zástupných znaků

Podporované znakové sady

Aplikace Access podporuje dvě sady zástupných znaků, protože podporuje dva standardy pro SQL – ANSI-89 a ANSI-92. Zástupné znaky standardu ANSI-89 se zpravidla používají při spouštění dotazů a operací typu najít a nahradit v databázích aplikace Access – souborech MDB a ACCDB. Zástupné znaky standardu ANSI-92 se používají při spouštění dotazů v projektech aplikace Access – souborech aplikace Access připojených k databázím serveru Microsoft SQL Server. Jelikož server SQL používá standard ANSI-92, projekty aplikace Access rovněž používají standard ANSI-92.

Aplikace Access však poskytuje výjimku z tohoto pravidla. V následující tabulce jsou uvedeny metody nebo nástroje, které lze používat k vyhledání a nahrazení dat, a zobrazen výchozí standard ANSI, který se s jednotlivými nástroji používá.

Metoda nebo nástroj pro vyhledávání

Typ vyhledávaného souboru

Použitá sada zástupných znaků

Dialogové okno Najít a nahradit

Databáze aplikace Access (soubory MDB a ACCDB)

ANSI-89

Dialogové okno Najít a nahradit

Projekt aplikace Access (soubory ADP a ACCDP)

ANSI-92

Výběrový nebo aktualizační dotaz

Databáze aplikace Access (soubory MDB a ACCDB)

ANSI-89

Výběrový nebo aktualizační dotaz

Projekt aplikace Access (soubory ADP a ACCDP)

ANSI-92

Dialogové okno Najít a nahradit, výběrový nebo aktualizační dotaz

Databáze aplikace Access nastavená pro podporu standardu ANSI-92

ANSI-92

Začátek stránky

Jak zjistit, který standard ANSI databáze podporuje

Pomocí následujícího postupu můžete zjistit, popřípadě změnit nastavení ANSI pro danou databázi.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na tlačítko Návrháři objektů a v části Návrh dotazu pod nadpisem Syntaxe kompatibilní se serverem SQL Server (ANSI 92) proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit otevřenou databázi na standard ANSI-92, zaškrtněte políčko Tato databáze.

   - nebo -

   Chcete-li otevřenou databázi nastavit na standard ANSI-89, zaškrtnutí políčka zrušte.

  • Pokud chcete, aby všechny nové databáze vytvořené v otevřené instanci aplikace Access byly nastaveny na standard ANSI-92, zaškrtněte políčko Výchozí pro nové databáze.

   - nebo -

   Pokud chcete, aby všechny nové databáze byly nastaveny na standard ANSI-89, zaškrtnutí políčka zrušte.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zástupné znaky znakové sady ANSI-89

Používáte tuto sadu zástupné znaky, kdy používat dialogové okno Najít a nahradit můžete najít a volitelně nahrazování dat v databázi aplikace Access nebo projektu aplikace Access. Můžete taky používejte tyto znaky spustit výběrový a aktualizovat dotazů databáze aplikace Access, ale nepoužíváte je v dotazech spustí hledání projektu aplikace Access. Další informace o používání vyberte a aktualizace dotazů, najdete v článcích vytvořit jednoduchý výběrový dotaz a aktualizace dat v databázi.

Desítkový kód

Popis

Příklad

*

Odpovídá libovolnému počtu znaků. Znak hvězdička (*) lze použít kdekoli ve znakovém řetězci.

tr* Budou nalezeny řetězce tryska, trn a truhla, nikoli však tenor nebo potrava.

?

Odpovídá jakémukoli jednotlivému abecednímu znaku.

St?l Budou nalezeny řetězce stůl, stál, styl a stel.

[ ]

Odpovídá jednomu ze znaků uvedených v závorkách.

St[ae]l Budou nalezeny řetězce stal a stel, nikoliv však stůl nebo stál.

!

Odpovídá libovolnému znaku, který není uveden v závorkách.

st[!ae]l Budou nalezeny řetězce stůl a stál, nikoliv však stal nebo stel.

-

Odpovídá jakémukoli znaku v zadaném rozsahu znaků. Rozsah musí být zadán ve vzestupném pořadí (A až Z, nikoli Z až A).

b[a-c]d Budou nalezeny řetězce bad, bbd a bcd.

#

Odpovídá jakékoli jednotlivé číslici.

1#3 Budou nalezena čísla 103, 113 a 123.

Začátek stránky

Zástupné znaky znakové sady ANSI-92

Tuto sadu zástupných znaků používejte, když spouštíte výběrové nebo aktualizační dotazy vůči projektům aplikace Access (soubory ADP) a když používáte některý z výše uvedených typů dotazů nebo dialogové okno Najít a nahradit k prohledávání databází nastavených na používání standardu ANSI-92.

Desítkový kód

Popis

Příklad

%

Odpovídá libovolnému počtu znaků. Může být použit jako první nebo poslední znak ve znakovém řetězci.

tr% Budou nalezeny řetězce tryska, trn a truhla, nikoli však tenor nebo potrava

_

Odpovídá jakémukoli jednotlivému abecednímu znaku.

s_k Budou nalezeny řetězce sak, sek, sok, srk, suk.

[ ]

Odpovídá jednomu ze znaků uvedených v závorkách.

St[ae]l Budou nalezeny řetězce stal a stel, nikoliv však stůl nebo stál.

^

Odpovídá libovolnému znaku, který není uveden v závorkách.

st[^ae]l Budou nalezeny řetězce stůl a stál, nikoliv však stal nebo stel.

-

Odpovídá jakémukoli znaku v zadaném rozsahu znaků. Rozsah musí být zadán ve vzestupném pořadí (A až Z, nikoli Z až A).

b[a-c]d Budou nalezeny řetězce bad, bbd a bcd.

Poznámka : 

 • Chcete-li najít zástupné znaky umístěné v datech, uzavřete znak, který chcete najít, do hranatých závorek, například takto: [#]. Stejné pravidlo použijte pro nalezení hvězdiček (*), otazníků (?), křížků (#), levých hranatých závorek ([) a pomlček (-). Nepoužívejte hranaté závorky při vyhledávání vykřičníků (!) nebo pravých hranatých závorek (]). K nalezení těchto znaků pomocí dialogového okna Najít a nahradit zadejte znak do pole Co hledat bez uzavření do hranatých závorek. Stejná pravidla se používají při hledání znaků pomocí dotazu. Následující syntaxe například vrátí všechny záznamy obsahující vykřičník, bez ohledu na to, kde je v datech umístěn: Like "*!*".

  Informace o pomocí dialogového okna Najít a nahradit naleznete v článku pomocí dialogového okna Najít a nahradit ke změně dat. Informace o používání vyberte a aktualizace dotazů najdete v článcích vytvořit jednoduchý výběrový dotaz a aktualizace dat v databázi.

  Hledáte-li současně pomlčku a další znaky, umístěte pomlčku do závorek před nebo za všechny ostatní znaky, například takto: [-#*] nebo [#*-]. Je-li však za levou hranatou závorkou vykřičník (!), umístěte pomlčku až za vykřičník: [!-].

 • Chcete-li vyhledat dvojici tvořenou levou a pravou hranatou závorkou ([]), uzavřete oba znaky do hranatých závorek takto: [[]]. Je to nutné proto, že aplikace Access interpretuje jednu dvojici hranatých závorek jako Řetězec nulové délky.

Začátek stránky

Typy dat, které lze vyhledávat pomocí zástupných znaků

Když navrhujete tabulku, nastavíte pro každé pole tabulky datový typ. Například pro pole obsahující kalendářní informace nastavíte datový typ Datum a čas. V následující tabulce jsou uvedeny datové typy, které lze vyhledávat pomocí zástupných znaků. Pamatujte, že v některých případech můžete zástupné znaky použít v dialogovém okně Najít a nahradit, nikoliv však v dotazech, a obráceně.

Typ dat

Použití

Text

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Memo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Číslo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Datum a čas

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Poznámka : Způsob použití zástupných znaků může být ovlivněn místním nastavením. Další informace jsou uvedeny v poznámkách na konci tohoto oddílu.

Měna

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Automatické číslo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Objekt OLE

Nikde.

Ano / Ne

Dotazy, avšak nejsou zapotřebí. Další informace jsou uvedeny v poznámkách na konci tohoto oddílu.

Vložit hypertextový odkaz

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Průvodce vyhledáváním

Závisí na datovém typu zdrojového pole.

Poznámka : 

 • Pomocí zástupných znaků v dialogovém okně Najít a nahradit můžete hledat pole Datum a čas, pokud formátování použité pro tato pole obsažena zobrazuje část nebo celý data jako text. Například, můžete hledat pomocí řetězcem, například *ar* -10 – 2007, a výsledky by obsahoval měsíc, který obsahuje písmena "ar" – leden, únor, a tak dál. Nezapomeňte, protože se musí hledat kontakty pomocí formátování použité pro data, musíte v dialogovém okně zvolit jednu z možností, zaškrtněte políčko Prohledávat podle formátování. Další informace o toto políčko naleznete v článku pomocí dialogového okna Najít a nahradit ke změně dat.

 • Na způsob vyhledávání může mít vliv formát data a času definovaný v místních nastaveních systému Windows. Některým uživatelům se může datum zobrazovat s římskými číslicemi, například 07-IX-1997 místo 7. 9. 1997. Pravidlem je, že vyhledáváte podle toho, co vidíte, nikoliv podle toho, co si myslíte, že je v aplikaci Access uloženo do tabulky. Jinými slovy, chcete-li například vyhledat všechny záznamy pro září 2007, můžete použít řetězec *-IX-2007.

  Kromě toho pokud je zadána v poli s datem diakritická znaménka, například nebo , musí obsahovat tyto značky v hledaný řetězec nebo hledání se nezdaří. Informace o stavu diakritická znaménka můžete vyřešit pomocí zástupných znaků. Například, pokud se zobrazí data například 3 září 2007, můžete hledat pomocí řetězce *-hein*-2007.

 • Prohledáváte-li pole typu Ano/Ne pomocí dialogového okna Najít a nahradit, aplikace Access pole ignoruje a dialogové okno nevrátí žádné záznamy. Vyhledáváte-li pole typu Ano/Ne pomocí dotazu, můžete použít zástupné znaky, mějte však na paměti, že pole typu Ano/Ne vracejí pouze dvě hodnoty (0 pro nepravdu a 1 pro pravdu), takže zástupný znak nepřidá do vyhledávání žádnou hodnotu. Například použití kritéria =-1 vrátí stejné výsledky jako "Like *1".

 • Pole s objekty OLE nelze vyhledávat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×