Zálohování, obnovení nebo přesunutí webu služby SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Předpokládejme, že jste v různých knihovnách dokumentů na webu svého týmu vystavili nejnovější čtvrtletní zprávy a chcete v tomto důležitém okamžiku web zálohovat. Dále předpokládejme, že váš tým byl přesunut do jiné skupiny v rámci organizace, a proto je nutné přesunout web týmu na jiný server. Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze vytvořit záložní kopii webu nebo podřízeného webu a daný web potom na stejném nebo jiném serveru znovu vytvořit.

Při zálohování a obnovení webu ve skutečnosti provádíte tři samostatné operace: Nejdříve zálohujete web do jednoho souboru. Potom vytvoříte jako cíl nový prázdný web. Nakonec na cílovém webu obnovíte zálohovaný web.

Obsah

Mám používat zálohování a obnovení nebo jiných funkcí pro sbalení?

Jak přejdu webu služby SharePoint z jednoho místa do jiného?

Jak publikovat nebo kopírování webu služby SharePoint z jednoho místa do jiného?

Obecnějším údajům webu

Obnovení webu

Můžete použít zálohování a obnovení na serveru Office SharePoint Server 2007?

Můžete použít zálohování a obnovení k upgradu webu ze služby Windows SharePoint Services 2.0 Windows SharePoint Services 3.0?

Kdy použít funkci zálohování a obnovení a kdy jinou funkci pro sbalení webu?

Existují tři různé funkce vytváření balíčků webů: V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 můžete web zálohovat, vytvořit webový balíček nebo web v prohlížeči uložit jako šablonu webu. Jednu z funkcí zvolte podle toho, čeho chcete dosáhnout.

Analýza balíčku webového (FWP)    Pomocí této funkce když budete chtít sdílet nebo opětovné použití webových stránek nebo web, seznam nebo knihovna strukturu. Pomocí webových balíčků můžete balíček celý web nebo vybrat určité stránky, seznamy nebo knihovny, které chcete. Balíčky webu jsou skvělý způsob, jak duplicitní struktura webu, ale nemůže obsahovat data seznamu podřízených webů a zabezpečení a nastavení oprávnění. Analýza balíčku webového navíc mohou obsahovat vlastní panely odkazů. Po vytvoření balíčku můžete importovat a nasazení souboru do tolik weby. Další informace o webových balíčků najdete v tématu Export nebo import webového balíčku.

Zálohování a obnovení (soubor CMP):    Tuto funkci použijte, pokud chcete vytvořit záložní kopii celého webu nebo podřízeného webu nebo chcete-li přesunout celý web nebo podřízený web na jiný server či do jiného umístění. Balíčky pro migraci obsahu obsahují na rozdíl od webových balíčků data seznamů a nelze vybrat pouze některé prvky webu. Při tomto procesu může dojít ke ztrátě některých úprav nebo nastavení. Záložní soubor například neobsahuje sledy prací, upozornění a vlastnosti uložené na úrovni kolekce webů. Záložní soubor neobsahuje ani stav složky Koš ani objekty v této složce. Chcete-li použít funkci zálohování a obnovení, je nutné mít pro daný web oprávnění správce.

Šablona webu (soubor STP):    Tuto funkci použijte, pokud chcete vytvořit více webů, které mají společný základní obsah nebo strukturu webu. Můžete například chtít, aby všechny podřízené weby jednoho webu měly podobnou strukturu, vzhled a dokonce i obsah. Toho dosáhnete uložením webu jako šablony webu a přidáním do galerie šablon webů, aby kdokoli mohl tento web použít jako šablonu. Šablony webů obsahují na rozdíl od webových balíčků data seznamů. Je nutné mít oprávnění správce k webu, na kterém chcete vytvořit šablonu webu, a přístup pro zápis ke galerii šablon webů. Další informace o šablonách webů naleznete v odkazech v části Viz také.

Začátek stránky


Přesunutí webu služby SharePoint z jednoho místa na jiné

Weby služby SharePoint ve skutečnosti nejsou přesouvány z jednoho umístění nebo serveru na jiný sever, ale jsou zálohovány do záložního souboru, ze kterého je potom obsah nebo web znovu vytvořen.

Funkce zálohování a obnovení v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 nabízí nejlepší způsob přesunu jednotlivého webu nebo dílčího webu z jednoho serveru na druhý, ale jak bylo uvedeno výše,má tato metoda jistá omezení. Pokud jste však správce serveru, poskytne produkt Windows SharePoint Services výkonný nástroj příkazového řádku pro správu s názvem Stsadm.exe. Pomocí tohoto nástroje lze zálohovat nebo obnovit vždy jednu kolekci webů, tj. jeden web nejvyšší úrovně a všechny jeho podřízené weby. Pomocí nástroje Stsadm.exe však nelze zálohovat jednotlivé podřízené weby, pouze celou kolekci webů. Další informace o použití nástroje Stsadm.exe naleznete v příručce správce produktu Windows SharePoint Services.

Začátek stránky


Publikování nebo kopírování webu služby SharePoint z jednoho místa na jiné

Ke kopírování webu služby SharePoint z jednoho místa na jiné je doporučeno používat funkci zálohování a obnovení (nikoli příkaz Vzdálený webový server).  

Funkce publikování aplikace Office SharePoint Designer 2007 (nabídka Web, příkaz Vzdálený webový server) nepodporuje přesun všech typů obsahu služby SharePoint. Například při publikování nebo kopírování webu z jednoho místa na jiné nelze v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 přesouvat webové části v zónách webových částí nebo data a schémata seznamu služby SharePoint, tj. sloupce, nastavení a obsah seznamů a knihoven služby SharePoint. Funkce zálohování a obnovení naopak podporuje přesun obsahu služby SharePoint.

Začátek stránky


Zálohování webu

Při zálohování webu je vytvořen balíček pro migraci obsahu (soubor CMP). Můžete zvolit, zda chcete zálohovat pouze web nejvyšší úrovně nebo web nejvyšší úrovně a všechny podřízené weby. Vytvořený záložní soubor zahrnuje obsah seznamu nebo knihovny, nastavení zabezpečení, informace o uživatelích, navigaci, úpravy a individuální nastavení (například zobrazení, šablony webů a typy obsahu). Záložní soubor neobsahuje sledy prací, upozornění a vlastnosti uložené na úrovni kolekce webů.

Chcete-li zálohovat web, je nutné mít oprávnění správce pro daný web, ale není vyžadován přístup pro správu serveru, na kterém je spuštěna služba Windows SharePoint Services 3.0.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít web.

 2. V dialogovém okně Otevřít web vyhledejte a klepněte na web, který chcete zálohovat, a klepněte na tlačítko Otevřít.

 3. V nabídce Web přejděte na příkaz Správa a potom klepněte na příkaz Zálohovat web.

 4. Chcete-li do zálohy aktuálního webu zahrnout všechny podřízené weby, zaškrtněte v dialogovém okně Zálohovat web políčko Zahrnout podřízené weby do archívu.

 5. Pokud na aktuálním webu není dostatek místa pro ukládání, klepněte na tlačítko Upřesnit, zadejte nové umístění a klepněte na tlačítko OK.

  Zálohování webový server vyžaduje umístění pro uložení dočasných záložních souborů. Ve výchozím nastavení používá Office SharePoint Designer 2007 aktuální web. Použití jiného webu na stejný server nebo umístění na jiné serveru ve stejné síti – například \název serveru\název sdílené složky.

 6. V dialogovém okně Zálohovat web klepněte na tlačítko OK.

 7. V dialogovém okně Uložit soubor vyberte umístění, do kterého chcete soubor CMP uložit.

 8. Do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

  V případě zálohování nebo obnovení rozsáhlého webu může tento proces určitou dobu trvat.

Tip: Chcete-li zjistit, zda nedošlo během procesu zálohování k chybám, ověřte soubor protokolu. Soubor protokolu (s příponou LOG) je uložen v dočasné složce pro daný uživatelský účet. Pokud již existuje soubor protokolu z dřívějšího zálohování nebo obnovení, je vytvořen nový soubor protokolu s odlišným názvem (například smigrate_1.log, smigrate_2.log atd). Zkontrolujte, zda položky protokolu neobsahují následující chybové zprávy: cannot (nelze), could not (nebylo možné), failure (chyba), server error (chyba serveru), timed out (vypršel časový limit), unable to (nelze) a server sent a response (server odeslal odpověď).

Poznámka: Pokud jste správce serveru, poskytuje služba Windows SharePoint Services výkonný nástroj příkazového řádku pro správu s názvem Stsadm.exe. Pomocí tohoto nástroje lze zálohovat nebo obnovit vždy jednu kolekci webů, tj. jeden web nejvyšší úrovně a všechny jeho podřízené weby. Pomocí nástroje Stsadm.exe však nelze zálohovat jednotlivé podřízené weby, pouze celou kolekci webů. Další informace o použití nástroje Stsadm.exe naleznete v příručce správce produktu Windows SharePoint Services.

Začátek stránky


Obnovení webu


Krok 1: Vytvoření nového prázdného webu jako cíle

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.

 2. V dialogovém okně Nový klepněte na kartu Web, klepněte na položku Obecné a potom na položku Prázdný web.

 3. Do pole Zadejte umístění nového webu zadejte umístění, do kterého chcete zálohovaný web obnovit.

  Web lze obnovit na jiném serveru a lze jej obnovit buď jako nový web nejvyšší úrovně nebo jako podřízený web stávajícího webu nejvyšší úrovně.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Tip: Prázdný web můžete vytvořit také v prohlížeči pomocí stránek Nastavení webu nebo Vytvořit. Klepněte například při prohlížení webu v prohlížeči na možnost Akce webu a potom na možnost Vytvořit. Na stránce Vytvořit klepněte ve skupinovém rámečku Webové stránky na položku Weby a pracovní prostory. Dokončete první čtyři části, ale až se dostanete k části Výběr šablony, zavřete prohlížeč bez provedení výběru. Nepoužívejte žádnou šablonu (ani šablonu Prázdný web), nebo se operace obnovení nezdaří.  


Krok 2: Obnovení záložního souboru do cílového umístění

 1. Otevřete cílový web, v nabídce Web přejděte na příkaz Správa a potom klepněte na příkaz Obnovit web.

 2. V dialogovém okně Otevřít soubor vyhledejte a klepněte na soubor CMP, který chcete obnovit, a klepněte na tlačítko Otevřít.

 3. Pokud na aktuálním webu není dostatek místa pro ukládání, klepněte na tlačítko Upřesnit a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li soubory archivu uložit do jiného dočasného umístění, zadejte nové umístění do pole Dočasné umístění archivních souborů.

   Zálohování webový server vyžaduje umístění pro uložení dočasných záložních souborů. Ve výchozím nastavení používá Office SharePoint Designer 2007 aktuální web. Použití jiného webu na stejný server nebo umístění na jiné serveru ve stejné síti – například \název serveru\název sdílené složky.

  • Chcete-li soubor protokolu uložit do jiného umístění, zadejte nové umístění do pole Umístění souboru protokolu importu.

   Pokud ve výchozím umístění server nemůže zapisovat, bude pravděpodobně nutné zvolit jiné umístění souboru protokolu. Ve výchozím nastavení aplikace Office SharePoint Designer 2007 vytvoří soubor protokolu importu na aktuálním webu. V tomto souboru lze ověřit, zda během procesu obnovení nedošlo k chybám.

 4. Klepnutím na tlačítko OK v dialogovém okně Obnovit web potvrďte, že chcete obnovit soubor CMP na aktuálním prázdném webu.

  V případě zálohování nebo obnovení rozsáhlého webu může tento proces určitou dobu trvat.

Začátek stránky


Lze použít funkci zálohování a obnovení na webu serveru Office SharePoint Server 2007?

S určitými omezeními ano. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 lze zálohovat týmové a osobní weby v rámci kolekce portálu, ale nikoli oblasti portálu nebo samotný portál nejvyšší úrovně. Navíc lze obnovit pouze týmové a osobní weby v kolekci portálu, která je již na serveru se službou Microsoft Office SharePoint Server 2007 správně nakonfigurována. Funkci zálohování a obnovení nelze použít k přesunu webu ze serveru se službou Office SharePoint Server 2007 na server se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo naopak.

Chcete-li zálohovat, obnovit nebo přesunout portál serveru Office SharePoint Server 2007, použijte nástroj příkazového řádku Stsadm.exe pro správu služby Windows SharePoint Services. Chcete-li použít tento nástroj, musíte být správcem serveru se spuštěným serverem Office SharePoint Server 2007. Další informace o použití nástroje Stsadm.exe naleznete v příručce správce služby Windows SharePoint Services.

Začátek stránky


Lze funkci zálohování a obnovení použít k upgradu webu ze služby Windows SharePoint Services 2.0 na Windows SharePoint Services 3.0?

Ne. Zálohování webů nachází na serveru se službou Windows SharePoint Services 2.0 formáty souborů. Zálohování webu na serveru Windows SharePoint Services 3.0 vytvoří soubor CMP. Tyto formáty dvou souborů nejsou kompatibilní.

Funkci zálohování a obnovení lze v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 použít k přesunu webu služby Windows SharePoint Services:

 • ze serveru se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0 na jiný server se službou Windows SharePoint Services 3.0,

 • ze serveru se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 2.0 na jiný server se službou Windows SharePoint Services 2.0.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×