Zálohování dat před změnou O365 pro plány pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud uživatel bude přepnout na jiné předplatné, který má míň služeb souvisejících dat nebo uživatel opustí organizaci, můžete před přepnutí do nové předplatné stáhne jeho kopie svých dat, která je uložena v Office 365.

V tomto článku:

Jak uložit kopii informací o Outlook

Pokud mají uživatelé Microsoft Outlook, je možné stáhnout e-mail, kalendář, úkoly a kontakty do Datový soubor Outlooku (.pst) před jejich plánu se po přechodu na jiný.

Export informací o Outlook 2013Datový soubor Outlooku (.pst)

Poznámka : Než začnete, musíte být účet, který chcete exportovat Outlook informace z už nastavit v desktopové verzi Outlook. Informace o tom, jak přidat účet Outlook 2013 najdete v tématu Přidání e-mailového účtu.

 1. V Outlook 2013, klikněte na soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo Export.

  Příkaz Import nebo export v zobrazení Backstage

 2. Klikněte na položku Export do souboru a potom na tlačítko Další.

  Možnost Exportovat do souboru v Průvodci importem a exportem

 3. Klikněte na Datový soubor aplikace Outlook (.pst) a potom na Další.

 4. Vyberte účet, které chcete exportovat kliknutím na název nebo e-mailovou adresu, třeba anne@contoso.com. Pokud chcete exportovat všechno ve vašem účtu, včetně pošta, kalendář, kontakty, úkoly a poznámky, zkontrolujte, zda že je zaškrtnuto políčko včetně podsložek.

  Poznámka : Současně můžete exportovat jenom jeden účet. Pokud chcete exportovat víc účtů, po dokončení exportu prvního účtu opakujte kroky 1 až 4.

  Dialogové okno Exportovat datový soubor aplikace Outlook s vybranou horní složkou a zaškrtnutým políčkem Včetně podsložek

 5. Klikněte na Další.

 6. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění pro uložení Datový soubor Outlooku (.pst) a zadejte název souboru pro zálohování. Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud jste vypotřebovali export před, zobrazí předchozí umístění složky a název souboru. Zadejte jiný název souboru před kliknutím na OK.

 7. Pokud exportujete do existujícího Datový soubor Outlooku (.pst), určete v části Možnosti, co se má stát při exportu položek, které už v souboru.

 8. Klikněte na Dokončit.

  Outlook zahájí export okamžitě nevytváříte nový Datový soubor Outlooku (.pst) nebo nepoužíváte soubor chráněný heslem.

  • Pokud vytváříte Datový soubor Outlooku (.pst), volitelné hesla můžete chránit soubor. Po zobrazení dialogového okna Vytvořit datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo do polí heslo a Ověřit heslo a klikněte na OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

  • Pokud exportujete do existujícího Datový soubor Outlooku (.pst), který je chráněný heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

Přístup k informacím Outlook

Potom se vytvoří soubor PST, mohou uživatelé Outlook proveďte jednu z následujících akcí:

Pro hromadnou korespondenci v souboru PST do jiného e-mailového účtu

Dokončení tohoto postupu pro sloučení e-mail, kalendář, úkoly a kontakty, které jsou uložené v souboru PST do jiného e-mailového účtu.

Poznámka : Před importem Outlook informace, musíte už exportu Outlook informace z e-mailového účtu do souboru .pst. Pokud jste to ještě neudělali, přečtěte si článek informací Outlooku 2013 Export do datového souboru aplikace Outlook dříve v tomto článku.

 1. V Outlook 2013, klikněte na soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo Export.

  Spustí se Průvodce importem a exportem.

 2. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

 3. Zvolte Datový soubor aplikace Outlook (PST) a potom klikněte na Další.

 4. Vyhledejte soubor .pst, který chcete importovat.

 5. V části Možnosti zvolte, jak chcete zacházet s duplicitními položkami.

 6. Klikněte na Další.

 7. Pokud bylo k Datový soubor Outlooku (.pst) přiřazené heslo, zadejte heslo a klikněte na OK.

 8. Nastavte možnosti pro import položek. Výchozí nastavení není obvykle třeba měnit.

 9. Klikněte na Dokončit.

Po klepnutí na tlačítko DokončitOutlook obsah souboru PST < název_souboru > Importovat do úložiště místní Outlook dat ve vašem počítači. Po zkopírování dat do úložiště místních dat Outlook odeslat data do schránky. Pokud máte velké množství dat ve vaší poštovní schránce, může to trvat hodin. Ujistěte se, že nechcete vypnout Outlook a zkontrolujte, zda že jste připojeni k tomuto účtu cíl ale probíhá nahrávání.

Tip : Pokud chcete importovat nebo obnovit jenom několik položek z Datový soubor Outlooku (.pst), můžete otevřít datový soubor aplikace Outlook a potom v Navigační podokno myší položky ze složek datového souboru Outlooku do stávajících složek Outlook.

Otevření souboru PST pro přístup k e-mailu

Pokud chcete přístup k e-mailu, můžete otevřít soubor PST. Obsah e-mailu v souboru PST se zobrazí v levém navigačním panelu v Outlook. Odtud můžete otevřít e-mailu nebo ho přetáhněte do stávajících složek Outlook.

Poznámka : Následující postup předpokládá, že máte Outlook 2013. Pokud máte starší verzi Outlook, použijte kroky v článku Otevřít, změna nebo zavření datových souborů Outlooku .

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Otevřít a exportovat a potom na Otevřít datový soubor aplikace Outlook.

  Otevření datového souboru aplikace Outlook

  Soubor PST se zobrazí v levém navigačním Outlook.

Jak uložit soubory uložené v OneDrive pro firmy

Před přepne do jiné předplatné, můžou uživatelé dostat kopii soubory, které si uložili v OneDrive pro firmy jednoduše zkopírováním souborů do jiného umístění, například složce na pevném disku počítače nebo sdílené složky podnikové síti se systémem.

Část 1: Získání přístupu k dokumentům OneDrive pro firmy uživatele

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. V navigačním podokně vlevo dole rozbalte Správce a vyberte SharePoint.

  Rozbalením Správce zobrazíte dostupná centra pro správu

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. Vyberte Spravovat profily uživatelů.

 6. Vyhledejte jméno bývalého zaměstnance (použijte jeho alias nebo celé jméno).

 7. Vyberte rozevírací nabídku vedle jeho jména a zvolte Spravovat vlastníky kolekce webů.

  Správa osobního webu

 8. V poli Správci kolekce webů přidejte svoje jméno, jméno správce (podívejte se na příklad na níže uvedeném obrázku) nebo jméno budoucího zaměstnance (pokud ho znáte).

  Přidání sebe ke správcům kolekcí webů

 9. Posuňte se dolů a vyberte OK.

Část 2: Kopírovat uživatele OneDrive pro firmy dokumenty do sdíleného umístění

 1. V části Spravovat profily uživatelů ponechte vybrané jméno uživatele vyberte znova rozevírací nabídku a vyberte Spravovat osobní web.

  Správa vlastníků kolekcí webů

  Poznámka : Toto je zástupce OneDrive pro firmy webu. Můžete taky můžete zadat: název https://<company_name>-my.sharepoint.com/personal/<employee>_<company > _onmicrosoft_com.

 2. V levém navigačním panelu vyberte Dokumenty.

  Výběr dokumentů z osobního webu

 3. Měli byste vidět dokumenty OneDrive pro firmy uživatele.

  najdete v tématu OneDrive pro firmy dokumentů

 4. Odsud je zkopírujte do vlastního OneDrive pro firmy nebo do běžného místa, jako je váš Týmový web.

Kopírování souborů v Office 365 několika způsoby. Přečtěte si článek kopírování příkazu Otevřít v Průzkumníkovi souborů nebo Synchronizace Onedrivu pro firmy soubory místně a pak nahrajte soubory do OneDrive pro firmy nebo Týmový web.

Jak uložit Yammer informace

Správci můžete exportovat do souboru ZIP všechny zprávy, poznámky, soubory, témata, uživatelé a skupiny. Další informace najdete v tématu Exportovat data. Vývojáři můžou Rozhraní API Yammeru můžete to udělat taky.

Jak uložit SharePoint informace

Je v případě uživatele z předplatného, který má SharePoint Online na takový, který ji nemá, se už nezobrazuje dlaždice weby v nabídce Office 365.

Dlaždice Weby pro přístup k sharepointovým webům v Office 365 pro firmy

Však také nové předplatné je ve stejné organizaci využívající jako ten, který přepnutí z, uživatelé nebude mít přístup k týmovému webu SharePoint. Můžete zobrazit a aktualizovat poznámkové bloky, dokumentů, úkolů a kalendáře pomocí adresy URL přímo na týmový web.

Tip : Doporučujeme, aby uživatelé na týmový web před změnit svoje předplatné a uložte adresy URL jako oblíbené položky nebo záložka ve svém prohlížeči.

Ve výchozím nastavení je adresu URL týmového webu následujícím způsobem:

https://<orgDomain>/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

kde je < orgDomain > adresa URL organizace.

Například pokud doména organizace je contoso.onmicrosoft.com, pak přímé adresu URL týmového webu bude https://contoso.onmicrosoft.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx.

Samozřejmě uživatelé mohou také stahovat SharePoint Online dokumenty z týmového webu SharePoint do místního počítače nebo do jiného umístění kdykoli.

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud užitečné nebyly a máte pořád potíže, dejte nám vědět, co se pokoušíte dělat a k jakým problémům dochází.

Potřebujete další pomoc? Kontaktujte podporu.

Jako správce Office 365 pro firmy můžete zadarmo kontaktovat naše zkušené agenty podpory, kteří poskytují pomoc s předprodejní fází, účty a fakturací a pomáhají řešit technické problémy. Můžete také kontaktovat podporu jménem uživatelů Office 365 z vaší organizace.

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Poznámka : Pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, obraťte se prosím na tým podpory 21Vianet.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Instalace Office na PC nebo Mac

Fakturace v Office 365 pro firmy – Nápověda pro správce

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×