Základy stylů v aplikaci Word

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office Word 2007 je snadné používat styly bez toho, abyste o nich museli hodně vědět. Možná ale budete chtít vědět, jak styly fungují uvnitř, nebo se budete chtít dozvědět novinky ve stylech v aplikaci Office Word 2007.

Tento článek vysvětluje, jak se pomocí stylů dá ušetřit čas a vylepšit vzhled dokumentů, a pojednává i o vztahu mezi styly a dvěma novými funkcemi ve Wordu 2007: Rychlými styly a motivy.

V tomto článku

Úspora času a vylepšení vzhledu dokumentu pomocí stylů

Množství typů stylů

Styly, sady rychlých stylů a motivy: sestavování celku

Přizpůsobené styly

Ušetření času a vylepšení vzhledu dokumentu pomocí stylů

Jednou z užitečných věcí při používání textového procesoru je to, že dokážete vytvářet dokumenty, které budou vypadat profesionálně.

 • Nadpisy mají písmo, které je bude odlišovat od hlavního textu dokumentu.

 • Odstavce jsou odděleny dostatečným volným místem.

 • Prvky, jako jsou seznamy s odrážkami, jsou odsazeny.

 • Zdůrazněný text má kontrastní barvu.

Dokument může dokonce zahrnovat zvláštní prvky, například obsah.

Dokument aplikace Word

Pomocí přímého formátování

Pro každý z těchto efektů Word poskytuje několik způsobů, jak ho v dokumentu dosáhnout. Pokud chcete třeba formátovat nadpisy, můžete vybrat text, použít formátování tučným písmem a pak použit mírně větší velikost písma, než se používá pro základní text.

Formátování tímto způsobem se říká přímé formátování. Proces používání přímého formátování může být zdlouhavý. Je snadné se někde splést a může se stát, že dokument nebude vypadat dobře. V příkladu z předchozího odstavce musíte přímé formátování opakovat pro každý nadpis a pokaždé musíte opatrně zvolit stejnou velikost písma.

Pokud chcete používat i podnadpisy, musíte se rozhodnout, jak je odlišíte od nadpisů (menší velikost, kurzíva) a opakovat proces přímého formátování pro každý podnadpis. Pokud nemáte zkušenosti z oblasti návrhu a typografie, může chvíli trvat, než vytvoříte vzhled, který se vám bude líbit.

Dále platí, že dokumenty, které se naformátovaly přímým formátováním, se špatně aktualizují. Pokud chcete změnit vzhled dokumentu, musíte vybrat každý prvek a použít nové možnosti formátování.

Používání stylů

Naproti tomu můžete dokument formátovat pomocí stylů, což je způsob, jak snadno a rychle použít sadu možností formátování jednotně v celém dokumentu.

Styl je sada vlastností formátování, například název, velikost a barva písma nebo zarovnání odstavce či mezery mezi odstavci. Některé styly dokonce zahrnují ohraničení a stínování.

Pokud chcete například naformátovat nadpis tučným písmem Cambria o velikosti 16 bodů, je možné místo formátování ve třech krocích dosáhnout stejného výsledku jediným krokem – použitím předdefinovaného stylu Nadpis 1. Není nutné si pamatovat přesné vlastnosti stylu Nadpis 1. U každého nadpisu v dokumentu stačí kliknout na nadpis (ani není nutné vybírat celý jeho text) a potom v galerii stylů kliknout na možnost Nadpis 1.

Nadpis 1

Pokud se rozhodnete v dokumentu používat podnadpisy, můžete použít předdefinovaný styl Nadpis 2, který byl navržen tak, aby vypadal dobře se stylem Nadpis 1.

Obrázek pásu karet

1. Rychlé styly zobrazované v galerii stylů jsou navržené tak, aby spolu fungovaly. Například rychlý styl Nadpis 2 je navržen tak, aby vyjadřoval nižší úroveň nadpisu než rychlý styl Nadpis 1.

2. Základní text dokumentu se automaticky formátuje pomocí rychlého stylu Normální.

3. Rychlé styly se dají aplikovat nejen pro odstavce, ale také pro jednotlivá slova a znaky. Pomocí rychlého stylu Zdůraznění můžete například zvýraznit sousloví.

4. Když formátujete text jako součást seznamu, každá položka v seznamu se automaticky formátuje pomocí rychlého stylu Odstavec se seznamem.

Pokud byste se později rozhodli, že mají mít nadpisy jiný vzhled, můžete styl Nadpis 1 a Nadpis 2 změnit. Aplikace Word pak automaticky aktualizuje všechny jejich výskyty v daném dokumentu. Pokud byste chtěli změnit vzhled nadpisů, aniž by bylo nutné provádět změny stylů, stačí použít jinou sadu rychlých stylů nebo jiný motiv.

Používání předdefinovaných stylů šetří čas.

Předdefinované styly (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.) nabízejí také další výhody. Pokud použijete předdefinované styly nadpisů, budete moci v aplikaci Word automaticky vygenerovat obsah. V aplikaci Word lze také pomocí předdefinovaných stylů nadpisů vytvořit tzv. rozložení dokumentu, což je praktická funkce pro procházení dlouhých dokumentů.

Tip: Vyzkoušejte následující postup. Pokud máte dokument, ve kterém se využívají předdefinované styly nadpisů, otevřete ho a potom na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit či skrýt zaškrtněte políčko Rozložení dokumentu. Kliknutím na nadpis v rozložení dokumentu přejdete na odpovídající část v dokumentu.

Začátek stránky

Množství typů stylů

Aplikace Word nabízí několik různých typů stylů:

 • Styly písma a odstavců určují vzhled většiny textu v dokumentu. Některé styly se dají používat jako styly písma i styly odstavců. Takovým stylům pak říkáme propojené styly.

 • Styly seznamů určují vzhled seznamů, včetně vlastností stylu odrážek nebo schématu číslování, odsazení a textu popisků.

 • Styly tabulek určují vzhled tabulek, včetně vlastností jako formátování textu řádku nadpisu, mřížky a barev zvýraznění pro řádky a sloupce.

V různých situacích budete pravděpodobně pracovat s různými typy stylů, proto tento článek popisuje styly písma, odstavců a propojené styly v jednom oddílu, zatímco styly tabulek a seznamů jsou v samostatných oddílech.

Styly písem a odstavců a propojené styly

Styly písem a odstavců a propojené styly se zobrazují ve skupině Styly na kartě Domů. Požadovaný styl lze rychle použít z galerie stylů. Další informace o konkrétním stylu můžete zobrazit kliknutím na ikonu pro otevření dialogového okna Styly.

Spouštěč dialogového okna styly

Otevře se podokno úloh Styly.

Podokno úloh Styly

1. Styly odstavců se označují symbolem odstavce: . Symbol odstavce se zobrazuje v galerii rychlých stylů i v podokně úloh Styly. Kliknutím na libovolné místo v odstavci použijete styl pro celý odstavec.

2. Styly písem jsou označeny symbolem písma: a. Kliknutím na libovolné místo ve slově použijete styl pro celé slovo. Pokud chcete styl použít pro více než jedno slovo, můžete vybrat i více slov.

3. Propojené styly se označují jak symbolem odstavce, tak i symbolem písma: ¶a. Kliknutím kamkoli v odstavci použijete styl pro celý odstavec. Pokud chcete styl použít pro vybraná slova, vyberte je.

Styly písma

Styly písma obsahují vlastnosti formátování, které lze použít pro text, například název písma, jeho velikost, barva, tučné formátování, formátování kurzívou, podtržení, ohraničení a stínování.

Styly písma nezahrnují formátování, které by mělo vliv na vlastnosti odstavce, jako například řádkování, zarovnání textu, odsazení a zarážky tabulátoru.

Aplikace Word obsahuje několik různých předdefinovaných stylů písma, například styl pro zdůraznění, jemné zdůraznění a velký důraz. Každý z těchto předdefinovaných stylů obsahuje kombinaci formátování, například tučné formátování, formátování kurzívou a barvy zvýraznění, a nabízí tak koordinovanou sadu typografických návrhů. Například styl písma Zdůraznění formátuje text tučně, kurzívou a barvou zvýraznění.

Chcete-li styl písma použít, vyberte text, který chcete naformátovat, a potom klikněte na požadovaný styl písma.

Styl písma

1. Klikněte na slovo, které chcete naformátovat.

2. Přesuňte myš na Rychlé styly, abyste si zobrazili náhled formátování v dokumentu. Když přejdete myší na styl písma, naformátuje se pouze slovo, na které jste klikli. Při přechodu myší na styl odstavce nebo na propojený styl se naformátuje celý odstavec. Klikněte na styl písma, který chcete použít.

3. Slovo, které jste vybrali, se naformátuje pomocí vlastností zvoleného stylu.

Zpět do seznamu typů stylů

Styly odstavců

Styl odstavce zahrnuje vše, co obsahuje styl písma, určuje však také všechny aspekty vzhledu odstavce, například zarovnání textu, zarážky tabulátoru, řádkování a ohraničení.

Můžete mít například styl písma s názvem Výstraha, který naformátuje text tučně a červeně. Pak také můžete mít styl odstavce s názvem Titulek, který naformátuje text tučně a červeně. Styl odstavce Titulek však také zarovná text vodorovně na střed a přidá nad text mezeru o velikosti 24 bodů.

Pokud byste v takovém případě vybrali odstavec a pak použili styl Výstraha, byl by veškerý text v odstavci naformátován červeně a tučně, ale žádné jiné vlastnosti odstavce by se nezměnily. Pokud byste však vybrali odstavec a použili styl Titulek, byl by text naformátován tučně a červeně, před odstavec by byla přidána větší mezera a odstavec by byl zarovnán na střed mezi levým a pravým okrajem.

Součástí Wordu jsou dva předdefinované styly odstavců: Normální a Odstavec se seznamem. Ve výchozím nastavení Word automaticky použije v prázdném, novém dokumentu pro veškerý text styl odstavce Normální. Podobně pak Word použije pro položky v seznamu styl odstavce Odstavec se seznamem (například při vytvoření seznamu s odrážkami pomocí příkazu Odrážky).

Chcete-li styl odstavce použít, vyberte odstavce, které chcete naformátovat, a potom klikněte na požadovaný styl odstavce.

Poznámka: Chcete-li pro použití stylu odstavce vybrat jeden odstavec, klikněte na libovolné místo v odstavci. Chcete-li vybrat více než jeden odstavec, klikněte na libovolné místo v prvním odstavci a táhněte myší na libovolné místo v posledním odstavci, který chcete vybrat. Není nutné vybírat celý odstavec.

Zpět do seznamu typů stylů

Propojené styly

Propojený styl se chová buď jako styl písma, nebo jako styl odstavce, podle toho, co vyberete. Pokud kliknete do odstavce nebo vyberete odstavec a použijete propojený styl, styl se použije jako styl odstavce. Jestli ale vyberete slovo nebo sousloví v odstavci a pak použijete propojený styl, použije se jako styl písma, který nemá vliv na odstavec jako celek.

Pokud například vyberete odstavec (nebo do něj kliknete) a potom použijete styl Nadpis 1, je celý odstavec naformátován jako text se stylem Nadpis 1 a s vlastnostmi odstavce. Pokud však vyberete slovo nebo sousloví a použijete styl Nadpis 1, bude vybraný text naformátován s vlastnostmi textu stylu Nadpis 1, nebude však pro něj použita žádná z vlastností odstavce.

Propojený styl

1. Když vyberete odstavec (nebo do něj kliknete) a použijete propojený styl, použije se styl pro celý odstavec.

2. Když vyberete slovo nebo sousloví a použijete propojený styl, použije se styl jenom pro vybraný text.

K čemu je to dobré? Představme si výše uvedenou situaci, ve které jak styl písma Výstraha, tak styl odstavce Titulek formátují text červeně a tučně. Pokud by styl Titulek nebyl stylem odstavce, ale propojený styl, nepotřebovali byste samostatný styl písma pro formátování slov a sousloví. Kdykoli byste v dokumentu chtěli text naformátovat jako titulek (tučné formátování, červená barva písma, zarovnání na střed a s větší mezerou před ním), vybrali byste odstavec a použili byste propojený styl. Pokud byste chtěli text naformátovat jako výstrahu, vybrali byste slovo nebo sousloví a použili byste stejný propojený styl.

Aplikace Word zahrnuje mnoho předdefinovaných propojených stylů, zejména stylů nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.).

Tip: Podle potřeby můžete naformátovat několik prvních slov odstavce podle formátování nadpisu v dokumentu. Tento typ formátování úvodních slov odstavce lze snadno aplikovat pomocí propojených stylů. Vyberte prvních několik slov odstavce a použijte požadovaný styl nadpisu.

Formátování prvních slov odstavce ve stylu nadpisu

1. Vyberte prvních několik slov odstavce a kliknutím na požadovaný styl nadpisu je naformátujte ve stylu nadpisu.

2. Klikněte na odstavec a kliknutím na styl nadpisu vytvořte nadpis.

Zpět do seznamu typů stylů

Styly seznamů

Styl seznamu používá vlastnosti pro formátování seznamu. Seznam může obsahovat několik úrovní hierarchie (třeba osnova), které se dají označit schématy odsazení a číslování. Třeba první úroveň ve víceúrovňovém seznamu se dá zarovnat na okraj a může začínat arabskou číslicí následovanou tečkou. Druhá úroveň se pak může mírně odsadit od okraje a může začínat malým abecedním znakem následovaným pravou závorkou. Tady je příklad víceúrovňového seznamu se dvěma úrovněmi:

1. Toto je první položka na první úrovni.
   a) Toto je první položka na druhé úrovni, uvnitř první položky na první úrovni.
   b) Toto je druhá položka na druhé úrovni, uvnitř první položky na první úrovni.
2. Toto je druhá položka na první úrovni.
   a) Toto je první položka na druhé úrovni, uvnitř druhé položky na první úrovni.
3. Toto je třetí položka na první úrovni.
   a) Toto je první položka na druhé úrovni, uvnitř třetí položky na první úrovni.
   b) Toto je druhá položka na druhé úrovni, uvnitř třetí položky na první úrovni.
   c) Toto je třetí položka na druhé úrovni, uvnitř třetí položky na první úrovni.

Styl seznamu může definovat formátování pro až devět úrovní. Schéma formátování může obsahovat odsazené odstavce pro každou úroveň seznamu, libovolný text popisky (třeba Položka nebo Kapitola) a číselné nebo odrážkové znaky, které se použijí v seznamu.

Na rozdíl od ostatních typů stylů (odstavce, písma, propojených a tabulek) nejsou po prvním vytvoření dokumentu ve Wordu k dispozici předdefinované styly seznamů.

Poznámka: Dokument může styly seznamů obsahovat v případě, že ho dostanete od někoho, kdo si vytvořil svoje vlastní styly seznamů. Pokud váš dokument obsahuje styly seznamů, uvádějí se pod nadpisem Styly seznamů v galerii víceúrovňových seznamů. Pokud si tuto galerii chcete zobrazit, klikněte na Víceúrovňový seznam ve skupině Odstavec na kartě Domů.

Styly seznamů

Knihovna seznamů: výchozí bod pro styly seznamů

Místo předdefinovaných stylů seznamů Word poskytuje několik šablon pro víceúrovňové seznamy, které se zobrazují pod nadpisem Knihovna seznamů v galerii víceúrovňových seznamů. Tyto předformátované návrhy se dají použít pro seznamy ve vašem dokumentu a můžou sloužit i jako užitečný výchozí bod pro tvorbu vlastních stylů seznamů.

Tvorbu vlastního stylu seznamu zvažte v případě, že chcete udělat toto:

 • Změnit formátování seznamu všude v dokumentu stejně    Styly seznamů se dají změnit, i když už se definovaly a použily. Změny se projeví ve všech případech, kde se v dokumentu styl seznamu použil.

 • Používat složité formátování seznamů, které je odlišné pro různé návrhy víceúrovňových seznamů    Styly seznamů poskytují velkou flexibilitu a každý z nich má svůj vlastní název. Díky tomu je snazší je mezi sebou rozeznat v seznamu stylů seznamů.

 • Použít formátování víceúrovňového seznamu pomocí klávesové zkratky    Klávesové zkratky můžete přiřadit stylům seznamů, které vytvoříte, ale ne předformátovaným šablonám pro víceúrovňové seznamy.

Tip: Když ve svém dokumentu použijete integrované styly nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2 a podobně), můžete pomocí šablon víceúrovňových seznamů používat pro své nadpisy schéma číslování. Pokud chcete třeba očíslovat nadpisy tak, aby nadpisy nejvyšší úrovně (odstavce s Nadpisem 1) měly čísla 1, 2, 3, nadpisy druhé úrovně (odstavce s Nadpisem 2) měly čísla 1.1, 1.2, 1.3 a podobně, kliknete na první odstavec s Nadpisem 1 a pod Knihovnou seznamů kliknete na 1 Nadpis 1, 1.1 Nadpis 2, 1.1.1 Nadpis 3. Šablony víceúrovňových seznamů, které číslují nadpisy, jsou v galerii seznamu označené šedým textem Nadpis.

Styly číslovaných seznamů nadpisů

Vytvoření vlastního stylu seznamu

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit styl seznamu, je začít s některou z předformátovaných šablon víceúrovňového seznamu.

 1. Vyberte seznam, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na šipku vedle tlačítka Víceúrovňový seznam.

 3. V části Knihovna seznamů klikněte na návrh, který nejvíce odpovídá tomu, jak chcete, aby váš styl seznamu vypadal.

 4. Klikněte znova na víceúrovňový seznam a pak na Definovat nový styl seznamu.

 5. Podle potřeby upravte předformátovaný návrh.

 6. Do pole Název zadejte název stylu seznamu.

 7. Pokud chcete, aby byl váš styl seznamu k dispozici ve všech nových dokumentech, které vytvoříte, klikněte na Nové dokumenty založené na této šabloně.

Zpět do seznamu typů stylů

Styly tabulek

Styl tabulky umožňuje dosáhnout jednotného vzhledu ohraničení, stínování, zarovnání a písem v tabulce.

Pokud chcete použít styl tabulky, vyberte tabulku, kterou chcete naformátovat, a pak klikněte na styl tabulky v galerii stylů tabulek na kartě Návrh na kontextové kartě Nástroje tabulky. V buňce tabulky můžete pomocí stylů a přímého formátování formátovat její obsah. Formátování, které takto použijete, má přednost před formátováním stylu tabulky.

Jinými slovy, pokud k formátování obsahu buňky tabulky použijete styl nebo přímé formátování a pak změníte styl tabulky, obsah formátovaný stylem nebo přímým formátováním se neaktualizuje tak, aby odpovídal novému stylu tabulky.

Styly tabulek

1. Můžete použít formátování pro obsah tabulky, třeba změnit barvu řádku záhlaví na modrou.

2. Když zaměníte styl tabulky za jiný, řádek záhlaví zůstane modrý.

Tip: Výběr stylů tabulek v galerii můžete změnit tak, že před tím, než otevřete galerii stylů tabulek, zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políček v oddílu Možnosti stylů tabulek na kartě Návrh. Pokud například vaše tabulka nemá řádek záhlaví a nechcete, aby řádky střídaly stínování, zrušte zaškrtnutí políček Řádek záhlaví a Pruhované řádky. Když otevřete galerii stylů tabulek, zobrazí se náhled, ve kterém nenajdete formátování řádků záhlaví a pruhovaných řádků.

Začátek stránky

Styly, sady rychlých stylů a motivy: sestavování celku

Při formátování dokumentu pomocí stylů interagují definice stylů se sadami rychlých stylů a s nastavením motivů, a nabízejí tak mnoho kombinací jednotných návrhů profesionálního vzhledu.

Po použití stylů můžete rychle změnit vzhled dokumentu tak, aby odpovídal vašim potřebám, zvolením požadované sady rychlých stylů. Vzhled dokumentu můžete dále vylepšit výběrem požadovaného motivu. V parametrech Rychlý styl a motiv můžete doladit schémata barev a písem.

Pokud jste stylům v předchozích verzích Wordu nevěnovali moc pozornosti, možná oceníte jednoduchost, s jakou můžete používat sady rychlých stylů a motivů a rychle přepracovat vzhled celého dokumentu.

Pokud ale máte zkušenosti se styly v předchozích verzích Wordu, může vás překvapit formátování v konkrétní změně odstavce. Záleží to na sadě rychlých stylů, motivu, barevném schématu a schématu písem.

Pokud používáte sadu rychlých stylů ve Wordu 2007, Nadpis 1 je definovaný jako 14bodová tučná Cambria. Může vás zneklidnit, když se přepnete na sadu Odlišný rychlý styl a uvidíte, že se text zničehonic přepnul na 16bodové běžné Calibri (navíc s kapitálkami), a přitom je pořád definovaný jako Nadpis 1. Můžete nabýt dojmu, že nad formátováním svého dokumentu nemáte moc kontrolu.

Sady rychlých stylů, motivy a schémata barev a písem vám kontrolu nechávají, ale poskytují značnou flexibilitu, ale i výkonné nástroje pro návrh dokumentu. Klíčem je porozumět tomu, jak fungují dohromady.

Sady rychlých stylů znásobují užitečnost stylů.

Předchozí verze aplikace Word zahrnovaly sadu předdefinovaných stylů, které byly navrženy tak, aby společně vypadaly dobře. Stále to však byla pouze jedna sada. Pokud jste v některých dokumentech chtěli nadpisy zarovnané na střed, ale v jiných jste chtěli, aby byly zarovnány k levému okraji, použili jste buď samostatné šablony, nebo jste pro každý druh formátování vytvořili samostatné styly.

Ve Wordu 2007 můžete použít stejnou šablonu dokumentů a stejné styly pro různé druhy dokumentů. Pro dokument s nadpisy zarovnanými na střed můžete použít sadu rychlých stylů Formální a pro dokument s nadpisy zarovnanými doleva se dá použít jiná sada rychlých stylů, třeba Word 2007. Při přepínání sad rychlých stylů se automaticky aktualizuje formátování všech stylů v dokumentu.

Náhled výsledku použití sady rychlých stylů dříve, než na některý z nich kliknete, můžete zobrazit tak, že budete na jednotlivé sady stylů přecházet ukazatelem myši. Na kartě Domů ve skupině Styly klikněte na možnost Změnit styly, přejděte na možnost Sada stylů a potom přecházejte na jednotlivé názvy sad stylů.

Sady rychlých stylů

1. Dokument s použitou sadou stylů Word 2007. Styly Název a Nadpis 1 se používají k formátování názvu a nadpisů.

2. Stejný dokument využívající styly Název a Nadpis 1 vypadá úplně jinak, pokud se pro něj použije sada stylů Formální.

Motivy poskytují pro sady rychlých stylů schémata písem a barevná schémata.

Když použijete motiv, souběžně s tím aplikujete také schéma písem, barevné schéma a sadu grafických efektů. Schéma písem a barevné schéma z motivu je převzato pro sady rychlých stylů.

Pokud se pro dokument použije třeba motiv Office (výchozí motiv), používá se pro všechny sady rychlých stylů písmo Cambria pro nadpisy, písmo Calibri pro základní text dokumentu a barevné schéma Office. Pokud přepnete na motiv Metro, přepnou se všechny sady rychlých stylů (i text v dokumentu) na písmo Consolas pro nadpisy, Corbel pro základní text a na barevné schéma Metro.

Motivy

1. Dokument, pro který se použil motiv Office.

2. Stejný dokument, ve kterém se použil motiv Metro, se přepne na jinou sadu písem a jiné barevné schéma.

Chcete-li použít motiv, klikněte na možnost Motivy ve skupině Motivy na kartě Rozložení stránky.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Není nutné aplikovat celý motiv. Požadované schéma písem a barevné schéma můžete použít nezávisle.

Pokud se vám například líbí barevné schéma a grafické efekty motivu Administrativní, ale nechcete použít písmo Georgia jako písmo nadpisů a hlavního textu, můžete použít jiné schéma písem. Na kartě Domů přejděte ve skupině Styly na možnost Změnit styly a přejděte na položku Písma.

Schémata písem

1. Motiv Civilní používá červené barevné schéma pro nadpisy a písmo Georgia pro nadpisy a základní text.

2. Pořád se používá motiv Civilní, ale schéma písem se přepíše tím, že se použije schéma písem z motivu Aspekt. Jako písmo pro nadpisy a základní text se teď používá Verdana.

Podobně, pokud se vám líbí schéma písem a grafické efekty motivu, ale líbily by se vám jiné barvy, můžete použít jiné barevné schéma. Na kartě Domů ve skupině Styly najeďte myší na Změnit styly a pak na Barvy.

Podobně, pokud se vám líbí schéma písem a grafické efekty motivu, ale líbily by se vám jiné barvy, můžete použít jiné barevné schéma. Na kartě Domů ve skupině Styly najeďte myší na Změnit styly a pak na Barvy.

Barevná schémata

1. Motiv Civilní používá červené barevné schéma pro nadpisy a písmo Georgia pro nadpisy a základní text.

2. Pořád se používá motiv Civilní, ale barevné schéma se přepíše tím, že se použije barevné schéma z motivu Office. Pro nadpisy se teď používá modrá barva.

Použití vlastních voleb písem

Použitím motivu nebo schématu písem definujete volby písma pro nadpisy a hlavní text, které jsou navrženy tak, aby spolu ladily. Volby písem zůstávají platné bez ohledu na to, jakou sadu rychlých stylů zvolíte, dokud nepřepnete na jiný motiv nebo schéma písem.

Pokud chcete určit, že má být text zobrazen v konkrétním písmu bez ohledu na motiv nebo schéma písem, vytvořte vlastní styl. Můžete také použít přímé formátování, a to výběrem textu a použitím požadovaného písma.

Poznámka: Pokud nechcete, aby se písmo aktualizovalo a promítly se do něj aktualizace motivu nebo schématu písem, naformátujte text pomocí písma, za jehož názvem nenásleduje text (Nadpisy) nebo (Základní text). Tato písma jsou v galerii písem uvedena v části Písma motivů.

Písma

1. Písma, která vyberete v části Písma motivů, se aktualizují na jiné schéma písem, pokud v dokumentu použijete jiný motiv nebo schéma písem.

2. Kliknutím na písmo v části Naposledy použitá písma nebo Všechna písma můžete rychle použít písmo, ve kterém se neprojeví změna motivu nebo schématu písem.

Použití vlastních voleb barev

Můžete použít barevné schéma, které je navrženo jako koordinovaná sada barev. Když definujete barvu textu, můžete zvolit jednu z těchto barev motivu, nebo můžete vybírat z celé řady standardních a vlastních barev.

Pokud zvolíte barvu motivu, může se barva změnit, pokud přepnete na jiné barevné schéma nebo motiv. Pokud však zvolíte standardní nebo vlastní barvu, je text zobrazen v této barvě bez ohledu na barevné schéma nebo motiv, které pro dokument použijete.

Barva písma

1. Barvy, které vyberete ze seznamu Barvy motivu, se aktualizují na jiné barevné schéma, pokud pro dokument použijete jiný motiv nebo barevné schéma.

2. Barvy, které vyberete ze seznamu Standardní barvy, se nezmění, ani pokud pro dokument použijete jiný motiv nebo barevné schéma.

3. Kliknutím na Další barvy můžete vybírat ze široké škály barev. I u těchto barev platí, že se nezmění, ani pokud pro dokument použijete jiný motiv nebo barevné schéma.

Palety voleb pro aplikování vrstev formátování

Podívejme se na všechny tyto volby formátování souhrnně. Představte si motivy jako palety poskytující schémata písem a barevná schémata a sady rychlých stylů jako kolekce štětců, které používáte pro použití formátování v dokumentu. Palety mají například tyto popisky: Office, Vrchol a Aspekt. Kolekce štětců mají například tyto názvy: Word 2007, Rukopis a Tradiční. Každá kolekce štětců již obsahuje výchozí předdefinované štětce, například Normální, Nadpis 1, Zdůraznění atd.

Dopad použití konkrétních štětců závisí na tom, do které kolekce (sady rychlých stylů) patří, a také na tom, která paleta (motiv) se používá.

Palety voleb

Když pro dokument použijete tahy štětce (styly), použije aplikace Word formátování ve vrstvách. Každá vrstva přepíše předchozí vrstvu, což znamená vyšší úroveň jemného dolaďování finálního vzhledu, ale nižší úroveň flexibility.

Spodní vrstva má styl odstavce Normální. Text naformátovaný jako Normální může automaticky měnit svůj vzhled, když přepnete motivy nebo sady rychlých stylů. Nejvyšší vrstva představuje přímé formátování. Pokud vyberete slovo a použijete pro něj standardní červenou barvu, zůstane slovo červené bez ohledu na to, jaký motiv, sadu rychlých stylů nebo styl pro něj použijete.

Vrstvy formátování

Poznámka: Vrstvy formátování můžete zobrazit pomocí funkce Kontrola stylů. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na ikonu pro otevření dialogového okna Styly. V dolní části podokna úloh Styly klikněte na možnost Kontrola stylů.
Podokno úloh Styly
V polích v okně Kontrola stylů se zobrazuje styl a přímé formátování, které se aktuálně používají pro text na pozici kurzoru. Kliknutím na tlačítka Obnovit normální styl odstavce, Vymazat formátování odstavců, Vymazat styl písma nebo Vymazat formátování znaků odeberete formátování z textu (vždy po jedné vrstvě).
Kontrola stylů

Použít zdůraznění nebo formátovat kurzívou?

Pokud například používáte sadu rychlých stylů Word 2007 a chcete zvýraznit slovo v odstavci, můžete ho vybrat a pak provést jednu ze dvou akcí:

 • Naformátovat ho pomocí rychlého stylu Zdůraznění

 • Naformátovat ho kurzívou (například stisknutím kombinace kláves CTRL+I)

Volba, pro kterou se rozhodnete, záleží na tom, jestli chcete text zvýraznit tučně, nebo kurzívou. Tučný text je v kontrastu s okolním textem, ale nemusí se nutně převádět na kurzívu. Naproti tomu možná budete chtít kurzívu použít, pokud je text název knihy.

Když použijete sadu rychlých stylů Word 2007, bude text pomocí stylu Zdůraznění naformátován jako kurzíva. Pokud však přepnete na sadu rychlých stylů Módní, zobrazí se hlavní text kurzívou a text naformátovaný stylem Zdůraznění se zobrazí kontrastní barvou s vystínovaným pozadím. Pokud přepnete na sadu rychlých stylů Elegantní, zobrazí se text, který bude naformátován stylem Zdůraznění, tučně a v kapitálkách.

Styl Zdůraznění je prvek návrhu v rámci sady rychlých stylů, nejde o explicitní formátování.

Začátek stránky

Přizpůsobené styly

Pokud chcete použít volby formátování, které nejsou k dispozici v rámci předdefinovaných stylů, sad rychlých stylů a motivů, můžete podle potřeby vytvořit vlastní styly.

Vlastní styl lze nejsnadněji vytvořit úpravou předdefinovaného stylu a následně uložením tohoto upraveného stylu jako nového stylu.

Můžete chtít například naformátovat odstavec tak, aby byly citované části textu, které text obsahuje, odsazeny o 1,27 cm od levého a pravého okraje (s jednoduchým řádkováním). K tomu nelze použít žádný z předdefinovaných stylů, můžete však vytvořit vlastní styl, a to následujícím způsobem:

 1. Klikněte na odstavec, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec.

  Obrázek pásu karet

 3. V části Odsazení zadejte do polí Vlevo a Vpravo hodnotu 1,27 cm.

 4. V části Mezery klikněte v seznamu Řádkování na možnost Jednoduché.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte pravým tlačítkem na odstavec, najeďte myší na Styly a klikněte na Uložit výběr jako nový rychlý styl.

 7. Do pole Název zadejte název stylu, třeba Bloková citace.

 8. Chcete-li, aby byl daný styl zahrnut do galerie stylů na kartě Domů a aby byl typu propojený styl, klikněte na tlačítko OK.

 9. Jestliže nechcete, aby byl styl zahrnut do galerie, nebo pokud chcete, aby se jednalo o styl odstavce nebo o styl písma, klikněte na tlačítko Změnit a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • V dolní části dialogového okna zrušte zaškrtnutí políčka Přidat do seznamu rychlých stylů.

  • V seznamu Typ stylu klikněte na možnost Odstavec nebo Znak.

Chcete-li přepnout na jinou sadu rychlých stylů, může být nutné upravit nastavení vlastního stylu. Pokud budeme pokračovat v uvedeném příkladu: jestliže vytvoříte styl Bloková citace v době, kdy je použita sada rychlých stylů Word 2007, a pak přepnete na sadu rychlých stylů Tradiční, můžete změnou stylu Bloková citace odebrat odsazení prvního řádku, které je nastaveno při použití sady rychlých stylů Tradiční. Chcete-li styl změnit, postupujte takto:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly pravým tlačítkem na Bloková citace a pak na Změnit.

 2. Klikněte na tlačítko Formát a potom na příkaz Odstavec.

 3. V části Odsazení klikněte v seznamu Speciální na možnost (Žádné).

Čím více vlastností pro styl zadáte, tím méně je styl ovlivněn při přepnutí sad rychlých stylů nebo motivů.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×