Základy animace u prezentace

Animace může prezentaci Microsoft PowerPointu 2010 učinit více dynamickou a usnadnit zapamatování některých informací. Nejběžnějšími typy Animace efektů jsou úvodní a závěrečné efekty. Intenzitu animačních efektů můžete ještě zvýšit přidáním zvuku. Pokud chcete animační efekty použít u obrázku SmartArt, nahlédněte do tématu Animace obrázku SmartArt.

Tip:  Mnoho odborníků na prezentace doporučuje používat animační a zvukové efekty s mírou. Animace může přispět k větší dynamičnosti prezentace a zdůraznění určitých bodů, ale přemíra animací může rozptylovat pozornost. Snažte se nepřipustit, aby animace a zvuk odváděly pozornost od toho, co chcete říct.

V tomto článku

Použití úvodních a závěrečných animačních efektů

Použití zvukových efektů u animovaného textu a objektů

Použití dráhy pohybu u textu nebo objektu

Použití úvodních a závěrečných animačních efektů

Podívejte se na tuto krátkou videoukázku přidávání úvodních a závěrečných animačních efektů. Použité animace jsou jen příklady – stejným způsobem můžete použít jakoukoli dostupnou animaci, a to u textu i u objektů.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Pokud chcete přidat animaci k textu nebo objektu, uděláte to takhle:

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na animační efekt v galerii. Kliknutím na šipku Více zobrazíte další možnosti.

  Poznámka:  Ikony úvodních efektů jsou v galerii zbarvené zeleně, ikony zvýrazňujících efektů jsou žluté a ikony závěrečných efektů jsou červené.

 3. Pokud chcete změnit způsob animace vybraného textu, klikněte na položku Možnosti efektu a poté klikněte na možnosti odpovídající akcím, které má animace provádět.

  Poznámka:  Ne všechny animační efekty nabízejí v oblasti Možnosti efektu tytéž volby.

 4. Pokud chcete určit načasování efektů, použijte příkazy ve skupině Časování na kartě Animace. Další informace naleznete v tématu Nastavení časování animace nebo možností efektů.

Začátek stránky

Použití zvukových efektů u animovaného textu a objektů

Animovaný text nebo objekty můžete ještě více zdůraznit použitím zvukových efektů.

Pokud chcete k animovanému textu nebo objektu přidat zvuk, uděláte to takhle:

 1. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na možnost Podokno animací. Podokno animací se otevře po straně podokna pracovního prostoru, přičemž se zobrazí pořadí, typ a trvání animačních efektů použitých u textu nebo objektů na snímku.

 2. Vyhledejte efekt, ke kterému chcete přidat zvuk, a klikněte na šipku dolů a na položku Možnosti efektu.
  Podokno animací, přidání možností efektu k efektu

  Poznámka: Dialogové okno Možnosti efektu zobrazuje různé možnosti, a to podle vybraného typu animace.

 3. Na kartě Efekt ve skupinovém rámečku Vylepšení otevřete kliknutím na šipku v poli Zvuk seznam a proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu klikněte na požadovaný zvuk a poté na tlačítko OK.

  • Pokud chcete přidat zvuk ze souboru, klikněte v seznamu na možnost Jiný zvuk, vyhledejte zvukový soubor, který chcete použít, a klikněte na tlačítko Otevřít.

   Kliknutí na zvuk v seznamu na kartě s efekty
   Po kliknutí na tlačítko OK nebo Otevřít přehraje snímek náhled animace s přidaným zvukem. Pokud chcete upravit hlasitost zvuku v náhledu, klikněte na položku Zvuk Možnost Zvuk v dialogovém okně možností animačních efektů a přesuňte posuvník nahoru či dolů. Pokud chcete zvuk v náhledu vypnout, zaškrtněte políčko Ztlumit.

 4. Postup opakujte u každé odrážky s textem, ke které chcete zvukový efekt přidat.

 5. Pokud chcete vidět náhled všech animačních a zvukových efektů použitých u snímku, klikněte v Podokně animací na tlačítko Přehrát.

Začátek stránky

Použití dráhy pohybu u textu nebo objektu

K textu nebo objektu můžete přidat složitější pohyby animací nebo vlastní pohyby, které definujete sami. V této krátké ukázce se seznámíte s některými příklady.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.
 1. Klikněte na text nebo objekt, ke kterému chcete přidat dráhu pohybu. Použitou dráhu pak sleduje střed objektu nebo odrážka textu.

 2. Na kartě Animace proveďte v části Dráhy pohybu ve skupině Animace jednu z následujících akcí:

 3. Klikněte na položku Čáry, Elipsy, Zahnutí, Obrazce nebo Smyčky. Zvolená dráha se na vybraném objektu nebo textovém objektu zobrazí jako tečkovaná čára.
  Zelená šipka indikuje začátek dráhy a červená šipka její konec.

 4. Klikněte na položku Vlastní dráha. Po kliknutí na místo, kde má dráha pohybu začínat, se ukazatel změní na pero Tužka pro kreslení tabulek .
  Nakreslení dráhy sestávající z navazujících úseček:    Klikněte na místo, kde má dráha pohybu začínat. Přesuňte ukazatel a klikněte na místo, kde má úsečka končit. Nakreslete další navazující úsečku kliknutím na místo, kde má končit. Na koncový bod pohybu klikněte dvakrát.
  Nakreslení nepravidelné dráhy:    Klikněte na místo, kde má pohyb začínat. Podržte levé tlačítko myši a posunujte ukazatel po zamýšlené dráze pohybu. Na koncový bod pohybu klikněte dvakrát.

 5. Pokud chcete vidět všechny animační a zvukové efekty u snímku, klikněte ve skupině Náhled na kartě Animace na tlačítko Náhled.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete přesunout celou dráhu pohybu, klikněte na ni, aby se ukazatel změnil na čtyřsměrnou šipku Ukazatel aplikace Excel pro přesouvání a poté přetáhněte dráhu pohybu na požadované místo.

  • Dráhy typu Obrazce a Smyčky jsou uzavřené, tzn. objekt se vrací do počátečního bodu. Pokud chcete se do počátečního bodu vrátit u otevřené dráhy, například u typu Čáry , Elipsy , Zahnutí nebo Vlastní dráha , klikněte na dráhu pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Uzavřít cestu . Následně bude přidána lineární dráha z předchozího koncového bodu do počátečního bodu.

  • Pokud chcete změnit tvar dráhy pohybu, klikněte na dráhu pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Upravit body . Na dráze se objeví úchyty v podobě černých čtverečků – přetažením těchto úchytů přesunete příslušnou část dráhy.

  • Jakákoli část dráhy, včetně počátečního a koncového bodu, je funkční i mimo snímek.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×