Základní informace o rozloženích

Rozložení slouží k uspořádání objektů a textu na snímku. Rozložení je součást předlohy snímků, která definuje informace o umístění obsahu, který později bude na snímku zobrazen. Rozložení obsahuje Zástupné symboly, které zahrnují text (například nadpisy a seznamy s odrážkami) a obsah snímků (například obrázky SmartArt, tabulky, grafy, obrázky, tvary a Klipart). Zástupné symboly textu a objektů lze přidávat do rozložení nebo do předlohy snímků, ale nikoli přímo do snímků.

Samotná rozložení pouze definují informace o umístění a formátování obsahu, který později bude na snímku zobrazen.

Aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 obsahuje pět předdefinovaných standardních rozložení nebo můžete vytvořit vlastní rozložení, která odpovídají vašim konkrétním potřebám. Uživatelé mohou při vytváření prezentací použít buď předdefinovaná nebo vlastní rozložení.

Na následujícím diagramu jsou znázorněny všechny prvky rozložení, které lze použít u snímku aplikace Office PowerPoint 2007.

Struktura rozložení

Prezentace může obsahovat jednu či více předloh snímků. Každá předloha snímků obsahuje jedno či více rozložení, která tvoří Šablona návrhu. Každá šablona může obsahovat informace o Motiv, jako je například barva, efekty, písma, styl pozadí snímku a výchozí informace, které popisují, jakým způsobem jsou motiv a jiné informace o formátování použity u obsahu snímků.

Standardní rozložení

Standardní rozložení dostupná v aplikaci Office PowerPoint 2007 jsou podobná rozložením v aplikaci PowerPoint 2003 a starších verzích.

Při otevření prázdné prezentace v aplikaci PowerPoint se zobrazí výchozí rozložení Úvodní snímek, lze však použít i jiná standardní rozložení.

Výchozí rozložení: Úvodní snímek

Výchozí standardní rozložení aplikace PowerPoint: Úvodní snímek

Informace o použití rozložení v prezentaci naleznete v tématu Použití rozložení.

Vlastní rozložení

Pokud nemůžete nalézt standardní rozložení, které by vyhovovalo vašim požadavkům nebo požadavkům autorů prezentace, můžete vytvořit vlastní rozložení.

Lze vytvářet vlastní opakovaně použitelná rozložení, která určují počet, velikost a umístění zástupných symbolů, obsah pozadí a volitelné vlastnosti na úrovni snímku a zástupného symbolu. Jako součást šablony lze distribuovat také vlastní rozložení, a proto již není nutné ztrácet cenný čas vyjímáním a vkládáním rozložení do nových snímků nebo odstraňováním obsahu ze snímků, ve kterých chcete použít jiný obsah.

Do vlastního rozložení lze přidávat následující typy textových a objektových zástupných symbolů:

  • obsah,

  • text,

  • obrázek,

  • graf,

  • tabulka,

  • diagram,

  • média,

  • klipart.

Informace o vytvoření vlastního rozložení naleznete v tématu Přidání rozložení.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×