Základní informace o obrazcích

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve výkresu aplikace Microsoft Visio obrazce představují objekty i koncepty. Obrazec aplikace Visio může být jednoduchý (například čára) i složitý (například kalendář). Obrazec aplikace Visio může být jednorozměrný (1D) nebo dvojrozměrný (2D). Jednorozměrný obrazec se chová jako čára a dvojrozměrný obrazec jako obdélník.

Poznámka : Některé obrazce mají vlastní chování odpovídající jejich typům výkresů a nemusí se chovat přesně zde popsaným způsobem.

Výběr obrazce

Výběr jednoho obrazce:

  1. Umístěte ukazatel myši na obrazec.

  2. Po změně ukazatele na čtyřnásobnou šipku klikněte na obrazec.

  3. U vybraného obrazce jsou zobrazeny úchyty.

Výběr více obrazců:

  • Na kartě Domů klikněte na nástroj ukazatel Obrázek tlačítka a potom přetáhněte obdélník výběru okolo všech obrazců, které chcete vybrat, nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikejte na jednotlivé obrazce síť.

Vybrané obrazce mají obrysy zvýrazněné fialovou barvou a u skupiny jsou zobrazeny úchyty výběru.

Poznámky : 

  • Chcete-li rychle vybrat všechny obrazce na stránce, na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vybrat a potom na položku Vybrat vše.

  • Zrušit výběr jednoho obrazce z několika vybraných obrazců je možné podržením klávesy SHIFT a kliknutím na konkrétní obrazec.

Přesunutí obrazce

Přesunutí obrazce: Umístěte ukazatel myši na obrazec. Po změně ukazatele na čtyřsměrnou šipku podržte tlačítko myši stisknuté a obrazec přetáhněte.

Poznámka : Obrazec posunout, kliknutím ho vyberte a stiskněte klávesu se šipkou. Posun o jeden bod právě jeden obrazec, podržte stisknutou klávesu SHIFT a stiskněte klávesu se šipkou

Přidání textu k obrazci

Chcete-li k obrazci přidat text, vyberte obrazec kliknutím a zadejte text.

Je-li vybrán obrazec a začnete psát, obrazec přejde do režimu úprav textu.

Poznámka : Jestliže jste dosud nezvětšili zobrazení obrazce, zvětší jej aplikace Visio při zadávání textu. Zobrazení opět zmenšíte klepnutím vně obrazce.

Úprava textu u obrazce

Chcete-li upravit text u obrazce, dvojitým kliknutím na obrazec přejděte do režimu úprav textu daného obrazce.

Případně můžete použít také nástroj Text:

  1. Kliknutím vyberte obrazec.

  2. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na tlačítko Text.

  3. Zadejte nový text a po dokončení klikněte na tlačítko Ukazatel.

Poznámka : Chcete-li změnit vzhled obrazce textu, vyberte obrazec a potom na kartě Domů pomocí nástrojů ve skupinách písmo a Odstavec zformátujte text.

Změna velikosti obrazce

Chcete-li změnit šířku či délku obrazce, vyberte obrazec, umístěte ukazatel myši na boční úchyt výběru a po změně ukazatele na dvojitou šipku přetáhněte úchyt myší.

Šířka a výška vybraného obrazce je zobrazena ve stavovém řádku v dolní části okna aplikace Visio.

Poznámka : Velikost obrazce lze změnit také v okně Velikost a umístění. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění. Vyberte obrazec, jehož velikost chcete změnit, a zadejte požadované hodnoty šířky a výšky.

Chcete-li při změně velikosti obrazce zachovat jeho proporce, přetáhněte některý z rohových úchytů výběru nebo podržte při tažení libovolného úchytu klávesu SHIFT.

Formátování obrazce

Chcete-li formátovat obrazec, vyberte jej a použijte nástroje Výplň, Čára a Stín na kartě Domů.

Otočení obrazce

Chcete-li otočit obrazec, vyberte obrazec a přesuňte ukazatel na úchyt pro otáčení, dokud se ukazatel změní kruh Ukazatel nástroje Otočení . Přetáhněte úchyt pro otočení, který chcete.

Chcete-li obrazec otočit o určitou pevnou hodnotou, použijte okno Velikost a umístění. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na položku Podokna úloh a potom na položku Velikost a umístění. Do pole Úhel zadejte požadovaný úhel a stiskněte klávesu ENTER.

Kopírování obrazce

Při kopírování obrazce podržte klávesu CTRL a přetažením vytvořte kopii. Po přesunutí obrazce na požadované místo uvolněte tlačítko myši.

Zobrazení dalších příkazů pro obrazec

Chcete-li pro obrazec zobrazit další příkazy, zobrazte kliknutím pravého tlačítka myši na obrazec místní nabídku.

Některé obrazce mají ovládacích úchytů, které můžete použít k úpravě obrazce. Každý ovládací úchyt má funkce jedinečné pro obrazec, na které se zobrazí. Vyberte obrazec a umístěte ukazatel myši ovládací prvek úchyt Ovládací úchyt . Přetažením ovládacího úchytu.

Poznámka : Popis ovládacího úchytu zobrazíte nastavením ukazatele myši na úchyt.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×