Základní informace o obrazcích

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve výkresu aplikace Microsoft Office Visio jsou obrazce reprezentovány jako objekty i koncepty. Obrazec aplikace Visio může být jednoduchý (například čára) i složitý (například kalendář). Obrazec aplikace Visio může být jednorozměrný (1D) nebo dvojrozměrný (2D). Jednorozměrný obrazec se chová jako čára a dvojrozměrný obrazec jako obdélník.

Poznámka : Některé obrazce mají vlastní chování odpovídající jejich typům výkresů a nemusí se chovat přesně zde popsaným způsobem.

Výběr obrazce

Chcete-li vybrat jeden obrazec: Obrázek tlačítka umístěte ukazatel myši na obrazec. Obrázek tlačítka Jakmile se ukazatel změní na čtyřsměrnou šipku, klikněte na obrazec. Popisek 3 Vybraného obrazce jsou zobrazeny úchyty.

Výběr obrazce klepnutím na obrazec

Chcete-li vybrat více obrazců: Obrázek tlačítka klikněte na nástroj ukazatel Obrázek tlačítka a potom přetáhněte obdélník výběru okolo všech obrazců, které chcete vybrat, nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikejte na jednotlivé obrazce síť. Obrázek tlačítka Vybraných obrazců se zobrazí ve fialovém a skupině jsou zobrazeny úchyty.

Výběr obrazců přetažením sítě výběru přes obrazce

Poznámky : 

  • Všechny obrazce na stránce lze rychle vybrat klepnutím na příkaz Vybrat vše v nabídce Úpravy.

  • Zrušit výběr jednoho obrazce z několika vybraných obrazců je možné podržením klávesy SHIFT a klepnutím na konkrétní obrazec.

Přesunutí obrazce

Přesunutí obrazce: Umístěte ukazatel myši na obrazec. Po změně ukazatele na čtyřsměrnou šipku podržte tlačítko myši stisknuté a obrazec přetáhněte.

Přesunutí obrazce jeho přetažením

Obrazec lze zarovnat s jiným obrazcem pomocí dynamické mřížky.

Zarovnání obrazců pomocí dynamické mřížky

Poznámky : 

  • Chcete-li zapnout dynamickou mřížku, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Přichytit a připevnit. Klepněte na kartu Obecné, zaškrtněte políčko Dynamická mřížka a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li obrazec posunout, vyberte jej klepnutím a stiskněte klávesu se šipkou. Chcete-li jej posunout přesně o jeden pixel, podržte klávesu SHIFT a stiskněte klávesu se šipkou.

Přidání textu k obrazci

Přidání textu k obrazci: Obrázek tlačítka vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Zadejte text.

Zadání textu do obrazce

Poznámka : Jestliže jste dosud nezvětšili zobrazení obrazce, zvětší jej aplikace Visio při zadávání textu. Zobrazení opět zmenšíte klepnutím vně obrazce.

Úprava textu u obrazce

Chcete-li upravit text u obrazce: Obrázek tlačítka kliknutím vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Klikněte na nástroj Text. Popisek 3 Zadejte nový text.

Úprava textu v obrazci

Poznámka : Chcete-li změnit vzhled textu obrazce, vyberte klepnutím obrazec, přejděte do nabídky Formát, klepněte na příkaz Text a vyberte požadované možnosti formátování.

Změna velikosti obrazce

Pokud chcete změnit šířku nebo délku obrazce: Obrázek tlačítka umístěte ukazatel myši boční úchyt výběru. Obrázek tlačítka Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetáhněte úchyt výběru.

Změna šířky obrazce přetažením bočního úchytu výběru

Šířka a výška vybraného obrazce je zobrazena ve stavovém řádku v dolní části okna aplikace Visio.

Poznámka : Velikost obrazce lze také změnit v okně Velikost a umístění. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Okno velikosti a umístění. Vyberte obrazec, u kterého chcete změnit velikost, a poté zadejte požadované hodnoty pro šířku a výšku.

Pokud chcete změnit velikost obrazce a zachovat proporce: Obrázek tlačítka umístěte ukazatel myši rohového úchytu. Obrázek tlačítka Přetáhněte úchyt výběru. Popisek 3 Přetáhněte jakýkoli úchyt pro výběr na kruh nebo hranatých Proporcionální změna velikosti obrazce.

Proporcionální změna velikosti obrazce přetažením rohového úchytu výběru

Formátování obrazce

Chcete-li formátovat obrazec: Obrázek tlačítka kliknutím vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Klikněte na Barva výplně, Barvu, Tloušťku čáry nebo ostatní tlačítka na panel nástrojů Formát. Popisek 3 Provedené změny se promítnou u obrazce.

Změna barvy výplně obrazce

Otočení obrazce

Chcete-li otočit obrazec: Obrázek tlačítka kliknutím vyberte obrazec a potom přesuňte ukazatel myši otočení úchyt Obrázek tlačítka ukazatel myši změní kruh Ukazatel nástroje Otočení . Obrázek tlačítka Přetáhněte úchyt pro otočení, který chcete.

Otočení obrazce pomocí nástroje Otočení

Chcete-li otočit obrazec pevnou částku: Obrázek tlačítka kliknutím vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Na kartě zobrazení klikněte na Okno velikosti a umístění. Popisek 3 V poli úhel zadejte úhel a stiskněte klávesu Enter.

Otočení obrazce zadáním úhlu otočení

Kopírování obrazce

Kopírování obrazce: Obrázek tlačítka kliknutím vyberte obrazec. Obrázek tlačítka Podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte umístit výtisku požadované místo. Popisek 3 Uvolněte tlačítko myši.

Kopírování obrazce přidržením klávesy CTRL a přetažením obrazce

Zobrazení dalších příkazů pro obrazec

Pro zobrazení dalších příkazů pro obrazec: Obrázek tlačítka umístěte ukazatel myši na obrazec. Obrázek tlačítka Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec.

Zobrazení místní nabídky po klepnutí na obrazec pravým tlačítkem myši

Některé obrazce mají ovládacích úchytů, které můžete použít k úpravě obrazce. Každý ovládací úchyt má funkce jedinečné pro obrazec, na které se zobrazí. Obrázek tlačítka Kliknutím vyberte obrazec a umístěte ukazatel myši ovládací prvek úchyt Ovládací úchyt . Obrázek tlačítka Přetažením ovládacího úchytu.

Změna tvaru obrazce

Poznámka : Popis ovládacího úchytu zobrazíte nastavením ukazatele myši na úchyt.

Přiblížení či oddálení

Chcete-li zvětšit zobrazení výkresu, klepněte na šipku vedle pole Lupa a klepněte na nastavení. Zobrazení oblasti lze také zvětšit podržením kláves CTRL+SHIFT a přetažením sítě výběru přes oblast, kterou chcete zvětšit.

Zvětšení a zmenšení zobrazení výkresu pomocí pole Lupa

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×