Základní úlohy v Excelu 2010

Začínáme se systémem Office 2010 Tady najdete informace o pár základních věcech, které můžete dělat v aplikaci Microsoft Excel 2010.

V tomto článku

Co je Excel?

Vyhledání a použití šablony

Vytvoření nového sešitu

Uložení sešitu

Zadávání dat v listu

Formátování čísel

Použití ohraničení buněk

Vytvoření tabulky Excelu

Použití stínování buněk

Filtrování dat

Řazení dat

Vytvoření vzorce

Znázornění dat v grafu

Tisk listu

Aktivace a použití doplňku

Co je Excel?

Excel je tabulkový kalkulátor. Je to aplikace, která je součástí systému Microsoft Office. V Excelu můžete vytvářet a formátovat sešity (kolekce tabulek), které vám umožní analyzovat data a kvalifikovaně se rozhodovat. V Excelu můžete třeba sledovat data, vytvářet modely pro analýzu dat, psát vzorce provádějící výpočty s daty, vytvářet různé souhrny dat a interaktivně je měnit nebo prezentovat data v nejrůznějších profesionálně vyhlížejících grafech.

Následující tabulka shrnuje běžné scénáře použití Excelu.

Scénář

Popis

Příklady

Účetnictví

Výkonné výpočetní funkce Excelu můžete použít v mnoha výkazech finančního účetnictví.

 • Výkaz finančních toků

 • Výkaz příjmů

 • Výkaz zisků a ztrát

Fakturace a prodej

Excel je vhodný pro správu fakturačních a prodejních dat. Umožňuje snadno vytvářet potřebné formuláře.

 • Prodejní faktura

 • Dodací list

 • Nákupní objednávka

Rozpočtování

V Excelu můžete vytvořit libovolný typ rozpočtu – osobní nebo pracovní.

 • Marketingový rozpočet

 • Rozpočet akce

 • Penzijní rozpočet

Plánování

Excel je skvělý nástroj pro vytváření profesionálních plánů a užitečných plánovacích pomůcek.

 • Týdenní školní rozvrh

 • Plán marketingového průzkumu

 • Roční daňový plán

 • Plánovací pomůcky k organizaci jídelníčků, večírků nebo dovolených

Vytváření sestav

V Excelu můžete vytvářet různé typy sestav, které zachycují analýzu dat nebo shrnují určitá data.

 • Sestavy hodnotící průběh projektu

 • Sestavy ukazující rozdíly mezi plánovanými a skutečnými výsledky

 • Sestavy s datovými prognózami

Sledování

V Excelu můžete sledovat data pomocí časových rozvrhů a seznamů.

 • Časový rozvrh pro sledování práce

 • Inventární seznam pro sledování vybavení

Používání kalendářů

Vzhledem k pracovnímu prostoru v podobě mřížky je Excel vhodný k vytvoření libovolného typu kalendáře.

 • Školní kalendář pro sledování aktivit během školního roku

 • Kalendář fiskálního roku pro sledování firemních akcí a milníků

Vyhledání a použití šablony

Excel 2010 umožňuje použít předdefinované šablony, vaše vlastní šablony nebo hledat v nejrůznějších šablonách na webu Office.com. Web Office.com nabízí široký výběr oblíbených excelových šablon včetně rozpočtů.

Jak vyhledat v Excelu 2010 šablonu
 1. Zvolte Soubor > Nový.

 2. V části Dostupné šablony proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete znova použít nedávno použitou šablonu, klikněte na Naposledy otevřené šablony, klikněte na požadovanou šablonu a pak klikněte na Vytvořit.

  • Pokud chcete použít vlastní šablonu, kterou jste už nainstalovali, klikněte na Moje šablony, vyberte požadovanou šablonu a klikněte na OK.

  • Pokud chcete najít šablonu na webu Office.com, klikněte v části Šablony na webu Office.com na některou kategorii šablon, vyberte požadovanou šablonu a kliknutím na Stáhnout si stáhněte šablonu z webu Office.com do počítače.

Poznámka :  Z Excelu můžete taky šablony hledat na webu Office.com. Do pole Vyhledat šablony na webu Office.com zadejte jeden nebo víc hledaných výrazů a spusťte hledání kliknutím na tlačítko se šipkou.

Další informace o tom, jak hledat a používat šablony, najdete v článku Vytvoření nového sešitu.

Vytvoření nového sešitu

 1. Zvolte Soubor > Nový.

 2. V části Dostupné šablony zvolte Prázdný sešit.

 3. Zvolte Vytvořit.

Další informace o tom, jak vytvořit sešit, najdete v článku Vytvoření nového sešitu.

Uložení sešitu

 1. Zvolte Soubor > Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit jako v seznamu Uložit jako typ vyberte Sešit aplikace Excel.

 3. Do pole Název souboru zadejte název sešitu.

 4. Uložení dokončete kliknutím na Uložit.

Dialogové okno Uložit jako aplikace Excel

Zadávání dat v listu

 1. Vyberte buňku, do které chcete zadat data.

 2. Zadejte do buňky data.

 3. Stisknutím klávesy Enter nebo Tab se přesuňte do další buňky.

Další informace o zadávání dat najdete v článku Zadávání dat v listu.

Formátování čísel

 1. Vyberte buňky, které chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Číslo zvolte ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo (nebo jenom stiskněte kombinaci kláves CTRL+1).
  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

 3. V seznamu Druh klikněte na formát, který chcete použít, a podle potřeby upravte nastavení. Když třeba používáte formát měny, můžete vybrat jiný symbol měny, zobrazit víc nebo méně desetinných míst nebo změnit způsob zobrazování záporných čísel.
  Dialogové okno Formát buněk

Další informace o formátování čísel a dostupných číselných formátech najdete v článku Formátování čísel v listu.

Použití ohraničení buněk

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, ke kterým chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na šipku u tlačítka Ohraničení a potom klikněte na požadovaný styl ohraničení.

  Skupina Buňky na kartě Domů

Další informace o tom, jak použít formátování v listu, najdete v článku Formátování listu.

Vytvoření tabulky Excelu

 1. Na listu vyberte oblast buněk, kterou chcete zahrnout do tabulky. Buňky můžou být prázdné nebo můžou obsahovat data.

 2. Na kartě Domů ve skupině Styly zvolte Formátovat jako tabulku a pak vyberte požadovaný styl tabulky.

  Skupina Styly na kartě Domů

 3. Pokud vybraná oblast obsahuje data, která chcete zobrazit jako záhlaví tabulky, zaškrtněte v dialogovém okně Formátovat jako tabulku políčko Tabulka obsahuje záhlaví.

Další informace o tom, jak vytvořit tabulku, najdete v článku Vytvoření tabulky aplikace Excel.

Použití stínování buněk

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, u kterých chcete použít stínování buněk.

 2. Na kartě Domů ve skupině Písmo zvolte šipku u tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a potom v části Barvy motivu nebo Standardní barvy vyberte požadovanou barvu.

Další informace o tom, jak použít formátování v listu, najdete v článku Formátování listu.

Filtrování dat

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Filtr.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Kliknutím na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce zobrazte seznam, ve kterém můžete zvolit, co chcete filtrovat.

 4. Pokud chcete filtrovat výběrem hodnot, zrušte v seznamu zaškrtnutí políčka (Vybrat vše). Tak odeberete zaškrtnutí ze všech zaškrtávacích políček. Potom vyberte jenom hodnoty, které chcete vidět, a kliknutím na OK zobrazte výsledky.

Další informace o filtrování dat najdete v článku Filtrování dat pomocí automatického filtru.

Řazení dat

Rychlé seřazení dat
 1. Vyberte oblast dat, třeba A1:L5 (v několika řádcích a sloupcích) nebo C1:C80 (v jediném sloupci). Oblast může zahrnovat názvy vytvořené k identifikaci sloupců a řádků.

 2. Vyberte jednu buňku ve sloupci, podle kterého chcete data řadit.

 3. Jestli chcete data seřadit vzestupně (A až Z nebo od nejmenšího čísla po největší), klikněte na Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší .

  Tlačítka řazení ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data v Excelu

 4. Jestli chcete data seřadit sestupně (Z až A nebo od největšího čísla po nejmenší), klikněte na Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší .

Řazení podle určitého kritéria
 1. Vyberte jednu buňku kdekoli v oblasti, kterou chcete seřadit.

 2. Na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat zvolte Seřadit.

  Příkaz Seřadit ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data v Excelu

  Zobrazí se dialogové okno Seřadit.

 3. V seznamu Seřadit podle vyberte první sloupec, podle kterého chcete řadit.

 4. V seznamu Řazení vyberte položku Hodnoty, Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 5. V seznamu Pořadí vyberte pořadí, které pro řazení použít – podle abecedy nebo podle číselných hodnot vzestupně nebo sestupně (to znamená A až Z nebo Z až A pro text nebo od nejmenšího po největší nebo od největšího po nejmenší pro čísla).

Další informace o filtrování dat najdete v článku Řazení dat pomocí automatického filtru.

Vytvoření vzorce

 1. Vzorec začnete do buňky psát tak, že napíšete = (rovná se).

 2. Zadejte kombinaci čísel a operátorů, například 3+7.

 3. Pomocí myši vyberte další buňky (a vložte mezi ně operátor). Vyberte například buňku B1, zadejte symbol + (plus), vyberte buňku C1, zadejte symbol + a pak vyberte buňku D1.

 4. Až zadávání skončíte, dokončete vzorec stisknutím klávesy Enter.

Další informace o tom, jak vytvořit vzorec, najdete v článku Vytvoření vzorce.

Znázornění dat v grafu

 1. Vyberte data, která chcete vynést do grafu.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Grafy na typ grafu, který chcete použít, a pak klikněte na podtyp grafu.
  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. Pomocí Nástrojů grafu přidejte různé prvky grafu, jako třeba názvy a popisky dat, a změňte vzhled, rozložení nebo formát grafu.
  Nástroje grafu

Další informace o tom, jak vytvořit graf, najdete v článku Vynesení dat v listu do grafu.

Tisk listu

 1. Vyberte list nebo listy, jejichž náhled chcete před tiskem zobrazit.

 2. Zvolte Soubor > Tisk. (Můžete taky stisknout CTRL+P.)

  Poznámka : Pokud nemáte nakonfigurovaný tisk na barevné tiskárně, bude se okno náhledu zobrazovat černobíle, i když listy obsahují barevné prvky.

 3. Pokud se chcete podívat na náhled dalších nebo předchozích stránek, v dolní části okna náhledu zvolte Další stránka nebo Předchozí stránka.

 4. Pokud chcete nastavit možnosti tisku, udělejte toto:

  • Chcete-li změnit tiskárnu, použijte rozevírací seznam v části Tiskárna a vyberte požadovanou tiskárnu.

  • Chcete-li provést změny nastavení vzhledu stránky, včetně změny orientace velikosti a okrajů papíru, vyberte požadované možnosti v části Nastavení.

  • Chcete-li změnit velikost listu tak, aby se vešel na jednu tiskovou stránku, klikněte v části Nastavení na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu s možnostmi změny měřítka.

 5. Pokud chcete sešit vytisknout, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li vytisknout část listu, vyberte list a potom vyberte oblast dat, kterou chcete tisknout.

  • Chcete-li vytisknout celý sešit, aktivujte sešit tím, že ho vyberete.

 6. Klikněte na Tisk.

Další informace o tom, jak tisknout, najdete v článku Tisk listu.

Aktivace a použití doplňku

 1. Na kartě Soubor zvolte Možnosti a potom zvolte kategorii Doplňky.

 2. V dolní části dialogového okna Možnosti aplikace Excel vyberte v seznamu Spravovat položku Doplňky aplikace Excel a klikněte na tlačítko Přejít.

 3. V dialogovém okně Doplňky zaškrtněte políčka u doplňků, které chcete používat, a potom klikněte na OK.

  Pokud Excel zobrazí zprávu, že nemůže tento doplněk spustit, a vyzve vás k jeho instalaci, klikněte na Ano, aby se doplněk nainstaloval.

Další informace o používání doplňků najdete v článku Rychlý start: Aktivace a použití doplňku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×