Základní úlohy pomocí Office Lens s použitím čtečky obrazovky

Základní úlohy pomocí Office Lens s použitím čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Office Lens VoiceOver čtečka obrazovky v integrované iOS rychle provádět všechny základní běžné úkoly, jako je výběr režimu snímku, trvá obrázku, úprav obrázku, importu souboru nebo uložení obrázku.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Zvolte režim snímku

 1. Potažením prstu doprava, dokud v Office Lens dozvíme "Režim kamery," následovaný aktuálně vybrané režimu.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů s přepínání mezi režimy snímku.

Pořízení snímku

 1. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Tlačítko zachytit."

 2. Cíl kamery do cíle, kterou chcete zachytit obrázek a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Zpracování dokončeno."

Úprava obrázku

Oříznutí obrázku

 1. Jednou jste provedli na obrázek, přejděte potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Oříznutí tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Přecházení mezi úchyty pro oříznutí kolem obrázku potažením prstem doleva nebo doprava. Poklepáním a přetažením v dialogovém okně přesunout na úchyt pro oříznutí.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

Otočit obrázek

 1. Jakmile jste provedli fotky, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Otočit tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Na obrázku je otočený o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

 2. Chcete-li otočit obrázek dál v 90 stupňů, poklepejte na obrazovce znovu.

Import souboru

 1. V Office Lens potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Vybírat fotky tlačítko knihovny" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se okno fotografie.

 2. Vyberte složku, kterou chcete importovat soubor z potažením prstem doprava, dokud nebude dozvíme název správné složky a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Vyberte soubor, který chcete importovat potažením prstem doprava, dokud nebude dozvíme správný název souboru a potom poklepejte na obrazovce. Otevření vybraného souboru v Office Lens.

Uložení obrázku

 1. Jednou jste provedli obrázků, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "tlačítko" a poklepáním displej.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Název" a poklepáním displej.

 3. Použití klávesnice na obrazovce k zadání názvu souboru.

 4. Vyberte umístění, do kterého chcete uložit obrázek do potažením prstem doprava, dokud uslyšíte umístění se má a poklepejte na obrazovce vyberte. Můžete vybrat více míst.

Viz také

Umožňuje zkoumat a procházet Office Lens čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Chcete-li rychle všechny základní základní úkoly, jako je výběr režimu snímku, trvá obrázku, úprav obrázku, importu souboru nebo uložení obrázku pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Office Lens.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Zvolte režim snímku

 1. Potažením prstu doprava, dokud v Office Lens dozvíme "Zachycení režimech" následovaný aktuálně vybrané režimu.

 2. Potáhnutím prstem nahoru nebo dolů dvěma prsty k přepínání mezi režimy snímku.

Pořízení snímku

 1. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Tlačítko zachytit."

 2. Cíl kamery do cíle, kterou chcete zachytit obrázek a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Uslyšíte "Zpracovávané obrázek" následovaný počet obrázky v aktuálním listu.

Úprava obrázku

Oříznutí obrázku

 1. Jednou jste provedli na obrázek, přejděte potažením prstem doprava, dokud dozvíme "Plodiny" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Přecházení mezi úchyty pro oříznutí kolem obrázku, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Poklepáním a přetažením v dialogovém okně přesunout na úchyt pro oříznutí.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

Otočit obrázek

 1. Jednou jste provedli na obrázek, přejděte potažením prstem doprava, dokud dozvíme "Otočení" a potom poklepejte na obrazovce. Na obrázku je otočený o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

 2. Chcete-li otočit obrázek dál v 90 stupňů, poklepejte na obrazovce znovu.

Import souboru

 1. V Office Lens potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Import tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se naposledy otevřenou složku seznam naposledy přidaného fotky na zařízení.

 2. Chcete-li změnit kořenové složce vidět, potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Zobrazit kořen tlačítko" poklepáním displej a prstem doprava, dokud uslyšíte ten správný a výběrem změnit poklepáním na obrazovce znovu klikněte na příkaz Nová složka.

 3. Přejděte podsložky vybrané kořenové složce, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte správný název, potom poklepáním obrazovce otevřete složku.

 4. Vyberte soubor, který chcete importovat potažením prstem doprava, dokud nebude dozvíme správný soubor a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce. Otevření vybraného souboru v Office Lens.

Uložení obrázku

 1. Jakmile jste provedli obrázek, přejděte potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Uložte obrázek tlačítka" a poklepáním displej.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud tón datum a čas pořízení obrázku a za ním uveďte "Office Lens, textové pole" a poklepáním displej.

 3. Použití klávesnice na obrazovce k zadání názvu souboru.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Ukládat."

 5. Vyberte umístění, do kterého chcete uložit obrázek do potažením prstem doprava, dokud uslyšíte umístění se má a poklepejte na obrazovce vyberte. Můžete vybrat více míst.

Viz také

Umožňuje zkoumat a procházet Office Lens čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí Office Lens Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows rychle provádět všechny základní základní úkoly, jako je výběr režimu snímku, trvá obrázku, úprav obrázku, importu souboru nebo uložení obrázku.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zvolte režim snímku

 1. V Office Lens potažením prstu doleva, dokud nebude dozvíme "Režimu tlačítko Změnit kameru" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte režimu snímku můžete má a potom poklepejte na obrazovce.

Pořízení snímku

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet: "Tlačítko zachytit."

 2. Cíl kamery zařízení na požadovaný cílový a potom poklepejte na obrazovce.

Úprava obrázku

Přidání titulku

 1. Jakmile jste provedli obrázku, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Přidat titulek, tlačítko na panelu aplikace," a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Použití klávesnice na obrazovce k zadání titulku obrázku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko OK" a potom poklikejte klepněte na obrazovce.

Import souboru

 1. V Office Lens, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko nabídky" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Import tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Vyberte aplikaci k importu souboru z potažením prstu doprava. Když uslyšíte název aplikace, kterou chcete, poklepejte na obrazovce.

 4. Vyberte soubor, který chcete importovat v aplikaci, kterou jste vybrali. Otevření vybraného souboru v Office Lens.

Uložení obrázku

 1. Jakmile jste provedli obrázku, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Uložit, tlačítko na panelu aplikace," a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Nadpis upravitelný text" a poklepáním displej.

 3. Použití klávesnice na obrazovce k zadání názvu souboru.

 4. Vyberte umístění, do kterého chcete uložit obrázek do potažením prstem doprava, dokud uslyšíte umístění se má a poklepejte na obrazovce vyberte.

Viz také

Umožňuje zkoumat a procházet Office Lens čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×