Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Používejte Microsoft Teams s klávesnicí a čtečkou obrazovky k dokonalé spolupráci se svým týmem. Můžete procházet týmové konverzace, schůzky, soubory a poznámky na jednom místě.

Poznámky : 

V tomto tématu

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 1. V kanálu opakovaně stiskněte tabulátor nebo klávesu Alt + šipka vlevo nebo šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Conversation tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno).

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte poslední zprávu. Čtečka JAWS zprávu přečte.

  Poznámka : Chcete-li otevřít a odpovědět na nejnovější vlákno, stiskněte klávesu Alt+R.

 3. Seznam zpráv můžete procházet pomocí šipky nahoru nebo dolů. Když budete na zprávě, uslyšíte její obsah a podrobnosti.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud se nacházíte v konverzaci s vlákny, uslyšíte: „Threaded conversation from (Konverzace s vlákny od) <sender name>“. Konverzaci s vlákny můžete otevřít stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte první zprávu ve vláknu.

 2. Mezi zprávami v konverzaci s vlákny můžete procházet pomocí šipky nahoru nebo dolů. Když budete procházet zprávami, čtečka JAWS je bude číst.

 3. Chcete-li otevřít zprávu a provádět s ní další úkony, stiskněte klávesu Enter. Pro přesunutí fokusu zpět do konverzace s vlákny stiskněte klávesu Esc.

Lajkování a uložení zprávy

 1. V konverzaci opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte poslední zprávu v konverzaci.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte zprávu, kterou chcete olajkovat nebo uložit.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Save this message“ (Uložit tuto zprávu).

  Poznámka : Pokud chcete uložit zprávu, kterou jste odeslali, uslyšíte namísto toho „More options“ (Další možnosti). Stiskněte klávesu se šipkou vpravo. Uslyšíte: „Unchecked, Save this message, checkbox“ (Nezaškrtnuto, uložit tuto zprávu, zaškrtávací pole).

  • Chcete-li zprávu uložit, stiskněte mezerník.

  • Chcete-li dát zprávě lajk, stiskněte klávesu se šipkou vpravo. Uslyšíte: „Like button“ (Tlačítko To se mi líbí). Stiskněte mezerník.

Nalezení a čtení uložených zpráv

 1. Nabídku Nastavení můžete otevřít stisknutím kombinace kláves Alt+G. Uslyšíte: „Menu, change your status submenu“ (Nabídka, podnabídka změna stavu). Fokus bude na aktuálním stavu.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Alt + šipka dolů, dokud neuslyšíte „Saved messages“ (Uložené zprávy), a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se seznam vašich uložených zpráv. První položkou je nejnovější zpráva.

 3. Seznamem uložených zpráv můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Alt + šipka nahoru nebo šipka dolů. Když budete na zprávě, čtečka JAWS přečte její obsah a podrobnosti.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Psaní zprávy

 1. Na kartě Konverzace stiskněte klávesu C. Fokus se přesune do pole pro psaní zpráv. Uslyšíte: „Compose new message, edit“ (Psaní nové zprávy, úprava).

  Tip : Pokud chcete rozbalit pole pro psaní zpráv, abyste získali přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte klávesu Alt+X. Chcete-li pole sbalit, stiskněte klávesu Alt+X znovu.

 2. Napište zprávu. Můžete taky přidat přílohy, anebo i emotikony, nálepky nebo memy, a tím svou zprávu oživit.

 3. Zprávu odešlete klávesou Ctrl+Enter.

Připojení přílohy

 1. Stiskněte klávesu Alt+A. Otevře se nabídka přílohy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte cloudové umístění, odkud chcete přidat soubor, a pak stiskněte mezerník.

 3. V seznamu složek nebo souborů se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů. Složku můžete otevřít stisknutím klávesy Enter.

 4. Když uslyšíte název souboru, který chcete přiložit, stiskněte klávesu Enter. Soubor se přiloží k vaší zprávě.

Přiložení lokálního souboru

 1. Chcete-li ke zprávě přiložit soubor z počítače, stiskněte klávesu Alt+A.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Upload button“(Tlačítko nahrání), a pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Open dialog, File name“ (Dialogové okno Otevřít, název souboru). Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

 3. V dialogovém okně se můžete pohybovat pomocí klávesy tabulátoru.

 4. Když najdete a vyberete soubor, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Open button“ (Tlačítko Otevřít), a pak stiskněte klávesu Enter.

Přidání emotikonu

 1. V poli pro psaní zpráv stiskněte klávesu Alt+Q.

 2. Stisknutím klávesy tabulátoru se přesuňte do seznamu emotikonů. V seznamu se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vlevo nebo vpravo.

 3. Když uslyšíte název emotikonu, který chcete přidat, stiskněte klávesu Enter. Emotikon se vloží do zprávy.

Přidání nálepky nebo memu

 1. Ve zprávě nebo v poli pro psaní zpráv opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Menu, actions menu“ (Nabídka, nabídka akcí).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Choose sticker“ (Vybrat nálepku), a pak stiskněte Enter.

 3. Pro přesun do podokna kategorií nálepek a memů stiskněte Shift+tabulátor. V podokně se můžete pohybovat pomocí šipky nahoru nebo dolů. Chcete-li vybrat složku, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pro přesun do seznamu nálepek a memů v kategorii stiskněte klávesu tabulátoru. Seznamem pak můžete procházet pomocí kláves se šipkou vlevo nebo vpravo. Položku můžete vybrat stisknutím mezerníku.

 5. Upravte text nálepky nebo memu podle své představy, a až budete hotovi, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Done“ (Hotovo). Pak stiskněte mezerník.

Přidání nebo otevření souborů v kanálu

Nahrávání lokálního souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Conversations tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno), a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt + šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab“ (Karta Soubory). Potom stiskněte mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte: „New“ (Nový).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Upload“ (Nahrát), a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

  Poznámka : Soubor můžete přidat také pomocí pole pro psaní zpráv. Postup najdete v části Připojení přílohy.

 4. V dialogovém okně se můžete pohybovat pomocí klávesy tabulátoru.

 5. Když najdete a vyberete soubor, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Open button“ (Tlačítko Otevřít), a pak stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření nového souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Conversations tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno), a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt + šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab“ (Karta Soubory). Potom stiskněte mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte „New“ (Nový), a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte typ souboru, který chcete vytvořit, a pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Zadejte název pro soubor a pak opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Create button“ (Tlačítko Vytvořit).

 5. Vložte do souboru obsah. Soubor se automaticky uloží v kartě Soubory kanálu.

Otevření souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Conversations tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno), a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt + šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab“ (Karta Soubory). Potom stiskněte mezerník.

 2. Fokus je na první položce seznamu. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte soubor, který chcete otevřít, a pak stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Prohlížeči souborů. Když dokončíte prohlížení souborů, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Close button“ (Tlačítko Zavřít), a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete soubor v Prohlížeči souborů upravit, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Edit“ (Upravit), a pak stiskněte mezerník. Otevře se podnabídka.

 4. V podnabídce opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnosti, které chcete zvolit, a pak stiskněte klávesu Enter. Soubor upravte a vaše úpravy se automaticky uloží.

  Poznámka : Při otevírání souborů Office budete vyzváni k otevření souboru v Online verzi produktu Office.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k posílání soukromých zpráv nebo chatování v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Používejte Microsoft Teams na Macu s klávesnicí a čtečkou obrazovky VoiceOver integrovanou v systému Mac OS k dokonalé spolupráci se členy svého týmu. Můžete procházet týmové konverzace, schůzky, soubory a poznámky na jednom místě.

Poznámky : 

V tomto tématu

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 1. Pokud chcete získat přístup k nejnovějším zprávám, stiskněte klávesu Option+1. Otevře se karta Aktivita.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí kartu. Pokud jste neskončili na kartě Konverzace, opakovaně stiskněte klávesu Option + šipka vlevo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver nepřečte poslední zprávu v konverzaci.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud chcete získat přístup ke konverzacím s vlákny, stiskněte klávesu Option+3. Otevře se karta Týmy.

 2. Pro přechod do konverzací s vlákny opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí kartu. Pokud jste neskončili na kartě Konverzace, opakovaně stiskněte klávesu Option + šipka vlevo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta).

 3. Opakovaným stisknutím klávesy tabulátoru se přesuňte do konverzací s vlákny. Fokus se přesune do pole Odpovědět v poslední konverzaci. Čtečka VoiceOver oznámí: „Reply, selected, button group, Reply“ (Odpovědět, vybráno, tlačítko skupina, odpovědět).

 4. Chcete-li procházet zprávy v konverzaci, nejprve stiskněte kombinaci kláves Control + Option + Shift + šipka nahoru, kterou opustíte pole Odpovědět. Pak použijte klávesy se šipkou vlevo a vpravo. Chcete-li odejít z konverzace, stiskněte klávesu tabulátoru.

Lajkování a uložení zprávy

 1. Přejděte na zprávu, kterou chcete olajkovat nebo uložit, a opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vlevo nebo vpravo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Toolbar“ (Panel nástrojů). Stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů vyberte panel nástrojů.

 2. K procházení mezi možnostmi použijte klávesy s šipkou vlevo nebo vpravo. Čtečka VoiceOver při procházení oznamuje možnosti.

 3. Když jste na možnosti, kterou chcete vybrat, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka nahoru se vrátíte do zprávy.

Nalezení a čtení uložených zpráv

 1. Stisknutím kombinace kláves Option+G otevřete nabídku Nastavení. Fokus je na možnosti stavu.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Saved messages“ (Uložené zprávy), a pak proveďte výběr stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Otevře se seznam vašich uložených zpráv, přičemž nejnovější bude nahoře.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí uloženou zprávu. Seznamem uložených zpráv můžete procházet pomocí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo. Čtečka VoiceOver přečte zprávy vždy, když se na ně dostanete.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Psaní zprávy

 1. Když jste na kartě Konverzace, stiskněte klávesu C. Fokus se přesune do pole pro psaní zpráv. Čtečka VoiceOver oznámí: „Compose new message, edit text“ (Psaní nové zprávy, úprava textu).

  Tipy : 

  • Pokud chcete rozbalit pole pro psaní zpráv, abyste získali přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte klávesu Option+X.

  • Pole se po odeslání zprávy automaticky sbalí. Můžete se rovněž jedním stisknutím klávesy tabulátoru přesunout na tlačítko Sbalit pole pro psaní zpráv a pak provést výběr stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 2. Napište zprávu.

  Tip : Můžete taky přidat přílohy, anebo i emotikony, nálepky nebo memy, a tím svou zprávu oživit. Pro přechod na nabídku emotikonů a nálepek stiskněte jednou klávesu tabulátoru a pak opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte nabídku, kterou chcete otevřít. Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku a pak napište, co chcete vyhledat, anebo stisknutím klávesy tabulátoru přejděte přímo do galerie. K procházení mezi možnostmi v galerii použijte klávesy s šipkou vlevo nebo vpravo.

 3. Zprávu odešlete stisknutím klávesy Ctrl+Enter.

  Tip : Když pole pro psaní zpráv není rozbalené, můžete zprávu jednoduše odeslat stisknutím klávesy Enter.

Připojení přílohy

 1. V poli pro psaní zpráv stiskněte klávesu Option+A. Otevře se nabídka přílohy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte cloudové umístění, odkud chcete soubor přidat, a pak proveďte výběr stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. V seznamu složek nebo souborů se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vlevo nebo vpravo.

 4. Když uslyšíte název souboru, který chcete připojit, stiskněte klávesu Enter. Soubor se připojí a můžete jej najít v kartě Soubory.

Přiložení lokálního souboru

 1. Chcete-li ke zprávě přiložit soubor z počítače, stiskněte klávesu Option+A.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Upload button“ (Tlačítko nahrání), a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové okno pro výběr souboru.

 3. V dialogovém okně se můžete pohybovat pomocí klávesy tabulátoru.

 4. Když najdete a vyberete soubor, stiskněte klávesu Enter. Soubor se připojí k vláknu. Můžete jej také najít v kartě Soubory.

Přidání emotikonu

 1. V poli pro psaní zpráv stiskněte klávesu Option+Q.

 2. Stisknutím klávesy tabulátoru se přesuňte do seznamu emotikonů. V seznamu se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vlevo nebo vpravo.

 3. Když uslyšíte název emotikonu, který chcete přidat, stiskněte klávesy Control+Option+mezerník. Emotikon se vloží do zprávy.

Přidání nálepky nebo memu

 1. V poli pro psaní zpráv opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Attachment, menu item“ (Příloha, položka nabídky).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud VoiceOver neoznámí: „Choose a sticker“ (Vyberte nálepku). Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. Pro přesun do podokna kategorií nálepek a memů stiskněte klávesu Shift+tabulátor. V podokně se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo. Chcete vybrat kategorii, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pro přesun do seznamu nálepek a memů v kategorii stiskněte klávesu tabulátoru. Seznamem pak můžete procházet pomocí kláves se šipkou vlevo nebo vpravo. Výběr položky se provádí stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 5. Pokud chcete, můžete text nálepky nebo memu upravit. Až budete připraveni, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Done, button“ (Hotovo, tlačítko). Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Nálepka nebo mem jsou přidány do vaší zprávy v poli pro psaní zpráv.

Přidání nebo otevření souborů v kanálu

Nahrávání lokálního souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta). Pak stiskněte klávesu Option + šipka vpravo. Fokus se přesune do karty Soubory a čtečka VoiceOver začne číst připojené soubory.

  Poznámka : Soubor můžete nahrát také pomocí pole pro psaní zpráv. Postup najdete v části Připojení přílohy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „New, create a new folder or file“ (Nový, vytvoření nové složky nebo souboru).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu s šipkou vpravo, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Upload, upload files and folders“ (Nahrát, nahrání souborů a složek). Pomocí kombinace kláves Control+Option+mezerník vyberte tlačítko Nahrát a pak stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno.

 4. V dialogovém okně procházejte nabídkou pomocí klávesy tabulátoru.

 5. Když najdete a vyberete soubor, stiskněte klávesu Enter.

  Soubor se nahraje a bude dostupný v kartě Soubory ve vašem kanálu.

Vytvoření nového souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta). Pak stiskněte klávesu Option + šipka vpravo. Fokus se přesune do karty Soubory a čtečka VoiceOver začne číst připojené soubory.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „New, create a new folder or file“ (Nový, vytvoření nové složky nebo souboru). Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte typ souboru, který chcete vytvořit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Zadejte název pro soubor a pak opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Create button“ (Tlačítko Vytvořit). Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 5. Vložte do souboru obsah. Soubor se automaticky uloží v kartě Soubory v kanálu.

Otevření souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver neoznámí: „Conversations, tab“ (Konverzace, karta). Pak stiskněte klávesu Option + šipka vpravo. Fokus se přesune do karty Soubory a čtečka VoiceOver začne číst připojené soubory.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud čtečka VoiceOver nezačne znovu číst připojené soubory.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte soubor, který chcete otevřít, a pak jej otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Poznámka : Při otevírání souborů Office budete vyzváni k otevření souboru v Online verzi produktu Office. Může být požadováno další přihlášení.

 4. Pokud chcete soubor v Prohlížeči souborů upravit, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Edit“ (Upravit), a pak proveďte výběr stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Otevře se podnabídka.

 5. V podnabídce opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnosti, které chcete zvolit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 6. Upravte soubor v editoru. Vaše úpravy budou automaticky uloženy.

 7. Soubor zavřete stisknutím kombinace kláves Command+Q.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k posílání soukromých zpráv nebo chatování v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Používejte Microsoft Teams pro iOS s aplikací VoiceOver, integrovanou čtečkou obrazovky pro iOS, k bezproblémové spolupráci s členy svého týmu. Můžete procházet týmové konverzace, schůzky, soubory a poznámky na jednom místě.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 • V Microsoft Teams potahujte doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte: „Alerts tab“ (karta Upozornění). Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se karta Upozornění.

 • Chcete-li procházet informační kanál nedávné aktivity, potáhněte prstem vlevo. VoiceOver oznamuje nedávné aktivity během posouvání. Nové zprávy hlásí takto: „<team member> <activity> v <channel name>.“

 • Chcete-li otevřít konverzaci, postupujte následovně. Jakmile máte vybranou požadovanou zprávu, poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Konverzace. Zprávu si přečtete tak, že potahujete prstem doprava, dokud vám VoiceOver zprávu nepřečte. Uslyšíte: „Message from (Zpráva od) <team member>, <date>, <message>."

 • Pokud chcete Konverzaci zavřít, potahujte prstem vlevo, dokud neuslyšíte „Back button“ (tlačítko Zpět), pak poklepejte na obrazovku.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. V Microsoft Teams přejděte do kanálu týmu a potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Teams tab“ (karta Týmy). Kartu vyberte poklepáním na obrazovku. Karta Týmy se otevře. Kanály procházíte potažením doleva. Během procházení VoiceOver hlásí názvy kanálů, následované slovem „Button“ (tlačítko).

 2. Pokud jste na kanále, který chcete číst, poklepejte na obrazovku. Kanál se otevře.

 3. Jestliže chcete zobrazit poslední konverzaci s vlákny, ujistěte se, že je karta Konverzace otevřená. Je-li třeba kartu Konverzace otevřít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Conversations tab“ (karta Konverzace). Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Na poslední konverzaci s vlákny přejdete potažením vpravo. VoiceOver ohlásí poslední konverzaci s vlákny. Konverzace jsou ohlašovány následovně: „Message from (Zpráva od) <team member>, <date>, <message>“. Pokud chcete procházet starší konverzace, potáhněte vlevo.

 5. Pokud jste našli požadovanou zprávu a chcete otevřít konverzaci, poklepejte na obrazovku. Otevře se Konverzace.

 6. Jestliže chcete odpovědět na konverzaci, potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte: „Reply, text field“ (Odpověď, textové pole). Pak poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce napište zprávu. Klávesnici aktivujete potažením doprava, dokud neuslyšíte „Q“. Chcete-li zprávu odeslat, potahujte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Send“ (Odeslat), a poklepejte na obrazovku.

  Tip : Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 7. Pokud chcete Konverzaci zavřít, potahujte prstem vlevo, dokud neuslyšíte „Back button“ (tlačítko Zpět), pak poklepejte na obrazovku.

Lajkování a uložení zprávy

 1. Jestliže chcete v Konverzaci s vlákny dát zprávě lajk nebo ji uložit, potahujte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte požadovanou zprávu. Zprávy jsou ohlašovány ve tvaru: „Message from (Zpráva od) <team member>, <date>, <message>.“

  Poznámka : Při procházení zprávami uslyšíte také „Profile photo from (Profilová fotka od) <team member>“ a „Message options“ (Možnosti zprávy).

 2. Když máte zvolenou požadovanou zprávu a chcete přejít na možnosti zprávy, potáhněte vpravo. Uslyšíte: „Message options“ (Možnosti zprávy). Poklepáním možnost zvolíte.

 3. Otevře se nabídka možností zprávy a uslyšíte „Like button“ (tlačítko To se mi líbí). Vy můžete provést následující:

  • Chcete-li dát zprávě lajk, poklepejte na obrazovku.

  • Chcete-li zprávu uložit, potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte „Save button“ (tlačítko Uložit), a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Nabídka se zavře a fokus se přesune na Konverzaci.

Nalezení a čtení uložených zpráv

 1. Chcete-li v Microsoft Teams otevřít kartu Další, potahujte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „More tab“ (karta Další), pak poklepejte na obrazovku.

 2. V kartě Další potahujte vlevo, dokud neuslyšíte „Saved button“ (tlačítko Uložené), pak poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam vašich uložených zpráv, přičemž nejnovější bude nahoře.

 3. Uloženými zprávami procházíte potažením vpravo. VoiceOver při procházení uložené zprávy hlásí.

 4. Jestliže se nacházíte na uložené zprávě a chcete otevřít konverzaci obsahující danou zprávu, poklepejte na obrazovku.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Psaní zprávy

 • V kanálu, ve kterém chcete vytvořit zprávu, na kartě Konverzace potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte: „Start a new conversation, text field“ (Zahájit novou konverzaci, textové pole). Poklepejte na obrazovku.

 • Napište zprávu pomocí klávesnice na obrazovce. K té se dostanete potahováním prstem doprava, dokud neuslyšíte „Q“.

 • Jakmile zprávu napíšete a jste připraveni ji odeslat, potahujte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Send button“ (tlačítko Odeslat), pak poklepejte na obrazovku.

  Tip : Můžete také odeslat zprávu obsahující fotografii uloženou ve vašem telefonu. Chcete-li odeslat fotku, v režimu psaní zprávy potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte: „Tap to attach images“ (Klepnutím připojte obrázky). Poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Photo library“ (Knihovna fotografií), a poklepejte na obrazovku. Pak vyberte fotografii z knihovny Fotografie.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k posílání zpráv nebo chatování v aplikaci Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Používejte Microsoft Teams pro Android s funkcí TalkBack, integrovanou čtečkou obrazovky pro Android, k dokonalé spolupráci se členy svého týmu. Můžete procházet týmové konverzace, schůzky, soubory a poznámky na jednom místě.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

 • V Microsoft Teams potahujte doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte: „Activity tab“ (karta Aktivita). Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se karta Aktivita.

 • Chcete-li procházet informační kanál nedávné aktivity, potáhněte prstem vlevo. TalkBack oznamuje nedávné aktivity během posouvání. Nové zprávy hlásí takto: „<team member>, <date>, <activity> v <channel name>.“

 • Chcete-li otevřít konverzaci, postupujte následovně. Jakmile máte vybranou požadovanou zprávu, poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Konverzace. Uslyšíte „Conversation“ (Konverzace). Zprávu si přečtete tak, že opakovaně potáhnete prstem doprava, dokud vám TalkBack zprávu nepřečte. Uslyšíte: „<team member>, <date>, <message>."

 • Pokud chcete Konverzaci zavřít, potahujte prstem vlevo, dokud neuslyšíte „Back button“ (tlačítko Zpět), pak poklepejte na obrazovku.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. V Microsoft Teams přejděte do kanálu a potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Teams tab“ (karta Týmy). Kartu vyberte poklepáním na obrazovku. Karta Týmy se otevře. Kanály procházíte potažením doprava. Během procházení TalkBack hlásí názvy kanálů, následované slovem „Channel“ (kanál).

 2. Pokud jste na požadovaném kanále a chcete přečíst novou zprávu, poklepejte na obrazovku. Kanál se otevře.

 3. Chcete-li přejít na poslední konverzaci s vlákny, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte zprávu. Zprávy jsou hlášeny v této podobě: „<team member>, <date>, <message>.“ Chcete-li procházet starší konverzace, potahujte vlevo. TalkBack bude během procházení zprávy hlásit.

 4. Pokud jste v konverzaci na požadované zprávě a chcete otevřít konverzaci, poklepejte na obrazovku. Otevře se Konverzace.

 5. Jestliže chcete odpovědět na konverzaci, potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte: „Reply“ (Odpověď). Pak poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce napište zprávu. Ke klávesnici se dostanete tak, že položíte prst na obrazovku a táhnete jím po obrazovce, dokud neuslyšíte znak klávesnice. Chcete-li zprávu odeslat, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Send message button“ (tlačítko Odeslat zprávu), a poté poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete Konverzaci zavřít, potahujte prstem vlevo, dokud neuslyšíte „Back button“ (tlačítko Zpět), pak poklepejte na obrazovku.

Lajkování a uložení zprávy

 1. Jestliže chcete v kanálu nebo Konverzaci dát zprávě lajk nebo ji uložit, potahujte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte požadovanou zprávu. Zprávy jsou ohlašovány ve tvaru: „Message from (Zpráva od) <team member>, <date>, <message>.“

  Poznámka : Při procházení zprávami uslyšíte také „Profile photo from (Profilová fotka od) <team member>“ a „Message options“ (Možnosti zprávy).

 2. Když máte zvolenou požadovanou zprávu a chcete přejít na možnosti zprávy, potáhněte vpravo. Uslyšíte: „Message options“ (Možnosti zprávy). Poklepáním možnost zvolíte.

 3. Otevře se nabídka možností zprávy. Vy můžete provést následující:

  • Chcete-li zprávě dát lajk, potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte „Like button“ (tlačítko To se mi líbí), a pak poklepejte na obrazovku.

  • Chcete-li zprávu uložit, potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte „Save button“ (tlačítko Uložit), a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Nabídka se zavře a fokus se přesune na kanál nebo Konverzaci.

Nalezení a čtení uložených zpráv

 • V Microsoft Teams potahujte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „More tab“ (karta Další), pak poklepejte na obrazovku.

 • V kartě Další potahujte vlevo, dokud neuslyšíte „Open my saved bookmarks“ (Otevřít mé uložené záložky), pak poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam vašich uložených zpráv, přičemž nejnovější bude nahoře. Uslyšíte: „Saved“ (Uložené).

 • Uloženými zprávami procházíte potažením vpravo. TalkBack při procházení uložené zprávy hlásí.

 • Chcete-li otevřít konverzaci obsahující danou zprávu, najděte zprávu a poklepejte na obrazovku.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Psaní zprávy

 • V kanálu, ve kterém chcete vytvořit zprávu, potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte: „Type a new message button“ (tlačítko Napsat novou zprávu). Poklepejte na obrazovku.

 • Napište zprávu pomocí klávesnice na obrazovce. Ke klávesnici se dostanete tak, že položíte prst na obrazovku a táhnete jím po obrazovce, dokud neuslyšíte znak klávesnice.

 • Jakmile zprávu napíšete a jste připraveni ji odeslat, potahujte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Send message button“ (tlačítko Odeslat zprávu), pak poklepejte na obrazovku.

  Tip : Ve zprávě můžete posílat také emotikony, gify nebo fotografie uložené ve vašem telefonu. Při psaní zprávy potahujte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte požadovanou možnost. Pak poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k posílání zpráv nebo chatování v aplikaci Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Používejte Microsoft Teams na webu s klávesnicí a čtečkou obrazovky Předčítání integrovanou v systému Windows k dokonalé spolupráci se členy svého týmu. Můžete procházet týmové konverzace, schůzky, soubory a poznámky na jednom místě.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky aplikace Microsoft Teams najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Teams.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Microsoft Teams na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Microsoft Teams na webu běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Microsoft Teams na webu.

V tomto tématu

Nalezení a čtení nových zpráv v kanálu

Když přijde nová zpráva, program Předčítání přečte text a podrobnosti zprávy. Zprávami můžete také procházet v kartě Konverzace kanálu.

 1. V kanálu opakovaně stiskněte tabulátor nebo klávesu Alt + šipka vlevo nebo šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Selected Conversations tab item“ (Vybrána položka karty Konverzace).

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte poslední zprávu. Program Předčítání zprávu přečte.

  Poznámka : Chcete-li otevřít a odpovědět na nejnovější vlákno, stiskněte klávesu Alt+R.

 3. Seznam zpráv můžete procházet pomocí šipky nahoru nebo dolů. Když budete na zprávě, uslyšíte její obsah a podrobnosti.

Procházení a čtení konverzací s vlákny

 1. Pokud se nacházíte v konverzaci s vlákny, uslyšíte: „Threaded conversation from (Konverzace s vlákny od) <sender name>“. Konverzaci s vlákny můžete otevřít stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte první zprávu ve vláknu.

 2. Mezi zprávami v konverzaci s vlákny můžete procházet pomocí klávesy s šipkou nahoru nebo dolů. Když budete procházet zprávami, program Předčítání je bude číst.

 3. Chcete-li otevřít zprávu a provádět s ní další úkony, stiskněte klávesu Enter. Pro přesunutí fokusu zpět do konverzace s vlákny stiskněte klávesu Esc.

Lajkování a uložení zprávy

 1. V konverzaci opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte poslední zprávu v konverzaci.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte zprávu, kterou chcete olajkovat nebo uložit.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Unchecked, Save this message, checkbox“ (Nezaškrtnuto, uložit tuto zprávu, zaškrtávací pole).

  Poznámka : Pokud chcete uložit zprávu, kterou jste odeslali, uslyšíte namísto toho „More options“ (Další možnosti). Stiskněte klávesu se šipkou vpravo. Uslyšíte: „Unchecked, Save this message, checkbox“ (Nezaškrtnuto, uložit tuto zprávu, zaškrtávací pole).

  • Chcete-li zprávu uložit, stiskněte mezerník.

  • Chcete-li zprávu olajkovat, stiskněte klávesu se šipkou vpravo. Uslyšíte: „Like button“ (Tlačítko To se mi líbí). Stiskněte mezerník.

Nalezení a čtení uložených zpráv

 1. Nabídku Nastavení můžete otevřít stisknutím kombinace kláves Alt+G. Uslyšíte: „Change your status, menu item“ (Změna vašeho stavu, položka nabídky). Fokus bude na aktuálním stavu.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Alt + šipka dolů, dokud neuslyšíte: „Saved messages“ (Uložené zprávy), a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se seznam vašich uložených zpráv, přičemž nejnovější zpráva bude na prvním místě.

 3. Seznamem uložených zpráv můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Alt + šipka nahoru nebo šipka dolů. Když budete na zprávě, program Předčítání přečte její obsah a podrobnosti.

Zveřejňování zpráv v kanálech

Psaní zprávy

 1. Na kartě Konverzace stiskněte klávesu C. Fokus se přesune do pole pro psaní zpráv. Uslyšíte: „Compose new message, editing“ (Psaní nové zprávy, úpravy).

  Tip : Pokud chcete rozbalit pole pro psaní zpráv, abyste získali přístup k dalším možnostem úprav, stiskněte klávesu Alt+X. Chcete-li pole sbalit, stiskněte klávesu Alt+X znovu.

 2. Napište zprávu. Můžete taky přidat přílohy, anebo i emotikony, nálepky nebo memy, a tím svou zprávu oživit.

 3. Zprávu odešlete klávesou Ctrl+Enter.

Připojení přílohy

 1. Stiskněte klávesu Alt+A. Otevře se nabídka přílohy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte cloudové umístění, odkud chcete přidat soubor, a pak stiskněte mezerník.

 3. V seznamu složek nebo souborů se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů. Složku můžete otevřít stisknutím klávesy Enter.

 4. Když uslyšíte název souboru, který chcete přiložit, stiskněte klávesu Enter. Soubor se přiloží k vaší zprávě.

Přiložení lokálního souboru

 1. Chcete-li ke zprávě přiložit soubor z počítače, stiskněte klávesu Alt+A.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Upload button“(Tlačítko nahrání), a pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Open dialog, File name, editable edit“ (Dialogové okno Otevřít, název souboru, možnost úprav). Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

 3. V dialogovém okně se můžete pohybovat pomocí klávesy tabulátoru.

 4. Když najdete a vyberete soubor, stiskněte klávesu Alt+O. Soubor se přiloží k vaší zprávě.

Přidání emotikonu

 1. V poli pro psaní zpráv stiskněte klávesu Alt+Q.

 2. Stisknutím klávesy tabulátoru se přesuňte do seznamu emotikonů. V seznamu se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vlevo nebo vpravo.

 3. Když uslyšíte název emotikonu, který chcete přidat, stiskněte klávesu Enter. Emotikon se vloží do zprávy.

Přidání nálepky nebo memu

 1. V poli pro psaní zpráv opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Attachment menu item“ (Příloha, položka nabídky).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Choose sticker“ (Vybrat nálepku), a pak stiskněte Enter.

 3. Pro přesun do podokna kategorií nálepek a memů stiskněte Shift+tabulátor. V podokně se můžete pohybovat pomocí šipky nahoru nebo dolů. Chcete-li vybrat složku, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pro přesun do seznamu nálepek a memů v kategorii stiskněte klávesu tabulátoru. Seznamem pak můžete procházet pomocí kláves se šipkou vlevo nebo vpravo. Položku můžete vybrat stisknutím mezerníku.

 5. Upravte text nálepky nebo memu podle své představy, a až budete hotovi, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Done button“ (Tlačítko Hotovo). Pak stiskněte mezerník.

Přidání nebo otevření souborů v kanálu

Nahrávání lokálního souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Selected, Conversations tab item“ (Položka karty Konverzace, vybráno), a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt + šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab item“ (Položka karty Soubory). Pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte: „New, create a new folder or file“ (Nový, vytvoření nové složky nebo souboru).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Upload“ (Nahrát), a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

  Poznámka : Soubor můžete přidat také pomocí pole pro psaní zpráv. Postup najdete v části Připojení přílohy.

 4. V dialogovém okně se můžete pohybovat pomocí klávesy tabulátoru a kláves se šipkami.

 5. Když najdete a vyberete soubor, stiskněte klávesu Alt+O.

Vytvoření nového souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Selected, Conversations tab item“ (Položka karty Konverzace, vybráno), a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt + šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab item“ (Položka karty Soubory). Pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte: „New, create a new folder or file“ (Nový, vytvoření nové složky nebo souboru). Pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte typ souboru, který chcete vytvořit, a pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Zadejte název pro soubor a pak opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Create button“ (Tlačítko Vytvořit).

 5. Vložte do souboru obsah. Soubor se automaticky uloží v kartě Soubory kanálu.

Otevření souboru

 1. V kanálu opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Conversations tab, selected“ (Karta Konverzace, vybráno), a pak opakovaně stiskněte klávesu Alt + šipka vpravo, dokud neuslyšíte: „Files tab“ (Karta Soubory). Pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte soubor, který chcete otevřít, a pak stiskněte klávesu Enter. Soubor se otevře v Prohlížeči souborů. Když dokončíte prohlížení souborů, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Close button“ (Tlačítko Zavřít), a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete soubor v Prohlížeči souborů upravit, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Edit“ (Upravit), a pak stiskněte mezerník. Otevře se podnabídka.

 4. V podnabídce opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete zvolit, a pak stiskněte klávesu Enter. Soubor upravte a vaše úpravy se automaticky uloží.

  Poznámka : Při otevírání souborů Office budete vyzváni k otevření souboru v Online verzi produktu Office.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k posílání soukromých zpráv nebo chatování v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×