Základní úkoly ve Onenotu pro Windows 10

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

OneNote pro Windows 10 je nová verze OneNotu, ke které tady najdete rychlý úvod a základní informace.

Vytvoření nového poznámkového bloku

Když spustíte OneNote poprvé, automaticky se vytvoří výchozí poznámkový blok. Můžete ho použít a začít do něj přidávat vlastní stránky, nebo si můžete vytvořit nový prázdný poznámkový blok:

 1. Na libovolné stránce vyberte v levém horním rohu ikonu Další možnosti .

 2. V zobrazeném podokně vyberte + vedle možnosti Poznámkové bloky.

  Přidání poznámkového bloku

 3. Podle pokynů dokončete vytvoření poznámkového bloku.

Začátek stránky

Přepínání poznámkových bloků

Přepínání mezi několika poznámkovými bloky:

 1. Na libovolné stránce vyberte v levém horním rohu ikonu Další možnosti .

 2. V podokně, které se zobrazí, vyberte název poznámkového bloku, na který chcete přejít.

Poznámka : Pokud požadovaný poznámkový blok nevidíte, vyberte Další poznámkové bloky.

Začátek stránky

Psaní poznámek rukou nebo pomocí klávesnice

Psaní poznámek na klávesnici nebo rukou:

 1. Klepněte na libovolné místo na aktuální stránce a začněte psát.

 2. Jestli chcete začít psát novou poznámku, klepněte na stránce někam jinak a začněte psát.

 3. Pokud chcete zadat název stránky, klepněte na záhlaví stránky v horní části stránky (nad datem a časovým razítkem).

 4. Pomocí pera dodaného s vaším zařízením nebo prstem začněte psát poznámky přímo na obrazovku.

Začátek stránky

Uložení poznámek

Stejně jako v jiných verzích aplikace OneNote není tlačítko Uložit ve Onenotu pro Windows 10. Je proto, že OneNote automaticky uloží a synchronizuje všechno, co pro vás, bez ohledu na to jak malý nebo velký jsou provedené změny.

Pokud si něco rozmyslíte, stačí stisknout ikonu Zpět Tlačítko Zpět ve OneNotu pro vrácení akce.

Začátek stránky

Označení textu pomocí dotyku

Výběr textu na stránce:

 1. Poklepejte na text, který chcete vybrat.

 2. Výběr můžete upravit přetažením kroužků na začátku a konci vybraného textu.

Když máte řádek nebo odstavec textu vybraný, můžete ho vyjmout, zkopírovat, zformátovat, přesunout nebo odstranit.

Začátek stránky

Formátování textu

Změna vzhledu textu:

 1. Vyberte text, který chcete formátovat (pokud máte myš a klávesnici, klikněte a přetáhněte; na dotykovém zařízení poklepejte na slovo a přetáhněte úchyty výběru).

 2. V nabídce Domů vyberte formátování, které chcete použít (tučné, seznamy, odsazení a tak dál).

Tip : Pokud chcete zvolit jiné styly značek, nechte text vybraný, v nabídce Domů vyberte šipku dolů vedle ikony Úkol Zaškrtávací políčko Úkoly a zvolte jednu z možností.

Pokud změníte názor, stačí stisknout Zpět Tlačítko Zpět ve OneNotu v pravém horním rohu OneNotu a formátování se odebere.

Začátek stránky

Zvýraznění poznámek rukopisem

Zvýraznění důležitých informací v poznámkách:

 1. V nabídce Kreslení klepněte na Ikona Kreslit v nabídce Kreslení ikonu Kreslit.

 2. V nabídce Kreslení zvolte barvu, tloušťku a typ zvýrazňovače, které chcete použít.

 3. Poznámky zvýrazníte pomocí pera, které jste dostali se zařízením, nebo pomocí prstu.

Poznámka : Po dokončení psaní rukou klepněte na ikonu Vybrat objekty nebo zadat text Ikona zruší výběr možnosti Kreslení a umožní vybrat text nebo psát. a napište text nebo vyberte objekty.

Pokud chcete odebrat zvýraznění, klepněte na tlačítko gumy v nabídce Kreslení. S vybranou gumou klepněte na tahy zvýrazňovače, které chcete odebrat.

Začátek stránky

Přidání značek

Pomocí značek si můžete důležité poznámky vizuálně označit a určit jejich prioritu, abyste se k nim později mohli snadno vrátit.

 1. Klepnutím nebo kliknutím umístěte kurzor před text, který chcete označit značkou.

 2. V nabídce Domů udělejte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete přidat zaškrtávací políčko k něčemu, co potřebujete udělat, vyberte ikonu Úkol Zaškrtávací políčko Úkoly .

  • Vyberte šipku dolů u ikony Úkol a zvolte jednu z možností.

Poznámka : Značka Úkol je interaktivní. Když na ni klepnete, můžete zaškrtnout příslušné políčko (nebo jeho zaškrtnutí zrušit) a seznam úkolů tak aktualizovat.

Začátek stránky

Přidání odkazů

Ve OneNotu pro Windows 10 můžete text naformátovat tak, aby se z něj stal odkaz.

 1. Vyberte text, který chcete formátovat (pokud máte myš a klávesnici, klikněte a přetáhněte; na dotykovém zařízení poklepejte na slovo a přetáhněte úchyty výběru).

 2. Klikněte nebo klepněte na Vložení > Odkaz.

 3. Pokud je třeba, změňte text v poli Zobrazený text.

 4. Do pole Adresa zadejte adresu URL a klikněte nebo klepněte na Vložit.

Poznámka : Pokaždé, když v poznámkách začnete psát adresu URL (třeba www.onenote.com), OneNote automaticky změní její text na odkaz. Klepnutím nebo kliknutím na formátovaný odkaz se adresa automaticky otevře ve vašem prohlížeči.

Začátek stránky

Vložení obrázku

Obrázky můžete vkládat z kamery počítače nebo ze souboru, který už v počítači nebo zařízení máte.

Vložení obrázku z kamery:

 1. Na libovolné stránce klepněte na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. V nabídce Domů klepněte na Fotoaparát.

 3. Pokud se objeví výzva, umožněte OneNotu použít kameru vašeho počítače.

 4. Jakmile se objeví živý obraz z kamery, klepnutím na obrazovku pořídíte snímek.

 5. Klepnutím na OK pořízený snímek vložíte.

Poznámka : Pokud v zařízení máte kameru, ale možnost Kamera není dostupná, potřebuje OneNote k používání kamery na vašem zařízení oprávnění. Stiskněte (nebo klepněte na) WINDOWS+C a pak klepněte na Nastavení > Oprávnění > Webkamera > Zapnout.

Vložení obrázku ze souboru:

 1. Na libovolné stránce klepněte na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. V nabídce Domů klepněte na Obrázek.

 3. Najděte umístění obrázku, který chcete vložit, klepnutím ho vyberte a klepněte na Otevřít.

Poznámka : Pokud chcete upravit obrázek, který už máte v poznámkách, nejdřív ho klepnutím vyberte. U vybraného obrázku můžete změnit velikost, můžete změnit jeho umístění na stránce nebo ho můžete označit značkou. Když obrázek stisknete a podržíte, zobrazí se nabídka s dalšími možnostmi, včetně možnosti Obrázek. Obrázek můžete z nabídky Obrázek otočit.

Začátek stránky

Vkládání dokumentů a souborů do poznámek

Vložení dokumentu nebo souboru do OneNotu:

 1. Na libovolné stránce klepněte na místo, kam chcete vložit dokument nebo soubor.

 2. Klepněte na nabídku Vložit a potom na Soubor.

 3. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Vložit jako přílohu – tato akce přidá do poznámek miniaturu. Budete pak moct otevřít kopii svého souboru.

  • Vložit výtisk v PDF – tato akce přidá výtisk souboru PDF do poznámek tak, abyste mohli vidět obsah bez otevření souboru.

 4. Najděte umístění souboru, který chcete vložit, klepnutím ho vyberte a pak klepněte na Otevřít.

Začátek stránky

Vložení tabulky

Přidání nové tabulky do poznámek:

 1. Na libovolné stránce klepněte na místo, kam chcete vložit tabulku.

 2. OneNote vytvoří malou tabulku s jedním řádkem a dvěma sloupci.

 3. Klepněte na nabídku Vložit a potom na Tabulka.

 4. Klepněte do první buňky a začněte psát.

Pokud chcete přejít na další sloupec (nebo vytvořit nový sloupec), stiskněte TAB. Pokud chcete vytvořit nový řádek buněk, umístěte kurzor do poslední buňky napravo a klepněte na ENTER (nebo ho stiskněte).

Začátek stránky

Přidání dalších stránek

Každou stránku můžete mít dlouhou, jak chcete, ale když si přidáte další stránky, pomůže vám to si poznámkový blok líp uspořádat.

Přidání nové stránky:

 1. V levém horním rohu obrazovky nad kartami stránek klepněte na znaménko Plus +.

 2. Nad datem a časovým razítkem na nové stránce zadejte název stránky.

Poznámka : Pokud používáte myš, můžete změnit pořadí stránek přetažením jejich karet v seznamu.

Začátek stránky

Přidání dalších oddílů

Všechny svoje stránky poznámek můžete mít v jednom oddílu, ale když si budete s narůstající velikostí poznámkového bloku postupně přidávat další oddíly, budete mít všechno líp uspořádané.

Vytvoření nového oddílu v poznámkovém bloku:

 1. Napravo od karet stávajícího oddílu klepněte na znaménko Plus +.

 2. Zadejte název vystihující podstatu poznámek, které budete v novém oddílu mít, a pak klepněte na ENTER.

Nově vytvořený oddíl bude obsahovat jednu prázdnou stránku. Můžete na ni začít psát poznámky, a když to budete potřebovat, můžete vytvářet další stránky.

Poznámka : Pokud používáte myš, můžete změnit pořadí oddílů přetažením jejich karet v seznamu.

Začátek stránky

Tisk poznámek

Výhodou OneNotu je, že nikdy nemusíte nic tisknout. Ve všech poznámkách se dá jednoduše hledat a máte je kdykoliv po ruce. Přesto může nastat situace, kdy si budete chtít poznámky vytisknout.

Tisk stránky poznámek:

 1. Na stránce, kterou chcete vytisknout, klepněte v levém horním rohu na ikonu Další možnosti .

 2. V zobrazeném podokně vyberte Tisk.

 3. Na stránce Tisk vyberte tiskárnu nebo nějakou přidejte.

 4. Nastavte všechny požadované možnosti, třeba orientaci stránky a počet kopií, a pak vyberte Vytisknout.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×