Základní úkoly v aplikaci Visio

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Visio usnadňuje vytváření vývojových diagramů, plánů prostorového uspořádání, časových os, síťových diagramů a spousty dalších typů výkresů, protože poskytuje pro každý typ výkresu šablony. Každá šablona obsahuje vlastní sadu obrazců, které už jsou připravené k použití. Tyto obrazce jen přetáhnete na stránku výkresu a vzájemně je propojíte. Výsledkem jsou diagramy s profesionálním vzhledem.

Když výkres dokončíte, můžete ho uložit v mnoha různých formátech, takže se dá použít třeba jako ilustrace do sestav, referenční soubor v PDF nebo jako webová stránka, která se dá aktualizovat.

Lepší představu o tom, jak Visio funguje, si uděláte po přečtení článků Průvodce aplikací Visio pro začátečníky a Začínáme s aplikací Visio.

Vytvoření nového diagramu nebo výkresu

Po otevření Visia hned uvidíte šablony, které vám pomohou začít vytvářet diagramy nebo výkresy.

Vytvoření nového diagramu nebo výkresu
 1. Spusťte aplikaci Visio.

 2. Když chcete některou šablonu začít používat a začít do ní přidávat obrazce, poklikejte na ni.

  Další šablony můžete také vyhledat tak, že kliknete na Kategorie a zadáte termíny, podle kterých chcete šablony vyhledat.

  Galerie šablon

Přidání obrazce

Podél okraje stránky výkresu je okno (panel) s názvem Obrazce. V okně Obrazce najdete jeden nebo více vzorníků (sad obrazců), které se běžně používají v typu výkresu, který vytváříte.

Přidání obrazce do diagramu nebo výkresu
 1. V okně Obrazce klikněte na požadovaný obrazec a podržte na něm ukazatel myši.

 2. Obrazec přetáhněte na stránku diagramu.

  Přidání obrazce přetáhnutím

Další informace o používání obrazců a vzorníků najdete v tématu Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

Spojení obrazců

V některých diagramech (například vývojových) je potřeba obrazce spojit, aby bylo možné snadno postupovat od jednoho obrazce ke druhému. Nejrychlejší způsob spojení obrazců nabízí nástroj Automatické spojení.

Nástroj Automatické spojení je k dispozici ve výchozím nastavení, pokud je váš výkres je založen na šabloně pro typ, který obvykle vyžaduje spojení, jako je vývojový diagram. Pokud se vám šipky automatického spojení Obrázek tlačítka (když myší najedete na obrazec) nezobrazí, není nástroj Automatické spojení aktivní. Aktivujete ho tak, že v oblasti Nástroje karty Domů kliknete na Spojnice.

Spojení obrazců pomocí funkce automatického spojení
 1. Podržte ukazatel myši nad jedním z obrazců, které chcete spojit.

 2. Jakmile se objeví šipky automatického spojení, přetáhněte jednu z nich na střed druhého obrazce.

  Mezi obrazci se objeví spojnice. Během přidávání dalších obrazců je taky můžete pomocí šipek automatického spojení hned spojit.

 3. Přetáhněte nový obrazec do svého výkresu a podržte ho nad obrazcem, se kterým ho chcete spojit, dokud se neobjeví šipky automatického spojení.

  Uvolnění obrazce nad šipkou automatického připojení

 4. Pusťte nový obrazec na šipku automatického spojení na tu stranu, kde se mají obrazce spojit.

  Nový obrazec se zobrazí ve výkresu spojený s vybraným obrazcem.

Další informace o používání funkce automatického spojení najdete v tématu Spojování obrazců pomocí funkce automatického spojení nebo nástroje Spojnice.

Přidání textu k obrazcům nebo na stránku

Visio usnadňuje přidání textu do obrazců ve výkresu i na vlastní stránky.

Přidání textu k obrazcům
 1. Vyberte obrazec.

 2. Zadejte text. Jakmile začnete psát, Visio přepne vybraný obrazec do režimu úprav textu.

  Přidání textu k obrazci

  Klávesou Enter můžete přidat další řádek textu.

 3. Až to budete mít hotové, klikněte na prázdné místo na stránce nebo stiskněte klávesu Esc.

Přidání textu na stránku
 1. Klikněte na Domů a klikněte na nástroj Text Text .

 2. Klikněte na prázdnou oblast stránky.

  Zobrazí se textové pole.

 3. Zadejte text, který chcete přidat na stránku.

  Přidání textu na stránku

 4. Klikněte na Domů a klikněte na Ukazatel. Tím nástroj Text vypnete.

Textové pole má nyní stejné vlastnosti jako ostatní obrazce. Můžete ho vybrat a zadáním na klávesnici změnit text, můžete ho přesunout do jiné části stránky nebo můžete zadaný text formátovat pomocí skupin Písmo a Odstavec na kartě Domů.

Podrobnosti o práci s textem najdete v tématech Přidání, úprava, přesunutí nebo otočení textu v obrazcích a Přidání textu na stránku.

Vylepšení návrhu diagramu

Svému diagramu můžete dodat profesionální vzhled tím, že přidáte pozadí, dekorativní nadpis a ohraničení, barvy a efekty.

Použití pozadí u výkresu
 1. Klikněte na Návrh a pak na Pozadí.

 2. Klikněte na některé pozadí.

  Do diagramu se přidá nová stránka pozadí (ve výchozím nastavení pojmenovaná Pozadí_aplikace_Visio-1), která se objeví mezi kartami stránek na dolním okraji oblasti diagramu.

  Karta Pozadí ve Visiu

Použití ohraničení nebo nadpisu
 1. Klikněte na Design > Ohraničení a názvy a klikněte na styl názvu, který se vám zamlouvá.

 2. Klikněte na některý ze stylů nadpisu.

  Nadpis a ohraničení se objeví na stránce pozadí.

 3. V dolní části oblasti diagramu klikněte na kartu Pozadí_aplikace_Visio-1.

 4. Klikněte na text nadpisu.

  Bude vybráno celé ohraničení, ale jakmile začnete psát, text nadpisu se změní.

 5. Zadejte nadpis.

 6. Chcete-li upravit jiný text v rámci ohraničení, vyberte nejprve celé ohraničení, potom klikněte na text, který chcete změnit, a začněte psát.

Použití jednotného barevného schématu a dalších efektů formátování

Až budete mít základní prvky na svém místě, můžete rychle změnit celkový vzhled a barvy tak, že vyberete některý motiv.

Použití motivu pro diagram nebo výkres
 1. Na kartě Návrh umísťujte ukazatel postupně na různé motivy.

  Visio každý takovýto motiv, na který přejdete ukazatelem myši, dočasně použije.

  Galerie motivů ve Visiu

 2. Pokud chcete zobrazit další dostupné motivy, klikněte na Více Tlačítko Více .

 3. Klikněte na motiv, který chcete v diagramu použít.

Uložení diagramu

Pokud se diagram už ukládal, stačí kliknout na Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Uložení pomocí panelu nástrojů Rychlý přístup

Pokud chcete diagram uložit jinam nebo s jiným názvem, použijte možnost Uložit jako.

Uložení diagramu do jiného umístění
 1. Klikněte na Soubor a pak klikněte na Uložit jako.

 2. V části Uložit jako kliknutím vyberte, kam chcete diagram uložit.

  (Třeba do počítače, online nebo na OneDrive.) Potom klikněte na složku, do které ho chcete uložit, nebo klikněte na Procházet a požadovanou složku najděte.

 3. Jestli chcete, můžete diagram v dialogovém okně Uložit jako v poli Název souboru přejmenovat.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení jako souboru obrázku, PDF nebo do jiného formátu
 1. Klikněte na Soubor a pak klikněte na Uložit jako.

 2. V části Uložit jako kliknutím vyberte, kam chcete diagram uložit.

 3. V dialogovém okně Uložit jako otevřete rozevírací seznam Uložit jako typ.

 4. Klikněte na požadovaný formát. Příklady formátů:

  • Standardní soubor obrázku    včetně formátů JPG, PNG a BMP

  • Webová stránka    ve formátu HTM. Soubory obrázků a další soubory prostředků budou uloženy do podsložky pod umístěním, do kterého uložíte soubor HTM.

  • Soubor ve formátu PDF nebo XPS   

  • Výkres AutoCAD    ve formátu DWG nebo DXF

Tisk diagramu nebo výkresu

Tisk diagramu nebo výkresu ve Visiu je stejně snadné jako tisk v jiných aplikacích Office.

Tisk diagramu nebo výkresu
 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Na bočním panelu klikněte na tlačítko Tisk.

 3. Vyberte tiskárnu a další nastavení a klikněte na tlačítko Tisk.

Pro pokročilé

Po dokončení práce na těchto základních úkolech se podívejte na některé další kroky v těchto tématech:

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×