Základní úkoly v aplikaci Visio 2010

Začínáme se systémem Office 2010 V tomto tématu naleznete několik základních úkolů, které můžete provést, abyste se snáze naučili používat aplikaci Microsoft Visio 2010.

V tomto článku

Co je aplikace Visio?

Diagramy aplikace Visio s propojenými daty

Webové výkresy se službami Visio Services

Vyhledání a použití šablony

Vytvoření nového diagramu

Otevření diagramu

Uložení diagramu

Přidání obrazce

Přidání spojnice mezi dva obrazce

Přidání textu k obrazcům nebo na stránku

Přidání textu k obrazci

Přidání textu na stránku

Přidání dat k obrazci

Připojení zdrojů dat k obrazcům

Formátování diagramu

Tisk diagramu

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Co je aplikace Visio?

Visio 2010 je grafická a kreslicí aplikace, která pomáhá při vizualizaci, prozkoumávání a předávání složitých informací. S aplikací Visio můžete převést komplikovaný text a tabulky, které jsou těžce srozumitelné, na diagramy aplikace Visio, které předávají informace na první pohled.

Aplikace Visio poskytuje moderní obrazce a šablony pro různorodé potřeby při vytváření diagramů, mezi které patří správa IT, modelování procesů, stavebnictví a architektura, navrhování uživatelského rozhraní, řízení lidských zdrojů, řízení projektů a mnoho dalšího.

Diagramy aplikace Visio s propojenými daty

Namísto statických obrázků můžete vytvářet diagramy aplikace Visio Professional 2010 a Visio Premium 2010 s propojenými daty, které zobrazí data, jsou snadno obnovitelné a významným způsobem zvýší vaši produktivitu. Můžete použít širokou řadu šablon a vzorníků diagramů v aplikaci Visio, které napomohou lepší srozumitelnosti informací o systémech, prostředcích a procesech v podniku, práci s těmito informacemi a jejich sdílení.

Do obrazců můžete integrovat data z nejrůznějších zdrojů v reálném čase, včetně aplikací Excel a Access, serveru SQL, seznamů služby SharePoint nebo libovolného zdroje dat OLEDB či ODBC, a to jen pomocí několika kliknutí v průvodci daty.

Webové výkresy se službami Visio Services

Na rozdíl od jednoduchého sdílení prostřednictvím e-mailu nebo statických webových stránek poskytují nejnovější inovace v aplikaci Visio 2010 uživatelům možnost zobrazení bohatých a působivých vizuálních prvků, obrazců a procesů pomocí prohlížeče – i když nemají aplikaci Visio. Webové výkresy aplikace Visio Professional 2010 a Visio Premium 2010 můžete publikovat s použitím služeb Visio Services, což je funkce systému SharePoint Server 2010, která vykresluje interaktivní a datově propojené diagramy. Webové výkresy aplikace Visio mohou zobrazovat data z mnoha zdrojů, včetně aplikací Excel, serveru SQL, seznamů služby SharePoint nebo libovolného zdroje dat OLEDB či ODBC.

Upozornění :  Služby Access Services nejsou podporovány pro propojení dat ve webových výkresech aplikace Visio.

Pokud navíc připojíte webové diagramy k obnovitelnému zdrojovému souboru, budou moci uživatelé vidět data v obrazcích v reálném čase, a získat tak přesný a aktuální obrázek.

Začátek stránky

Vyhledání a použití šablony

V aplikaci Visio 2010 lze používat předdefinované šablony, vlastní šablony nebo si vybrat z celé řady šablon dostupných na webu Office.com. Web Office.com nabízí širokou škálu oblíbených šablon aplikace Excel, včetně diagramů procesů, síťových diagramů a prostorového uspořádání.

K vyhledání a použití šablony v aplikaci Visio, postupujte takto:

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Nový.

 2. V části Zvolit šablonu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít jednu z vestavěných šablon, klikněte na možnost Kategorie šablon, klikněte na požadovanou kategorii a na požadovanou šablonu a poté klikněte na tlačítko Vytvořit.

  • Jestliže chcete opětovně použít šablonu, kterou jste použili nedávno, klikněte na volbu Naposledy použité šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté na tlačítko Vytvořit.

  • Pokud chcete použít vlastní šablonu, kterou jste před tím vytvořili, klikněte v části Další způsoby, jak začít na volbu Nový z existujícího výkresu, přejděte k požadovanému souboru a klikněte na volbu Vytvořit nový.

  • Jestliže chcete vyhledat šablonu na webu Office.com, klikněte v části Další způsoby, jak začít na volbu Šablony na webu Office.com, vyberte požadovanou šablonu a kliknutím na možnost Stáhnout ji stáhněte z webu Office.com do svého počítače.

Poznámka :  Šablony na webu Office.com můžete také hledat přímo z aplikace Visio. Pokud chcete hledat šablony na webu Office.com, klikněte v části Další způsoby, jak začít na volbu Šablony na webu Office.com. Do pole Vyhledat šablony na webu Office.com zadejte hledané termíny a kliknutím na tlačítko se šipkou spusťte vyhledávání.

Začátek stránky

Vytvoření nového diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor. Otevře se zobrazení Backstage.

  Poznámka :  Při prvním spuštění aplikace Visio se nacházíte v zobrazení Backstage. Pokud jste právě spustili aplikaci Visio, pokračujte k dalšímu kroku.

 2. Klikněte na tlačítko Nový.

 3. V části Zvolit šablonu pod volbou Další způsoby, jak začít klikněte na volbu Prázdná kresba.

 4. Klikněte na možnost Vytvořit.

Po otevření šablony diagramu je většina místa zaplněna prázdnou stránkou diagramu. Po straně je okno Obrazce, ve kterém je několik vzorníků obsahujících obrazce.

Vzorník Oddělení v okně Obrazce

Jednotlivé vzorníky jsou identifikovány záhlavími v horní části okna Obrazce. Budete-li je chtít zobrazit všechny, může být nutné se v tomto okně posunout dolů. Pokud kliknete na záhlaví vzorníku, zobrazí se jeho obrazce v podokně pod záhlavím.

Začátek stránky

Otevření diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Otevřít.

 2. V levém podokně dialogového okna Otevřít klikněte na jednotku nebo složku, která obsahuje požadovaný výkres.

 3. V pravém podokně dialogového okna Otevřít otevřete složku, která obsahuje požadovaný výkres.

 4. Klikněte na výkres a potom na možnost Otevřít.

Začátek stránky

Uložení diagramu

Diagram můžete uložit jako standardní soubor aplikace Visio, který budete moci sdílet s jinými uživateli aplikace Visio. Kromě toho existuje mnoho různých dalších formátů, do kterých můžete diagram uložit pomocí nabídky Uložit jako.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na možnost Uložit jako a vyberte požadovaný formát ze seznamu Uložit jako typ.

Různé formáty jsou vhodné pro různé způsoby použití nebo sdílení diagramu.

 • Standardní soubor obrázku    včetně formátů JPG, PNG a BMP

 • Webová stránka    ve formátu HTM. Soubory obrázků a další soubory prostředků budou uloženy do podsložky pod umístěním, do kterého uložíte soubor HTM.

 • Soubor ve formátu PDF nebo XPS   

 • Výkres aplikace AutoCAD     ve formátu DWG nebo DXF

Začátek stránky

Přidání obrazce

 1. V okně Obrazce klikněte na požadovaný obrazec a podržte ho.

 2. Obrazec přetáhněte na stránku diagramu.

Další informace o přidávání obrazců naleznete v článcích Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců a Hledání dalších obrazců a vzorníků.

Začátek stránky

Přidání spojnice mezi dva obrazce

Jestliže chcete přidat ke stránce výkresu obrazec tak, aby byl po přidání na stránku automaticky spojen, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Přetáhněte na stránku výkresu první obrazec.

 2. Nastavte ukazatel myši na obrazec, který se již nachází na stránce. Všimněte si, že po čtyřech stranách obrazce se zobrazí malé modré šipky. Jedná se o šipky pro automatické spojení, jejichž pomocí můžete spojovat obrazce.

  Obrazec se šipkami pro automatické spojení

  Obrazec Požadavek na služby se šipkami automatického spojení

 3. Umístěte ukazatel myši na některou z šipek.

  Zobrazí se miniaturní panel nástrojů obsahující čtyři obrazce. Na stránce se může zobrazit také náhled obrazce. Budete-li ukazatel myši přesouvat přes obrazce na miniaturním panelu nástrojů, budou se zobrazovat náhledy obrazců. Na panelu nástrojů se budou nacházet první čtyři obrazce z oblasti Rychlé obrazce.

 4. Libovolný obrazec na miniaturním panelu nástrojů můžete kliknutím přidat na stránku.

Pokud chcete automaticky spojit dva obrazce po přetažení druhého obrazce na stránku, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Přetáhněte jeden obrazec na stránku výkresu.

 2. Přetáhněte na stránku výkresu druhý obrazec a podržte ho tak, aby překryl první obrazec, nepouštějte ho však. Všimněte si, že se zobrazí šipky pro automatické spojení.

  Spojení obrazců přetažením jednoho obrazce na šipku pro automatické spojení u druhého obrazce

  Obrazec Analyzovat je umístěn na dolní šipku obrazce Automatické spojení na obrazci Požadavek na služby .

 3. Přesuňte druhý obrazec dolů na šipku automatického spojení, která ukazuje požadovaným směrem, a na šipce ho uvolněte.

  Dva spojené obrazce

  Obrazec Analyzovat je umístěn do standardní vzdálenosti od obrazce Požadavek na služby a je automaticky spojen.

Pokud chcete spojit dva obrazce, které se již nacházejí na stránce, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Podržte ukazatel nad jedním z obrazců, které chcete spojit.

 2. Když se zobrazí šipka automatického spojení, přesuňte ukazatel na šipku, která ukazuje směrem k druhému obrazci, se kterým chcete první obrazec spojit.

 3. Klikněte na šipku automatického spojení, podržte ji a přetáhněte od ní spojnici do středu druhého obrazce.

  Jakmile se šipka nachází ve středu druhého obrazce, zobrazí se kolem obrazce červené ohraničení. Spojnice se po uvolnění připojí k obrazci.

Další informace o spojování obrazců naleznete v tématu Spojování obrazců pomocí funkce automatického spojení nebo nástroje Spojnice.

Začátek stránky

Přidání textu k obrazcům nebo na stránku

Přidání textu k obrazci

 1. Vyberte obrazec, ke kterému chcete přidat text.

 2. Zadejte požadovaný text.

  Jakmile začnete psát, přepne aplikace Visio vybraný obrazec do režimu úprav textu. Chcete-li přidat další řádek textu, stiskněte klávesu ENTER.

 3. Po zadání požadovaného textu klikněte na prázdné místo na stránce nebo stiskněte klávesu ESC.

 4. Vyberte znovu stejný obrazec. V oblasti textu se zobrazí malý žlutý ovládací úchyt. Přetažením tohoto úchytu můžete text přesunout.

Začátek stránky

Přidání textu na stránku

 1. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na tlačítko Text.

 2. Klikněte na prázdnou oblast stránky. Zobrazí se textové pole.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na tlačítko Ukazatel. Vypnete tak nástroj Text.

Textové pole má nyní stejné vlastnosti jako ostatní obrazce. Můžete ho vybrat a zadáním na klávesnici změnit text, můžete ho přesunout do jiné části stránky nebo můžete zadaný text formátovat pomocí skupin Písmo a Odstavec na kartě Domů. Pokud na text nastavíte ukazatel, zobrazí se šipky pro automatické spojení a bude možné spojit text s jiným obrazcem.

Další informace o přidávání bloků textu získáte v tématu Přidání, úprava, přesunutí nebo otočení textu a bloků textu.

Začátek stránky

Přidání dat k obrazci

Jestliže chcete zadat data do vlastnosti nebo pole dat, které již obrazec má, postupujte takto:

 1. Na stránce výkresu vyberte obrazec.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrazec a poté klikněte na příkaz Data obrazce.

 3. V okně Data obrazce zadejte požadovaná data na řádek vlastností.

Pokud chcete pro obrazec definovat novou vlastnost nebo pole dat, postupujte takto:

 1. Na stránce výkresu vyberte obrazec.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrazec a poté klikněte na příkaz Definovat data obrazce.

 3. V dialogovém okně Definovat data obrazce klikněte na volbu Nový

 4. V poli Popisek odstraňte výchozí text a zadejte název vlastnosti.

 5. V seznamu Typ vyberte typ dat, která chcete zadat do příslušné vlastnosti.

  Tip :  Jestliže chcete, aby bylo možné u vlastnosti zadat jako typ dat text (například jméno osoby), vyberte volbu Řetězec.

 6. Do pole Hodnota zadejte hodnotu požadovaných dat.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Znovu klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Data a klikněte na příkaz Data obrazce.

Otevře se okno Data obrazce a v něm se zobrazí veškerá data, která byla pro obrazec definována. V případě, že mají všechny obrazce specifické informace, můžete ponechat okno Data obrazce otevřené a můžete kliknout na obrazce, jejichž data byste chtěli vidět.

Začátek stránky

Připojení zdrojů dat k obrazcům

Ručním přidáním dat k obrazcům můžete výrazně zvýšit hodnotu diagramu, ale pokud máte data v databázi nebo v sešitu aplikace Excel, můžete data do diagramu načíst automaticky a propojit řádky dat s konkrétními obrazci.

Pomocí průvodce Výběr dat můžete importovat data do okna Externí data.

Data, která se zobrazí v okně Externí data, jsou snímkem zdrojových dat v době importu. Data ve výkresu můžete aktualizovat, aby odpovídala změnám ve zdrojových datech, kliknutím na tlačítko Aktualizovat vše na kartě Data.

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Externí data na tlačítko Propojit data s obrazci.

 2. Na první stránce průvodce Výběr dat zvolte, který z následujících typů zdrojů dat chcete použít:

  • Sešit aplikace Microsoft Office Excel

  • Databáze aplikace Microsoft Office Access

  • Seznam služby Microsoft Windows SharePoint Services

  • Databáze Microsoft SQL Server

  • Jiný zdroj dat OLEDB nebo ODBC

 3. Dokončete zbývající části v průvodci.

Po kliknutí na tlačítko Dokončit na poslední stránce průvodce Datové připojení se zobrazí okno Externí data s importovanými daty v mřížce. Přetažením řádku dat na obrazec můžete automaticky přidat tato data do okna Data obrazce pro daný obrazec. Další možností je vybrat obrazec, ke kterému chcete data přiřadit, v okně Obrazce a přetáhnout požadovaný řádek dat na prázdnou oblast na stránce. Vybraný obrazec bude přidán na stránku a propojen s těmito daty.

Začátek stránky

Formátování diagramu

Chcete-li použít u výkresu pozadí, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Návrh.

 2. Ve skupině Pozadí klikněte na volbu Pozadí.

 3. Klikněte na požadované pozadí. Do diagramu bude přidána nová stránka pozadí, která se zobrazí mezi kartami stránek na dolním okraji oblasti diagramu.

Chcete-li použít u výkresu ohraničení nebo nadpis, postupujte takto:

 1. Na kartě Návrh klikněte na tlačítko Ohraničení a názvy.

 2. Klikněte na požadovaný nadpis.

  Název a ohraničení budou přidány na stránku pozadí (která má ve výchozím nastavení název Pozadí_aplikace_Visio-1). Chcete-li změnit název a jiný text, je třeba provést změny na stránce pozadí. Název nelze změnit na jiných stránkách.

 3. V dolní části oblasti diagramu klikněte na kartu Pozadí_aplikace_Visio-1.

  Karty stránek a stránka Pozadí_aplikace_Visio

 4. Klikněte na text názvu. Bude vybráno celé ohraničení, ale jakmile začnete psát, bude změněn výchozí text názvu.

 5. Zadejte požadovaný nadpis.

 6. Chcete-li upravit jiný text v rámci ohraničení, vyberte nejprve celé ohraničení, potom klikněte na text, který chcete změnit, a začněte psát.

Pokud chcete použít jednotné barevné schéma a další efekty formátování, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Na kartě Návrh umístěte ve skupinovém rámečku Motivy kurzor na různé motivy. Na stránce se zobrazí náhledy příslušných motivů.

  Pokud chcete zobrazit další dostupné motivy, klikněte na tlačítko Více Tlačítko Více .

 2. Klikněte na motiv, který chcete v diagramu použít.

Začátek stránky

Tisk diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na možnost Tisk.

 2. Chcete-li vytisknout diagram, klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Tisk proveďte následující akce:

  • V poli Název vyberte požadovanou tiskárnu (pokud dosud nebyla vybrána).

  • V části Rozsah stránek zadejte stránky výkresu, které chcete vytisknout.

  • V části Počet kopií zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

 4. Až budete připraveni tisknout, klikněte na tlačítko Další.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×