Základní úkoly v aplikaci PowerPoint 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zde jsou popsány některé základní úkoly, jejichž provedení vám pomůže naučit se používat aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010.

 

V tomto článku

Co je PowerPoint?

Vyhledání a použití šablony

Vytvoření prezentace

Otevření prezentace

Uložení prezentace

Vložení nového snímku

Přidání obrazců na snímek

Zobrazení prezentace

Tisk prezentace

Tipy pro vytvoření působivé prezentace

Co je aplikace PowerPoint?

PowerPoint 2010 je vizuální a grafická aplikace určená především k vytváření prezentací. V aplikaci PowerPoint můžete vytvářet, zobrazovat a předvádět prezentace, v nichž jsou kombinovány texty, obrazce, obrázky, diagramy, animace, grafy, videa a mnoho dalších prvků.

Další informace o jedinečných funkcích aplikace PowerPoint 2010 najdete v tématu Novinky v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky

Vyhledání a použití šablony

PowerPoint 2010 umožňuje používat předdefinované šablony, vlastní šablony nebo si vybrat z celé řady šablon dostupných na webu Office.com. Web Office.com nabízí širokou škálu oblíbených šablon PowerPointu, včetně prezentací a snímků návrhu.

Chcete-li vyhledat v aplikaci PowerPoint 2010 šablonu, postupujte takto:

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítko Nový.

 2. V části Dostupné šablony a motivy proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li znovu použít šablonu, kterou jste nedávno použili, klikněte na tlačítko Naposledy otevřené šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté na tlačítko Vytvořit.

  • Chcete-li použít některou ze šablon, které jste nainstalovali, klikněte na tlačítko Moje šablony, vyberte požadovanou šablonu a pak klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li použít některou z předdefinovaných šablon nainstalovaných s aplikací PowerPoint, klikněte na tlačítko Ukázkové šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté na tlačítko Vytvořit.

  • Pokud chcete vyhledat šablonu na webu Office.com, klikněte v části Šablony na webu Office.com na některou kategorii, vyberte požadovanou šablonu a kliknutím na Stáhnout si ji stáhněte z webu Office.com do počítače.


   Seznam šablon v zobrazení Backstage aplikace PowerPoint

Poznámka :  Šablony na webu Office.com můžete také prohledávat přímo z aplikace PowerPoint. Do pole Vyhledat šablony na webu Office.com zadejte hledané termíny a kliknutím na tlačítko se šipkou spusťte vyhledávání.

Další informace o vyhledávání a používání šablon najdete v tématu Použití šablony v prezentaci.

Začátek stránky

Vytvoření prezentace

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

 3. Klikněte na možnost Prázdná prezentace a pak na tlačítko Vytvořit.

 4. Použijte šablonu nebo motiv z předdefinovaných šablon aplikace PowerPoint 2010 nebo ze stažených šablon z webu Office.com. Viz část Vyhledání a použití šablony v tomto článku.

Začátek stránky

Otevření prezentace

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Otevřít.

 2. V levém podokně dialogového okna Otevřít klikněte na disk nebo složku, která obsahuje požadovanou prezentaci.

 3. V pravém podokně dialogového okna Otevřít otevřete složku, která obsahuje danou prezentaci.

 4. Klikněte na prezentaci a pak na tlačítko Otevřít.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení zobrazí PowerPoint 2010 v dialogovém okně Otevřít jenom prezentace PowerPointu. Pokud chcete zobrazit i jiné druhy souborů, klikněte na Všechny prezentace aplikace PowerPoint a vyberte typ souboru, který chcete zobrazit.

  Otevření souboru aplikace PowerPoint 2010

Začátek stránky

Uložení prezentace

 1. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 2. Do pole Název souboru zadejte název prezentace aplikace PowerPoint a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení ukládá aplikace PowerPoint 2010 soubory ve formátu prezentace aplikace PowerPoint (PPTX). Chcete-li prezentaci uložit v jiném formátu než PPTX, klikněte na seznam Uložit jako typ a potom vyberte požadovaný formát souboru.

  Uložení jako soubor v aplikaci PowerPoint 2010

Další informace o tom, jak vytvořit novou prezentaci, najdete v tématu Pojmenování a uložení prezentace.

Začátek stránky

Vložení nového snímku

Chcete-li do prezentace vložit nový snímek, postupujte následujícím způsobem:

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Snímky na šipku pod tlačítkem Nový snímek a na požadované rozložení snímku.

  Zobrazení skupiny Snímky na kartě Domů v aplikaci PowerPoint 2010

Další informace o tom, jak přidat snímky do prezentace, najdete v tématu Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků.

Začátek stránky

Přidání obrazců na snímek

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Obrazce.

  Vzhled skupiny Kreslení na kartě Domů v aplikaci PowerPoint 2010

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo ve snímku a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Další informace o tom, jak přidávat obrazce, najdete v tématu Přidání, změna nebo odstranění obrazců.

Začátek stránky

Zobrazení prezentace

Chcete-li prezentaci spustit v zobrazení Prezentace od prvního snímku, postupujte následujícím způsobem:

 • Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Od začátku.

  Zobrazení skupiny Spustit prezentaci na kartě Prezentace v aplikaci PowerPoint 2010

Chcete-li prezentaci spustit v zobrazení Prezentace od aktuálního snímku, postupujte následujícím způsobem:

 • Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Z aktuálního snímku.

  Zobrazení skupiny Spustit prezentaci na kartě Prezentace v aplikaci PowerPoint 2010

Další informace o tom, jak zobrazit prezentaci, najdete v tématu Kdy a jak používat zobrazení v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky

Tisk prezentace

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Tisk.

 2. Ve skupinovém rámečku Vytisknout proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vytisknout všechny snímky, klikněte na přepínač Vše.

  • Chcete-li vytisknout pouze aktuálně zobrazený snímek, klikněte na přepínač Aktuální snímek.

  • Chcete-li vytisknout konkrétní snímky podle čísel, klikněte na přepínač Vlastní rozsah snímků a potom zadejte seznam jednotlivých snímků, jejich rozsah či obojí.

   Poznámka : K oddělení čísel použijte čárky bez mezer. Například: 1,3,5-12.

 3. Ve skupinovém rámečku Další nastavení klikněte na seznam Barva a vyberte požadované nastavení.

 4. Po dokončení výběru možností klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazení možnosti Tisk na kartě Soubor v aplikaci PowerPoint 2010

Další informace o tisku najdete v tématu Tisk snímků nebo podkladů prezentace.

Začátek stránky

Tipy pro efektivní vytváření prezentací

Podívejte se na následující tipy pro vytvoření atraktivní prezentace, která zaujme vaše posluchače.

Minimalizujte počet snímků

Pokud chcete sdělit jednoznačnou informaci a zajistit pozornost a zájem posluchačů, snažte se minimalizovat počet snímků v prezentaci.

Zvolte velikost písma s ohledem na posluchače

Výběrem nejvhodnější velikosti písma zvýšíte srozumitelnost toho, co chcete sdělit. Nezapomeňte, že posluchači musejí být schopni přečíst vaše snímky z dálky. Obecně platí, že velikost písma menší než 30 může být pro posluchače špatně viditelná.

Snažte se text na snímcích zjednodušit

Vaším záměrem je, aby posluchači poslouchali vaši prezentaci a nikoli, aby si četli informace na obrazovce. Využijte odrážky nebo krátké věty a snažte se pro každou odrážku nebo větu použít jeden řádek, to znamená bez zalomení textu.

Některé projektory mohou oříznout okraje snímků, takže dlouhé věty by mohly být oříznuté.

Své sdělení podpořte vizuálními prvky

Obrázky, grafy, diagramy a obrázky SmartArt poskytují vizuální vodítka, na základě kterých si posluchači mohou vaše sdělení zapamatovat. Přidejte smysluplné grafické prvky, které doplní text a hlavní body na snímcích.

Stejně jako u textu však platí, že byste na snímek neměli vkládat příliš mnoha vizuálních pomůcek.

Popisky grafů a diagramů by měly být snadno pochopitelné

Používejte jenom nezbytné množství textu, pomocí kterého dosáhnete srozumitelnosti popisků grafů a diagramů.

Použijte decentní a konzistentní pozadí snímků

Zvolte zajímavou a konzistentní šablonu nebo motiv, které nejsou příliš extravagantní. Není žádoucí, aby pozadí nebo ozdobné prvky odváděly pozornost od vlastního sdělení.

Může však být vhodné vytvořit kontrast mezi barvou pozadí a barvou textu. V předdefinovaných motivech v aplikaci PowerPoint 2010 je nastaven kontrast mezi světlým pozadím a tmavým textem nebo tmavým pozadím a světlým textem.

Další informace o použití motivů najdete v tématu Přidání barvy a stylu k prezentaci pomocí motivu.

Zkontrolujte pravopis a gramatiku

Nezapomeňte v prezentaci zkontrolovat pravopis a gramatiku, abyste neztratili respekt posluchačů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×