Základní úkoly v aplikaci OneNote 2010

Začínáme se systémem Office 2010 Zde najdete postupy provádění některých základních úkolů, které vám pomohou naučit se používat aplikaci Microsoft OneNote 2010.

 

V tomto článku

Co je aplikace OneNote?

Vyhledání a použití šablony

Vytvoření nového poznámkového bloku

Uložení poznámkového bloku

Vložení nové stránky

Psaní poznámek na stránce rukou nebo pomocí klávesnice

Vytisknutí stránky

Co je aplikace OneNote?

Aplikace Microsoft OneNote 2010 je digitální poznámkový blok, ve kterém můžete na jednom místě shromažďovat všechny své poznámky a informace. Navíc můžete využít výkonné možnosti hledání, a rychle tak najít to, co hledáte, a pomocí sdílených poznámkových bloků máte možnost spravovat přebytek informací a efektivněji spolupracovat s ostatními.

Na rozdíl od papírových řešení, textových editorů, e-mailových systémů nebo jiných kancelářských programů můžete v aplikaci OneNote flexibilně shromažďovat a organizovat text, obrázky, digitální rukopis, záznamy zvuku i videa a další obsah, to vše v jednom digitálním poznámkovém bloku v počítači. S aplikací OneNote máte potřebné informace vždy na dosah. Můžete tak být produktivnější, protože strávíte méně času hledáním informací napříč e-mailovými zprávami, papírovými poznámkovými bloky, složkami a výtisky. 

Aplikace OneNote 2010 je integrovanou součástí systému Microsoft Office 2010, která usnadňuje efektivní shromažďování, organizování, vyhledávání a sdílení poznámek a informací. Díky výkonným možnostem vyhledávání můžete vyhledat informace v textu uvnitř obrázku nebo v mluveném slově v záznamech zvuku či videa. Snadno použitelné nástroje pro spolupráci pomáhají týmům při společné práci se všemi těmito informacemi ve sdílených poznámkových blocích, ať už jsou online nebo offline.

Díky tomu, že v aplikaci OneNote máte všechny své informace na dosah, představuje tato aplikace řešení při přebytku informací, umožňuje efektivní spolupráci s ostatními a pomáhá udržovat přehled o úkolech, plánech a týmových informacích. Díky známému vzhledu a prostředí systému Microsoft Office je snadné program okamžitě začít používat, a ušetřit tak čas i náklady na školení.

Začátek stránky

Vyhledání a použití šablony

Aplikace OneNote 2010 umožňuje používat předdefinované i vlastní šablony nebo vyhledávat v nabídce mnoha šablon aplikace OneNote na webu Office.com (včetně šablon poznámkových bloků, stránek a oddílů).

Chcete-li pro novou stránku v aplikaci OneNote 2010 vyhledat a použít šablonu, postupujte následujícím způsobem:

 1. Otevřete poznámkový blok nebo oddíl, kam chcete přidat stránku.

 2. V seznamu karet stránek klikněte na šipku vedle tlačítka Nová stránka.

 3. V podokně úloh Šablony proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít některou z předdefinovaných šablon, rozbalte požadovaný typ šablony a klikněte na požadovanou šablonu.

  • Chcete-li znovu použít dříve vytvořenou šablonu, rozbalte položku Šablony a klikněte na požadovanou šablonu.

  • Chcete-li najít šablonu na webu Office.com, klikněte na možnost Šablony na webu Office.com. Na webu Office.com klikněte na kategorii šablony, vyberte požadovanou šablonu a pak kliknutím na možnost Stáhnout stáhněte šablonu do počítače.

Začátek stránky

Vytvoření nového poznámkového bloku

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. V části Uložit poznámkový blok zde vyberte místo, kam se má nový poznámkový blok uložit.

 3. Do pole Název zadejte název nového poznámkového bloku.

 4. V poli Umístění zadejte nebo vyhledejte umístění, kam se má poznámkový blok uložit.

 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit poznámkový blok.

Začátek stránky

Uložení poznámkového bloku

Zapisujete-li si poznámky, aplikace OneNote vaši práci automaticky a stále ukládá – uloží ji vždy, když přepnete na jinou stránku nebo oddíl anebo když poznámkové bloky nebo oddíly zavřete. Není nutné ukládat si poznámky ručně, dokonce ani poté, co je dokončíte.

Chcete-li uložit kopii oddílu poznámek do jiného umístění, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 2. V části Uložit aktuální proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li uložit pouze aktuální stránku, otevřete ji v poznámkovém bloku a klikněte na položku Stránka.

  • Chcete-li uložit aktuální oddíl, otevřete jej v poznámkovém bloku a klikněte na položku Oddíl.

  • Chcete-li uložit aktuální poznámkový blok, otevřete jej a klikněte na položku Poznámkový blok.

 3. V části Vyberte formát klikněte na formát souboru, v jakém chcete soubor uložit.

 4. Klikněte na možnost Uložit jako.

 5. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete soubor uložit.

 6. Do pole Název souboru zadejte název poznámkového bloku.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Vložení nové stránky

 1. Otevřete poznámkový blok nebo oddíl, kam chcete vložit stránku.

 2. V seznamu karet stránek klikněte na možnost Nová stránka.

Začátek stránky

Psaní poznámek na stránce rukou nebo pomocí klávesnice

Chcete-li zapsat poznámku, klikněte na stránce na libovolné místo, kam chcete poznámku umístit, a pište. Aplikace OneNote vytvoří kontejner poznámek pro každý blok textu, který napíšete rukou nebo na klávesnici.

Začátek stránky

Vytisknutí stránky

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na příkaz Tisk.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit náhled souboru, klikněte na tlačítko Náhled.

   Tip : Pokud se chcete vrátit do souboru a provést v něm před tiskem změny, klikněte na kartu Soubor.

  • Chcete-li soubor vytisknout a zkontrolovat nebo změnit vlastnosti tiskárny, klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×