Základní úkoly v aplikaci Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Excel je neuvěřitelně efektivní nástroj, když je potřeba vyznat se ve velkém množství dat. Taky se ale skvěle hodí pro jednoduché výpočty a sledování prakticky jakýchkoli informací. Potenciál Excelu tkví v jeho mřížce s buňkami. Ty můžou obsahovat čísla, text nebo vzorce. Do buněk vkládáte data a seskupujete je do řádků a sloupců. Díky tomu můžete různě přidávat data, řadit je a filtrovat, vkládat je do tabulek a vytvářet grafy se skvělým vzhledem. Nyní si projdeme základní kroky, abyste mohli začít pracovat

Vytvoření nového sešitu

Excelovým dokumentům se říká sešity. Každý sešit se skládá z listů neboli tabulek. Do sešitu můžete přidat tolik listů, kolik budete chtít, nebo můžete vytvořit nový sešit, pokud budete potřebovat svá data oddělit.

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Nový.

 2. V části Nový klikněte na Prázdný sešit.

  Nový prázdný sešit

Začátek stránky

Zadávání dat

 1. Klikněte na prázdnou buňku.

  Třeba A1 na novém listu. Na buňky se odkazuje podle jejich umístění v řádku a sloupci listu, takže buňku A1 najdete na prvním řádku sloupce A.

 2. Zadejte do buňky text nebo číslo.

 3. Stisknutím klávesy Enter nebo Tab se přesuňte do další buňky.

Začátek stránky

Sčítání dat pomocí funkce Automatické shrnutí

Když do listu zadáte čísla, budete je třeba chtít sečíst. Rychle to jde pomocí funkce Automatické shrnutí.

 1. Vyberte buňku vpravo nebo pod čísly, která chcete sečíst.

 2. Klikněte na kartu Domů a ve skupině Úpravy klikněte na tlačítko Automatické shrnutí.

  Karta Domů – tlačítko Automatické shrnutí

  Funkce Automatické shrnutí sečte čísla a zobrazí výsledek ve vámi vybrané buňce.

Začátek stránky

Vytvoření jednoduchého vzorce

Sčítaní je jenom jedna z mnoha věcí, které Excel umí. Pomocí jednoduchých vzorců můžete sčítat, odčítat, dělit i násobit.

 1. Vyberte buňku a pak napište rovnítko (=).

  Řeknete tak Excelu, že buňka bude obsahovat vzorec.

 2. Napište kombinaci čísel a početních operátorů, jako je třeba znak plus (+) pro sčítání, mínus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení a lomítko (/) pro dělení.

  Můžete třeba zadat =2+4, =4-2, =2*4 nebo =4/2.

 3. Stiskněte Enter.

  Tím spustíte výpočet.

  Pokud chcete, aby kurzor zůstal na aktivní buňce, stiskněte Ctrl+Enter.

Začátek stránky

Použití číselného formátu

Různé typy čísel můžete rozlišit tak, že jim přiřadíte formát (třeba měna, procenta nebo datum).

 1. Klikněte na buňku obsahující čísla, která chcete naformátovat.

 2. Klikněte na kartu Domů a pak klikněte na šipku v poli Obecný.

  Pole Formát čísla na kartě Domů

 3. Vyberte číselný formát.

  Galerie číselných formátů

  Pokud hledaný číselný formát nevidíte, klikněte na Další číselné formáty.

Začátek stránky

Zadávání dat do tabulky

Jednoduchý způsob, jak získat přístup k excelovým funkcím, je vložit data do tabulky. Budete tak moct rychle filtrovat a řadit data.

 1. Vyberte data kliknutím na první buňku a potáhněte myší až do poslední buňky s daty.

  Pokud raději používáte klávesnici, podržte klávesu Shift a klávesami se šipkami vyberte požadovaná data.

 2. V pravém dolním rohu vašeho výběru klikněte na tlačítko Rychlá analýza tlačítko Rychlá analýza .

  Vybraná data s viditelným tlačítkem Rychlá analýza

 3. Klikněte na Tabulky, přesuňte kurzor na tlačítko Tabulka. Zobrazí se náhled dat. Pak klikněte na tlačítko Tabulka.

  Rychlá analýza – galerie Tabulky

 4. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 5. Pokud chcete data filtrovat, zrušte zaškrtnutí políčka Vybrat vše a potom vyberte data, která v tabulce chcete zobrazit.

  Políčko Vybrat vše v galerii Seřadit a filtrovat

 6. Pokud chcete řadit data, klikněte na Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A.

  Příkazy pro řazení v galerii Seřadit a filtrovat

 7. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zobrazení součtů dat

Nástroje Rychlé analýzy vám umožňují rychle vytvářet součty čísel. Ať už je to suma, průměr nebo jakýkoliv jiná operace, zobrazí Excel výsledky výpočtu hned pod čísly nebo vedle nich.

 1. Vyberte buňky s čísly, které chcete přidat nebo počítat.

 2. V pravém dolním rohu vašeho výběru klikněte na tlačítko Rychlá analýza tlačítko Rychlá analýza .

 3. Klikněte na Celkové součty a posunujte kurzor přes tlačítka. Při tom se budou zobrazovat výsledky výpočtů pro vaše data. Potom na tlačítko klikněte a zobrazí se výsledek.

  Rychlá analýza – galerie Celkové součty

Začátek stránky

Přiřazení významu datům

Podmíněné formátování a minigrafy zvýrazní vaše nejdůležitější data nebo zobrazí jejich trendy. Vyzkoušejte si to pomocí nástroje Rychlé analýzy pro Dynamické náhledy.

 1. Vyberte data, která chcete důkladněji prozkoumat.

 2. V pravém dolním rohu výběru klikněte na tlačítko Rychlá analýza Vzhled tlačítka .

 3. Prozkoumejte možnosti na kartách Formátování a Minigrafy a podívejte se, jaký budou mít na vaše data vliv.

  Rychlá analýza – galerie Formátování

  Vyberte si třeba škálu barev v galerii Formátování k odlišení vysoké, střední a nízké teploty.

  Data s podmíněným formátováním v barevné škále

 4. Pokud vám to, co vidíte, vyhovuje, klikněte na příslušnou možnost.

Přečtěte si další informace o analýze trendů v datech pomocí minigrafů.

Začátek stránky

Zobrazení dat v grafu

Nástroj Rychlá analýza vám doporučí nejlepší typ grafu pro vaše data a po pár kliknutích zobrazí vizuální náhled.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete zobrazit v grafu.

 2. V pravém dolním rohu výběru klikněte na tlačítko Rychlá analýza Vzhled tlačítka .

 3. Klikněte na kartu Grafy, posunujte se přes doporučené grafy a když si vyberete ten, který se vám nejvíc hodí, klikněte na něj.

  Rychlá analýza – galerie Grafy

  Poznámka :  Excel v této galerii zobrazuje různé grafy, a to podle toho, jaké jsou pro vaše data doporučené.

Přečtěte si informace o dalších způsobech vytvoření grafu.

Začátek stránky

Uložení práce

 1. Klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+S.

  Tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup

  Pokud jste už před tím svoji práci uložili, máte hotovo.

 2. Pokud je to teď poprvé, co tento soubor ukládáte:

  1. V části Uložit jako vyberte, kam chcete uložit svůj sešit, a potom přejděte do požadované složky.

  2. Do pole Název souboru zadejte název sešitu.

  3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Tisk práce

 1. Klikněte na Soubor a potom klikněte na Tisk, nebo stiskněte Ctrl+P.

 2. Zobrazte si náhledy stránek kliknutím na šipky Další stránka a Předchozí stránka.

  Tlačítka Další a Předchozí v podokně Náhled

  Stránky v okně náhledu se v závislosti na nastavení tiskárny zobrazí černobíle nebo barevně.

  Pokud se vám nelíbí, jak budou stránky vytištěné, můžete změnit okraje stránky nebo přidat konce stránek.

 3. Klikněte na Tisk.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×