Základní úkoly v Projectu 2013

Pohled na prázdnou složku projektu může být skličující, zvlášť pokud s řízením projektů teprve začínáte. Stačí ale pár kliknutí a pomocí aplikace TE102750828 snadno přeměníte váš seznam úkolů na plnohodnotný projekt, který budete řídit a sdílet s členy týmu a dalšími účastníky. Podrobnější informace o tom, jak se můžete při práci na projektu naučit projekty řídit, najdete v článku Průvodce řízením projektů.

Přidání úkolů

 1. Klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

 2. Do prvního prázdného pole Název úkolu ve spodní části seznamu úkolů zadejte název.

 3. Stiskněte klávesu Enter.

Seznam úkolů v Ganttově diagramu.

Pokud by vám přidávání jednoho úkolu po druhém zabralo příliš mnoho času, můžete zkusit také:

Začátek stránky

Vytvoření osnovy úkolů

Odsazením nebo zmenšením odsazení úkolů můžete zobrazit jejich hierarchii a vytvořit ze seznamu úkolů osnovu vašeho projektu. Z odsazeného úkolu se stane Dílčí úkol úkolu nad ním, který se naopak stane souhrnný úkol.

 1. Klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

 2. Ve sloupci Název úkolu klikněte na úkol, který chcete odsadit.

 3. Klikněte na Úkol > Zvětšit odsazení úkolu Tlačítko Zvětšit odsazení úkolu na pásu karet . Z úkolu se stane dílčí úkol.

 4. Kliknutím na Zmenšit odsazení úkolu Tlačítko Zmenšit odsazení úkolu na pásu karet vrátíte úkol zpátky na úroveň úkolu nad ním. Úkol tak přestane být dílčím úkolem.

Seznam úkolů, souhrnných úkolů a dílčích úkolů v Ganttově diagramu

Další informace o vytvoření osnovy úkolů najdete v článku Vytvoření dílčích a souhrnných úkolů.

Začátek stránky

Propojení úkolů

Libovolné dva úkoly v projektu můžete Propojení a znázornit tak jejich vztah (nazývaný taky Závislosti mezi úkoly). Závislosti ovlivňují plán projektu – jakmile propojíte úkoly, tak se každá změna provedená u jednoho úkolu projeví u dalšího úkolu, který zas může ovlivnit další a tak dál.

 1. Klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

 2. Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a klikněte na úkoly, které chcete propojit (ve sloupci Název úkolu).

 3. Klikněte na Úkol > Propojit vybrané úkoly Tlačítko Propojit úkoly na kartě Úkol na pásu karet .

Tři propojené úkoly v Ganttově diagramu

Project podporuje čtyři typy propojení úkolů. Informace o změně typu propojení a úplném odstranění propojení najdete v tématu Změna propojení úkolů.

Začátek stránky

Změna zobrazení

TE102750828 vám nabízí časem prověřené Zobrazení Ganttův diagram, ale máte spoustu dalších možností, jak zobrazit své úkoly a zdroje a jejich propojení. Zobrazení si změňte tak, aby vám co nejvíce vyhovovalo.

 1. Klikněte na kartu Zobrazení.

 2. Ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů klikněte na zobrazení, které chcete použít.

 3. Pokud chcete zobrazit všechna dostupná zobrazení, klikněte na Ganttův diagram > Další zobrazení a vyberte jednu z možností v dialogovém okně Další zobrazení.

Skupina Zobrazení úkolů na pásu karet a část ukázkového síťového diagramu

Další informace (a není jich určitě málo) najdete v článku Volba správného zobrazení pro váš projekt.

Začátek stránky

Tisk projektu

Tisk zobrazení nebo sestavy v Projectu je podobný tisku v jiných aplikacích Office:

Klikněte na Soubor > Tisk > Tisk.

Tlačítko Tisk a možnosti tisku v zobrazení Backstage

Ovšem pokud chcete ostatním zúčastněným stranám vytisknout jen určité informace o projektu, bude to vyžadovat nějaké přípravy ještě předtím, než kliknete na tlačítko tisku.

Další informace

Pokud chcete Project a jeho funkce využívat naplno, i když se některé věci spojené s projektovým managementem teprve učíte, využijte Průvodce řízením projektů.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×